Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 136 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2021
1 Pedersen, Steinar; Zachariassen, Ketil.
Kap 4. Inn i den norske nasjonalstaten 1814-1852. I: Samenes historie fra 1751 til 2010. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 978-82-02-23554-3. s. 117-155
UiT Untitled
 
2 Zachariassen, Ketil.
Om lanseringa av "Samenes historie fra 1751-2010". NRK P1 Troms [Radio] 2021-02-05
UiT Untitled
 
3 Zachariassen, Ketil.
Om mitt bidrag i "Samenes historie 1751-2010". Lanseringsseminar "Samenes historie 1751-2010"; 2021-02-05
UiT Untitled
 
4 Zachariassen, Ketil.
Sametingsbygget. I: Samenes historie fra 1751 til 2010. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 978-82-02-23554-3. s. 417--418
UiT Untitled
 
5 Zachariassen, Ketil; Evjen, Bjørg; Brattland, Camilla.
Kap 10. I Sametingets tid 1990-2010. I: Samenes historie fra 1751 til 2010. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 978-82-02-23554-3. s. 407--463
UiT Untitled
 
6 Zachariassen, Ketil; Ryymin, Teemu; Evjen, Bjørg.
Kap 5. Fornorskingspolitikk og samepolitisk mobilisering 1852-1917. I: Samenes historie fra 1751 til 2010. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 978-82-02-23554-3. s. 157--217
UiB UiT Untitled
 
2020
7 Zachariassen, Ketil.
Fornorskingspolitikken i lys av teoriar om kulturelt hegemoni. Om sannhet og forsoning - Samisk uke; 2020-02-03
UiT Untitled
 
8 Zachariassen, Ketil.
Nord-Norge frå år 900 til 1950. Linjer i nordnorsk historie.. Fagdag; 2020-02-24
UiT Untitled
 
9 Zachariassen, Ketil.
Ny rektormodell møter kraftig kritikk fra ansatte og studenter på UiT. ITromsø [Avis] 2020-06-19
UiT Untitled
 
10 Zachariassen, Ketil.
Reaksjoner på UiT: «Rektor har mistet all tillit og troverdighet». Khrono [Avis] 2020-06-19
UiT Untitled
 
11 Zachariassen, Ketil.
Sannhets- og forsoningskommisjonen; Hvem, Hva? Hvorfor?. Sannhets- og forsoningskommisjonen i Alta; 2020-02-05
UiT Untitled
 
12 Zachariassen, Ketil.
UiT-ansatte raser mot avvikling av rektorvalg: – Nord-Norges posisjon svekkes. Nordlys [Avis] 2020-06-19
UiT Untitled
 
2019
13 Zachariassen, Ketil.
– Álttá-akšuvdna unnán dutkojuvvon. Ávvir [Avis] 2019-10-01
UiT Untitled
 
14 Zachariassen, Ketil.
– Det blir knyttet en politisk spenning til hva man kaller Samenes nasjonaldag. iTromsø [Avis] 2019-02-06
UiT Untitled
 
15 Zachariassen, Ketil.
Eit historisk nullpunkt - kva skjedde i Alta og kva har det betydd?. Alta-aksjonen - 40 år etter; 2019-06-27
UiT Untitled
 
16 Zachariassen, Ketil.
Fornorskingen utelates fra læreplanen. Sagat [Avis] 2019-04-08
UiT Untitled
 
17 Zachariassen, Ketil.
Frå forskingsobjekt til historisk aktør. Samisk minne: radiokino og arkivsamtale; 2019-10-10
UiT Untitled
 
18 Zachariassen, Ketil.
Historiefaget i fagfornyinga - Urfolk og nasjonale minoritetar i dei nye læreplanane.. Nasjonal Lektorutdanningskonferanse 2019; 2019-11-07 - 2019-11-08
UiT Untitled
 
19 Zachariassen, Ketil.
Hvorfor forskes det ikke mer på Altasaken. Altaposten [Avis] 2019-09-27
UiT Untitled
 
20 Zachariassen, Ketil.
"Ingen sund og sand kultur vil bringe et menneske til at ringeakte sit morsmaal, sit folk - og sig selv". Mål og makt 2019 (3) s. 10-15
UiT Untitled
 
21 Zachariassen, Ketil.
Konflikt og forsoning i Kåfjord. Når det vedvarer å gjøre ondt å være same; 2019-04-03
UiT Untitled
 
22 Zachariassen, Ketil.
Krise og opprør i Finnmark. Ottar 2019 (327) s. 22-29
UiT Untitled
 
23 Zachariassen, Ketil.
Mye felles, men også mye ulikt. Sagat [Avis] 2019-07-15
UiT Untitled
 
24 Zachariassen, Ketil.
Nullpunktet - 40 år sidan Alta-saka. Forskningsdagene; 2019-09-25
UiT Untitled
 
25 Zachariassen, Ketil.
Nullpunktet - 40 år sidan Alta-saka. Syn og Segn 2019 (3) s. 82-89
UiT Untitled
 
26 Zachariassen, Ketil.
Nyksund i Vesterålen - eit moderne fiskevær i 150 år. HIFO Tromsø reiseseminar; 2019-05-24 - 2019-05-26
UiT Untitled
 
27 Zachariassen, Ketil.
Samiske perspektiv på eige språk og kultur på starten av 1900-talet. Urfolksspråkåret 2019 - om samisk språk og kultur; 2019-10-10
UiT Untitled
 
28 Zachariassen, Ketil.
Sterkt berørt av de personlige historiene. Ruijan Kaikiu [Avis] 2019-09-25
UiT Untitled
 
29 Zachariassen, Ketil.
The Norwegian Truth and Reconciliation Commission: historical background, mandate and methods. Truth and Reconciliation in the Arctic. What is the role of Truth and Reconciliation Commissions in established democracies?; 2019-09-17 - 2019-09-18
UiT Untitled
 
30 Zachariassen, Ketil.
The Norwegian Truth and Reconciliation Commission: historical background, mandate and purpose. Study trip to Norway UN Ambassadors; 2019-08-26
UiT Untitled
 
31 Zachariassen, Ketil.
40 år siden Alta-aksjonen. NRK Finnmark [Radio] 2019-09-17
UiT Untitled
 
32 Zachariassen, Ketil; Lane, Pia Marit Johanne.
Norwegian TRC Presentation. Norwegian Truth and Reconciliation Commission Visit; 2019-06-20
UiO UiT Untitled
 
33 Zachariassen, Ketil; Lane, Pia Marit Johanne.
Store forventninger møtte Sannhets- og forsoningskommisjonen. NRK Kvensk/NRK Kvääni [Internett] 2019-09-07
UiT UiO Untitled
 
34 Zachariassen, Ketil; Niemi, Einar a.
Innledning. Ottar 2019 (327) s. 2-3
UiT Untitled
 
2018
35 Stenvaag, Hanne Beate; Zachariassen, Ketil.
Daniel Lindmark,Olle Sundström (red.): De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna. En vetenskaplig antologi. Teologisk Tidsskrift 2018 ;Volum 7.(3) s. 212-216
UiT Untitled
 
36 Zachariassen, Ketil.
- Fornorskningen var smertefull. Itromsø [Avis] 2018-06-15
UiT Untitled
 
37 Zachariassen, Ketil.
- Forsoning er krevende og ikke lett å få til. Nationen [Avis] 2018-02-06
UiT Untitled
 
38 Zachariassen, Ketil.
Bokmelding. Nik. Brandal, Cora Alexa Døving,Ingvill Thorson Plesner (red.): Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016. Historisk Tidsskrift (Norge) 2018 ;Volum 97.(3) s. 286-290
UiT Untitled
 
39 Zachariassen, Ketil.
Han var skeptisk til ideen – nå er Ivar Bjørklund utnevnt til å sitte i sannhetskommisjonen. Nordlys [Avis] 2018-06-15
UiT Untitled
 
40 Zachariassen, Ketil.
Har du samiske røtter?. Slekt og Data [Tidsskrift] 2018-03-15
UiT Untitled
 
41 Zachariassen, Ketil.
HSL- Aktuell, viktig, synlig?. HSL - Aktuell, viktig, synlig?; 2018-09-25 - 2018-09-25
UiT Untitled
 
42 Zachariassen, Ketil.
Kva kan forsonast og kva kan ein kommisjon bidra med?. Sannhetens slagmark; 2018-02-05
UiT Untitled
 
43 Zachariassen, Ketil.
"Min reise fra sameland til Grønland" av Samuel J. Balto (1889). Polar Bokkafe; 2018-02-08
UiT Untitled
 
44 Zachariassen, Ketil.
Nik. Brandal , Cora Alexa Døving , Ingvill Thorson Plesner (red.):Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016. Cappelen Damm Akademisk, Oslo 2017, 317 s.. Historisk Tidsskrift (Norge) 2018 ;Volum 97.(3) s. 286-290
UiT Untitled
 
45 Zachariassen, Ketil.
Odal Sparebank 1877-2017, av Hans Otto Glomsås. Solør-Odal: tidsskrift for lokalhistorie og kultur 2018 (4) s. 29-31
UiT Untitled
 
46 Zachariassen, Ketil.
Val av ny representant til universitetsstyret. intranett.uit [Internett] 2018-05-03
UiT Untitled
 
2017
47 Zachariassen, Ketil.
– Folk flest vil merke fint lite til regionreformen. NRK troms [Radio] 2017-05-05
UiT Untitled
 
48 Zachariassen, Ketil.
Ei historisk slagmark. Syn og Segn 2017 (4) s. 25-31
UiT Untitled
 
49 Zachariassen, Ketil.
Einar Lie, Jan Thomas Kobberrød, Eivind Thomassen og Gjermund F. Rognved: "Norges Bank 1816–2016".. Historisk Tidsskrift (Norge) 2017 ;Volum 96.(3) s. 376-380
UiT Untitled
 
50 Zachariassen, Ketil.
Fordreide sitat og alternative fakta. Avisa Nordland 2017
UiT Untitled
 
    Vis neste liste