Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 80 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Dybvik, Jo Benjamin; Schönfelder, Walter.
Between health, morality and pragmatics: common mental disorders and decision-making for disability benefits in the Norwegian welfare state. Disability & Society 2020
UiT Untitled
 
2 Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter.
"Hjemme best? Eldres fortellinger om omsorg og trygghet i eget hjem". Husbankkonferansen Bodø 2020 Hvor går boligpolitikken?; 2020-02-12 - 2020-02-13
NF UiT Untitled
 
3 Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter.
Sosial omsorg - ein blind flekk?. Fagmøte Fylkesmannen i Nordland; 2020-02-24 - 2020-02-24
NF UiT Untitled
 
4 Schönfelder, Walter; Arntzen, Cathrine; Johansen, Thomas; Munkejord, Mai Camilla.
Jobbspesialister i NAV. Følgeforskning på implementering av oppfølgingstjenester i egenregi. Rapport 1 - 2020. Bergen: NORCE samfunnsforskning og UiT Norges arktiske universitet 2020 (ISBN 978-82-8408-060-4) 104 s.
PIHSØ UiT Untitled
 
2019
5 Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter.
Land, History and People: Older people’s Stories about Meaningful Activities and Social Relations in Later Life. Journal of Population Ageing 2019
NF NORCE UiT Untitled
 
6 Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter.
Minna om moltemyra. Harvest Magazine 2019
NF UiT Untitled
 
7 Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter.
Omsorg og nypoteter. Klassekampen 2019
NF UiT Untitled
 
8 Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter.
Sosial omsorg - en blind flekk?. Dialogmøte i Steigen kommune; 2019-12-10 - 2019-12-10
NF UiT Untitled
 
9 Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter.
Sosial omsorg - en blind flekk i norsk eldreomsorg?. Leve hele livet Nasjonal konferanse for alders- og sykehjemsmedisin; 2019-03-12 - 2019-03-13
NF UiT Untitled
 
10 Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter.
Sosial omsorg - en blind flekk i omsorgstjenesten?. Helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre Erfaringskonferanse i helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre innen helse, velferd og kultur.; 2019-11-28 - 2019-11-29
NF UiT Untitled
 
11 Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter.
Hjemme best? Eldres fortellinger om hva som skaper trygghet i egen bolig.. Hva skal til for at folk kan bo trygt i nord? Husbankens regionale konferanse i Nord-Norge; 2019-09-11 - 2019-09-12
NF NORCE UiT Untitled
 
12 Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga.
Hjemme best? Eldres fortellinger om omsorg og trygghet i eget hjem.. Storbykonferansen for eldrerådene 2019 i Tromsø; 2019-06-03 - 2019-06-05
NF NORCE UiT Untitled
 
13 Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga.
Voices from the North: Stories About Active Ageing, Everyday Life and Home-Based Care Among Older People in Northern Norway. I: New Challenges to Ageing in the Rural North. A Critical Interdisciplinary Perspective. Springer Nature 2019 ISBN 978-3-030-20602-4. s. 193-206
NF NORCE UiT Untitled
 
14 Schönfelder, Walter; Arntzen, Cathrine.
Bruk av jobbspesialister i Nav - Foreløpige resultat fra en fokusgruppeundersøkelse. ALIN Midtveisseminar (Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i Nav); 2019-01-11 - 2019-01-13
UiT Untitled
 
15 Schönfelder, Walter; Holmgaard, Sanne Bech.
Representations of child welfare services in Norwegian, Danish and German newspapers. Children and Youth Services Review 2019 ;Volum 100. s. 89-97
NIKU UiT Untitled
 
16 Schönfelder, Walter; Munkejord, Mai Camilla.
Jobbspesialister i krysspress. INKO 2019: Inkluderingsdugnaden; 2019-10-23 - 2019-10-24
UiT Untitled
 
2018
17 Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter.
Ageing at home - En presentasjon av hovedfunn med vekt på sosial omsorg som 'blind flekk'. Fagseminar; 2018-01-09 - 2018-01-09
NF NORCE UiT Untitled
 
18 Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter.
Ageing at home. Oppsummering av funn og anbefalinger.. Impact seminar i regi av Ageing at home, ledet av prosessleder fra KS konsulent; 2018-06-06 - 2018-06-07
NF NORCE UiT Untitled
 
19 Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter.
Hjemme best? En tematisk analyse av eldres fortellinger om omsorg og trygghet i eget hjem Home sweet home?. Tidsskrift for omsorgsforskning 2018 ;Volum 4.(1) s. 16-26
NF NORCE UiT Untitled
 
20 Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter.
Hjemme best? For hvem?. Bergens Tidende 2018
NF NORCE UiT Untitled
 
21 Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga.
Sosial omsorg - en blind flekk i dagens hjemmebaserte eldreomsorg? Noen funn fra Ageing at home.. Rokkanfrokost; 2018-03-15
NF NORCE UiT Untitled
 
22 Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga.
Sosial omsorg - fra blind flekk til sentralt innsatsområde? Megakort innblikk i veien fra et samarbeidsprosjekt til et gryende innovasjonsprosjekt. NEON-konferansen; 2018-11-21 - 2018-11-22
NF NORCE UiT Untitled
 
23 Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga.
Sosial omsorg − fra blind flekk til sentralt innsatsområde i hjemmebasert eldreomsorg?. Tidsskrift for omsorgsforskning 2018 ;Volum 4.(3) s. 298-306
NF NORCE UiT Untitled
 
24 Schönfelder, Walter.
Barnevern - utdanning mellom pedagogikk, sosialt arbeid og saksbehandling. I: Handlingsrom i barnevernet. Muligheter og begrensninger for profesjonsutøveren. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2386-2. s. 21-45
UiT Untitled
 
25 Schönfelder, Walter; Andersen, Synnøve Thomassen; Kane, Aina Aune.
Handlingsrom i barnevernet. I: Handlingsrom i barnevernet. Muligheter og begrensninger for profesjonsutøveren. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2386-2. s. 13-19
UiT Untitled
 
26 Schönfelder, Walter; Andersen, Synnøve Thomassen; Kane, Aina Aune.
Handlingsrom i barnevernet. Muligheter og begrensninger for profesjonsutøveren. Fagbokforlaget 2018 (ISBN 978-82-450-2386-2) 292 s.
UiT Untitled
 
27 Schönfelder, Walter; Andersen, Synnøve Thomassen; Kane, Aina Aune.
Muligheter og begrensninger for profesjonsutøvernes handlingsrom i de kommunale barnevernstjenestene. I: Handlingsrom i barnevernet. Muligheter og begrensninger for profesjonsutøveren. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2386-2. s. 275-283
UiT Untitled
 
2017
28 Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter.
Kor ble det av sosial omsorg?. Kommunal rapport 2017 s. 18-
NF NORCE UiT Untitled
 
29 Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter.
Kor blei det av den sosiale omsorga?. Altaposten 2017
NF UiT Untitled
 
30 Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter.
"Æ har ikke nåkka å klag på" Ferske funn fra forskningsprosjekt om hjemmebasert eldreomsorg i distriktet i Nord-Norge.. Høstkonferansen 2017; 2017-10-10 - 2017-10-11
NF UiT Untitled
 
31 Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter.
Å bli gamal i Steigen og Tana. Personalmøte helse- og omsorgssektoren i Steigen kommune; 2017-10-31 - 2017-10-31
NF UiT Untitled
 
32 Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter.
Å bli gamal i Steigen og Tana. Ferske forskingsfunn.. Åpent møte; 2017-10-31 - 2017-10-31
NF UiT Untitled
 
33 Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter.
Å bli gamal i Steigen og Tana. Ferske funn frå forskningsprosjekt om heimebasert eldreomsorg i distriktet.. Kommunestyremøte i Steigen; 2017-11-01 - 2017-11-01
NF UiT Untitled
 
34 Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter.
Ageing at home - hovedfunn fra en studie om hjemmebasert eldreomsorg i Tana og Steigen. Informasjonsmøte for politikere, eldrerådet, og ledelsen for kommunale hjemmetjenester i Tana; 2017-11-07 - 2017-11-07
NF NORCE UiT Untitled
 
35 Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter.
Ageing at home. Presentasjon av hovedfunn for de ansatte i Tana kommune. Møte med de ansatte i hjemmetjenestene i Tana kommune; 2017-11-07 - 2017-11-07
NF NORCE UiT Untitled
 
36 Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter.
Hvordan ivaretas den sosiale omsorgen? En studie av brukeres, pårørendes og ansatte erfaringer med hjemmebasert eldreomsorg. Bergen: Stein Rokkan Senter for flerfaglige samfunnsstudier 2017 76 s.
NF NORCE UiT Untitled
 
37 Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga.
Ageing at home - funn og anbefalinger. Forskningsseminar / juleseminar; 2017-12-11 - 2017-12-11
NF NORCE UiT Untitled
 
38 Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga.
Coping with distance. Innovations in home-based elderly care in remote areas. ESRS XVII Congress; 2017-07-24 - 2017-07-27
NORCE UiT Untitled
 
39 Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga.
Hjemmehjelpens tause omsorgsarbeid. Fagseminar; 2017-09-04
NF NORCE UiT Untitled
 
40 Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga.
Home-based care for the elderly in remote parts of Northern Norway. Alta 2017, the 4th Indigenous Voices in Social Work Conference; 2017-06-11 - 2017-06-14
NORCE UiT Untitled
 
41 Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga.
Innovations in home-based elderly care in remote areas. Findings from northern Norway. I: Proceedings of the XXVII Congress. Uneven processes of Rural Change: On Diversity, Knowledge and Justice. Krakow, Poland: Institute of Sociology, Jagiellonian University, Krakow, Poland 2017 ISBN 978-83-947775-0-0. s. 116-117
NF NORCE UiT Untitled
 
42 Schönfelder, Walter; Arntzen, Cathrine; Munkejord, Mai Camilla.
Bruk av jobbspesialister i arbeid med bistand: erfaringer og effekter. Forskningsdager 2017; 2017-09-20 - 2017-10-11
UiT Untitled
 
43 Schönfelder, Walter; Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga.
Connecting health and social care: the ‘Ageing at Home’ project in Norway. Pre-Conference to the 10th European Public Health Conference: Creating a sustainable people-centred health workforce in Europe: How to make it happen?; 2017-11-01
NF UiT Untitled
 
44 Schönfelder, Walter; Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga.
Social Care - A Blind Spot in Norwegian Home Care. 10th European Public Health Conference: Sustaining resilient and healthy communities; 2017-11-01 - 2017-11-04
NF UiT Untitled
 
45 Schönfelder, Walter; Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga.
Social care – a blind spot in Norwegian home care. European Journal of Public Health 2017 ;Volum 23. Suppl. 3 s. 410-411
NF UiT Untitled
 
2016
46 Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter.
Vil sikre trygg alderdom i eget hjem. Labyrint [Fagblad] 2016-07-01
NORCE UiT Untitled
 
47 Schönfelder, Walter; Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga.
Ageing at home. Forskningsdagene 2016; 2016-09-21 - 2016-10-02
UiT Untitled
 
48 Schönfelder, Walter; Nilsen, Elin Anita.
An ideal-typical model for comparing interprofessional relations and skill mix in health care. BMC Health Services Research 2016 ;Volum 16:633. s. 1-11
UiT Untitled
 
49 Schönfelder, Walter; Nilsen, Elin Anita.
An ideal-typical model for comparing interprofessional relations in health care. Forskningsdagene 2016; 2016-09-21 - 2016-10-02
UiT Untitled
 
2015
50 Schönfelder, Walter.
Workforce coordination and skill mix in the Norwegian Coordination reform. Regional utveckling i glesbygd – Gräv där du står!; 2015-12-10 - 2015-12-10
UiT Untitled
 
    Vis neste liste