Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 283 << Forrige 1 2 3 4 5 6    Neste >>

2021
1 andersen, silja; Olsen, Torjer Andreas.
Hvordan snakker vi om vårt samiske samfunn?. Grenselandsmuseet podcast [Internett] 2021-03-26
UiT Untitled
 
2 Børhaug, Kjetil; Danielsen, Hilde; Eide, Helene Marie Kjærgård; Homme, Anne; Lotsberg, Dag Øyvind; Ludvigsen, Kari; Nordø, Åsta Dyrnes; Olsen, Torjer Andreas; Sataøen, Svein Ole.
Appendiks til Implementeringen av rammeplan for barnehagen. I: Implementeringen av rammeplan for barnehagen. Underveisrapport fra prosjektet Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen. Bergen: NORCE Samfunn 2021 ISBN 978-82-8408-129-8. s. -
HVL NORCE UiB UiT Untitled
 
3 Børhaug, Kjetil; Homme, Anne; Olsen, Torjer Andreas; Ludvigsen, Kari.
Barnehageeigarane og rammeplanen. I: Implementeringen av rammeplan for barnehagen. Underveisrapport fra prosjektet Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen. Bergen: NORCE Samfunn 2021 ISBN 978-82-8408-129-8. s. 104-140
HVL UiB UiT Untitled
 
4 Eide, Helene Marie Kjærgård; Danielsen, Hilde; Sataøen, Svein Ole; Olsen, Torjer Andreas.
Barnehagestudien. I: Implementeringen av rammeplan for barnehagen. Underveisrapport fra prosjektet Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen. Bergen: NORCE Samfunn 2021 ISBN 978-82-8408-129-8.
HVL NORCE UiB UiT Untitled
 
5 Olsen, Torjer Andreas.
Diversity and indigenous education. Finding space for Sámi education in diverse northern communities. Arctic 5 Inclusive Education; 2021-02-01
UiT Untitled
 
6 Olsen, Torjer Andreas.
Indigenous languages, topics and perspectives in education: The Sámi case. Forskergruppa "Mangfold, inkludering og utdanning"; 2021-02-26
UiT Untitled
 
7 Olsen, Torjer Andreas.
Med urfolks- og minoritetsperspektiver på skolen i Norge. I: Minoritetspedagogik i Norden. Umeå: Bottniska Studier 2021 ISBN 978-952-69130-9-4. s. 119-126
UiT Untitled
 
8 Olsen, Torjer Andreas.
Samer og nasjonale minoriteter i skole og lærerutdanning. OsloMets markering av samisk nasjonaldag; 2021-02-05
UiT Untitled
 
9 Olsen, Torjer Andreas.
Samisk historie, språk og samfunn. Med refleksjoner rundt pedagogisk praksis. Teammøte språkfag og samfunnsfag; 2021-04-14
UiT Untitled
 
10 Olsen, Torjer Andreas.
Samisk i barnehagen. Om begreper, fornorsking og det (sjø)samiske Tromsø-området. Samisk i barnehagen; 2021-02-16
UiT Untitled
 
11 Olsen, Torjer Andreas.
Samisk i fagfornyelsen. Læreplan, didaktikk og litt om historie, religion og samfunn. Fagdag Agder; 2021-04-06
UiT Untitled
 
12 Olsen, Torjer Andreas.
Samisk innhold i skolen. Rettigheter og kunnskaper. Fellesskulen - fagfornyinga. Digital samling; 2021-03-10
UiT Untitled
 
13 Olsen, Torjer Andreas.
Samisk innhold i utdanninga. Urfolksperspektiv for alle. Samisk innhold i utdanninga. Urfolksperspektiv for alle; 2021-02-09
UiT Untitled
 
14 Olsen, Torjer Andreas.
Samisk lokalhistorie og fornorskingshistorie. Samisk lokalhistorie og fornorskingshistorie; 2021-02-08
UiT Untitled
 
15 Olsen, Torjer Andreas.
Samiske verdier mellom enhet og mangfold i skole og barnehage. FOREBYGGENDE HELSETJENESTER I MØTE MED SAMISK KULTUR; 2021-03-19
UiT Untitled
 
16 Olsen, Torjer Andreas.
Sluttord: Om samenes historie. Samenes historie fra 1751 til 2010: Lanseringsseminar; 2021-02-05
UiT Untitled
 
17 Olsen, Torjer Andreas.
Å rekruttere samiske forskere og studenter – utfordring og forpliktelse. Hva skal til for å rekruttere flere studenter og ansatte med minoritetsbakgrunn inn i akademia?; 2021-04-14
UiT Untitled
 
18 Olsen, Torjer Andreas.
Åndelige mødre. Om kvinner og kjønn i læstadianismen. Hvilken plass har samiske kvinner i historisk forskning og formidling?; 2021-02-04
UiT Untitled
 
19 Olsen, Torjer Andreas; Bruun-Solbakk, Dávvet.
Ny samisk bibeloversettelse. NRK Sápmi: Valvi [Radio] 2021-01-13
UiT Untitled
 
20 Olsen, Torjer Andreas; Hauge, Arne.
Ga ut håndbok om urfolk i Arktis. Ruijan Kaiku [Internett] 2021-01-14
UiT Untitled
 
21 Olsen, Torjer Andreas; Turnage, Veronica.
- Vi tåler det så lenge det er gjort med respekt. NRK Troms og Finnmark [Internett] 2021-02-07
UiT Untitled
 
22 Sollid, Hilde; Olsen, Torjer Andreas.
Samisk I skolen: Fra overordna læreplan til lokal praksis. Fellesseminar for samisk- og norsklærere; 2021-03-12
UiT Untitled
 
2020
23 Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas.
‘Sami Religion’ in Sámi Curricula in RE in the Norwegian School System: An Analysis of the Importance of Terms. Religions 2020 ;Volum 11.(9) s. 1-16
UiT Untitled
 
24 Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas.
Undervisning om urfolk og nasjonale minoriteter - utfordringer og muligheter. I: Urfolk og nasjonale minoriteter i skole og lærerutdanning. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245034738. s. 141-166
UiT Untitled
 
25 Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas.
Urfolk og nasjonale minoriteter i skole og lærerutdanning. Fagbokforlaget 2020 (ISBN 9788245034738) 167 s.
UiT Untitled
 
26 Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas.
Urfolk og nasjonale minoriteter i skolen. I: Urfolk og nasjonale minoriteter i skole og lærerutdanning. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245034738. s. 9-34
UiT Untitled
 
27 Brekke, Anja Ariel Tørnes; Olsen, Torjer Andreas.
Derfor er det et oppgjør med samehets nå. NRK Troms og Finnmark [Internett] 2020-12-12
UiT Untitled
 
28 Broderstad, Else Grete; Olsen, Torjer Andreas.
Dekolonisering, samifisering og forsoning. Hva handler det om i en samisk og norsk kontekst?. Samekonferansen 2020: Forskningsfronten i Sápmi – Hva må vi tenke på når vi lager ny planstrategi og ny samarbeidsavtale med Sametinget?; 2020-11-27
UiT Untitled
 
29 Hämäläinen, Soile; Musial, Frauke; Olsen, Torjer Andreas; Graff, Ola; Salamonsen, Anita.
Yoik experiences and possible positive health outcomes: an explorative pilot study. Várdduo-seminariet; 2020-03-25
UiT UiO Untitled
 
30 Lanes, Laila; Taubo, Vilma; Olsen, Torjer Andreas; Somby, Hege Merete.
– Denne har jeg bare gått og ventet på. NRK [Internett] 2020-10-27
HINN UiT Untitled
 
31 Lomsdalen, Christian; Olsen, Torjer Andreas; Andreassen, Bengt-Ove.
Om urfolk og minoriteters plass i skolen. Lektor Lomsdalens innfall. Norsk skole i bredt format [Internett] 2020-12-14
UiT Untitled
 
32 Olsen, Torjer Andreas.
Hvordan rammes urfolk av koronaviruset?. Forskning.no 2020
UiT Untitled
 
33 Olsen, Torjer Andreas.
Indigenizing education in Sápmi: Introduction to the topic and the workshop. Indigenizing Education: Historical Perspectives and Present Challenges in Sámi Education; 2020-11-16 - 2020-11-17
UiT Untitled
 
34 Olsen, Torjer Andreas.
Indigenizing education in Sapmi/Norway: Rights, interface and the pedagogies of discomfort and hope. I: Routledge Handbook of Indigenous Peoples in the Arctic. Routledge 2020 ISBN 9780367220396. s. -
UiT Untitled
 
35 Olsen, Torjer Andreas.
Indigenous methodologies as a tool in Sámi research. An overview. Methodologies in Indigenous Research at the Arctic Seven universities; 2020-05-26
UiT Untitled
 
36 Olsen, Torjer Andreas.
Kjønn, makt og mangfold i nord. Identitet og kulturell forståelse; 2020-02-18
UiT Untitled
 
37 Olsen, Torjer Andreas.
Læstadianismen i Nord-Troms: En del av det lokale mangfoldet.. Identitet og kulturell forståelse; 2020-02-18
UiT Untitled
 
38 Olsen, Torjer Andreas.
Mangfold og mannfolk i Sápmi. KILDEN : informasjonssenter for kjønnsforskning 2020
UiT Untitled
 
39 Olsen, Torjer Andreas.
Mission impossible? Å drive samisk utdanning mellom formelle krav og lokale samfunn. Åpning av nettverk for samiske kommuner; 2020-11-12
UiT Untitled
 
40 Olsen, Torjer Andreas.
"Not good enough for anyone". Finding space for Sámi education in a diverse community. Indigenizing Education: Historical Perspectives and Present Challenges in Sámi Education; 2020-11-16 - 2020-11-17
UiT Untitled
 
41 Olsen, Torjer Andreas.
Ny samisk læreplan. Digitalt møte for kommuner i forvaltningsområdet for samisk språk; 2020-06-18
UiT Untitled
 
42 Olsen, Torjer Andreas.
Participating in public debate on controversial matters. Research dissemination: PhD course; 2020-11-18
UiT Untitled
 
43 Olsen, Torjer Andreas.
Racism and equality in Sámi communities. Racism. Equality for all.; 2020-08-21
UiT Untitled
 
44 Olsen, Torjer Andreas.
Samene - urfolk i Norge. I: Urfolk og nasjonale minoriteter i skole og lærerutdanning. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245034738. s. 35-62
UiT Untitled
 
45 Olsen, Torjer Andreas.
Sámi Research Ethics - Current Work and Future Prospects: Introduction. Sámi Research Ethics - Current Work and Future Prospects; 2020-11-30
UiT Untitled
 
46 Olsen, Torjer Andreas.
Sjølmord, ungdom og håp i urfolkssamfunn. Innledning til filmen The Grizzlies. Tromsø Internasjonale FIlmfestival: FIlmvisning av The Grizzlies.; 2020-01-13
UiT Untitled
 
47 Olsen, Torjer Andreas.
Sommerhjem og sjøsamer: Den samiske historien i Tromsøområdet. Forskerpub: Champagne ja čaimmas. Litt om Tromsøs mange ansikter.; 2020-09-23
UiT Untitled
 
48 Olsen, Torjer Andreas.
Tromsø er også samisk, og ingen skal komme og si at vi ikke hører til eller kan snakke samisk her. iTromsø 2020
UiT Untitled
 
49 Olsen, Torjer Andreas.
UiT, samiske forhold og samfunnsdebatten. Nordlys 2020
UiT Untitled
 
50 Olsen, Torjer Andreas.
Urfolksidentitet, medborgerskap og kjønn i Sápmi. Citizenship and gender; 2020-11-10 - 2020-11-11
UiT Untitled
 
    Vis neste liste