Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 178 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2019
1 Aure, Marit; Nyseth, Torill.
Aktivitetsguider i inkluderingsarbeid!. Seminarom aktivitetsguider; 2019-05-13 - 2019-05-13
UiT Untitled
 
2 Hudson, Christine; Nyseth, Torill; Pedersen, Paul Henry.
Dealing With difference. City: analysis of urban trends, culture, theory, policy, action 2019
UiT Untitled
 
3 Nyseth, Torill.
Arctic Cities : Turbulences, Contestations and Multiculturalism; Reflections form the Scandinavian North. Guest Lecture; 2019-04-10 - 2019-04-10
UiT Untitled
 
4 Nyseth, Torill.
Eksperimentell planlegging. På sporet av improvisatoriske praksiser; 2019-03-22 - 2019-03-22
UiT Untitled
 
5 Nyseth, Torill.
Hvordan drøfte utviklingslagenes formålsparagraf?. Konferanse; 2019-03-30 - 2019-03-30
UiT Untitled
 
6 Nyseth, Torill.
Kommer minoritetene til å stemme ved lokalvalget?. iTromsø 2019
UiT Untitled
 
7 Nyseth, Torill.
Kommer minoritetene til å stemme ved lokalvalget?. Bladet Nordlys 2019
UiT Untitled
 
8 Nyseth, Torill.
Planning with and for divercity?. Research seminar; 2019-04-09 - 2019-04-09
UiT Untitled
 
9 Nyseth, Torill.
Sameboom i byene. Nrk.no [Internett] 2019-10-21
UiT Untitled
 
10 Nyseth, Torill.
The good, the bad and the ugly. Kampen om legitimitet i forvaltningen av det arktiske nord.. Makt og motmakt i reiselivet; 2019-01-31 - 2019-01-31
UiT Untitled
 
11 Nyseth, Torill; Abdelillah, Hamdouch.
The transformative power of social innovation in urban planning and local development. Urban Planning 2019 ;Volum 4.(1) s. 1-6
UiT Untitled
 
12 Nyseth, Torill; Ali, Abdalla Mohamed.
Integreringsrådet i Tromsø. Flere stemmer - medvirkning og deltakelse i flerkulturelle byer; 2019-05-09 - 2019-05-10
UiT Untitled
 
13 Nyseth, Torill; Magnussen, Tone.
Planning With or for diversity?. Nordic Geographers Meeting; 2019-06-17 - 2019-06-19
UiT NF Untitled
 
14 Nyseth, Torill; Ringholm, Toril Merete; Agger, Annika.
Innovative Forms of Citizen Participation at the Fringe of the Formal Planning System. Urban Planning 2019 ;Volum 4.(1) s. 7-18
UiT Untitled
 
2018
15 Aarsæther, Nils; Falleth, Eva; Nyseth, Torill; Kristiansen, Ronny.
Plan og samfunn: System, praksis, teori. Cappelen Damm Akademisk 2018 (ISBN 9788202587338) 344 s.
NORUT UiT NMBU Untitled
 
16 Aarsæther, Nils; Nyseth, Torill; Buanes, Arild.
Samordning: planlegging som prosedyre for reflektert samfunnsutvikling. I: Plan- og bygningsloven 2008 - En lov for vår tid?. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03058-6. s. 49-70
NORUT UiT Untitled
 
17 Aarsæther, Nils; Nyseth, Torill; Falleth, Eva; Kristiansen, Ronny.
Plansystem, praksis og teori. I: Plan og samfunn: System, praksis, teori. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202587338. s. 15-27
NORUT UiT NMBU Untitled
 
18 Aure, Marit; Førde, Anniken; Nyseth, Torill; Taff, Gregory; Magnussen, Tone.
The art of interaction: the role of arts in negotiating difference and creating belonging. Nordic Migration Conference; 2018-08-15 - 2018-08-17
NIBIO NF UiT Untitled
 
19 Aure, Marit; Nyseth, Torill.
Cross-cultural participation in Sustainable Diverse Cities:Innovation in Integration, Cit-egration. Isocarp, side event ByLab; 2018-10-02 - 2018-10-02
UiT Untitled
 
20 Buanes, Arild; Nyseth, Torill.
Innsigelser. I: Plan- og bygningsloven 2008: Fungerer loven etter intensjonene?. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215030593. s. 333-347
NORUT UiT Untitled
 
21 Børrud, Elin; Nyseth, Torill; Winge, Nikolai K.
Kulturminnevern i lov og praksis. I: Plan- og bygningsloven 2008 - En lov for vår tid?. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03058-6. s. 393-415
UiO UiT NMBU Untitled
 
22 Hanssen, Gro Sandkjær; Aarsæther, Nils; Hofstad, Hege; Anker, Helle Tegner; Kalbro, Thomas; Buanes, Arild; Børrud, Elin; Grønning, Marius; Holth, Fredrik; Higdem, Ulla; Kvalvik, Karoline Jacobsen; Nordahl, Berit Irene; Nyseth, Torill; Ringholm, Toril M; Riseth, Jan Åge; Strand, Arvid; Winge, Nikolai K.
En operativ lov? Spenningen mellom lovens intensjoner og planpraksis - behov for forbedring?. I: Plan- og bygningsloven 2008 - En lov for vår tid?. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03058-6. s. 481-519
HINN OSLOMET NORUT TØI UiO UiT NMBU Untitled
 
23 Kristiansen, Ronny; Nyseth, Torill.
Eksperimentelle tilnærminger til byplanlegging - en ny agenda?. I: Plan og samfunn: System, praksis, teori. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202587338. s. 286-308
UiT Untitled
 
24 Magnussen, Tone; Førde, Anniken; Aure, Marit; Nyseth, Torill; Taff, Gregory.
Exploring innovations in integration. Nordic Migration Conference; 2018-08-15 - 2018-08-17
NF UiT NIBIO Untitled
 
25 Nyseth, Torill.
Evaluering av Plan og bygningsloven og medvirkning. Norsk Planmøte 2018; 2018-09-20 - 2018-09-21
UiT Untitled
 
26 Nyseth, Torill.
Fluid planning - its roots and rationalities. Urban theory and planning theory cource; 2018-11-20 - 2018-11-20
UiT Untitled
 
27 Nyseth, Torill.
Innovative forms of citizen participation at the fringe of the formal planning system. ESPR general coference, section 31, panel P214; 2018-08-23 - 2018-08-25
UiT Untitled
 
28 Nyseth, Torill.
Medvirkningen i Norbyplanen - noen refleksjoner. Bolig og Byplanforeningens lunchseminarer; 2018-11-22 - 2018-11-22
UiT Untitled
 
29 Nyseth, Torill.
Nyere perspektiver på sted - Sett fra nord. Gjesteforelesning; 2018-02-15 - 2018-02-15
UiT Untitled
 
30 Nyseth, Torill.
Presentasjon av prosjektet City-gration for PhD studenter fra forvaltningshøgskolen i Gøteborg. Local Democracy Research; 2018-04-26 - 2018-04-27
UiT Untitled
 
31 Nyseth, Torill.
Presentasjon av prosjektet Mangfold i byer, på første ordinære møte i intergreringsrådet. Politisk møte; 2018-06-14 - 2018-06-14
UiT Untitled
 
32 Nyseth, Torill; Førde, Anniken; Cruickshank, Jørn.
Fra attraktive steder til omtenksom by- og stedsutvikling- implikasjoner for planlegging?. I: Plan og samfunn: System, praksis, teori. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202587338. s. 267-285
UIA UiT Untitled
 
33 Nyseth, Torill; Ringholm, Toril M.
Formidling av forskning om medvirkning. Møte med distrikstssenteret; 2018-08-30 - 2018-08-30
UiT Untitled
 
34 Nyseth, Torill; Ringholm, Toril M.
Medvirkning i demokratiske spenningsfelt. I: Plan- og bygningsloven 2008 - En lov for vår tid?. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03058-6. s. 259-276
HINN UiT Untitled
 
35 Ringholm, Toril M; Nyseth, Torill.
Bærekraftig medvirkning. Avslutningsseminar for EVAPLAN-prosjektet; 2018-08-29 - 2018-08-29
UiT Untitled
 
36 Ringholm, Toril M; Nyseth, Torill.
Medvirkning. I: Plan- og bygningsloven 2008: Fungerer loven etter intensjonene?. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215030593. s. 317-333
HINN UiT Untitled
 
37 Ringholm, Toril M; Nyseth, Torill; Hanssen, Gro Sandkjær.
Participation according to the law? The research-based knowledge on citizen participation in Norwegian municipal planning. European Journal of Spatial Development 2018 (67) s. 1-20
HINN OSLOMET UiT Untitled
 
38 Taff, Gregory; Aure, Marit; Nyseth, Torill; Førde, Anniken; Magnussen, Tone.
Mapping migrant spaces and locating cross-cultural interactions. Nordic Migration Conference; 2018-08-15 - 2018-08-17
NF NIBIO UiT Untitled
 
39 Taff, Gregory; Førde, Anniken; Aure, Marit; Magnussen, Tone; Nyseth, Torill; Shao, Yang.
Cross-Cultural Guide to Tromsø. Online website http://52.25.253.125:3838/pgis/ 2018
NF NIBIO UiT Untitled
 
2017
40 Aarsæther, Nils; Buanes, Arild; Nyseth, Torill.
Understanding coordination in municipal planning. Theory and the Norwegian Planning and Building Act.. PLNNORD 8th Nordic Planning Symposium; 2017-08-15 - 2017-08-18
NORUT UiT Untitled
 
41 Aarsæther, Nils; Serrano, José; Førde, Anniken; Demaziere, Christophe; Nyseth, Torill; Hamdouch, Abdellilah.
Postscript: pathways towards a critical and comparative approaches to creative planning. I: Creative Approaches to Planning and Local Development. Insights from Small and Medium Sized Towns in Europe. Routledge 2017 ISBN 9781472477002. s. 249-257
UiT Untitled
 
42 Cruickshank, Jørn; Nyseth, Torill; Jakobsen, Kristina.
Styrer dispensasjoner byutviklingen?. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2017 ;Volum 6.
UIA UiT Untitled
 
43 Hamdouch, Abdellilah; Nyseth, Torill; Demaziere, Christophe; Førde, Anniken; Serrano, José; Aarsæther, Nils.
Introduction. I: Creative Approaches to Planning and Local Development. Insights from Small and Medium Sized Towns in Europe. Routledge 2017 ISBN 9781472477002. s. 1-10
UiT Untitled
 
44 Jacobsen, Kristina; Nyseth, Torill; Cruickshank, Jørn.
Styrer dispensasjoner byutviklingen?. Plan 2017 (6) s. 14-17
UiT Untitled
 
45 Nyseth, Torill.
Arctic Urbanisation: Modernity without cities. I: Arctic Environmental Modernities: From the Age of Polar Exploration to the Era of the Anthropocene. Palgrave Macmillan 2017 ISBN 978-3319391151. s. 59-71
UiT Untitled
 
46 Nyseth, Torill.
Kompakt byutvikling. Norsk kommunalteksnings forenings årskonferanse; 2017-01-30 - 2017-01-30
UiT Untitled
 
47 Nyseth, Torill.
Mellom by og bygd. Sted og stedsidentitet i endring. Stedsutvikling - Det gode samfunn; 2017-09-05 - 2017-09-06
UiT Untitled
 
48 Nyseth, Torill.
Metastyring: Hvordan styre nettverk og partnerskap?. Helse i Plan; 2017-02-01 - 2017-02-01
UiT Untitled
 
49 Nyseth, Torill.
Nyere stedsforståelser. SAMPLAN; 2017-05-24 - 2017-05-25
UiT Untitled
 
50 Nyseth, Torill.
Urbane kvaliteter i møte med rural mentaliltet. Attraktive og bærekraftige småbyer; 2017-05-31 - 2017-06-01
UiT Untitled
 
    Vis neste liste