Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-12 av 12

2021
1 Sætermo, Monica; Sollid, Hilde.
Reported language attitudes among Norwegian speaking in-migrants in Tromsø. Acta Borealia 2021 ;Volum 38.(1) s. 60-80
UiT Untitled
 
2 Sætermo, Monica; Sollid, Hilde.
Reported language attitudes among Norwegian speaking in-migrants in Tromsø. Acta Borealia 2021
NORD UiT Untitled
 
2017
3 Sætermo, Monica Simonsen.
A verbal guise test in a Northern Norwegian context, methods design session. From micro to macro – attitudes and ideologies in family and society; 2017-02-06 - 2017-02-07
UiT Untitled
 
4 Sætermo, Monica Simonsen.
Dialect and identity encounters in Tromsø. From micro to macro – attitudes and ideologies in family and society; 2017-02-06 - 2017-02-07
UiT Untitled
 
5 Sætermo, Monica Simonsen.
Dialekt og tilhørighet blant innflyttere i Tromsø. Språkprat.no Nordiskblogg, Universitetet i Bergen 2017
UiT Untitled
 
6 Sætermo, Monica Simonsen.
En dialektmasketest i en nordnorsk kontekst, presentasjon av metode. Masketester i nordiske språksamfunn; 2017-02-15 - 2017-02-15
UiT Untitled
 
7 Sætermo, Monica Simonsen.
Studying Dialect Attitudes in a Northern Norwegian Context. International Conference on Language Variation in Europe 9; 2017-06-06 - 2017-06-09
UiT Untitled
 
2016
8 Sætermo, Monica Simonsen.
Attitudes towards dialect use and dialect change among Norwegian internal migrants in Tromsø. Language diversity in private life and in the workplace; 2016-05-20 - 2016-05-20
UiT Untitled
 
9 Sætermo, Monica Simonsen.
Attitudes towards dialect use and dialect change among Norwegian internal migrants in Tromsø. NoSLiP (Norwegian Graduate Student conference in Linguistics and Philology); 2016-10-05 - 2016-10-06
UiT Untitled
 
2012
10 Sætermo, Monica Simonsen.
Palataler versus postalveolarer i Alta-dialekten. Norsk sosiolingvistikk – kvar står me, kvar går me?; 2012-03-22 - 2012-03-24
UiT Untitled
 
2011
11 Sætermo, Monica Simonsen.
Fonologiske forhold i Alta-dialekten. Språk og samfunn; 2011-03-22 - 2011-03-22
UiT Untitled
 
12 Sætermo, Monica Simonsen.
n, l, t og d : en komparativ studie av palataler versus postalveolarer i Alta-dialekten. : Universitetet i Tromsø 2011 98 s.
UiT Untitled