Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 59 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Blindheim, Bjørn-Tore; Klemsdal, Lars; Røvik, Kjell Arne.
Design av organisasjon. I: Design av organisasjon. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215051727. s. 15-26
UIS UiT UiO Untitled
 
2 Blindheim, Bjørn-Tore; Klemsdal, Lars; Røvik, Kjell Arne.
Design av organisasjon. Universitetsforlaget 2021 (ISBN 9788215051727) 280 s.
UIS UiO UiT Untitled
 
3 Blindheim, Bjørn-Tore; Klemsdal, Lars; Røvik, Kjell Arne.
Forord. I: Design av organisasjon. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215051727. s. 11-11
UIS UiT UiO Untitled
 
4 Christensen, Tom; Lægreid, Per; Røvik, Kjell Arne.
Organisasjonsteori for offenlig sektor. Universitetsforlaget 2021 (ISBN 9788215045559) 256 s.
UiO UiB UiT Untitled
 
5 Klemsdal, Lars; Blindheim, Bjørn-Tore; Røvik, Kjell Arne.
Noen glimt fra tradisjonene for organisasjonsdesign. I: Design av organisasjon. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215051727. s. 27-32
UIS UiT UiO Untitled
 
6 Pettersen, Hilde Marie; Røvik, Kjell Arne; Woll, Kristin.
Tjenestedesign : nytt nyttig og nødvendig. I: Design av organisasjon. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215051727. s. 51-69
UiT UIS Untitled
 
7 Røvik, Kjell Arne; Blindheim, Bjørn-Tore; Klemsdal, Lars.
Organisasjonsdesign som kompleks økologi. I: Design av organisasjon. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215051727. s. 241-249
UIS UiT UiO Untitled
 
2020
8 Christensen, Tom; Lægreid, Per; Røvik, Kjell Arne.
Organization Theory and Public Sector. Routledge 2020 (ISBN 978-0-367-42890-7) 206 s.
UiB UiO UiT Untitled
 
2019
9 Røvik, Kjell Arne.
Instrumental Understanding of Management Ideas. I: The Oxford Handbook of Management Ideas. Oxford University Press 2019 ISBN 9780198794219. s. 121-140
UiT Untitled
 
2018
10 Røvik, Kjell Arne; Olsen, Jan Abel.
Når Helse Nord «glemmer» Universitetssykehuset. Nordlys 2018 s. -
UiT Untitled
 
2016
11 Røvik, Kjell Arne.
Knowledge Transfer as Translation: Review and Elements of an Instrumental Theory. International Journal of Management Reviews 2016 ;Volum 18.(3) s. 290-310
UiT Untitled
 
2015
12 Andersen, Hege; Røvik, Kjell Arne.
Lost in translation: A case-study of the travel of lean thinking in a hospital. BMC Health Services Research 2015 ;Volum 15.(1) s. -
UiT UNN Untitled
 
13 Christensen, Tom; Egeberg, Morten; Lægreid, Per; Roness, Paul G.; Røvik, Kjell Arne.
Organisasjonsteori for offentlig sektor. Universitetsforlaget 2015 (ISBN 978-82-15-02574-2) 240 s.
UiB UiO UiT Untitled
 
2014
14 Andersen, Hege; Røvik, Kjell Arne; Ingebrigtsen, Tor.
Lean thinking in hospitals: Is there a cure for the absence of evidence? A systematic review of reviews. BMJ Open 2014 ;Volum 4.(1)
UiT UNN Untitled
 
15 Nygård, Stine Ravndal; Røvik, Kjell Arne.
Hit, men ikke lenger. Når Lean skal løftes inn i klasserommet.. I: Reformideer i norsk skole. Spredning, oversettelse og implementering. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-43015-3. s. 307--333
UIS UiT Untitled
 
16 Røvik, Kjell Arne.
Reformideer og deres tornefulle vei inn i skolefeltet.. I: Reformideer i norsk skole. Spredning, oversettelse og implementering. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-43015-3. s. 13-50
UiT Untitled
 
17 Røvik, Kjell Arne.
Translasjon - en alternativ doktrine for implementering.. I: Reformideer i norsk skole. Spredning, oversettelse og implementering. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-43015-3. s. 403-417
UiT Untitled
 
18 Røvik, Kjell Arne; Eilertsen, Tor Vidar; Furu, Eli Moksnes.
Reformideer i norsk skole. Spredning, oversettelse og implementering. Cappelen Damm Akademisk 2014 (ISBN 978-82-02-43015-3) 429 s.
UiT Untitled
 
19 Røvik, Kjell Arne; Eilertsen, Tor Vidar; Lund, Torbjørn.
"Hvor har de det fra, og hva gjør de med det?" Utdanningsdirektoratet som innhenter, oversetter og iverksetter av reformideer.. I: Reformideer i norsk skole. Spredning, oversettelse og implementering. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-43015-3. s. 87-120
UiT Untitled
 
20 Røvik, Kjell Arne; Pettersen, Hilde Marie.
Masterideer. I: Reformideer i norsk skole. Spredning, oversettelse og implementering. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-43015-3. s. 53-87
UiT Untitled
 
2013
21 Jentoft, Svein; Nergård, Jens Ivar; Røvik, Kjell Arne.
Hvor går Nord-Norge? Bind 3. Politiske tidslinjer. Orkana Forlag 2013 (ISBN 978-82-8104-224-7) 475 s.
UiT Untitled
 
22 Jentoft, Svein; Røvik, Kjell Arne.
Det politiske Nord-Norge. I: Hvor går Nord-Norge? Bind 3. Politiske tidslinjer. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-224-7. s. 11-25
UiT Untitled
 
23 Røvik, Kjell Arne.
Den besværlige implementeringen: Når reformideer skal løftes inn i klasserommet. I: Utdanningssamfunnet og livslang læring: Festskrift til Gunnar Grepperud. Gyldendal Akademisk 2013 ISBN 978-82-05-44707-3. s. 82-93
UiT Untitled
 
24 Røvik, Kjell Arne.
Exit Nord-Norge: Om å være Jarl i en landsdel som kan forsvinne. I: Veien til Norges arktiske universitet. Tromsø: UiT - Norges arktiske universitet 2013 ISBN 978-82-91378-41-1. s. 19-22
UiT Untitled
 
25 Røvik, Kjell Arne.
Nord-Norge år 2038. Rapport fra framtiden. I: Hvor går Nord-Norge? Bind 3. Politiske tidslinjer. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-224-7. s. 455-466
UiT Untitled
 
2012
26 Duesund, Åse Gunhild Woie; Enger, Inger S.; Flatø, Lars Erik; Kvassheim, Gunnar; Rosnes, Åge; Røssland, Liv; Røvik, Kjell Arne; Widvey, Thorhild; Østerud, Øyvind; Aasheim, Eli.
Ventetide - et spørsmål om tillit. En evaluering av statens karanteneregelverk. Oslo: Departementenes Servicesenter, Informasjonsforvaltning 2012 (ISBN 978-82-583-1144-4) ;Volum 2012.128 s. NOU - Norges offentlige utredninger(12)
UiO UIS UiT Untitled
 
27 Jentoft, Svein; Nergård, Jens Ivar; Røvik, Kjell Arne.
Institusjonelt blikk på Nord-Norge. I: Hvor går Nord-Norge? Et institusjonelt perspektiv på folk og landsdel. Orkana Forlag 2012 ISBN 978-82-8104-218-6. s. 11-22
UiT Untitled
 
28 Jentoft, Svein; Røvik, Kjell Arne; Nergård, Jens Ivar.
Hvor går Nord-Norge? Et institusjonelt perspektiv på folk og landsdel. Orkana Forlag 2012 (ISBN 978-82-8104-218-6) 369 s.
NORD UiT Untitled
 
29 Røvik, Kjell Arne.
Makt over Nord-Norge. I: Hvor går Nord-Norge? Et institusjonelt perspektiv på folk og landsdel. Orkana Forlag 2012 ISBN 978-82-8104-218-6. s. 355-369
UiT Untitled
 
30 Røvik, Kjell Arne.
Organisasjonsendring som organisasjonsgjøring. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2012 ;Volum 15.(8) s. 49-58
UiT Untitled
 
2011
31 Blindheim, Bjørn-Tore; Røvik, Kjell Arne.
Ledelse og bedrifters samfunnsansvar. I: Ledelse: Å bruke teori i praksis. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2011 ISBN 978-82-7634-934-4. s. 104-137
UIS UiT Untitled
 
32 Jentoft, Svein; Nergård, Jens Ivar; Røvik, Kjell Arne.
Hvor går Nord-Norge? Tidsbilder fra en landsdel i forandring. Orkana Forlag 2011 (ISBN 978-82-8104-156-1) 344 s.
UiT Untitled
 
33 Røvik, Kjell Arne.
Analyse av kommunikatorenes innmarsj i offentlig sektor. I: Substans og framtreden: omdømmehåndtering i offentlig sektor. Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-1501602-3. s. 71-83
UiT Untitled
 
34 Røvik, Kjell Arne.
Da Veien Kom: Veibygginga i Gullesfjord 1947-1963. Årbok for Kvæfjord 2011 ;Volum 25. s. 42-48
UiT Untitled
 
35 Røvik, Kjell Arne.
Exit Nord-Norge? Lange linjer i landsdelens utvikling. I: Hvor går Nord-Norge? Tidsbilder fra en landsdel i forandring. Orkana Forlag 2011 ISBN 978-82-8104-156-1. s. 23-39
UiT Untitled
 
36 Røvik, Kjell Arne.
From Fashion to Virus: An Alternative Theory of Organizations' Handling of Management Ideas. Organization Studies 2011 ;Volum 32.(5) s. 631-653
UiT Untitled
 
37 Røvik, Kjell Arne.
Nordnorske Kommuner om 20 år. I: Hvor går Nord-Norge? Tidsbilder fra en landsdel i forandring. Orkana Forlag 2011 ISBN 978-82-8104-156-1. s. 281-294
UiT Untitled
 
38 Røvik, Kjell Arne; Jentoft, Svein; Nergård, Jens Ivar.
Nord-Norge: Fra utkant til global arena. I: Hvor går Nord-Norge? Tidsbilder fra en landsdel i forandring. Orkana Forlag 2011 ISBN 978-82-8104-156-1. s. 13-22
UiT Untitled
 
2010
39 Røvik, Kjell Arne.
Managementtrender. Praktisk økonomi & finans 2010 ;Volum 27.(3) s. 61-72
UIS UiT Untitled
 
2009
40 Christensen, Tom; Lægreid, Per; Roness, Paul; Røvik, Kjell Arne.
Organisasjonsteori for offentlig sektor. Instrument, kultur og myte. Universitetsforlaget 2009 (ISBN 978-82-15-01454-8) 229 s.
UiB UiO UiT Untitled
 
41 Christensen, Tom; Lægreid, Per; Roness, Paul; Røvik, Kjell Arne.
Organisasjonsteori for offentlig sektor.Instrument, kultur og myte. Universitetsforlaget 2009 (ISBN 978-82-15-01454-8) 229 s.
UiB UiO UiT Untitled
 
42 Christensen, Tom; Lægreid, Per; Roness, Paul G.; Røvik, Kjell arne.
Organisasjonsteori for offentlig sektor. Instrument, kultur, myte. Universitetsforlaget 2009 (ISBN 978-82-15-01454-8) 229 s.
UiB UiO UiT Untitled
 
43 Røvik, Kjell Arne.
Dropp Hykleriet!. Nordlys 2009
UiT Untitled
 
44 Røvik, Kjell Arne.
Kjell Arne Røvik om arbeidsliv. Morgenbladet 2009
UiT Untitled
 
45 Røvik, Kjell Arne.
Monolitt eller Mosaikk. Tromsø: NORUT 2009 145 s.
UiT Untitled
 
46 Røvik, Kjell Arne.
Om å Diagnostisere og Håndtere Organisasjonskulturer i Forsvaret. I: Monolitt eller Mosaikk. Tromsø: NORUT 2009 s. 12-24
UiT Untitled
 
47 Røvik, Kjell Arne.
Skoleeier som iverksetter. I: Kom Nærmere: Hvordan lykkes som skoleeier?. Oslo: Kommunenes Sentralforbund 2009 s. 135-147
UiT Untitled
 
2008
48 Røvik, Kjell Arne.
Managementsamhället: Trender och ideer på 2000-talet. Liber 2008 345 s.
UiT Untitled
 
2007
49 Christensen, Tom; Lægreid, Per; Roness, Paul G.; Røvik, Kjell Arne.
Organization Theory and the Public Sector. Instrument, culture and myth. Routledge 2007 (ISBN 0415433800) 191 s.
NORCE UiB UiO UiT Untitled
 
50 Christensen, Tom; Lægreid, Per; Roness, Paul; Røvik, Kjell Arne.
Organization Theory and the Public Sector. Instrument, Culture and Myth. Routledge 2007 (ISBN 978-0-415-43380-8) 191 s.
UiB UiO UiT Untitled
 
    Vis neste liste