Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 267 << Forrige 1 2 3 4 5 6    Neste >>

2020
1 Bertelsen, Reidar.
De lange linjene. Om Giværs arkeologiske spor.. Kulturarv og framtid ytterst i Bodøs kystlandskap; 2020-09-29
UiT Untitled
 
2 Bertelsen, Reidar.
Det eineste som står i ro er Vågakallen, alle andre er i bevegelse. Nye løsninger for digitalt formidling av Storvågans historie; 2020-11-12
UiT Untitled
 
3 Bertelsen, Reidar.
Gårdshaugen, Gammelgården, Gården eller Været?. Haaløygminne : Håløygminne 2020 ;Volum 25.(4) s. 513-546
UiT Untitled
 
4 Bertelsen, Reidar.
Hvor mye er et stolpehol verdt?. Bladet Vesterålen 2020 s. 22-22
UiT Untitled
 
5 Bertelsen, Reidar.
Nordlands vakreste perle. Intervjuet om kulturlandskapet Skipssanden i Dronningruta, Øksnes. NRK Nordland [Radio] 2020-08-13
UiT Untitled
 
6 Bertelsen, Reidar.
På jakt etter en tapt by. Internseminar på Aust-Agder museum og arkiv, Kuben; 2020-11-02
UiT Untitled
 
7 Bertelsen, Reidar; Borgos, Johan.
Kirkegeografien i Vesterålen. Åpne spørsmål om opphav og endringer.. Haaløygminne : Håløygminne 2020 ;Volum 25.(1) s. 413-435
UiT Untitled
 
8 Bertelsen, Reidar; Hansen, Hilde Johanne; Toften, Halvard Kristian.
Kulturminneplanen i Øksnes kommune. Alt handler om lokal forankring. Fortidsvern 2020 (1) s. 28-37
UiT Untitled
 
2019
9 Bertelsen, Reidar.
Arkeologisk befaring på Givær i 2015 og 2016. I: Kulturarv ytterst i Bodøs kystlandskap Dokumentasjon av kulturhistorien på Givær. Bodø: Salten lokallag av Fortidsminneforeningen 2019 ISBN 978-82-691844-0-2. s. 46-59
UiT Untitled
 
10 Bertelsen, Reidar.
Håløygminne og nordnorsk arkeologi. Følgesvenner gjennom hundre år. Haaløygminne : Håløygminne 2019 ;Volum 25.(2) s. 313-323
UiT Untitled
 
11 Bertelsen, Reidar.
Motstridende syn på Tromøy kirkes tilkomst. Agderposten 2019 s. 32-33
UiT Untitled
 
12 Bertelsen, Reidar.
Om tilkomsten av boplasshauger fra jernalder og mellomalder. I: Arkeologi og kulturhistorie fra norskekysten til Østersjøen. Festskrift til professor Birgitta Berglund. Museumsforlaget AS 2019 ISBN 9788283050677. s. 58-71
UiT Untitled
 
13 Bertelsen, Reidar.
Saurbekken i Heggen som forskningsarena. Om et lite frø som blei sådd i 1965. Årbok for Harstad 2019 ;Volum 32. s. 100-105
UiT Untitled
 
2018
14 Bertelsen, Reidar.
Om Kulturminneplanen for Øksnes. Kulturminnevern i kommunene, årskonferanse; 2018-11-28
UiT Untitled
 
15 Bertelsen, Reidar.
Skansen i Tromsø og Norges grenser i nord. Haaløygminne : Håløygminne 2018 ;Volum 25.(1) s. 133-140
UiT Untitled
 
16 Bertelsen, Reidar.
The impact of medieval urban material culture on the rural population of Arctic Norway. The Forbidden North. Contact and Exchange ultra Bergas; 2018-12-02 - 2018-12-05
UiT Untitled
 
17 Bertelsen, Reidar.
The origin and development of the fisher-farmer economy in Hålogaland. I: Gruel, Bread, Ale and Fish. Changes in the Material Culture related to Food Production in the North Atlantic 800-1300 AD. Syddansk Universitetsforlag 2018 ISBN 978-87-7602-364-5. s. 107-118
UiT Untitled
 
18 Bertelsen, Reidar.
TROLLSTEINEN I KJERKVÅGEN VED KABELVÅG. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Nordland fylkesleksikon. Nordlandsarkivet; https://www.nfk.no/fylkesleksikon/innhold/hendelser-og-historie/trollsteinen-i-kjerkvagen-ved-kabelvag.1004069.aspx. 2018-11-28
UiT Untitled
 
19 Bertelsen, Reidar; Hansen, Hilde Johanne.
Kommunedelplan Kulturminner i Øksnes. Myre: Øksnes kommune 2018 50 s.
UiT Untitled
 
2017
20 Bertelsen, Reidar.
Husvågen og Båtnesset på Gisløya. En tidlig fiskerbondeboplass eller Herrens staffedom?. Leddiken. Årbok for Øksnes historielag 2017 ;Volum 38. s. 18-19
UiT Untitled
 
21 Bertelsen, Reidar.
Kulturminner og frivillige – samfunnsnytte?. Kulturminner i samfunnets tjeneste Riksantikvaren, Frivillighetskonferansen; 2017-03-11
UiT Untitled
 
22 Bertelsen, Reidar.
Naustveiene i Harstad. Årbok for Harstad 2017 s. 10-14
UiT Untitled
 
23 Bertelsen, Reidar.
OM ǪMĐ OG DET NORDLIGSTE HÁLOGALAND. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Nordland fylkesleksikon. Nordlandsarkivet; https://www.nfk.no/fylkesleksikon/nyheter/om-om-og-det-nordligste-halogaland.1003519.aspx. 2017-11-14
UiT Untitled
 
24 Bertelsen, Reidar.
Resources. I: "It's all about inheritance" - on gender, Sámi, Bourdieu and other important categories in Lars Ivar Hansen's research. Tromsø: Department of Arcehology, History, Religious Studies and Theology, University of Tromsø 2017 ISBN 978-82-8244-184-1. s. 85-87
UiT Untitled
 
25 Bertelsen, Reidar.
The origin and development of the fisher-farmer economy in Hálogaland.. The North Fish Meeting AD 800-1300, Lerwick 2017; 2017-03-15 - 2017-03-17
UiT Untitled
 
26 Bertelsen, Reidar.
Vágar. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Nordland fylkesleksikon. Nordlandsarkivet; https://www.nfk.no/fylkesleksikon/innhold/hendelser-og-historie/vagar.865582.aspx. 2017-01-12
UiT Untitled
 
2016
27 Bertelsen, Reidar.
Erfaringer fra NFR-prosjektet: Forvaltning av kulturarven i marginaliserte kystsamfunn. Arkeologikafe; 2016-05-19
UiT Untitled
 
28 Bertelsen, Reidar.
Husvågen og Båtnesset. Om stedsnavn og andre kulturminner.. Haaløygminne : Håløygminne 2016 ;Volum 24.(3) s. 421-426
UiT Untitled
 
29 Bertelsen, Reidar.
Lokale kulturminner – lokale verdier/Kulturminner i kommunene. Riksantikvarens KIK-seminar; 2016-10-20
UiT Untitled
 
30 Bertelsen, Reidar.
Materiell kultur hos fiskerbøndene i Hálogaland, før og etter tilkomsten av jektefarten. Hansadagene; 2016-06-09
UiT Untitled
 
2015
31 Bertelsen, Reidar.
Et forsvar for hus som har kommet i knestående. Nordlit 2015 ;Volum 36. s. 202-210
UiT Untitled
 
32 Bertelsen, Reidar.
Nils Kolle, Hein Bjartmann Bjerck, Marion Fjelde Larsen, Alf Ragnar Nielssen og Alan Hutchinson. Norges fiskeri- og kysthistorie. Bind I: Fangstmenn, fiskerbønder og værfolk. Fram til 1720. Historisk Tidsskrift (Norge) 2015 ;Volum 94.(2) s. 295-301
UiT Untitled
 
2014
33 Bertelsen, Reidar.
Omd og det nordligste Halogaland - et nytt blikk på P. A. Munchs tanker. I: Endre-boka. Postfestumskrift til Endre Mørck. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-802-9. s. 17-36
UiT Untitled
 
2013
34 Bertelsen, Reidar.
Den historiske arkeologien nord i Norge. I: Utfordringer for norsk middelalderarkeologi. Rapport fra seminar 2008. Oslo: Riksantikvaren 2013 ISBN 978-82-75-74070-8. s. 19-28
UiT Untitled
 
35 Bertelsen, Reidar.
Hadsel som maktsentrum i jernalder og mellomalder. Kveldsakademiet; 2013-01-18
UiT Untitled
 
36 Bertelsen, Reidar.
Hansakjøpmenne endret nordnorsk hverdag og fest. Senioruniversitetet i Tromsø; 2013-04-17
UiT Untitled
 
37 Bertelsen, Reidar.
Hvem har æren for rorbuene i Lofoten?. Haaløygminne : Håløygminne 2013 ;Volum 24. s. 4-7
UiT Untitled
 
38 Bertelsen, Reidar.
Kan vi være fornøyd med Norsk kulturminnefond?. I: Mangfoldets kulturminner - Norsk kulturminnefond 2003-2013. Røros: Norsk kulturminnefond 2013 ISBN 978-82-998782-3-4. s. 27-34
UiT Untitled
 
39 Bertelsen, Reidar.
Solbergfjorden i bildet av det nordlige Hálogaland. Utstiilinsåpning og seminar; 2013-03-15
UiT Untitled
 
2012
40 Berg, Sigrun Høgetveit; Bergesen, Rognald Heiseldal; Bertelsen, Reidar.
Fellesskap i kirkerommet. Forskningsdagene 2012 2012; 2012-09-23 - 2012-09-23
UiT Untitled
 
41 Bertelsen, Reidar.
De arkologiske funnene på Soløy som grunnlag for rekonstruksjoner. Idedugnad for "Kulturell rasteplass"; 2012-06-11
UiT Untitled
 
42 Bertelsen, Reidar.
Kulturminner i gamle Langenes herred. Kulturhistorisk ekskursjon; 2012-06-16
UiT Untitled
 
43 Bertelsen, Reidar.
Lofotfisket: 10000 år i forandring. Jeger og fisker, fiskerbonde, byen Vågar og fiskeværet. SKREI - Lofotfiskets kulturarvsenter; 2012-08-30 - 2012-08-31
UiT Untitled
 
44 Bertelsen, Reidar.
Lofotfiskets kulturarv. Lofotposten [Avis] 2012-09-04
UiT Untitled
 
45 Bertelsen, Reidar.
Lofotfiskets kulturarvsenter. Lofotposten [Avis] 2012-09-01
UiT Untitled
 
46 Bertelsen, Reidar.
Om Bjarkøy, Trondenes og Ọmð. I: Årbok for Harstad 2012. Harstad: Harstad historielag 2012 ISBN 978-82-994286-1-3. s. 19-20
UiT Untitled
 
47 Bertelsen, Reidar.
Replikk til Holstad, Olsen og Holm. Nordlys 2012 s. 51-
UiT Untitled
 
48 Bertelsen, Reidar.
Skansen i Tromsø: verdt å verne?. Åpent møte; 2012-03-22
UiT Untitled
 
49 Bertelsen, Reidar.
Skansen,ressurs eller belastning for byen?. The European Heritage Days/ Kulturminnedagene; 2012-09-08
UiT Untitled
 
50 Bertelsen, Reidar.
SKREI i et formidlingsperspektiv. Hvordan skal vi fortelle?. SKREI - Lofotfiskets kulturarvsenter; 2012-08-30 - 2012-08-31
UiT Untitled
 
    Vis neste liste