Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-37 av 37

2019
1 Arntzen, Svein Kristian.
Fisketillatelser og pant - lovfesting av den rettslige løsningen i "Barents Eagle"?. Lov og Rett 2019 ;Volum 58.(2) s. 67-81
UiT Untitled
 
2 Arntzen, Svein Kristian.
Gir direktoratet rett i tilbakeføring. Fiskeribladet Fiskaren [Fagblad] 2019-01-28
UiT Untitled
 
3 Arntzen, Svein Kristian.
Norske sjømatprodukter i Europa - Kvalitet og marked Reklamasjonsregelverk - rettferdig risikofordeling?. Peter F Hjort seminar 2019; 2019-03-21 - 2019-03-21
UiT Untitled
 
4 Poto, Margherita; Arntzen, Svein Kristian; Dahl, Irene Vanja.
Sjømat og rettssystemet. International Conference; 2019-12-06 - 2019-12-06
UiT Untitled
 
2018
5 Arntzen, Svein Kristian.
"Kampen om kysten" - Hva er en rettferdig fordeling av fiskeressursene?. Lørdagsuniversitetet; 2018-10-06 - 2018-10-06
UiT Untitled
 
6 Arntzen, Svein Kristian.
Noen tanker om pant i fisketillatelser. Mini seminar om havrettslige emner; 2018-09-19 - 2018-09-19
UiT Untitled
 
7 Arntzen, Svein Kristian.
Pant i fiskerettigheter. Rettslige utfordringer innen sjømatnæringen; 2018-10-03 - 2018-10-03
UiT Untitled
 
8 Arntzen, Svein Kristian.
Å sikre sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna. I: Rettsvitenskap under nordlys og midnattssol. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2313-8. s. -
UiT Untitled
 
2017
9 Arntzen, Svein Kristian.
Fiskeriforvaltning og handlingsrom. Presentasjon av forskning ved K.G. Jebsen-senter for havrett; 2017-09-18 - 2017-09-18
UiT Untitled
 
10 Arntzen, Svein Kristian.
Tidsuavgrensede fisketillatelser i kystfiskeflåten?. Kritisk juss 2017 ;Volum 53.(02) s. 61-83
UiT Untitled
 
2016
11 Arntzen, Svein Kristian.
Minsteprisfastsetting på førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser - en sak for jevnbyrdige parter?. Kritisk juss 2016 ;Volum 42.(2) s. 163-176
UiT Untitled
 
12 Arntzen, Svein kristian.
Regjeringen vil åpne for "tarefiskere" - Åpningen er innenfor loven. Fiskeribladet Fiskaren [Fagblad] 2016-01-29
UiT Untitled
 
13 Arntzen, Svein kristian.
Rådighet over fiskeressursene. FiskeribladetFiskaren 2016 s. 16-16
UiT Untitled
 
14 Arntzen, Svein Kristian.
Volstad-saken - et fyr langs leden?. Kritisk juss 2016 ;Volum 42.(2) s. 98-117
UiT Untitled
 
2015
15 Arntzen, Svein kristian.
Departementet mot juridisk ekspert: Ikke grunnlovsstridig å lukke i kyst. [Avis] 2015-05-04
UiT Untitled
 
16 Arntzen, Svein kristian.
Grunnlovsstridig å lukke fisket. FiskeribladetFiskaren [Avis] 2015-04-27
UiT Untitled
 
17 Arntzen, Svein kristian.
"Just let sleeping dogs lie?" -Om forskjellsbehandlingen i kystfartøygruppen og Grunnloven § 98. Lov og Rett 2015 ;Volum 54.(3) s. 133-153
UiT Untitled
 
18 Arntzen, Svein kristian.
Just Let Sleeping Dogs Lie Om forskjellsbehandlingen i kystfartøygruppen og Grunnloven paragraf 98. Rettslige retningslinjer og begrensninger ved endring av fiskeriregimet i kjølvannet av Tveterås utvalget; 2015-04-28 - 2015-04-28
UiT Untitled
 
19 Arntzen, Svein kristian.
Whats Law got to Do With It Om endring av fiskeriregimet i kjølvannet av Tveterås utvalget. Rettslige retningslinjer og begrensninger ved endring av fiskeriregimet i kjølvannet av Tveterås-utvalget; 2015-04-28 - 2015-04-28
UiT Untitled
 
2014
20 Arntzen, Svein kristian.
Intervju om Mehamn-saken (juridisk) http://www.highnorthnews.com/oppgjoret-i-mehamn-er-hoyst-berettiget/. High North News [Internett] 2014-02-14
UiT Untitled
 
21 Arntzen, Svein kristian.
Intervju om NOU 2014: 16 Sjømatindustrien: Om deltakerloven må endres ved tildeling av kvotefaktorer til sjømatindustrien. FiskeribladetFiskaren [Fagblad] 2014-12-19
UiT Untitled
 
22 Ravna, Øyvind; Arntzen, Svein kristian.
An important contribution to Research on fisheries Law and Law of the sea. Arctic Review on Law and Politics 2014 ;Volum 5.(1) s. 1-2
UiT Untitled
 
2013
23 Arntzen, Svein kristian.
Innlegg om Volstad-saken (juridisk). Dagens næringsliv 2013 s. 44-45
UiT Untitled
 
2012
24 Arntzen, Svein kristian.
Ensuring the Protection of Universal Human Rights Principles in the Norwegian Constituion of 17 May 1814. I: Cross-Border Law in the North / Pravovye problemy Norvegii i Rossii: Severnoe Izmerenie (Rettslig problemstillinger Norge og Russland: Fokusert mot nord) Part I og II. Northern Arctic Federal University 2012 ISBN 978-5-261-00664-0. s. 55-64
UiT Untitled
 
25 Arntzen, Svein kristian.
Strukturkvotetillatelser som formuesgoder. I: Juss i nord: Hav, fisk og utfolk. En hyllest til Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsøs 25-årsjubileum. Gyldendal Juridisk 2012 ISBN 9788205431744. s. 121-135
UiT Untitled
 
26 Ravna, Øyvind; Arntzen, Svein kristian; Jacobsen, Liss.
Har vi for høye forventinger til at utbyttet fra naturressursene skal bli i landsdelen eller i lokalsamfunnene?. NRK 1 / Nordpå [Radio] 2012-11-07
UiT Untitled
 
2011
27 Arntzen, Svein kristian.
Fiskesalgslagenes prisfastsettingskompetanse. Lov og Rett 2011 (3) s. 159-169
UiT Untitled
 
28 Arntzen, Svein kristian.
Grunnloven og privatisering - Har rettsutviklingen vedrørende grunnloven § 97 forsterket privatiseringen av fiskeressursene i de ervervsmessige fiskerier?. Nordlys 2011 (52) s. 3-3
UiT Untitled
 
2010
29 Arntzen, Svein kristian.
Ensuring the protection of the universal human rights principles in the Norwegian constitution of 17 May 1814. Legal systems in the Barents Euro-Arctic region; 2010-04-26 - 2010-04-30
UiT Untitled
 
30 Arntzen, Svein kristian.
"Fredning for reinbeiting og beiterettens rettslige status.". Universitetet i Tromsø. Seminar om tradisjonell samisk reindrift i brytning med reindriftsloven.; 2010-02-04 - 2010-02-05
UiT Untitled
 
31 Arntzen, Svein kristian.
Grunnlov og menneskerettigheter. Nordlys 2010 s. 3-3
UiT Untitled
 
32 Arntzen, Svein kristian.
Menneskerettigheter og demokrati. Seminar for Stortingets menneskerettighetsutvalg; 2010-06-08 - 2010-06-08
UiT Untitled
 
33 Arntzen, Svein kristian.
Rederiskattdommen - en dom om "optimalisering" av rettsprinsippet om beskyttelse av berettigede forventninger?. Lov og Rett 2010 ;Volum .(5) s. 260-271
UiT Untitled
 
2009
34 Arntzen, Svein kristian.
Juridisk argumentasjon ut fra rettsprinsippet om beskyttelse av berettigede forventninger. : Munin http://hdl.handle.net/10037/2393 2009 (ISBN 978-82-93021-00-1) 300 s.
UiT Untitled
 
35 Arntzen, Svein kristian.
Markedsriktig fiskeprissetting. Fiskaren 2009
UiT Untitled
 
36 Arntzen, Svein kristian.
Markedsriktig fiskeprissetting. Nordlys 2009
UiT Untitled
 
2007
37 Arntzen, Svein kristian.
"Mehamn-pakken" og tingrettens dom. Nordlys 2007 s. 3-3
UiT Untitled