Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 201 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2021
1 Jacobsen, Knut Axel; Kristiansen, Roald E; Rydving, Håkan.
Verdensfilosofier: Førmoderne filosofi i India, Kina og Midtøsten. Universitetsforlaget 2021 (ISBN 978-82-15-04640-2) 240 s.
UiB UiT Untitled
 
2020
2 Berg, Sigrun Høgetveit; Bergesen, Rognald Heiseldal; Kristiansen, Roald E.
The Protracted Reformation in the North: Volume III from the Project “The Protracted Reformation in Northern Norway”. Walter de Gruyter 2020 (ISBN 978-3-11-068621-0) 396 s. Arbeiten zur Kirchengeschichte(144)
UiT Untitled
 
3 Kristiansen, Roald E.
Depictions of Laestadianism 1850-1950. Approaching Religion 2020 ;Volum 10.(1) s. 55-73
UiT Untitled
 
4 Kristiansen, Roald E; Andreassen, Bengt-Ove; Larsen, Rolf Inge.
Approaching Laestadianism. Approaching Religion 2020 ;Volum 10.(2) s. 1-3
UiT Untitled
 
2019
5 Berg, Sigrun Høgetveit; Kristiansen, Roald E; Dahl Hambro, Cathinka.
Northern Reformations: Introduction. Nordlit 2019 ;Volum 43. s. 1-3
UiT Untitled
 
2018
6 Kristiansen, Roald E.
Laestadianism - a protective resource for well-being or a source for suffering?. Religious Healing and Wellbeing: Historical and contemporary perspectives; 2018-09-03 - 2018-09-04
UiT Untitled
 
7 Kristiansen, Roald E.
Lappmarken som hellig rom i læstadiansk tradisjon. Rituella rum och heliga platser: Spatiala perspektiv på religion i norr; 2018-09-06 - 2018-09-07
UiT Untitled
 
8 Kristiansen, Roald E.
Læstadianismens Jerusalem: Om konstruksjoner av hellige steder. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2018 (2) s. 121-129
UiT Untitled
 
9 Kristiansen, Roald E.
The Sacred Geography of Western Laestadianism. Religion Around the Arctic; 2018-09-10 - 2018-09-12
UiT Untitled
 
2017
10 Kristiansen, Roald E.
De lærde prestene i nord. Ottar 2017 ;Volum 317.(4) s. 43-51
UiT Untitled
 
11 Kristiansen, Roald E.
Die Mission der Samen in einem postreformatorischen Kontext. I: Credo: Christianisiering Europas im Mittelalter. Band I-III. Michael Imhof Verlag 2017 ISBN 978-3-7319-0043-6. s. 134-139
UiT Untitled
 
12 Kristiansen, Roald E.
Luther i dagens læstadianisme. Lutherseminar; 2017-08-30 - 2017-08-30
UiT Untitled
 
13 Kristiansen, Roald E.
Religiøst liv i nord. Fagseminar for religionslærere i Norge; 2017-03-24 - 2017-03-25
UiT Untitled
 
14 Kristiansen, Roald E.
The Reformation and the Sacred Kingship Tradition. Internasjonal konferanse "Northern Reformations"; 2017-09-20 - 2017-09-22
UiT Untitled
 
15 Kristiansen, Roald E.
The Sacred Geography of Firstborn Laestadianism. Det 29- Nordiske historikermøde; 2017-08-15 - 2017-08-18
UiT Untitled
 
16 Storm, Dikka; Bergesen, Rognald Heiseldal; Kristiansen, Roald E.
Innledning. Den langstrakte reformasjonen.. Ottar 2017 ;Volum 317.(4) s. 2-2
UiT Untitled
 
2016
17 Attius-Sohlman, Margareta; Erik, Carlquist; Terebikhin, Nikolay M.; Kristiansen, Roald E; Anderzen, Sølve; Tuominen, Marja; Yalovitsyna, Svetlana E..
Religion. I: Encyclopedia of The Barents Region (Vol. I-II). Pax Forlag 2016 ISBN 9788253038575. s. 210-221
UiT Untitled
 
18 Berg, Sigrun Høgetveit; Bergesen, Rognald Heiseldal; Kristiansen, Roald E.
The Protracted Reformation in Northern Norway. Vol. 2: Towards a Protestant North. Wehrhahn Verlag 2016 (ISBN 978–3–86525–537–2) 252 s.
UiT Untitled
 
19 Kristiansen, Roald E.
Black Book Ministers in Northern Norway. I: The Protracted Reformation in Northern Norway. Vol. 2: Towards a Protestant North. Wehrhahn Verlag 2016 ISBN 978–3–86525–537–2. s. 99-128
UiT Untitled
 
20 Kristiansen, Roald E.
Den norske kirken og det samiske. I: De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna. Band 2: En vetenskaplig antologi. Artos & Norma bokförlag 2016 ISBN 9789175807959. s. 1053-1084
UiT Untitled
 
21 Kristiansen, Roald E.
Fra hedendom til kristendom. Regionalt seminar; 2016-09-16 - 2016-09-18
UiT Untitled
 
22 Kristiansen, Roald E.
Jens Kildahl - den glemte misjonæren. Fagdag; 2016-05-28 - 2016-05-28
UiT Untitled
 
23 Kristiansen, Roald E.
Lappmarkens kristendom og de førstefødtes menighet. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2016 ;Volum 70.(2-3) s. 37-47
UiT Untitled
 
24 Kristiansen, Roald E.
Religiøs mobilisering og læstadianisme i historieforskningen. Haaløygminne : Håløygminne 2016 ;Volum 97.(4) s. 460-464
UiT Untitled
 
25 Spein, Anna Rita; Lorem, Geir F; Kristiansen, Roald E.
Religion og helse i Nord-Norge. Epidemiologisk data fra SAMINOR 2 studien.. Forskersamling i Finnmarkssykehuset; 2016-04-28 - 2016-04-29
UiT Untitled
 
2015
26 Jensen, Ellen Marie; Kristiansen, Roald E; Hagen, Rune Blix; Solbakk, Aage.
What We Believe In: Sámi Religious Experience and Beliefs from 1593 to the Present. I: What We Believe In: Sámi Religious Experience and Beliefs from 1593 to the Present. Karasjok: Čálliidlágádus 2015 ISBN 9788282631778. s. 5-8
UiT Untitled
 
27 Kristiansen, Roald E.
Church and State in the Context of Northern Post-Reformation Society. The Protracted Reformation in Northern Norway St. Petersburg workshop; 2015-06-03 - 2015-06-08
UiT Untitled
 
28 Kristiansen, Roald E.
Fra noaidens datter til de kristnes mor: Om læstadianismens fremvekst i Sør-Troms og Ofoten (2 forelesninger). Samiske kulturdager i Snubba og Grovfjord; 2015-06-26 - 2015-06-27
UiT Untitled
 
29 Kristiansen, Roald E.
Læstadianismen: Vekkelsesbevegelsen mellom tradisjonalisme og modernitet. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2015 ;Volum 27.(3) s. 23-32
UiT Untitled
 
30 Kristiansen, Roald E.
The "Firstborn" - A Historical Survey of the Old Apostolic Lutheran Church. Making Cultural Heritage Online: Lars Levi Laestadius; 2015-10-29 - 2015-10-30
UiT Untitled
 
2014
31 Kristiansen, Roald E.
Clergy Networks Around Vestfjorden 1650-1750. I: The Protracted Reformation in Northern Norway. Introductory Studies. Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-241-4. s. 123-146
UiT Untitled
 
32 Kristiansen, Roald E.
Jerpe-Gáddjá - noaidens datter og de kristnes mor. Læstadiansk kristendom i Sør-Troms våren 1848. Fagkonferanse om religion og kjønn; 2014-12-11 - 2014-12-12
UiT Untitled
 
33 Kristiansen, Roald E.
Kirken og det samiske. I: Vor kristne og humanistiske arv : betraktninger ved 200-årsjubileet for Grunnloven. Trondheim: Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeiders forlag 2014 ISBN 978-82-7693-203-4. s. 218-238
UiT Untitled
 
34 Kristiansen, Roald E.
Læstadianismen som utfordring for dagens samfunn. Fagdag; 2014-10-08 - 2014-10-08
UiT Untitled
 
35 Kristiansen, Roald E.
Mathias Bonsach Krogh. Helgelands Blad 2014 ;Volum 111.(102) s. 22-25
UiT Untitled
 
36 Kristiansen, Roald E.
Mindfulness i øst og vest: samme praksis, mange drakter?. Skandinavisk konferanse om mindfulness: Nærvær i liv og helse; 2014-09-03 - 2014-09-05
UiT Untitled
 
37 Kristiansen, Roald E.
Reforming a Nation: The Introduction of Lutheranism to the Far North. The Protracted Reformation 2nd Seminar Paderborn - Eisenach - Erfurt, 21-26.5.2014; 2014-05-22 - 2014-05-23
UiT Untitled
 
38 Kristiansen, Roald E.
Svarteboka fra Trondenes. Fagkveld; 2014-11-09 - 2014-11-09
UiT Untitled
 
39 Kristiansen, Roald E.
The Post-Reformation Clergy and the Northern Black Book Priest Tradition. The Protracted Reformation 2nd Seminar Paderborn - Eisenach - Erfur, 21-26.5.2014; 2014-05-21 - 2014-05-26
UiT Untitled
 
40 Kristiansen, Roald E; Nielsen, Jens Petter; Egeberg, Erik Haakon.
Kirkelige og religiøse berøringspunkter. I: Russland kommer nærmere. Norge og Russland 1814-1917. Pax Forlag 2014 ISBN 978-82-530-3749-3. s. 290-317
UiT Untitled
 
2013
41 Kristiansen, Roald E.
Clergy Networks Around the Vestfjord 1650-1750. Prosjektseminar; 2013-01-31 - 2013-02-01
UiT Untitled
 
42 Kristiansen, Roald E.
Den første samiske presten i Norge: Anders Porsanger. Samiske kulturdager i Bjerkvik 2013; 2013-02-06 - 2013-02-10
UiT Untitled
 
43 Kristiansen, Roald E.
Svarteboka fra Vesteraalen. Reginedagan i Bø; 2013-07-29 - 2013-07-29
UiT Untitled
 
44 Kristiansen, Roald E.
The Kautokeino Rebellion 1852.
UiT Untitled
 
45 Kristiansen, Roald E.
Two Northern Grimoires: The Trondenes and Vesteralen Black Books. Acta Borealia 2013 ;Volum 30.(2) s. 209-222
UiT Untitled
 
46 Kristiansen, Roald E..
Frigjøring i buddhismen. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2013 ;Volum 24.(2) s. 23-28
UiT Untitled
 
47 Kristiansen, Roald E..
Kirkens geistlighet rundt Vestfjorden 1650-1750. Forskningsdagene 2013; 2013-09-29
UiT Untitled
 
48 Kristiansen, Roald E..
Kirkens geistlighet rundt Vestfjorden 1650-1750. Forskningsdagene 2013; 2013-09-28
UiT Untitled
 
49 Kristiansen, Roald E..
Prost Jakob Anderssen i Ofoten: en prest til besvær?. Fagkveld; 2013-11-25
UiT Untitled
 
50 Kristiansen, Roald E..
Samisk spiritualitet – mellom hellige fjell og hellig skrift. Reicheltdagene 2013; 2013-04-24 - 2013-04-25
UiT Untitled
 
    Vis neste liste