Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 238 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2020
1 Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas.
‘Sami Religion’ in Sámi Curricula in RE in the Norwegian School System: An Analysis of the Importance of Terms. Religions 2020 ;Volum 11.(9) s. 1-16
UiT Untitled
 
2 Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas.
Urfolk og nasjonale minoriteter i skole og lærerutdanning. Fagbokforlaget 2020 (ISBN 9788245034738) 167 s.
UiT Untitled
 
3 Hämäläinen, Soile; Musial, Frauke; Olsen, Torjer Andreas; Graff, Ola; Salamonsen, Anita.
Yoik experiences and possible positive health outcomes: an explorative pilot study. Várdduo-seminariet; 2020-03-25
UiT UiO Untitled
 
4 Olsen, Torjer Andreas.
Hvordan rammes urfolk av koronaviruset?. Forskning.no 2020
UiT Untitled
 
5 Olsen, Torjer Andreas.
Indigenous methodologies as a tool in Sámi research. An overview. Methodologies in Indigenous Research at the Arctic Seven universities; 2020-05-26
UiT Untitled
 
6 Olsen, Torjer Andreas.
Kjønn, makt og mangfold i nord. Identitet og kulturell forståelse; 2020-02-18
UiT Untitled
 
7 Olsen, Torjer Andreas.
Læstadianismen i Nord-Troms: En del av det lokale mangfoldet.. Identitet og kulturell forståelse; 2020-02-18
UiT Untitled
 
8 Olsen, Torjer Andreas.
Mangfold og mannfolk i Sápmi. KILDEN : informasjonssenter for kjønnsforskning 2020
UiT Untitled
 
9 Olsen, Torjer Andreas.
Ny samisk læreplan. Digitalt møte for kommuner i forvaltningsområdet for samisk språk; 2020-06-18
UiT Untitled
 
10 Olsen, Torjer Andreas.
Sjølmord, ungdom og håp i urfolkssamfunn. Innledning til filmen The Grizzlies. Tromsø Internasjonale FIlmfestival: FIlmvisning av The Grizzlies.; 2020-01-13
UiT Untitled
 
11 Olsen, Torjer Andreas.
UiT, samiske forhold og samfunnsdebatten. Nordlys 2020
UiT Untitled
 
12 Olsen, Torjer Andreas; Johansen, Åse Mette.
Urfolkstematikk og flerspråklighet i fagfornyelsen. Fagdag for norsk- og samisklærere i videregående skole; 2020-02-14 - 2020-02-14
UiT Untitled
 
13 Sollid, Hilde; Olsen, Torjer Andreas; Evju, Kristin.
Hvilken plass har den samiske nasjonaldagen i norsk skole?. Lørdagsuniversitetet; 2020-02-08 - 2020-02-08
UiT Untitled
 
2019
14 Berg-Nordlie, Mikkel; Olsen, Torjer Andreas.
Anstendighet i ordskiftet om og med EDL. Nordlys 2019
OSLOMET UiT Untitled
 
15 Berg-Nordlie, Mikkel; Olsen, Torjer Andreas.
Derfor gikk det veldig galt i Selbu. Adresseavisen 2019
OSLOMET UiT Untitled
 
16 Berg-Nordlie, Mikkel; Olsen, Torjer Andreas.
EDL og jakta på «Samelandsbevegelsen». Nordlys 2019
OSLOMET UiT Untitled
 
17 Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Graff, Ola; Olsen, Torjer Andreas; Salamonsen, Anita.
Yoik and possible positive health connection - an explorative qualitative study. Klemetspelet - Jamtjordmartnan; 2019-08-23 - 2019-08-25
UiO UiT Untitled
 
18 Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Olsen, Torjer Andreas; Graff, Ola; Salamonsen, Anita.
Joikens mulige helsefordeler: en utforskende kvalitativ pilotstudie. Seminar for samisk helse og sosialfaglig nettverk; 2019-01-25 - 2019-01-25
UiO UiT Untitled
 
19 Keskitalo, Pigga Päivi Kristiina; Olsen, Torjer Andreas.
Historical and political perspectives on Sámi and inclusive school systems in Norway. I: INCLUDING THE NORTH: A COMPARATIVE STUDY OF THE POLICIES ON INCLUSION AND EQUITY IN THE CIRCUMPOLAR NORTH. Lapin Yliopisto 2019 ISBN 978-952-337-135-4. s. 109-124
SA/SH UiT Untitled
 
20 Olsen, Torjer Andreas.
Decolonizing and/or indigenizing education on Sámi issues. Looking back, thinking ahead. Decolonial perspectives on education; 2019-04-04 - 2019-04-05
UiT Untitled
 
21 Olsen, Torjer Andreas.
Dekolonisering, mangfold og samisk i rekruttering til vitenskapelige stillinger. Panelsamtale: Mangfold og likestilling i rekruttering til vitenskapelige stillinger; 2019-04-02 - 2019-04-03
UiT Untitled
 
22 Olsen, Torjer Andreas.
Formidling - premisser, tips og triks. Fellessamling i Statped Nord; 2019-12-03
UiT Untitled
 
23 Olsen, Torjer Andreas.
Mangfold i et nordlig perspektiv. Fellessamling i Statped Nord; 2019-12-03
UiT Untitled
 
24 Olsen, Torjer Andreas.
Mangfold som ressurs og utfordring i arbeidet med samiske tema i barnehagen. Nettverkskonferanse for samisk i barnehagen; 2019-10-09
UiT Untitled
 
25 Olsen, Torjer Andreas.
Sámi issues in Norwegian curricula: A historical overview. I: Sámi Educational History in a Comparative International Perspective. Palgrave Macmillan 2019 ISBN 978-3-030-24111-7. s. 125-141
UiT Untitled
 
26 Olsen, Torjer Andreas.
Sámi rights to/in education in Norway. 19th Informal ASEM Seminar on Human Rights (ASEMHRS19). Human Rights Education & Training; 2019-11-06
UiT Untitled
 
27 Olsen, Torjer Andreas.
Samisk i fagfornyelsen. Tendenser, spenninger og dilemma. Lektorutdanningskonferansen; 2019-11-08
UiT Untitled
 
28 Olsen, Torjer Andreas.
Samiske tema og mangfoldsperspektiver i Fagfornyelsen. Fellessamling i Statped Nord; 2019-12-03
UiT Untitled
 
29 Olsen, Torjer Andreas.
The Grizzlies: A Panel Conversation. Panel Conversation and screening of The Grizzlies; 2019-11-22
UiT Untitled
 
30 Olsen, Torjer Andreas.
Urfolk i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Samisk uke; 2019-02-04 - 2019-02-06
UiT Untitled
 
31 Olsen, Torjer Andreas.
Urfolk og utdanning. Rettigheter, grensesnitt og ubehagets pedagogikk. Urfolk, skole og utdanning; 2019-11-11
UiT Untitled
 
32 Olsen, Torjer Andreas; Haug, Otto.
Læstadianisme og motstanden mot kvinnelige prester. NRK P2 Studio 2 [Radio] 2019-02-22
UiT Untitled
 
33 Olsen, Torjer Andreas; Sollid, Hilde.
Indigenizing education: Reflections on theories and concepts. Indigeneity and Education; 2019-09-26 - 2019-09-27
UiT Untitled
 
34 Olsen, Torjer Andreas; Sollid, Hilde.
Samisk nasjonaldag i skolen: Mellom feiring og markering. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2019 (2) s. 113-138
UiT Untitled
 
35 Olsen, Torjer Andreas; Vaaland, Mattis C. O..
'Kvinner forkynner på akkurat samme måte som menn'. Vårt Land [Avis] 2019-02-27
UiT Untitled
 
36 Olsen, Torjer Andreas; Viken, Oda.
Læstadianismen og kvinnelige prester. NRK Troms Ettermiddagssending [Radio] 2019-02-22
UiT Untitled
 
37 Sollid, Hilde; Olsen, Torjer Andreas.
Indigenising Education: Scales, Interfaces and Acts of Citizenship in Sápmi. Junctures : The Journal for Thematic Dialogue 2019 ;Volum 20. s. 29-42
UiT Untitled
 
2018
38 Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas.
Samisk innhold i skolen - kunnskap, rettigheter og mangfoldskompetanse. I: Å være lærer i en mangfoldig skole: Kulturelt og religiøst mangfold, profesjonsverdier og verdigrunnlag. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 9788205512252. s. 130-146
UiT Untitled
 
39 Broderstad, Else Grete; Labba, Niklas; Olsen, Torjer Andreas.
Konflikt og forsoning. Nordlys 2018
UiT Untitled
 
40 Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Graff, Ola; Olsen, Torjer Andreas; Salamonsen, Anita.
Yoik experiences and possible positive health outcomes: an explorative pilot study. Nordic Arts & Health Research Conference; 2018-11-07
UiT Untitled
 
41 Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Salamonsen, Anita; Graff, Ola; Olsen, Torjer Andreas.
Sami yoik, Sami history, Sami health: a narrative review. International Journal of Circumpolar Health 2018 ;Volum 77.(1) s. 1-8
UiT Untitled
 
42 Hansen, Christine Kristoffersen; Olsen, Torjer Andreas.
Ung, stolt og samisk. Dagbladet [Avis] 2018-07-21
UiT Untitled
 
43 Johansen, Åse Mette; Lane, Pia; Olsen, Torjer Andreas.
Mangfold i utdanningssystemet – hva er dagens muligheter og utfordringer? Panelsamtale. Seminar: Språklig og kulturelt mangfold i utdanningssystemet; 2018-11-14 - 2018-11-15
UiO UiT Untitled
 
44 Maharjan, Resha.
The Journey of Nepal Bhasa: From Decline to Revitalization. Tromsø: UiT - Norges arktiske universitet 2018 101 s.
UiT Untitled
 
45 Olsen, Torjer Andreas.
Between national demands and local diversity: Towards a theoretical framework for the analysis of indigenous education. Indigeneity, Citizenship and Education; 2018-12-13
UiT Untitled
 
46 Olsen, Torjer Andreas.
Et urfolksperspektiv for alle. MRbloggen 2018
UiT Untitled
 
47 Olsen, Torjer Andreas.
Gender and intersectionality. Healthcare service research on and with multiethnic populations; 2018-05-23 - 2018-05-24
UiT Untitled
 
48 Olsen, Torjer Andreas.
Indigenous perspective for all. Future indigenous education. Future perspective; 2018-04-05
UiT Untitled
 
49 Olsen, Torjer Andreas.
Kjønn i de kristelige rom. Med lyngenlæstadianismen fra husforsamling til forsamlingshus. I: Kvinnor och andlighet i norr. Historiska och litterära perspektiv. Artos & Norma bokförlag 2018 ISBN 978-91-7777-053-4. s. 181-207
UiT Untitled
 
50 Olsen, Torjer Andreas.
’Nasjonale minoriteter’ og ‘urfolk’ i Fagfornyelsen: Kvenenes plass i de nye læreplanene. Kvenseminaret 2018; 2018-11-15
UiT Untitled
 
    Vis neste liste