Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 69 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Bjørknes, Ragnhild; Neumer, Simon-Peter; Saus, Merete; Øktedalen, Tuva; Gammelsæther, Siri; Douglas, Marcela; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Brunborg, Bjørn; Ramstad, Tine; Risholm, Raghild; Halvorsen, Therese; Haug, Ida Mari; Patras, Joshua.
Vi søker kommuner som ønsker å bidra til kunnskapsbaserte tiltak for flyktningfamilier. Fontene 2021
NORCE NTNU UiB UiT Untitled
 
2 Bjørknes, Ragnhild; Patras, Joshua; Douglas, Marcela; Saus, Merete; Neumer, Simon-Peter; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Frostad-Solberg, Lise.
Foreldreveiledning for flykninger - et mulig forskningsamarbeid med Stavanger kommune. Webinar; 2021-03-15 - 2021-03-15
NORCE UiB UiT Untitled
 
2020
3 Gunntorsdottir, Hermina; Douglas, Marcela; Saus, Merete; Paulgaard, Gry.
Introduction and rationale: An overview of refugee education Europe. I: ITIRE Impoving teaching to improve refugee children education. An overview of refugee education in Europe.. Aarhus: Aarhus University 2020 ISBN 87-7684-526-5. s. 8-9
UiT Untitled
 
4 Gunntorsdottir, Hermina; Douglas, Marcela; Saus, Merete; Paulgaard, Gry.
RE approaches and strategies in Northern Europe. I: ITIRE Impoving teaching to improve refugee children education. An overview of refugee education in Europe.. Aarhus: Aarhus University 2020 ISBN 87-7684-526-5. s. 10-27
UiT Untitled
 
5 Halvorsen, Therese; Saus, Merete; Douglas, Marcela; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Haug, Ida Mari; Bjørknes, Ragnhild; Neumer, Simon-Peter; Patras, Joshua.
Experience with Parent Programs. EUSPR; 2020-10-07 - 2020-10-09
UiB UiT NORCE Untitled
 
6 Haug, Ida Mari; Neumer, Simon-Peter; Halvorsen, Therese; Saus, Merete; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Douglas, Marcela; Bjørknes, Ragnhild; Patras, Joshua.
MittEcho app - can feedback with the MittEcho app improve parenting. EUSPR; 2020-10-08 - 2020-10-09
UiB UiT Untitled
 
7 Kane, Aina Aune; Nerskogen, Even; Douglas, Marcela.
Work inclusion - as a multi-disciplinary and cross-Professional qualification within Norwegian Labour- and Welfare Services. European Congress on Qualitative Inqury; 2020-02-04 - 2020-02-07
UiT Untitled
 
8 Patras, Joshua; Bjørknes, Ragnhild; Gammelsæther, Siri; Risholm, Ragnhild; Neumer, Simon-Peter; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Haug, Ida Mari; Halvorsen, Therese; Douglas, Marcela; Saus, Merete.
Presenting PIRM, An Evaluation of Interventions for Parents with Refugee Backgrounds. EUSPR; 2020-10-07 - 2020-10-09
NTNU UiB UiT NORCE Untitled
 
9 Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Neumer, Simon-Peter; Bjørknes, Ragnhild; Haug, Ida Mari; Halvorsen, Therese; Saus, Merete; Douglas, Marcela; Patras, Joshua.
Implementation - Challenges with recruitment and delivery of parent interventions for refugee families. Eleventh EUSPR Conference and Members’ Meeting: Make prevention science relevant for all: co-production and impact; 2020-10-07 - 2020-10-09
UiB UiT NORCE Untitled
 
10 Sørly, Rita; Douglas, Marcela; Hoogensen Gjørv, Gunhild.
Justice and qualitative inquiry. European Conference of Qualitative Inquiry; 2020-02-05 - 2020-02-07
NORCE UiT Untitled
 
2019
11 Bjørknes, Ragnhild; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter; Douglas, Marcela; Saus, Merete.
Foreldreveiledning for familier med flyktningbakgrunn. Et mulig samarbeidsprosjekt med Fjell kommune. Foredrag; 2019-11-07
NORCE UiB UiT Untitled
 
12 Douglas, Marcela.
Fortellinger fra NAV veiledere i møte med utsatte grupper i overgangsfaser; ungdom og flyktninger. ALINs Midtveisseminar (Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV); 2019-02-11 - 2019-02-12
UiT Untitled
 
13 Douglas, Marcela.
Smerte på flukt - fortelling fra en tysk menighet i Chile etter krigen. I: Kulturen som pasient. Uvanlige møter for vanlige folk. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-02902-3. s. 166-180
UiT Untitled
 
14 Douglas, Marcela; Saus, Merete.
Invisible Differentness in Sámi Child Protection Services. Child Care in Practice 2019 s. -
UiT Untitled
 
15 Neumer, Simon-Peter; Bjørknes, Ragnhild; Gammelsæther, Siri; Saus, Merete; Douglas, Marcela; Patras, Joshua.
Foreldreveiledning for familier med flyktningebakgrunn. Et mulig samarbeidsprosjekt med Bydel Gamle Oslo.. Seminar; 2019-08-26 - 2019-08-26
NTNU UiB UiT RBUP-ØS Untitled
 
16 Neumer, Simon-Peter; Patras, Joshua; Douglas, Marcela; Bjørknes, Ragnhild; Gammelsæther, Siri; Saus, Merete.
Foreldreveiledning for familier med flyktningbakgrunn. Et mulig samarbeidsprosjekt med Bydel Gamle Oslo. Foredrag; 2019-12-06
NTNU UiB UiT NORCE Untitled
 
17 Patras, Joshua; Bjørknes, Ragnhild; Neumer, Simon-Peter; Douglas, Marcela; Saus, Merete.
Overview of the PIRM Project. Meeting of the Policy and Prevention Team; 2019-10-16 - 2019-10-16
UiB UiT NORCE Untitled
 
18 Patras, Joshua; Gammelsæther, Siri; Saus, Merete; Bjørknes, Ragnhild; Douglas, Marcela; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Neumer, Simon-Peter.
Supported Parenting Interventions for Families with Refugee Background: Feedback from the EIY Group. Meeting of European Incredible Years Network; 2019-11-20 - 2019-11-21
NTNU UiB UiT NORCE Untitled
 
19 Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter; Douglas, Marcela; Bjørknes, Ragnhild; Gammelsæther, Siri; Saus, Merete.
Using Scientific Inquiry to Assess Experiences of Refugee Families Receiving Parent Training. Meeting of Regional Centers for Refugee Services - North; 2019-05-15 - 2019-05-15
NTNU UiB UiT NORCE Untitled
 
20 Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter; Gammelsæther, Siri; Saus, Merete; Douglas, Marcela; Bjørknes, Ragnhild; Rasmussen, Lene-Mari Potulski.
Parenting interventions families with refugee and minority backgrounds. NUBU Fagkonferans; 2019-11-26 - 2019-11-27
NTNU UiB UiT NORCE Untitled
 
21 Patras, Joshua; Saus, Merete; Douglas, Marcela; Neumer, Simon-Peter; Gammelsæther, Siri; Halvorsen, Therese.
NOK 12.3 million to the research project “Parenting Intervention for Refugees and Ethnic Minorities”. Kavlitrust [Internett] 2019-01-08
NTNU UiT Untitled
 
22 Patras, Joshua; Saus, Merete; Gammelsæther, Siri; Douglas, Marcela; Bjørknes, Ragnhild; Neumer, Simon-Peter.
Presenting an evaluation of Parenting Interventions for Families with Refugee Background - The PIRM Study. Innafor; 2019-10-08 - 2019-10-10
NTNU UiB UiT NORCE Untitled
 
23 Patras, Joshua; Saus, Merete; Gammelsæther, Siri; Neumer, Simon-Peter; Douglas, Marcela.
Using parenting interventions to help refugee families in Norway: An introduction to immigration. National Meeting of Statped; 2019-04-09 - 2019-04-09
NTNU UiT Untitled
 
24 Saus, Merete; Aasheim, Merete; Patras, Joshua; Bjørknes, Ragnhild; Neumer, Simon-Peter; Douglas, Marcela.
Presentasjon av PIRM Supported Parenting Interventions for Refugees and Minority Families og De utrolige årene (DUÅ). Fagmøte; 2019-06-18 - 2019-06-18
UiB UiT Untitled
 
25 Saus, Merete; Douglas, Marcela; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Løndal, Oddbjørn.
25 millioner til forskning på barn og unges psykiske helse. UiT [Internett] 2019-01-28
UiT Untitled
 
26 Saus, Merete; Douglas, Marcela; Hansen, Ketil Lenert; Salamonsen, Anita.
Hva kan barnevernet gjøre for å øke sin kompetanse om den romske minoriteten og andre minoriteter. Seminar; 2019-05-21
UiO UiT Untitled
 
27 Saus, Merete; Løndal, Oddbjørn; Douglas, Marcela; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter; Bjørknes, Ragnhild; Gammelsæther, Siri; Halvorsen, Therese.
Supported Parenting Interventions for Refugees and Minority Families - PIRM. Fagmøte; 2019-05-15 - 2019-05-15
NTNU UiB UiT Untitled
 
28 Saus, Merete; Salamonsen, Anita; Douglas, Marcela; Hansen, Ketil Lenert.
Kompetansehevende tiltak, kunnskapsmiljø og samiske barns særlige rettigheter. En studie blant samer, innvandrere og nasjonale minoriteter. Avslutningsseminar for deltakere i prosjektet; 2019-02-26 - 2019-02-26
UiT Untitled
 
2018
29 Douglas, Marcela.
Forebyggende gruppetilbud EXIT. Fagdag for kommunalt ansatte i Vesterålen og Lødingen; 2018-04-19 - 2018-04-19
UiT Untitled
 
30 Douglas, Marcela; Igland, Oddny.
Forebyggende gruppetilbud for barn og unge – EXIT «Expressive arts in transition» i nord. Erfaringer fra implementering. Internundervisning BUPA (barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling); 2018-05-04 - 2018-05-04
UiT Untitled
 
31 Jenssen, Toril Synnøve; Douglas, Marcela.
Barnevernets fagkunnskap i møte med familieråd. I: Handlingsrom i barnevernet. Muligheter og begrensninger for profesjonsutøveren. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2386-2. s. 155-177
UiT Untitled
 
32 Saus, Merete; Salamonsen, Anita; Douglas, Marcela; Hansen, Ketil Lenert; Thode, Sunniva Katharina.
Hvordan omsette kulturell kompetanse til praktisk barnevernsarbeid?. Barn- og ungekongressen; 2018-04-23 - 2018-04-27
UiT Untitled
 
33 Saus, Merete; Salamonsen, Anita; Douglas, Marcela; Hansen, Ketil Lenert; Thode, Sunniva Katharina.
Kompetansehevende tiltak, kunnskapsmiljø og samiske barns særlige rettigheter. : Regionalt kunnskapssenter for barn og unge 2018 148 s.
UiT Untitled
 
2017
34 Douglas, Marcela.
Barnemishandling, seksuelle overgrep og tortur var hverdagskost i «skrekkens koloni». Dagbladet [Avis] 2017-07-13
UiT Untitled
 
35 Douglas, Marcela.
Forskning på implementering og opplæring EXIT i Nord-Norge. Konferanse; 2017-11-15 - 2017-11-15
UiT Untitled
 
36 Douglas, Marcela.
Fortellinger om vold og overgrep fra et tysk samfunn i Chile: Etnografi og narrativ forskning. I: Fortelling og forskning: Narrativ teori og metode i tverrfaglig perspektiv. Orkana Forlag 2017 ISBN 978-82-8104-302-2. s. -
UiT Untitled
 
37 Douglas, Marcela.
Nordmændene kæmper mod terrorens plads i historien. Kristeligt Dagblad [Avis] 2017-07-22
UiT Untitled
 
2016
38 Douglas, Marcela.
Antropologien i møte med globale kriser: Kunnskapsutvikling for et kultursensitivt barnevern. Årskonferanse i Norsk antropologisk forening 2016; 2016-05-06 - 2016-05-08
UiT Untitled
 
39 Douglas, Marcela.
“From a site of Torture, to a site of Tourism? Collective Memory and Memorial Site, Villa Baviera a German community in Chile”. Seminar: Violence, Memory and Collective Trauma in Latin America; 2016-04-14 - 2016-04-14
UiT Untitled
 
40 Douglas, Marcela.
Praksisutforming i flerkulturelt barnevern. Forskningsseminar sosialantropologi; 2016-04-22 - 2016-04-22
UiT Untitled
 
41 Douglas, Marcela; Brøndbo, Stig.
Viktig med nasjonalt minnesmerke. https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=463513&p_dim=8 [Internett] 2016-04-07
UiT Untitled
 
42 Douglas, Marcela; Saus, Merete.
Tromsø kommune – Flerkulturelt barnevern. Et eksempel på tjenestestøtte. Barn og unge kongressen 2016; 2016-05-31 - 2016-05-31
UiT Untitled
 
43 Jenssen, Toril Synnøve; Douglas, Marcela.
Workshop: Kunnskapsutvikling for et kultursensitivt barnevern. Antropologisk årskonferanse 2016; 2016-05-08 - 2016-05-08
UiT Untitled
 
2015
44 Douglas, Marcela.
Filmstjernen fikk bergenshjelp. Bergens Tidende [Avis] 2015-01-31
UiT Untitled
 
45 Douglas, Marcela.
Innledning til dokumentaren "German Souls - Life after Colonia Dignidad", Verdensteatret Kino.
UiT Untitled
 
46 Douglas, Marcela.
Presentasjon forskningstorget "Mat og kultur" Forskningsdagene 2015. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Forskningstorg. UiT; . 2015-09-25 - 2015-09-26
UiT Untitled
 
2014
47 Douglas, Marcela.
Drømmesamfunnet ble et mareritt. Morgenbladet [Avis] 2014-07-04
UiT Untitled
 
48 Douglas, Marcela.
Fortellinger fra et tysk samfunn i Chile: Visuelle vitnesbyrd og smertehistorier. Forskningsdagene 2014; 2014-09-25 - 2014-09-25
UiT Untitled
 
49 Douglas, Marcela.
Frå utopisk draum til terror og tragedie. Framtida.no [Internett] 2014-04-26
UiT Untitled
 
50 Douglas, Marcela.
Hopes and Horror An ethnographic study of a German community in Chile. Tromsø: UiT 2014 (ISBN 978-82-8244-114-8) 283 s.
UiT Untitled
 
    Vis neste liste