Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 93 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Fjørtoft, Kjersti.
Martha Nussbaum: Is Justice a Matter of Love?. lecture series; 2021-04-26 - 2021-04-26
UiT Untitled
 
2 Losleben, Katrin; Duarte, Melina; Fjørtoft, Kjersti.
Workshop Guidebook for Gender Balance in Higher Education. Gender Balance in Higher Education; 2021-03-03
UiT Untitled
 
3 Losleben, Katrin; Duarte, Melina; Fjørtoft, Kjersti.
Writers' Workshop. Guidebook for Gender Balance in Higher Education; 2021-04-19 - 2021-04-19
UiT Untitled
 
4 Losleben, Katrin; Duarte, Melina; Fjørtoft, Kjersti.
Writers' Workshop, revised versions. Guidebook for Gender Balance in Higher Education; 2021-04-21 - 2021-04-21
UiT Untitled
 
2020
5 Fjørtoft, Kjersti.
Fra hverdagspraksis til strukturell urettferdighet. Tidsskrift for kjønnsforskning 2020 (1) s. 39-52
UiT Untitled
 
6 Fjørtoft, Kjersti.
Kan Livsformer kritiseres? Rahel Jaeggi - Critique of Forms of Life. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2020 ;Volum 1-2. s. 518-526
UiT Untitled
 
2019
7 Fjørtoft, Kjersti.
Citizenship education and indigenous citizenship. Indigeneity and Education; 2019-09-26
UiT Untitled
 
8 Fjørtoft, Kjersti.
Fra hverdagspraksis til strukturell urettferdighet- Implisitt bias og epistemisk urett.. Kjønnsforskning nå; 2019-09-14 - 2019-09-15
UiT Untitled
 
9 Fjørtoft, Kjersti.
Indigenous Citizenship and Education. Contemporary Themes in Ethics and Political Philosophy; 2019-06-11 - 2019-06-12
UiT Untitled
 
10 Fjørtoft, Kjersti.
What is happening when we assess each other?. Internasjonal workshop . PRESTISJE (NFR); 2019-09-23 - 2019-09-24
UiT Untitled
 
11 Horst, Cindy; Fjørtoft, Kjersti; Jakobsen, Jonas; Noor, Jdid; Mouritsen, Per; Olsen, Tore Vincents; Erdal, Marta Bivand.
Active Citizenship Today. Oslo: PRIO 2019 (ISBN 978-82-7288-996-7) 43 s.
PRIO UiT Untitled
 
2018
12 Fjørtoft, Kjersti.
Citizenship, National Identity and Indigenous Citizenship.. Indigeneity and Education (ICE) Symphosium; 2018-12-13 - 2018-12-13
UiT Untitled
 
13 Jakobsen, Jonas; Fjørtoft, Kjersti.
In defense of moderate inclusivism: Revisiting rawls and habermas on religion in the public sphere. Etikk i praksis 2018 ;Volum 12.(2) s. 143-157
UiT Untitled
 
2017
14 Fjørtoft, Kjersti.
What is Good, democratic Citizenship?. ACT Workshop; 2017-06-07 - 2017-06-07
UiT Untitled
 
2016
15 Hvinden, Bjørn; Enebakk, Vidar; Fjørtoft, Kjersti; Holand, Ingegerd; Johnsen, Roar; Kolstad, Ivar; Nevøy, Anne; Skilbrei, May-Len Østbye; Sandmo, Erling Sverdrup; Staksrud, Elisabeth; Tande, Knut Martin; Ulleberg, Pål; Øyum, Lisbeth; Bang, Kirsten Johanne; Monsen, Tor Harald.
Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi.
OSLOMET NHH NTNU SINTEF UiB UiO UIS UiT Untitled
 
16 Jakobsen, Jonas; Fjørtoft, Kjersti.
The Ethics of Citizenship: Rawls, Habermas and the Case of Religious Reasons. Active Citizenship Today: Definitions, Conditions, and Contestation; 2016-06-01 - 2016-06-02
UiT Untitled
 
2015
17 Fjørtoft, Kjersti.
Forskning på sårbare grupper. Storfellesmøte, REK; 2015-10-14
UiT Untitled
 
18 Fjørtoft, Kjersti.
Mary Wollstonecraft - The Call for a Revolution in Female manners. I: Philosophy of Justice. Springer Science+Business Media B.V. 2015 ISBN 978-94-017-9174-8. s. -
UiT Untitled
 
19 Fjørtoft, Kjersti.
Rettferdighet som deltakelse på like vilkår. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2015 (2-3) s. 22-39
UiT Untitled
 
20 Fjørtoft, Kjersti.
Skjønn og rimelighet- Hvordan sikre likebehandling på tvers av saker og institusjoner i medisinsk forskningsetikk.. I: Etisk skjønn i forskning. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02655-8. s. 100-113
UiT Untitled
 
2014
21 Anfinsen, Roar; Fjørtoft, Kjersti.
Vitenskap, etikk og samfunn. I: Introduksjon til menneskevitenskapene. Universitetsforlaget 2014 ISBN 9788215023113. s. 351-377
UiT Untitled
 
22 Chadwick, Ruth; De Castro, Leonardo; Carson, Siri Granum; Fjørtoft, Kjersti; Sethi, Prakash S.; Thorseth, May; Alvarez, Allen Andrew.
Journal editors panel on "Publishing in Peer-reviewed Journals" and "How to Measure Publication Quality". ISP-FIDE Publication Workshop; 2014-08-25
NTNU UiO Untitled
 
23 Fjørtoft, Kjersti.
Familien- fra samfunnskontrakt til romantikk. Arr - Idéhistorisk tidsskrift 2014 (2) s. 47-61
UiT Untitled
 
24 Lavik, Trygve; Fjørteft, Kjersti; Pedersen, Jørgen.
Filosofi for samfunnsvitere. Universitetsforlaget 2014 (ISBN 978-82-15-02357-1) 322 s.
UiB UiT Untitled
 
2013
25 Fjørtoft, Kjersti.
Human Rights and Democratic Legitimacy. Realizing Global Justice; 2013-06-19 - 2013-06-22
UiT Untitled
 
26 Fjørtoft, Kjersti.
Mary Wollstonecraft - Likeverd og frihet fra vilkårlig makt. I: Politisk filosofi: Fra Platon til Hannah Arendt. Pax Forlag 2013 ISBN 978-82-530-3602-1. s. 448-474
UiT Untitled
 
2012
27 Fjørteft, Kjersti.
Justicia, reconocimiento y participation. arenal 2012 ;Volum 19.(2) s. 375-392
UiT Untitled
 
28 Fjørtoft, Kjersti.
Public reason as an ideal of democratic citizenship. Secularism, Tolerance and Religius Minoreties; 2012-05-24 - 2012-05-26
UiT Untitled
 
29 Solberg, Mariann; Anfinsen, Roar; Christensen, Erik; Fjørtoft, Kjersti; Nafstad, Petter.
Menneske og samfunn. En lærebok i filosofi. Universitetsforlaget 2012 (ISBN 978-82-15-01928-4) 230 s.
NTNU UiT Untitled
 
30 Solberg, Mariann; Fjørtoft, Kjersti.
Leder. Norsk Filosofisk tidsskrift 2012 (3) s. 152-154
UiT Untitled
 
2011
31 Fjørtoft, Kjersti; GIlje, Nils; Grimen, Harald; Lavik, Trygve; Svendsen, Lars Fredrik; Säätelä, Simo T S.
filosofi og vitenskapsteori til ExPhil. Universitetsforlaget 2011 (ISBN 9788215019352) 324 s.
UiB UiT Untitled
 
32 Anfinsen, Roar; Christensen, Erik; Fjørtoft, Kjersti; Johannessen, Finn r; Nafstad, Petter; Solberg, Mariann.
Menneske, natur og samfunn. En innføring i filosofi. Prøveutgave. Universitetsforlaget 2011 (ISBN 9788215019284) 280 s.
UiT Untitled
 
33 Fjørtoft, Kjersti.
Leder. Norsk Filosofisk tidsskrift 2011 (3) s. 172-172
UiT Untitled
 
34 Fjørtoft, Kjersti.
Outcome or procedure?. Workshop, forskningsgruppa "Pluralism, Democracy and Justice"; 2011-02-25 - 2011-02-25
UiT Untitled
 
35 Fjørtoft, Kjersti.
Outcome or Procedure? A Discussion of Martha Nussbaums' Capabilities Approach. Seminar. The Retorics of Democracy, Spanish national research plan/ Department of Philosophy University of Malaga.; 2011-02-04 - 2011-02-04
UiT Untitled
 
36 Fjørtoft, Kjersti.
Privacy,Autonomy and Integrity. Phd kurs i forskningsetikk; 2011-01-11 - 2011-01-13
UiT Untitled
 
37 Fjørtoft, Kjersti; Anfinsen, Roar.
Liberalisme og demokrati. Foredrag for elever ved Kongsbakken videregående skole; 2011-02-23 - 2011-02-23
UiT Untitled
 
38 Fjørtoft, Kjersti; Borge, Steffen.
Leder. Norsk Filosofisk tidsskrift 2011 (1)
UiT Untitled
 
2010
39 Fjørtoft, Kjersti.
Leder. Norsk Filosofisk tidsskrift 2010 (2) s. 92-93
UiT Untitled
 
40 Fjørtoft, Kjersti.
Leder. Norsk Filosofisk tidsskrift 2010 (1)
UiT Untitled
 
41 Fjørtoft, Kjersti.
Leder, nr. 3. 2010. Norsk Filosofisk tidsskrift 2010 (3) s. 160-161
UiT Untitled
 
42 Fjørtoft, Kjersti.
Martha Nussbaum on Justice for Non Human Species. Science and Environmental Politics; 2010-05-04 - 2010-05-05
UiT Untitled
 
43 Fjørtoft, Kjersti.
Moderne rettferdighetsteorier. John Rawls' teori om rettferdighet. Dr. gradskurs om filosofiske teorier om rettferdighet; 2010-10-20 - 2010-10-22
UiT Untitled
 
44 Fjørtoft, Kjersti.
Rawls on Human Rights in "The Laws of Peoples". Themes in Contemporary Ethics and Political Philophy; 2010-10-29 - 2011-11-01
UiT Untitled
 
45 Fjørtoft, Kjersti.
Rettferdighet - et spørsmål om verdighet. I: Rettferdighet. Universitetsforlaget 2010 ISBN 9788215015569. s. 64-83
UiT Untitled
 
46 Fjørtoft, Kjersti.
Rettferdighet, fred og menneskelige muligheter. Filosofiseminar/ Sommermelbu; 2010-07-08
UiT Untitled
 
47 Fjørtoft, Kjersti; Pettersen, Tove.
Leder. Norsk Filosofisk tidsskrift 2010 (4)
UiO UiT Untitled
 
48 Fossland, Trine; Fjørtoft, Kjersti.
Approaching Citizenship, Encounters & Place Enactment. University of Tromsø: CEPIN Research School. Faculty of Humanities, Social Sciences and Education 2010 (ISBN 978-82-8244-027-1) 155 s.
UiT Untitled
 
49 Fossland, Trine; Fjørtoft, Kjersti.
Introduction. I: Approaching Citizenship, Encounters & Place Enactment. University of Tromsø: CEPIN Research School. Faculty of Humanities, Social Sciences and Education 2010 ISBN 978-82-8244-027-1. s. 5-10
UiT Untitled
 
50 Pettersen, Tove; Fjørtoft, Kjersti.
Om filosofihistorie og kanon. Norsk Filosofisk tidsskrift 2010 (4) s. 220-222
UiO UiT Untitled
 
    Vis neste liste