Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 59 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Storli, Inger.
Vikingenes sølv.. Ottar 2019 (325) s. 22-30
UiT Untitled
 
2 Storli, Inger.
800-tallets Hålogaland: Tanker omkring et brannlag i gårdshaugen på Sandnes, Helgeland.. I: Arkeologi og kulturhistorie fra norskekysten til Østersjøen. Festskrift til professor Birgitta Berglund. Museumsforlaget AS 2019 ISBN 9788283050677. s. 88-101
UiT Untitled
 
3 Storli, Inger; Larssen, Tanja; Fonneland, Trude A.; Christensen, karen marie b.; Hovind, Mathea; Hansen, John; Niemi, Anja Roth; Kjellman, Erik.
Møt Hillesøyfolket - liv og død i år 800 Dearvvat Hillsát állbmoga - eallin ja jápmin jagis 800.. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Utstilling ved Tromsø arktiske universitetsmuseum. ; . 2019-12-01 - 2020-12-01
UiT Untitled
 
4 Storli, Inger; Niemi, Anja Roth; Fonneland, Trude A.; Christensen, karen marie b.; Larsen, Tanja; Hansen, John; Hovind, Mathea; Kjellman, Erik.
Møt Hillesøyfolket - liv og død i år 800 Dearvvat Hillsát állbmoga - eallin ja jápmin jagis 800. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Utstilling ved Tromsø arktiske universitetsmuseum. Tromsø arktiske universitetsmuseum; Tromsø. 2019-12-01 - 2020-12-01
UiT Untitled
 
2018
5 Storli, Inger.
Ottars verden. En reiseberetning fra 800-tallet. Orkana Forlag 2018 (ISBN 978-82-8104-331-2) 152 s.
UiT Untitled
 
2017
6 Storli, Inger.
Ottar fra Hålogaland. Haaløygminne : Håløygminne 2017 ;Volum 1.(25) s. 4-9
UiT Untitled
 
2016
7 Storli, Inger.
Between chiefdom and Kingdom. A case study of the Iron Age farm Borg in Lofoten, Arctic Norway.. I: The farm as a social arena. Waxmann Verlag 2016 ISBN 978-3-8309-3552-0. s. 219-244
UiT Untitled
 
8 Storli, Inger.
Borg - mellom høvdingdømme og kongemakt.. Viking 2016 ;Volum LXXIX. s. 75-94
UiT Untitled
 
2015
9 Storli, Inger.
Høvdinger i et skiftende politisk landskap. Ottar 2015 ;Volum 305.(2) s. 5-12
UiT Untitled
 
10 Storli, Inger.
Mannen i myra.. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Mannen i myra. Tromsø Museum - Universitetsmuseet; Tromsø Museum. 2015-09-16 - 2016-02-15
UiT Untitled
 
2014
11 Storli, Inger.
Tingsteder og storgårder – kommunalitet og hierarki i Nordvest-Skandinavia.. Vikingtidskonferansen "Skandinavia: ett, tre eller mange?"; 2014-12-03 - 2014-12-05
UiT Untitled
 
2013
12 Berglund, Birgitta; Dommasnes, Liv Helga; Storli, Inger.
Garden som sosial arena. Norarkportalen.
NTNU UiB UiT Untitled
 
13 Storli, Inger.
Arkeologi og politisk historie: Politiske institusjoner og politiske prosesser i Hålogaland i århundrene før Harald Hårfagres tid. I: Nord-Norge i Europa - Arkeologi, historie og kulturvern: Venneskrift til Reidar Bertelsen. Tromsø: Tromsø Museum - Universitetsmuseet, UiT Norges arktiske universitet 2013 ISBN 978-82-7142-064-2. s. 193-210
UiT Untitled
 
14 Storli, Inger.
Hvem kom først? Publikum spør, arkeologene svarer.. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Hvem kom først? Publikum spør - arkeologene svarer. Tromsø Museum - Universitetsmuseet; Tromsø Museum. 2013-07-05 - 2013-10-17
UiT Untitled
 
15 Storli, Inger; Sommerseth, Ingrid.
"Hvem kom først?" publikum spør - arkeologene svarer. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Vandreutstilling produsert av Tromsø Museum. Tromsø Museum; Tromsø. 2013-07-05 - 2013-11-11
UiT Untitled
 
2011
16 Brink, Stefan; Grimm, Oliver; Iversen, Frode; Hobæk, Halldis; Ødegaard, Marie Kjærnet; Näsman, Ulf; Sanmark, Alexandra; Urbanczyk, Przemyslaw; Vesteinsson, Orri; Storli, Inger.
Comments on Inger Storli: 'Court Sites of Arctic Norway: Remains of Thing Sites and Representations of Political Consolidation Processes in the Northern Germanic World during the First Millennium AD?' (Norwegian Archaeological Review 43(2)). Norwegian Archaeological Review 2011 ;Volum 44.(1) s. 89-117
UiB UiO UiT Untitled
 
17 Storli, Inger.
Ottar fra Hålogaland. Nordlys 2011 s. -
UiT Untitled
 
18 Storli, Inger.
Reply to Comments from Stefan Brink, Oliver Grimm, Frode Iversen, Halldis Hobæk, Marie Ødegaard, Ulf Näsman, Alexandra Sanmark, Prezemislav Urbaczyk and Orri Vésteinsson. Norwegian Archaeological Review 2011 ;Volum 44.(1) s. 107-113
UiT Untitled
 
19 Storli, Inger.
Tunanlegget på Bjarkøy. Lunchforedrag; 2011-09-26
UiT Untitled
 
2010
20 Storli, Inger.
Court Sites of Arctic Norway: Remains of Thing Sites and Representations of Political Consolidation Processes in the Northern Germanic World during the First Millennium AD?. Norwegian Archaeological Review 2010 ;Volum 43.(2) s. 128-144
UiT Untitled
 
21 Storli, Inger.
Tunanleggene i Nord-Norge. Lokalhistorisk seminar; 2010-06-05
UiT Untitled
 
2007
22 Storli, Inger.
Ohthere and his world - a contemporary perspective. I: Ohthere's Voyages. A late 9th-century account of voyages along the coasts of Norway and Denmark and its cultural context. Roskilde: The Viking Ship Museum in Roskilde 2007 ISBN 978-87-85180-47-6. s. 76-100
UiT Untitled
 
2006
23 Storli, Inger.
Hålogaland før rikssamlingen. Politiske prosesser i perioden 200-900 e. Kr. Novus Forlag 2006 (ISBN 978-82-7099-435-9) 224 s.
UiT Untitled
 
24 Storli, Inger.
"Museum - Et program om norsk historie". [Radio] 2006-02-09
UiT Untitled
 
25 Storli, Inger.
"MUSEUM - Et program om norsk historie. NRK P2. [Radio] 2006-02-09
UiT Untitled
 
26 Storli, Inger.
Sølvskatten fra Tromsø - en symbolsk forening av tid, rom og kosmologi?. Viking 2006 s. 169-194
UiT Untitled
 
2005
27 Storli, Inger.
Schrödingers katt. [TV] 2005-11-04
UiT Untitled
 
28 Storli, Inger.
Sølvskatten fra Tromsø. Desembernatt; 2005-12-01
UiT Untitled
 
29 Storli, Inger.
Sølvskatten fra Tromsø. Norsk arkeologmøte; 2005-11-10 - 2005-11-12
UiT Untitled
 
30 Storli, Inger.
Sølvskatten fra Tromsøya. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Tromsø Museum. ; . 2005-12-16
UiT Untitled
 
2004
31 Storli, Inger.
Ohthere - Viking and World Traveller. I: Archaeology in North Norway. Tromsø, Norway: Tromsø University Museum 2004 ISBN 82-7142-035-6. s. 42-50
UiT Untitled
 
2001
32 Storli, Inger.
Tuanleggenes rolle i nordnorsk jernalder. Viking 2001 s. 87-111
UiT Untitled
 
2000
33 Storli, Inger.
"Barbarians" of the North: Reflections on the Establishment of Courtyard Sites in North Norway. Norwegian Archaeological Review 2000 ;Volum 33.(2) s. 81-103
UiT Untitled
 
1997
34 Sara, Ole K.; Storli, Inger.
Boazodoallu ovdal ja dál. Oslo: Landbruksforlaget 1997 (ISBN 82-529-2156-6) 71 s.
UiT Untitled
 
35 Sara, Ole K.; Storli, Inger.
Reindrift før og nå. Oslo: Landbruksforlaget 1997 (ISBN 82-529-2156-6) 71 s.
UiT Untitled
 
36 Storli, Inger.
Beretningen om en oldsaks mangfoldige liv. Ottar 1997 (216) s. 31-37
UiT Untitled
 
37 Storli, Inger.
Fra villreinjakt til tamreindrift - reindriftens eldste historie. I: Reindrift før og nå. Oslo: Landbruksforlaget 1997 ISBN 82-529-2156-6. s. 7-26
UiT Untitled
 
38 Storli, Inger.
Goddebivddus boazodollui-boazodoalu boarráseamos historjá. I: Boazodoallu ovdal ja dál. Oslo: Landbruksforlaget 1997 ISBN 82-529-2156-6. s. 7-33
UiT Untitled
 
1996
39 Storli, Inger.
On the Historiography of Sami Reindeer Pastoralism. Acta Borealia 1996 ;Volum 13.(1) s. 81-115
UiT Untitled
 
40 Storli, Inger; Hesjedal, Anders; Damm, Charlotte Brysting; Olsen, Bjørnar.
Arkeologi på Slettnes. Dokumentasjon av 12.000 års bosetting. : Tromsø Museum 1996 (ISBN 82-7142-020-8) 246 s. Tromsø museums skrifter(26)
UiT Untitled
 
41 Hesjedal, Anders; Damm, Charlotte Brysting; Olsen, Bjørnar Julius; Storli, Inger.
Arkeologi på Slettnes. Dokumentasjon av 11 000 års bosetning.. : Tromsø Museum, Universitetet i Tromsø 1996 ;Volum 26.246 s. Tromsø museums skrifter(26)
NIKU UiT Untitled
 
42 Storli, Inger; Hesjedal, Anders; Olsen, Bjørnar.
Camera Archaeologica. Rapport fra et feltarbeid. Tromsø: Tromsø Museum 1996 (ISBN 82-7142-013-5) 48 s. Tromsø museums skrifter(23)
UiT Untitled
 
1995
43 Storli, Inger.
På sporet etter håløyghøvdingen. Ottar 1995 (208) s. 5-13
UiT Untitled
 
1994
44 Storli, Inger.
"Stallo"-boplassene. Spor etter de første fjellsamer?. Novus Forlag 1994 (ISBN 82-7099-226-7) 141 s.
UiT Untitled
 
45 Storli, Inger.
Reindriftssamer og fastboende samer i vikingtid og tidlig middelalder. I: Helgeland historie bind 2. Mosjøen: Helgeland Historielag 1994 ISBN 82-90148-55-0. s. 205-216
UiT Untitled
 
46 Storli, Inger; Wold, Helge a.
Naturen som ressurs og erfaringsramme. I: Nordnorsk kulturhistorie bind 1. Gyldendal Norsk Forlag A/S 1994 ISBN 82-05-19361-4. s. 18-81
UiT Untitled
 
1993
47 Storli, Inger.
Fra "kultur" til "natur". Om konstitueringa av den "arktiske" steinalderen. Viking 1993 s. 7-22
UiT Untitled
 
48 Storli, Inger.
Reply to Comments on Sami Viking Age Pastoralism - or "The Fur Trade Paradigm" Reconsidered. Norwegian Archaeological Review 1993 ;Volum 26.(1) s. 41-44
UiT Untitled
 
49 Storli, Inger.
Sami Viking Age Pastoralism - or "The Fur Trade Paradigm" Reconsidered. Norwegian Archaeological Review 1993 ;Volum 26.(1) s. 1-20
UiT Untitled
 
50 Damm, Charlotte Brysting; Hesjedal, Anders; Olsen, Bjørnar; Storli, Inger.
Arkeologiske undersøkelser på Slettnes, Sørøy 1991. Tromsø: Universitetet i Tromsø - Institutt for museumsvirksomhet 1993 257 s. Tromura. Kulturhistorie(23)
UiT Untitled
 
    Vis neste liste