Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-48 av 48

2020
1 Kristiansen, Truls Tunby; Hagen, Roar.
Koronakrisen skaper solidaritet -kan sosiologien forklare hvordan?. sosiologen.no 2020
UNN UiT Untitled
 
2018
2 Hagen, Roar.
Collective Action: Why is it so Difficult for the Social Sciences to Grasp the Rational Aspects of Collective Action?. I: Concepts in Action. Conceptual Constructionism.. Brill Academic Publishers 2018 ISBN 9789004314191. s. 222-242
UiT Untitled
 
2016
3 Hagen, Roar.
Abduction-Asessing fruitfulness and the construction of scientific concepts. I: Theory in Action. Theoretical Constructionism. Brill|Nijhoff 2016 ISBN 9789004314184.
UiT Untitled
 
4 Hagen, Roar; Kristiansen, Truls Tunby.
Individuell frihet og kollektiv selvbegrensning. Sosiologisk Tidsskrift 2016 ;Volum 24.(3) s. 200-224
UiT Untitled
 
2015
5 Johnsen, Elin; Hagen, Roar.
Rethinking Medicalisation - Can the Patient be Empowered Within Medical Treatment. BBSA Medical Sociology Group 47th Annual Conference 2015; 2015-09-09 - 2015-09-11
UiT UNN Untitled
 
2014
6 Hagen, Roar; Kristiansen, Truls Tunby.
Institutional change through rational collective action. XVIII ISA World Congress of Sociologi; 2014-07-13 - 2014-07-19
UiT Untitled
 
2013
7 Hagen, Roar.
En sur rev og et hull i teorien. Morgenbladet 2013
UiT Untitled
 
8 Hagen, Roar.
Faget er for kritisk - Norske sosiologer er mer opptatt av samfunnskritikk enn å utarbeide konstruktive alternativer:. Klassekampen 2013
UiT Untitled
 
9 Hagen, Roar; Kristiansen, Truls Tunby.
Norwegian society must be defended - The aftermath of the 22.July attack: A case study of institutional change in the Norwegian model. Institutional Change in Welfare State and Working Life A conference on advances in sociological theory; 2013-06-11 - 2013-06-12
UiT Untitled
 
10 Johnsen, Elin; Hagen, Roar.
Styring gjennom samhandling: Samhandlingsreformen som kasus. I: Samhandling for helse: Kunnskap, kommunikasjon og teknologi i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk 2013 ISBN 9788205425521. s. 31-54
UiT UNN Untitled
 
2012
11 Hagen, Roar.
Samfunn som handlingsdyktig fellesskap. I: Tanker om samfunn. Universitetsforlaget 2012 ISBN 9788215019765. s. 108-129
UiT Untitled
 
2011
12 Hagen, Roar.
Hva er god samhandling?. Seminar om forskningsgrupper for forskningsgruppeledere og instituttledere ved Det helsevitenskapelige fakultet; 2011-05-03 - 2011-05-04
UiT Untitled
 
13 Hagen, Roar.
Jørgen Pedersen (red.)Moderne politisk teori. Pax forlag. 2010. Sosiologisk Tidsskrift 2011 ;Volum 19.(2) s. 197-201
UiT Untitled
 
14 Hagen, Roar.
Sociological theory and the Nordic society. The 25th Conference of the Nordic Sociological Association; 2011-08-04 - 2011-08-08
UiT Untitled
 
15 Hagen, Roar.
Water, Climate Change and the Problem of Collective Action. The Age of Uncertainty: Climate change, water systems and social development; 2011-02-16 - 2011-02-18
UiT Untitled
 
16 Hagen, Roar; Gudmundsen, Anita Carin.
SELF-REFERENCE AND REFLECTION: CONNECTING GENERAL THEORY AND EMPERICAL RESEARCH. Tidsskrift for samfunnsforskning 2011 ;Volum 52.(4) s. 459-489
UiT Untitled
 
17 Hagen, Roar; Gudmundsen, Anita Carin.
Selvreferanse og refleksjon: Forholdet mellom teori og empiri i forskningsprosessen. Tidsskrift for samfunnsforskning 2011 ;Volum 52.(4) s. 459-490
UiT Untitled
 
2010
18 Hagen, Roar.
Collective power: Reception and prospect of a scientific concept. I: Transference. Interdisciplinary Communications 2008/2009. Oslo: Centre for Advanced Study 2010 ISBN 978-82-996367-7-3. s. -
UiT Untitled
 
19 Hagen, Roar.
Hanssens politiske testamente. Klassekampen 2010
UiT Untitled
 
20 Hagen, Roar.
Hjernevask?. Møte i sosiologforeningen, Tromsø; 2010-08-19
UiT Untitled
 
21 Hagen, Roar.
Hva betyr kollektiv binding? Niklas Luhmanns bidrag til en teori om det politiske systemets funksjon. I: Luhmann og magt. Unge Pædagoger 2010 ISBN 978-87-90220-74-7. s. 197-223
UiT Untitled
 
22 Hagen, Roar.
Sosiologi versus økonomi. Sosiolog-nytt 2010
UiT Untitled
 
23 Hagen, Roar.
Why systems theory? Niklas Luhmann on theory formation. Lecture; 2010-05-10
UiT Untitled
 
24 Hagen, Roar; Chapman, Graham; Tvedt, Terje.
Water, Geopolitics and Collective Power in the New World Order. I: A History of Water, Series II, Vol 3, Water, Geopolitics and the New World Order (Series Editor Terje Tvedt). I.B. Tauris 2010 ISBN 9781848853515. s. -
UiB UiT Untitled
 
25 Hagen, Roar; Eriksen, Sissel H..
Kjønn, sannhet og sosiologi. Nordlys 2010
UiT Untitled
 
26 Johnsen, Elin; Fernandez-Luque, Luis; Hagen, Roar.
Det Sosiale Nettet og helse. I: Digitale pasienter. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 9788205399099. s. 26-63
NORCE UiT UNN Untitled
 
27 Tvedt, Terje; Hagen, Roar; Chapman, Graham.
A History of Water, Series II, Vol 3, Water, Geopolitics and the New World Order (Series Editor Terje Tvedt). I.B. Tauris 2010 (ISBN 9781848853515) 584 s.
UiB UiT Untitled
 
2009
28 Hagen, Roar.
From epistemological to methodological constructivism. Applied systems theory: Niklas Luhmann’s theory of self-referential systems: Theoretical and empirical research.; 2009-09-14 - 2009-09-18
UiT Untitled
 
29 Hagen, Roar.
Hvordan utvikle samfunnsvitenskapelige begreper om individ og samfunn? En metodologisk-konstruktivistisk posisjon. Seminar om filosofi og sosiologi; 2009-05-08
UiT Untitled
 
30 Hagen, Roar.
Water and the new world order. Geopolitics, collective power and economic man. The Currents of Power: Water and the New World Order.; 2009-04-20 - 2009-04-21
UiT Untitled
 
31 Hagen, Roar; Haugen, Leif Martin.
World politics and World Soicety. World Politics seminar; 2009-11-23
UiT Untitled
 
32 Johnsen, Elin; Hagen, Roar; Fernandez-Luque, Luis.
Internett, pasienter og deling av helseinformasjon. Konfereanse Fri Flyt av pasientinformasjon - fiksjon eller faktum?; 2009-06-15 - 2009-06-16
UiT UNN Untitled
 
2008
33 Hagen, Roar.
Collective power: Reception and prospect of a scientific concept. Tverrfaglig seminar; 2008-10-15
UiT Untitled
 
34 Hagen, Roar.
Luhmann on collective power: What does it mean – collectively binding?. Konferanse - seminar; 2008-12-01
UiT Untitled
 
35 Hagen, Roar.
Nyfunksjonalisme. I: Sosiologisk leksikon (2.utg). Universitetsforlaget 2008 ISBN 9788215013800.
UiT Untitled
 
36 Hagen, Roar.
Teori og kritikk. Sosiologisk Årbok 2008 (1) s. 15-25
UiT Untitled
 
2006
37 Hagen, Roar.
Bokpresentasjon Nyliberalismen og samfunnsvitenskapene. Sosiologforeningens vinterseminar; 2006-01-27 - 2006-01-29
UiT Untitled
 
38 Hagen, Roar.
Bokresentasjon Nyliberalismen og samfunnsvitenskapene. Instituttseminar; 2006-02-17
UiT Untitled
 
39 Hagen, Roar.
Hva er det moderne samfunnet?. Morgenbladet 2006
UiT Untitled
 
40 Hagen, Roar.
Norsk sosiologi i offentligheten. Fagkritisk dag; 2006-04-05
UiT Untitled
 
41 Hagen, Roar.
Nyliberalismen og samfunnsvitenskapene: Refleksjonsteorier for det moderne samfunnet. Universitetsforlaget 2006 (ISBN 82-15-00844-5) 265 s.
UiT Untitled
 
42 Hagen, Roar.
Presentasjon av Nyliberalismen og samfunnsvitenskapene. Instituttseminar; 2006-02-16
UiT Untitled
 
43 Hagen, Roar.
Samfunnsbegrep og pedagogisk teori. Heldagsseminar; 2006-10-23
UiT Untitled
 
44 Hagen, Roar.
Societal knowledge and social structure. Internasjonal fagkonferanse; 2006-09-21 - 2006-09-22
UiT Untitled
 
2005
45 Hagen, Roar; Johnsen, Elin.
Samarbeidets politiske refleksjonsteori (Presentation of paper. 20 pages). Systemteoriens anvendelse og anvendbarhet; 2005-08-24 - 2005-08-26
UiT UNN Untitled
 
1999
46 Hagen, Roar.
Rasjonell solidaritet. Universitetsforlaget 1999 (ISBN 82-00-12917-9) 308 s. Det Blå Bibliotek(34)
UiT Untitled
 
1997
47 Hagen, Roar; Johnsen, Elin.
Information Technology and the Selv-Observation of Society, i "Technology and Democracy: Technology in the Public Sphere". Proceedings from Workshop 1,A. Feenberg, T. Hviid Nielsen and L. Winner (eds.) TMV skriftserie nr. 27 1997. Oslo: Senter for teknologi og menneskelige verdier (TMA), UiO 1997 (ISBN 82-13-01161-9) 16 s.
UiT UNN Untitled
 
48 Johnsen, Elin; Hagen, Roar.
Informasjonsteknologi og kommunikasjon, i "Informasjonsteknologi & Samfunn", rapport fra forskerseminar Leangkollen 3-4 juni 1996, i regi av programmet Informasjonsteknologi & Samfunn. Oslo: Norges forskningsråd 1997 (ISBN 82-12-00918-1) 26 s.
UiT UNN Untitled