Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 195 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2021
1 Nyseth, Torill.
«Integreringsutvalget i Tromsø og Flerkulturelt råd i Bodø». webinar: "Integreringsprosesser i kommuner og frivilligheten"; 2021-04-07 - 2021-04-07
UiT Untitled
 
2 Nyseth, Torill.
"Boliger for alle? Trender, utfordringer og mulige løsninger i boligpolitikken". Nesna; 2021-10-18 - 2021-10-18
UiT Untitled
 
3 Nyseth, Torill.
Boliger for alle? Trender, utviklingstrekk og utfordringer. Stedsutvikling Helgeland; 2021-10-18 - 2021-10-19
UiT Untitled
 
4 Nyseth, Torill.
Demokrati og politisk deltakelse i Norge. Seminar: "Hvorfor stemmer ikke (nok) innvandrere ved valg?"; 2021-09-09 - 2021-09-09
UiT Untitled
 
5 Nyseth, Torill.
"Hvordan har Tromsø og Bodø tilrettelagt for mangfold?". Integreringsutvalget i Tromsø kommune; 2021-06-03 - 2021-06-03
UiT Untitled
 
6 Nyseth, Torill.
Konflikten om Tromsø`s søknad om å innmelding i det samiske språkforvaltningsområdet. Nordlysdebatt - Riddu Riddu [Avis] 2021-07-15
UiT Untitled
 
7 Nyseth, Torill; Aure, Marit.
Cross-cultural mediators: innovative integration initiatives in sport.. Storbykonferansen; 2021-10-27 - 2021-10-28
UiT Untitled
 
8 Nyseth, Torill; Lopez, Tomas.
Innovations in urban integration policies: Immigrant councils as democratic institutions. Cities: The International Journal of Urban Policy and Planning 2021 ;Volum 119. s. -
UiT Untitled
 
9 Nyseth, Torill; Romuld, Anniken.
Mellom det planlagte og det umiddelbare. Et mulig rom for improvisatoriske praksiser.. I: Improvisasjon. Mellom plan og planløshet. Oslo: Scandinavian University Press, Spartacus forlag 2021 ISBN 9788230402559. s. -
UiT Untitled
 
2020
10 Aure, Marit; Nyseth, Torill.
Er barne- og ungdomsidretten for alle? Aktivitetsguiden som brobygger. Nordlys 2020
UiT Untitled
 
11 Førde, Anniken; Cabrera, Astrid Maria; Brattland, Camilla; Nyseth, Torill; Ringholm, Toril Merete; Løkken, Gisle.
Samfunnsplanlegging i et paradigmeskifte?. Nordlys 2020
NTNU UiT Untitled
 
12 Førde, Anniken; Magnussen, Tone; Nyseth, Torill; Aure, Marit; Sundby, Eirin Margrethe.
En unik mulighet. Avisa Nordland 2020
NF UiT Untitled
 
13 Nyseth, Torill.
Hvordan rekruttere flere personer med innvandringsbakgrunn inn i politikken?. Arpeiderpartiets Minoritetsutvalg; 2020-08-27 - 2020-08-27
UiT Untitled
 
14 Nyseth, Torill.
Mangfold i byer - Innovasjon i integrering. Mangfoldsakademiet; 2020-09-03
UiT Untitled
 
15 Nyseth, Torill.
Mellom effektivitet og legitimitet: Den solbergske versjon av nyliberalisme i planlegging. I: Den Solbergske staten: Noen fagkritiske vurderinger om nyliberalismens makt i Norge. Oslo: Sandnes Bokforlag 2020 ISBN 978-82-92945-65-0. s. 302-329
UiT Untitled
 
16 Nyseth, Torill; Viken, Arvid.
Båldiplomati, gjensidig avhengighet, dialog og refleksivitet. I: Turismens paradokser. turisme som utvikling og innvikling. Orkana Forlag 2020 ISBN 978-82-8104-361-9. s. 245-263
UiT Untitled
 
2019
17 Aure, Marit; Nyseth, Torill.
Aktivitetsguider i inkluderingsarbeid!. Seminarom aktivitetsguider; 2019-05-13 - 2019-05-13
UiT Untitled
 
18 Hanssen, Gro Sandkjær; Nyseth, Torill.
“Innovative methods for citizen participation in urban planning – democratizing local decision-making?”. panel “Bridging the gap between the academic discourses of participatory planning and local democracy” ECPR; 2019-09-04 - 2019-09-07
OSLOMET UiT Untitled
 
19 Hudson, Christine; Nyseth, Torill; Pedersen, Paul.
Dealing with difference: Contested place identities in two northern Scandinavian cities. City: analysis of urban trends, culture, theory, policy, action 2019 ;Volum 23.(4-5) s. 564-579
UiT Untitled
 
20 Nyseth, Torill.
Arctic Cities : Turbulences, Contestations and Multiculturalism; Reflections form the Scandinavian North. Guest Lecture; 2019-04-10 - 2019-04-10
UiT Untitled
 
21 Nyseth, Torill.
Eksperimentell planlegging. På sporet av improvisatoriske praksiser; 2019-03-22 - 2019-03-22
UiT Untitled
 
22 Nyseth, Torill.
Hvordan drøfte utviklingslagenes formålsparagraf?. Konferanse; 2019-03-30 - 2019-03-30
UiT Untitled
 
23 Nyseth, Torill.
Kommer minoritetene til å stemme ved lokalvalget?. iTromsø 2019
UiT Untitled
 
24 Nyseth, Torill.
Kommer minoritetene til å stemme ved lokalvalget?. Nordlys 2019
UiT Untitled
 
25 Nyseth, Torill.
Planning with and for divercity?. Research seminar; 2019-04-09 - 2019-04-09
UiT Untitled
 
26 Nyseth, Torill.
Sameboom i byene. Nrk.no [Internett] 2019-10-21
UiT Untitled
 
27 Nyseth, Torill.
The good, the bad and the ugly. Kampen om legitimitet i forvaltningen av det arktiske nord.. Makt og motmakt i reiselivet; 2019-01-31 - 2019-01-31
UiT Untitled
 
28 Nyseth, Torill; Abdelillah, Hamdouch.
The transformative power of social innovation in urban planning and local development. Urban Planning 2019 ;Volum 4.(1) s. 1-6
UiT Untitled
 
29 Nyseth, Torill; Ali, Abdalla Mohamed.
Integreringsrådet i Tromsø. Flere stemmer - medvirkning og deltakelse i flerkulturelle byer; 2019-05-09 - 2019-05-10
UiT Untitled
 
30 Nyseth, Torill; Magnussen, Tone.
Planning With or for diversity?. Nordic Geographers Meeting; 2019-06-17 - 2019-06-19
UiT NF Untitled
 
31 Nyseth, Torill; Ringholm, Toril Merete; Agger, Annika.
Innovative Forms of Citizen Participation at the Fringe of the Formal Planning System. Urban Planning 2019 ;Volum 4.(1) s. 7-18
UiT Untitled
 
2018
32 Aarsæther, Nils; Falleth, Eva; Nyseth, Torill; Kristiansen, Ronny.
Plan og samfunn: System, praksis, teori. Cappelen Damm Akademisk 2018 (ISBN 9788202587338) 344 s.
NORCE UiT NMBU Untitled
 
33 Aarsæther, Nils; Nyseth, Torill; Buanes, Arild.
Samordning: planlegging som prosedyre for reflektert samfunnsutvikling. I: Plan- og bygningsloven 2008 - En lov for vår tid?. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03058-6. s. 49-70
NORCE UiT Untitled
 
34 Aarsæther, Nils; Nyseth, Torill; Falleth, Eva; Kristiansen, Ronny.
Plansystem, praksis og teori. I: Plan og samfunn: System, praksis, teori. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202587338. s. 15-27
NORCE UiT NMBU Untitled
 
35 Aure, Marit; Førde, Anniken; Nyseth, Torill; Taff, Gregory; Magnussen, Tone.
The art of interaction: the role of arts in negotiating difference and creating belonging. Nordic Migration Conference; 2018-08-15 - 2018-08-17
NIBIO NF UiT Untitled
 
36 Aure, Marit; Nyseth, Torill.
Cross-cultural participation in Sustainable Diverse Cities:Innovation in Integration, Cit-egration. Isocarp, side event ByLab; 2018-10-02 - 2018-10-02
UiT Untitled
 
37 Buanes, Arild; Nyseth, Torill.
Innsigelser. I: Plan- og bygningsloven 2008: Fungerer loven etter intensjonene?. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215030593. s. 333-347
NORCE UiT Untitled
 
38 Børrud, Elin; Nyseth, Torill; Winge, Nikolai K.
Kulturminnevern i lov og praksis. I: Plan- og bygningsloven 2008 - En lov for vår tid?. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03058-6. s. 393-415
UiO UiT NMBU Untitled
 
39 Hanssen, Gro Sandkjær; Aarsæther, Nils; Hofstad, Hege; Anker, Helle Tegner; Kalbro, Thomas; Buanes, Arild; Børrud, Elin; Grønning, Marius; Holth, Fredrik; Higdem, Ulla; Kvalvik, Karoline Jacobsen; Nordahl, Berit Irene; Nyseth, Torill; Ringholm, Toril M; Riseth, Jan Åge; Strand, Arvid; Winge, Nikolai K.
En operativ lov? Spenningen mellom lovens intensjoner og planpraksis - behov for forbedring?. I: Plan- og bygningsloven 2008 - En lov for vår tid?. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03058-6. s. 481-519
HINN OSLOMET NORCE TØI UiO UiT NMBU Untitled
 
40 Kristiansen, Ronny; Nyseth, Torill.
Eksperimentelle tilnærminger til byplanlegging - en ny agenda?. I: Plan og samfunn: System, praksis, teori. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202587338. s. 286-308
UiT Untitled
 
41 Magnussen, Tone; Førde, Anniken; Aure, Marit; Nyseth, Torill; Taff, Gregory.
Exploring innovations in integration. Nordic Migration Conference; 2018-08-15 - 2018-08-17
NF UiT NIBIO Untitled
 
42 Nyseth, Torill.
Evaluering av Plan og bygningsloven og medvirkning. Norsk Planmøte 2018; 2018-09-20 - 2018-09-21
UiT Untitled
 
43 Nyseth, Torill.
Fluid planning - its roots and rationalities. Urban theory and planning theory cource; 2018-11-20 - 2018-11-20
UiT Untitled
 
44 Nyseth, Torill.
Innovative forms of citizen participation at the fringe of the formal planning system. ESPR general coference, section 31, panel P214; 2018-08-23 - 2018-08-25
UiT Untitled
 
45 Nyseth, Torill.
Medvirkningen i Norbyplanen - noen refleksjoner. Bolig og Byplanforeningens lunchseminarer; 2018-11-22 - 2018-11-22
UiT Untitled
 
46 Nyseth, Torill.
Nyere perspektiver på sted - Sett fra nord. Gjesteforelesning; 2018-02-15 - 2018-02-15
UiT Untitled
 
47 Nyseth, Torill.
Presentasjon av prosjektet City-gration for PhD studenter fra forvaltningshøgskolen i Gøteborg. Local Democracy Research; 2018-04-26 - 2018-04-27
UiT Untitled
 
48 Nyseth, Torill.
Presentasjon av prosjektet Mangfold i byer, på første ordinære møte i intergreringsrådet. Politisk møte; 2018-06-14 - 2018-06-14
UiT Untitled
 
49 Nyseth, Torill; Førde, Anniken; Cruickshank, Jørn.
Fra attraktive steder til omtenksom by- og stedsutvikling- implikasjoner for planlegging?. I: Plan og samfunn: System, praksis, teori. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202587338. s. 267-285
UIA UiT Untitled
 
50 Nyseth, Torill; Ringholm, Toril M.
Formidling av forskning om medvirkning. Møte med distrikstssenteret; 2018-08-30 - 2018-08-30
UiT Untitled
 
    Vis neste liste