Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 101 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2017
1 Måseide, Atle.
Eit utvitydig gode?. Vikebladet Vestposten 2017 s. -
UiT Untitled
 
2 Måseide, Atle.
Europeisk oppsplitting?. Sunnmørsposten 2017 s. -
UiT Untitled
 
3 Måseide, Atle.
Fleirtalskultur i moralsk miskreditt. Sunnmørsposten 2017 s. -
UiT Untitled
 
4 Måseide, Atle.
Føreset rett moral religion?. Vikebladet Vestposten 2017 s. -
UiT Untitled
 
5 Måseide, Atle.
I klimaendringas tidsalder - eit tankeeksperiment. Vikebladet Vestposten 2017 s. -
UiT Untitled
 
6 Måseide, Atle.
Kva er det med amerikansk politikk?. Sunnmørsposten 2017 s. -
UiT Untitled
 
7 Måseide, Atle.
Kva rører seg på den tyske politiske scenen?. Sunnmørsposten 2017 s. -
UiT Untitled
 
8 Måseide, Atle.
Mistru til vitskap?. Vikebladet-Vestposten 2017 s. -
UiT Untitled
 
2016
9 Måseide, Atle.
"Den nye lærarutdanninga - eit problem?". Sunnmørsposten 2016
UiT Untitled
 
10 Måseide, Atle.
"Er pedagogikk skulens fiende?". Bergens Tidende 2016
UiT Untitled
 
11 Måseide, Atle.
"Er pedagogikk vitskap?". Sunnmørsposten 2016
UiT Untitled
 
12 Måseide, Atle.
"Er pedagogikk vitskap?". Lektorbladet 2016
UiT Untitled
 
13 Måseide, Atle.
"Inneber kulturskilnader moralsk relativisme?". Vikebladet Vestposten 2016
UiT Untitled
 
14 Måseide, Atle.
"Korleis står det til i skolen?". Vikebladet Vestposten 2016
UiT Untitled
 
15 Måseide, Atle.
"Sjølvros skal ein lytte til". Bergens Tidende 2016
UiT Untitled
 
2015
16 Måseide, Atle.
Den journalistskapte røyndommen. Sunnmørsposten 2015 s. -
UiT Untitled
 
17 Måseide, Atle.
Når pedagogikk blir absurd teater. Sunnmørsposten 2015 s. -
UiT Untitled
 
2014
18 Måseide, Atle.
Anerkjenning i skolen. Lektorbladet 2014 (2) s. 14-15
UiT Untitled
 
19 Måseide, Atle.
Ansvar - eit tviegga sverd. Sunnmørsposten 2014
UiT Untitled
 
20 Måseide, Atle.
Begrepsanalyse - vegen til danning?. Norsk Filosofisk tidsskrift 2014 (3-4) s. 218-236
UiT Untitled
 
21 Måseide, Atle.
Danning og norsk språk. Førelesing lektorprogrammet for språkfag NTNU; 2014-09-08
UiT Untitled
 
22 Måseide, Atle.
Ein varsla fiasko. Bergens Tidende 2014
UiT Untitled
 
23 Måseide, Atle.
Er humaniora i krise?. Førelesing Masterstudiet i Nynorsk skriftkultur/Høgskulen i Volda; 2014-10-01
UiT Untitled
 
24 Måseide, Atle.
Leksefri skole?. Sunnmørsposten 2014
UiT Untitled
 
25 Måseide, Atle.
Matematikk i norsk skole. Sunnmørsposten 2014
UiT Untitled
 
26 Måseide, Atle.
Stabilt kritisk for matematikken. Lektorbladet 2014 (2) s. s. 29-
UiT Untitled
 
2013
27 Måseide, Atle.
Kan arbeid med norsk språk vere vilkår for danning?. Gjesteførelesing for lektorprogrammet for språk ved NTNU; 2013-09-09 - 2013-09-09
UiT Untitled
 
28 Måseide, Atle.
Norsk språk og danning. Norsklæreren 2013 (2) s. 39-44
UiT Untitled
 
29 Måseide, Atle.
Om forholdet mellom livsverd og systemverd. Gjesteførelesing i Nynorsk Skriftkultur, Høgskulen i Volda; 2013-10-02 - 2013-10-02
UiT Untitled
 
2012
30 Måseide, Atle.
Filosofiske problem knytte til pedagogikk. PPU deltid, kull 11/12/Universitetet i TRomsø; 2012-01-30 - 2012-02-02
UiT Untitled
 
31 Måseide, Atle.
Kva skjer med norskfaget?. Sunnmørsposten 2012
UiT Untitled
 
32 Måseide, Atle.
Kvar går norskfaget?. Dag og Tid 2012 s. 4-4
UiT Untitled
 
33 Måseide, Atle.
Læreplan for vedunderbarn. Dag og Tid [Avis] 2012-05-18
UiT Untitled
 
34 Måseide, Atle.
Læreplanen eit luftslott?. Bergens Tidende 2012
UiT Untitled
 
35 Måseide, Atle.
Læreplanen i norsk i v.g. skole - des-informativt luftslott eller symptom på manglande røyndomskontakt i UDIR og KD?. Sunnmørsposten 2012
UiT Untitled
 
36 Måseide, Atle.
Norsk språk og danning. Introduksjonsførelesing/lektorutdanninga/NTNU; 2012-09-10 - 2012-09-10
UiT Untitled
 
37 Måseide, Atle.
Nynorsk skriftkultur - filosofisk essayistikk: Skjervheim, Skirbekk og Hellesnes. : atle måseide 2012 61 s.
UiT Untitled
 
38 Måseide, Atle.
Nynorsk skriftkultur - nynorsk filosofisk essayistikk. Masterstudium i nynrosk skriftkultur/Høgskulen i Volda; 2012-03-27 - 2012-03-28
UiT Untitled
 
39 Måseide, Atle.
Psykologi som livssyn. Norsk Filosofisk tidsskrift 2012 ;Volum 2. s. 104-117
UiT Untitled
 
40 Måseide, Atle.
Røyndomsfjern ønskjetenking?. Lektorbladet 2012 ;Volum 4. s. 26-27
UiT Untitled
 
41 Måseide, Atle.
Skisse til eit språkleg danningsprosjekt i skolen. Syn og Segn 2012 ;Volum 3. s. 66-74
UiT Untitled
 
42 Måseide, Atle.
Uklårt frå Utdanningsdirektoratet. Bergens Tidende 2012
UiT Untitled
 
2011
43 Måseide, Atle.
Om Hareidselva. I: Hareid Historielag Årsskrift 2011. Ulsteinvik: Hareid Historielag 2011 ISBN 978-82-998874-0-3. s. 96-101
UiT Untitled
 
44 Måseide, Atle.
Pedagogisk sjølvransaking. Dag og Tid 2011
UiT Untitled
 
45 Måseide, Atle.
Tre pedagogiske teoriar som har sett negative spor etter seg i norsk skole. Årsmøte i Hordaland Lektorlag; 2011-04-14 - 2011-04-14
UiT Untitled
 
46 Måseide, Atle.
Vilkår for praktisk lærardugleik. Praktisk-pedagogisk utdanning; 2011-10-21 - 2011-10-21
UiT Untitled
 
2010
47 Måseide, Atle.
Det utvida leseomgrepet. Sunnmørsposten 2010
UiT Untitled
 
48 Måseide, Atle.
Det utvida leseomgrepet. Bergens Tidende 2010
UiT Untitled
 
49 Måseide, Atle.
Did Plato solve the problem of how to translate theory into practice in his "Republic"? :. Sats: northern european journal of philosophy 2010 ;Volum 11.(1) s. 52-74
UiT Untitled
 
50 Måseide, Atle.
Føresetnader for Descartes sitt prosjekt om metafysisk grunngjeving av fysikken. Norsk Filosofisk tidsskrift 2010 ;Volum 45.(2) s. 125-137
UiT Untitled
 
    Vis neste liste