Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 209 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2019
1 Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Olsen, Torjer Andreas; Graff, Ola; Salamonsen, Anita.
Joikens mulige helsefordeler: en utforskende kvalitativ pilotstudie. Seminar for samisk helse og sosialfaglig nettverk; 2019-01-25 - 2019-01-25
UiO UiT Untitled
 
2 Keskitalo, Pigga Päivi Kristiina; Olsen, Torjer Andreas.
Historical and political perspectives on Sámi and inclusive school systems in Norway. I: INCLUDING THE NORTH: A COMPARATIVE STUDY OF THE POLICIES ON INCLUSION AND EQUITY IN THE CIRCUMPOLAR NORTH. Lapland university press 2019 ISBN 978-952-337-135-4. s. 109-124
SA/SH UiT Untitled
 
3 Olsen, Torjer Andreas.
Decolonizing and/or indigenizing education on Sámi issues. Looking back, thinking ahead. Decolonial perspectives on education; 2019-04-04 - 2019-04-05
UiT Untitled
 
4 Olsen, Torjer Andreas.
Dekolonisering, mangfold og samisk i rekruttering til vitenskapelige stillinger. Panelsamtale: Mangfold og likestilling i rekruttering til vitenskapelige stillinger; 2019-04-02 - 2019-04-03
UiT Untitled
 
5 Olsen, Torjer Andreas.
Urfolk i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Samisk uke; 2019-02-04 - 2019-02-06
UiT Untitled
 
6 Olsen, Torjer Andreas; Haug, Otto.
Læstadianisme og motstanden mot kvinnelige prester. NRK P2 Studio 2 [Radio] 2019-02-22
UiT Untitled
 
7 Olsen, Torjer Andreas; Vaaland, Mattis C. O..
'Kvinner forkynner på akkurat samme måte som menn'. Vårt Land [Avis] 2019-02-27
UiT Untitled
 
8 Olsen, Torjer Andreas; Viken, Oda.
Læstadianismen og kvinnelige prester. NRK Troms Ettermiddagssending [Radio] 2019-02-22
UiT Untitled
 
2018
9 Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas.
Samisk innhold i skolen - kunnskap, rettigheter og mangfoldskompetanse. I: Å være lærer i en mangfoldig skole: Kulturelt og religiøst mangfold, profesjonsverdier og verdigrunnlag. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 9788205512252. s. 130-146
UiT Untitled
 
10 Broderstad, Else Grete; Labba, Niklas; Olsen, Torjer Andreas.
Konflikt og forsoning. Nordlys 2018
UiT Untitled
 
11 Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Graff, Ola; Olsen, Torjer Andreas; Salamonsen, Anita.
Yoik experiences and possible positive health outcomes: an explorative pilot study. Nordic Arts & Health Research Conference; 2018-11-07
UiT Untitled
 
12 Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Salamonsen, Anita; Graff, Ola; Olsen, Torjer Andreas.
Sami yoik, Sami history, Sami health: a narrative review. International Journal of Circumpolar Health 2018 ;Volum 77.(1) s. 1-8
UiT Untitled
 
13 Hansen, Christine Kristoffersen; Olsen, Torjer Andreas.
Ung, stolt og samisk. Dagbladet [Avis] 2018-07-21
UiT Untitled
 
14 Johansen, Åse Mette; Lane, Pia; Olsen, Torjer Andreas.
Mangfold i utdanningssystemet – hva er dagens muligheter og utfordringer? Panelsamtale. Seminar: Språklig og kulturelt mangfold i utdanningssystemet; 2018-11-14 - 2018-11-15
UiO UiT Untitled
 
15 Maharjan, Resha.
The Journey of Nepal Bhasa: From Decline to Revitalization. Tromsø: UiT - Norges arktiske universitet 2018 101 s.
UiT Untitled
 
16 Olsen, Torjer Andreas.
Between national demands and local diversity: Towards a theoretical framework for the analysis of indigenous education. Indigeneity, Citizenship and Education; 2018-12-13
UiT Untitled
 
17 Olsen, Torjer Andreas.
Et urfolksperspektiv for alle. MRbloggen 2018
UiT Untitled
 
18 Olsen, Torjer Andreas.
Gender and intersectionality. Healthcare service research on and with multiethnic populations; 2018-05-23 - 2018-05-24
UiT Untitled
 
19 Olsen, Torjer Andreas.
Indigenous perspective for all. Future indigenous education. Future perspective; 2018-04-05
UiT Untitled
 
20 Olsen, Torjer Andreas.
Kjønn i de kristelige rom. Med lyngenlæstadianismen fra husforsamling til forsamlingshus. I: Kvinnor och andlighet i norr. Historiska och litterära perspektiv. Artos & Norma bokförlag 2018 ISBN 978-91-7777-053-4. s. 181-207
UiT Untitled
 
21 Olsen, Torjer Andreas.
’Nasjonale minoriteter’ og ‘urfolk’ i Fagfornyelsen: Kvenenes plass i de nye læreplanene. Kvenseminaret 2018; 2018-11-15
UiT Untitled
 
22 Olsen, Torjer Andreas.
Samane er blitt «dei andre». VG : Verdens gang 2018
UiT Untitled
 
23 Olsen, Torjer Andreas.
Samisk innhold i rammeplanen. Mellom nasjonale krav og lokalt mangfold. Nettverksmøte for samiske barnehager og norske barnehager med samiske barn; 2018-09-06
UiT Untitled
 
24 Olsen, Torjer Andreas.
Skolen som arena for fornorskning og forsoning. Fornorskningen i fortid og nåtid, med blikk på fremtiden. Forsoning i vår kontekst.; 2018-05-31
UiT Untitled
 
25 Olsen, Torjer Andreas.
This Word is (Not?) Very Exciting: Considering Intersectionality in Indigenous Studies. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2018 ;Volum 26.(3) s. 182-196
UiT Untitled
 
26 Olsen, Torjer Andreas.
Urfolk og utdanning. NAFOL-seminar/Ph.d.-kurs; 2018-02-07
UiT Untitled
 
27 Olsen, Torjer Andreas.
Urfolksperspektiv i lærerutdanning/Samer i Norge. Minoritetspedagogik i Norden; 2018-06-03 - 2018-06-06
UiT Untitled
 
28 Olsen, Torjer Andreas; Andreassen, Bengt-Ove.
"Urfolk" og "mangfold" i skolens læreplaner. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice 2018 ;Volum 5.(1) s. -
UiT Untitled
 
29 Olsen, Torjer Andreas; Christensen, Cato.
Gjesteredaktørenes innledning. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice 2018 ;Volum 5.(1) s. -
OSLOMET UiT Untitled
 
30 Olsen, Torjer Andreas; Nordenborg, Ragna.
Samisk er hipt igjen. NRK P2 [Radio] 2018-12-18
UiT Untitled
 
31 Olsen, Torjer Andreas; Pettersen, Egil.
Samisk innhold i skolen. TV2 Nyhetskanalen [TV] 2018-07-12
UiT Untitled
 
32 Sollid, Hilde; Olsen, Torjer Andreas.
Indigenous education in Gáivuotna/Kåfjord/Kaivuono. Scales, interfaces and acts of citizenship. Igniting Knowledge Sharing: ​World Indigenous Research and Education Conference; 2018-08-22 - 2018-08-24
UiT Untitled
 
33 Øgård, Beathe; Olsen, Torjer Andreas.
Å snakke til døve ører. Klassekampen 2018
UiT Untitled
 
2017
34 Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas.
Hva skal vi med samisk innhold i læreplanene for religionsfagene?. I: Religion i skolen : didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215029078. s. 70-86
UiT Untitled
 
35 Hämäläinen, Soile; Musial, Frauke; Graff, Ola; Olsen, Torjer Andreas; Salamonsen, Anita.
Yoik experiences and possible positive health outcomes: An explorative pilot study. International Journal of Circumpolar Health 2017 ;Volum 76.(1) s. 1-9
UiT Untitled
 
36 Hop-Hansen, Ane-Marthe; Olsen, Torjer Andreas.
Klær til besvær. Korsets seier [Avis] 2017-08-18
UiT Untitled
 
37 Keskitalo, Pigga Päivi Kristiina; Olsen, Torjer Andreas; Virtanen, Pirjo.
Parallel session> Workshop Indigenous Research Methodologies. Sámi oahpahuskonferánsa - Sámi Education Conference; 2017-05-30 - 2017-06-01
SA/SH UiT Untitled
 
38 Olsen, Torjer Andreas.
Blindspots and intersections: Gender in indigenous research. ICASS IX; 2017-06-08 - 2017-06-12
UiT Untitled
 
39 Olsen, Torjer Andreas.
Class, privilege and power in research on indigenous issues. Sami Education Conference 2017; 2017-05-30 - 2017-06-01
UiT Untitled
 
40 Olsen, Torjer Andreas.
Colonial conflicts: Absence, inclusion and indigenization in textbook presentations of indigenous peoples. I: Textbook violence. Equinox Publishing 2017 ISBN 978-1-78179-258-2. s. 71-86
UiT Untitled
 
41 Olsen, Torjer Andreas.
Ethics in Indigenous Research: Book launch. Sami national day; 2017-02-06
UiT Untitled
 
42 Olsen, Torjer Andreas.
Fornorskning, kulturkamp og urfolk: Om samisk historie og samfunnsliv. Samisk temauke; 2017-02-03
UiT Untitled
 
43 Olsen, Torjer Andreas.
Fra dekolonisering til indigenisering. Innspill til arbeidsmåter i sosialt arbeid. Internseminar; 2017-03-08
UiT Untitled
 
44 Olsen, Torjer Andreas.
Grenser for tro. Læstadiansk ungdom, etnisitet og kjønn. I: Religion og ungdom. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215029375. s. 69-84
UiT Untitled
 
45 Olsen, Torjer Andreas.
I ukjent farvann. “Urfolk”, “flerkultur” og “mangfold” i den norske skolens læreplaner. Sami Education Conference 2017; 2017-05-30 - 2017-06-01
UiT Untitled
 
46 Olsen, Torjer Andreas.
Kjønna trøbbel. Utfordringer ved kjønn i urfolksforskning. Vold i nære relasjoner i samiske områder; 2017-03-08
UiT Untitled
 
47 Olsen, Torjer Andreas.
LO-169, Sameloven og Norges forpliktelser: Samiske forhold i læreplaner og rammeplaner. Samisk foreldrekonferanse; 2017-02-10
UiT Untitled
 
48 Olsen, Torjer Andreas.
Privilege, Decentring, and the Challenge of Being (Non-)Indigenous in the Study of Indigenous Issues. The Australian Journal of Indigenous Education 2017 ;Volum 47.(2) s. 206-215
UiT Untitled
 
49 Olsen, Torjer Andreas.
Reindeer herding in Alaska: Introduction to seminar. Riddu Riddu Festival; 2017-07-14 - 2017-07-14
UiT Untitled
 
50 Olsen, Torjer Andreas.
Samisk nasjonaldag 2017. Samefolkets dag på UNN; 2017-02-06
UiT Untitled
 
    Vis neste liste