Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-35 av 35

2020
1 Kemi Gjerpe, Kajsa.
– Det er fortsatt mange skap-samer der ute. nrk.no [Internett] 2020-03-04
UiT Untitled
 
2 Kemi Gjerpe, Kajsa.
Academia and Higher Education: Building Capacity for Indigenous Peoples. I: Indigenous Postgraduate Education: Intercultural Perspectives. Information Age Publishing 2020 ISBN 978-1-64802-111-4. s. 255-260
UiT Untitled
 
3 Kemi Gjerpe, Kajsa.
Forsker: Unge samer må ikke lenger slåss for synlighet. forskning.no [Internett] 2020-02-08
UiT Untitled
 
4 Kemi Gjerpe, Kajsa.
UNG KJÆRLIGHET FOR SAMISK KULTUR. https://p3.no/ [Internett] 2020-03-22
UiT Untitled
 
2019
5 Kemi Gjerpe, Kajsa.
Indigenous and Sami Education Today. JoLII 2019 Conference – Equity and Quality of Learning in a Global Digital World; 2019-08-21 - 2019-08-23
UiT Untitled
 
6 Kemi Gjerpe, Kajsa.
Podcast: Tett På med Nrk Sápmi. Nrk Sápmi [Radio] 2019-09-14
UiT Untitled
 
7 Kemi Gjerpe, Kajsa.
Samisk lærplanverk – en symbolsk forpliktelse?. Forelesning for lærerstudenter; 2019-02-04
UiT Untitled
 
8 Kemi Gjerpe, Kajsa.
The articulation of «Textbook Sápmi»: An analysis of Sami content in textbooks. International Conference on Indigeneity and Education; 2019-09-26 - 2019-09-27
UiT Untitled
 
2018
9 Kemi Gjerpe, Kajsa.
From indigenous education to indigenising mainstream education. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice 2018 ;Volum 5.(1) s. 1-18
UiT Untitled
 
10 Kemi Gjerpe, Kajsa.
Samisk læreplan - en symbolsk forpliktelse?. Sametingets verdikonferanse; 2018-11-12 - 2018-11-13
UiT Untitled
 
2017
11 Kemi Gjerpe, Kajsa.
Samisk læreplanverk – en symbolsk forpliktelse?. Nordic Studies in Education 2017 ;Volum 37.(3-4) s. 150-165
UiT Untitled
 
2016
12 Kemi Gjerpe, Kajsa.
Éducation autochtone en pays sámi (Sápmi). I: Quelle éducation pour les peuples autochtones ?. L'Harmattan 2016 ISBN 978-2-343-10863-6. s. 75-86
UiT Untitled
 
13 Kemi Gjerpe, Kajsa.
Exploring the space for indigenous education – comparing Sápmi (Norway) and Aotearoa (New Zealand). From Sámi school history research towards developing the Sámi teaching - Sámi school history conference; 2016-11-15 - 2016-11-16
UiT Untitled
 
14 Kemi Gjerpe, Kajsa.
Norwegianisation and Sámi education in Norway. Besøk av studenter fra USA; 2016-02-23
UiT Untitled
 
15 Kemi Gjerpe, Kajsa.
Sámi education in Norway. Seminar for SAIH Norge; 2016-02-18
UiT Untitled
 
16 Kemi Gjerpe, Kajsa.
Sámi research at UiT. Seminar for delegasjon fra Peru; 2016-10-14
UiT Untitled
 
17 Kemi Gjerpe, Kajsa.
Samisk innhold i læreplanverk – fornorskningens etterslep?. Makt og avmakt i samisk historie - workshop med Sametingsrådet; 2016-09-12 - 2016-09-13
UiT Untitled
 
18 Kemi Gjerpe, Kajsa.
Samisk læreplan og samisk utdanning. Seminar for Sametingets opplæringsavdeling; 2016-12-09
UiT Untitled
 
19 Kemi Gjerpe, Kajsa; Evju, Kristin; Broderstad, Else Grete.
Akademisk Festivalsommer. Forskning.no 2016
UiT Untitled
 
20 Kemi Gjerpe, Kajsa; Evju, Kristin; Olsen, Torjer Andreas; Broderstad, Else Grete; Brattland, Camilla; Josefsen, Eva; Afanasyeva, Anna.
Ja, samene er et urfolk. Samenes status som urfolk eksisterer uavhengig av DNA-sporing og genforskning.. Nordlys 2016
UiT Untitled
 
21 Olsen, Torjer Andreas; Kemi Gjerpe, Kajsa.
Indigenous issues in national curricula. Te Puna Wananga Research Seminar; 2016-04-06
UiT Untitled
 
2015
22 Kemi Gjerpe, Kajsa.
En urban samisk identitet - det beste av to verdener. I: City-Saami: Same I byen eller bysame? Skandinaviske byer I et samisk perspektiv.. CálliidLágádus 2015 ISBN 978-82-8263-181-5. s. 261-278
UiT Untitled
 
23 Kemi Gjerpe, Kajsa.
Hva er egentlig problemet med skilting av samiske stedsnavn?. Nordlys 2015
UiT Untitled
 
24 Kemi Gjerpe, Kajsa.
Samisk forskning på UiT. Seminar for UD aspiranter; 2015-09-01
UiT Untitled
 
25 Kemi Gjerpe, Kajsa.
Samisk forskning på UiT - også et urfolksuniversitet.. Seminar for; 2015-11-18
UiT Untitled
 
26 Kemi Gjerpe, Kajsa.
Samisk historie knyttet til turisme og reiseliv. Seminar for elever ved reiselivslinja, Tromsdalen vgs; 2015-03-10
UiT Untitled
 
27 Kemi Gjerpe, Kajsa.
Samisk innhold i medier. Workshop sammen med NRK; 2015-01-29
UiT Untitled
 
28 Kemi Gjerpe, Kajsa.
Samisk læreplan og samisk skole i Norge. Gjesteforelesning for lærerstudenter ved ILP, UiT; 2015-09-04
UiT Untitled
 
29 Kemi Gjerpe, Kajsa.
Samisk nasjonaldag. Presentasjon for Breivang vgs; 2015-02-06
UiT Untitled
 
30 Kemi Gjerpe, Kajsa.
Samisk utdanning i Norge. Gjesteforelesning for lærerstudenter på HIOA; 2015-02-16
UiT Untitled
 
31 Olsen, Torjer Andreas; Kemi Gjerpe, Kajsa.
Samer og urfolk i skolen i Norge. Samer og urfolk i skolen; 2015-05-20 - 2015-05-20
UiT Untitled
 
2014
32 Kemi Gjerpe, Kajsa.
Lærere - en ubrukt ressurs for samiske elever?. www.forskning.no http://forskning.no/blogg/sesam/laerere-en-ubrukt-ressurs 2014
UiT Untitled
 
33 Kemi Gjerpe, Kajsa.
Presentasjon av Master's in Indigenous Studies under møte med Working Group of Indigenous Peoples (WGIP). Møte med Working Group of Indigenous Peoples; 2014-04-26
UiT Untitled
 
34 Kemi Gjerpe, Kajsa.
The representation of Sámi culture and language in Norwegian curricula - 1939 to 2006. The Forum for Development Cooperation with Indigenous Peoples; 2014-04-02 - 2014-04-04
UiT Untitled
 
2013
35 Kemi Gjerpe, Kajsa.
"The best of both worlds" Conceptualising an Urban Sámi Identity. Tromsø: Universitetet i Tromsø 2013 128 s.
UiT Untitled