Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 171 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2019
1 Kirkhaug, Rudi.
Endring, organisasjonsutvikling og læring. Tromsø kommune ledersamling; 2019-01-11 - 2019-01-11
UiT Untitled
 
2 Kirkhaug, Rudi.
Enring og arbeidsmiljø. KS ledersamling; 2019-04-04 - 2019-04-04
UiT Untitled
 
3 Kirkhaug, Rudi.
Helseledelse. Mastersamling; 2019-05-07 - 2019-05-08
UiT Untitled
 
4 Kirkhaug, Rudi.
Ledelse og organisering av plan- og utviklingsarbeid. Fagsamling; 2019-03-11 - 2019-03-12
UiT Untitled
 
5 Kirkhaug, Rudi.
Ledelse og utvikling i helse- og omsorgssektoren. Ledersamling; 2019-06-05 - 2019-06-05
UiT Untitled
 
6 Kirkhaug, Rudi.
Lederprogram UiT. Ledersamling; 2019-06-17 - 2019-06-17
UiT Untitled
 
7 Kirkhaug, Rudi.
Lederskap og fellesskap. Presteseminar; 2019-01-14 - 2019-01-14
UiT Untitled
 
8 Kirkhaug, Rudi.
Organisasjonsbygging og lederskap. Ledersamling nye Orkland kommune; 2019-04-24 - 2019-04-25
UiT Untitled
 
9 Kirkhaug, Rudi.
Organisering og ledelse av utviklingsarbeid. Ledersamling; 2019-03-11 - 2019-03-12
UiT Untitled
 
10 Kirkhaug, Rudi.
Organisering og ledelse av utviklingsarbeid. Ledersamling; 2019-04-02 - 2019-04-03
UiT Untitled
 
11 Kirkhaug, Rudi.
Prosjektledelse for utviklingsarbeid. Ledersamling; 2019-04-09 - 2019-04-10
UiT Untitled
 
12 Kirkhaug, Rudi.
Utviklingskonferanse i Lindesnes. Ledersamling; 2019-06-04 - 2019-06-04
UiT Untitled
 
13 Kirkhaug, Rudi.
Verdibasert ledelse. Lederseminar; 2019-03-04 - 2019-03-04
UiT Untitled
 
14 Kirkhaug, Rudi.
Verdibasert ledelse i barnehager. Styrerutdanning; 2019-01-15 - 2019-01-15
UiT Untitled
 
2018
15 Kirkhaug, Rudi.
Endring, organisasjonsutvikling og læring. Forelesning; 2018-04-05 - 2018-04-05
UiT Untitled
 
16 Kirkhaug, Rudi.
Endring, organisasjonsutvikling og læring i kommuner. Ledersamling; 2018-09-07 - 2018-09-07
UiT Untitled
 
17 Kirkhaug, Rudi.
Endringens dilemma. Ledersamling UiT; 2018-09-17 - 2018-09-17
UiT Untitled
 
18 Kirkhaug, Rudi.
Endrings- og utviklingsledelse. Ledersamling; 2018-06-07 - 2018-06-07
UiT Untitled
 
19 Kirkhaug, Rudi.
Endrings- og utviklingsledelse - gode pasientforløp. Konferanse; 2018-04-12 - 2018-04-12
UiT Untitled
 
20 Kirkhaug, Rudi.
Endrings- og utviklingsledelse i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Ledersamling; 2018-03-08 - 2018-03-08
UiT Untitled
 
21 Kirkhaug, Rudi.
Endrings- og utviklingsledelse i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Ledersamling; 2018-01-25 - 2018-01-25
UiT Untitled
 
22 Kirkhaug, Rudi.
Endrings- og utviklingsledelse i kommunal helseforetak. Etikkkonferanse; 2018-04-11 - 2018-04-11
UiT Untitled
 
23 Kirkhaug, Rudi.
Endrings- og utviklingsledelse i kommunale helse- og omsorgstjenester. Ledersamling; 2018-01-24 - 2018-01-24
UiT Untitled
 
24 Kirkhaug, Rudi.
Endringsledelse – en krevende balansekunst mellom makt og tillit. Konferanse; 2018-04-20 - 2018-04-20
UiT Untitled
 
25 Kirkhaug, Rudi.
Endringsledelse i helse- og omsorgssektoren. Ledersamling; 2018-11-07 - 2018-11-07
UiT Untitled
 
26 Kirkhaug, Rudi.
Etisk refleksjon og verdibevissthet. Betydning for kvalitet, trivsel og samhandling. Oslo: KS og Det kongelige helse- og omsorgsdepartement 2018 83 s.
UiT Untitled
 
27 Kirkhaug, Rudi.
KS Mestringsledelse. KS ledersamling; 2018-12-17 - 2018-12-17
UiT Untitled
 
28 Kirkhaug, Rudi.
KS presentasjon av rapport. Etikkprisutdeling; 2018-12-07 - 2018-12-07
UiT Untitled
 
29 Kirkhaug, Rudi.
Ledelse i spagat. Ledersamling; 2018-06-13 - 2018-06-13
UiT Untitled
 
30 Kirkhaug, Rudi.
Lederskap i kirken. Biskopens ledersamling; 2018-06-14 - 2018-06-14
UiT Untitled
 
31 Kirkhaug, Rudi.
Lederskap og "Compliance". Ledersamling; 2018-03-13 - 2018-03-13
UiT Untitled
 
32 Kirkhaug, Rudi.
Lederskap og fellesskap. Lederseminar; 2018-01-15 - 2018-01-15
UiT Untitled
 
33 Kirkhaug, Rudi.
LEDERSKAP. Tilnærminger og utfordringer. Ledersamling UiT; 2018-02-20 - 2018-02-20
UiT Untitled
 
34 Kirkhaug, Rudi.
Lederskapsskjønn - innhold og betingelser. Ledersamling Troms fylkeskommune; 2018-10-02 - 2018-10-02
UiT Untitled
 
35 Kirkhaug, Rudi.
Om å være leder i offentlig sektor. Ledersamling; 2018-09-06 - 2018-09-06
UiT Untitled
 
36 Kirkhaug, Rudi.
Omstilling og ivaretakelse. Ledersamling UNN; 2018-03-13 - 2018-03-13
UiT Untitled
 
37 Kirkhaug, Rudi.
Organisering og ledelse av plan- og utviklingsarbeid. Ledersamling; 2018-03-06 - 2018-03-07
UiT Untitled
 
38 Kirkhaug, Rudi.
Organisering og ledelse av plan- og utviklingsarbeid. Ledersamling; 2018-06-05 - 2018-06-06
UiT Untitled
 
39 Kirkhaug, Rudi.
Sikkerhetskultur og CRM 330-skv. Skvadronseminar; 2018-09-12 - 2018-09-12
UiT Untitled
 
40 Kirkhaug, Rudi.
Teamledelse i sykehus. Ledersamling UNN; 2018-09-20 - 2018-09-20
UiT Untitled
 
41 Kirkhaug, Rudi.
Tillit, kultur og lederskap. Ledersamling; 2018-03-21 - 2018-03-21
UiT Untitled
 
42 Kirkhaug, Rudi.
Tillit og makt i offentlig sektor. Ledersamling; 2018-11-15 - 2018-11-15
UiT Untitled
 
43 Kirkhaug, Rudi.
Verdibasert ledelse. Gjesteforelesning; 2018-10-17 - 2018-10-18
UiT Untitled
 
44 Kirkhaug, Rudi.
Verdibasert ledelse i barnehager. Styrersamling; 2018-01-16 - 2018-01-16
UiT Untitled
 
45 Kirkhaug, Rudi.
Verdibasert ledelse 2. utgave. Universitetsforlaget 2018 (ISBN 9788215031460) 175 s.
UiT Untitled
 
46 Kirkhaug, Rudi.
Å lede reiselivsbedrifter. Klyngesamling; 2018-04-10 - 2018-04-10
UiT Untitled
 
47 Kirkhaug, Rudi; Glomseth, Rune.
Å takle endring: Hva fremmer og hemmer reformer i organisasjoner generelt og politiet spesielt?. I: Politireformer: Idealer, realiteter, retorikk og praksis. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202609016. s. 281-302
PHS UiT Untitled
 
2017
48 Kirkhaug, Rudi.
Endring, organisasjonsutvikling og læring. Universitetsforlaget 2017 (ISBN 978-82-15-02848-4) 211 s.
UiT Untitled
 
49 Kirkhaug, Rudi.
Endring, organisasjonsutvikling og læring i offentlig sektor. Byrådslederens ledersamling; 2017-06-09 - 2017-06-09
UiT Untitled
 
50 Kirkhaug, Rudi.
Endringer og Pasientforløp. Fagsamling; 2017-11-14 - 2017-11-14
UiT Untitled
 
    Vis neste liste