Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 127 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Bull, Tove.
Kjønna språk og språkbruk før og no. SONE-konferansen 2019; 2019-04-25 - 2019-04-26
UiT Untitled
 
2 Bull, Tove.
Samiske spor i det norske språket. Ope møte; 2019-10-21 - 2019-10-21
UiT Untitled
 
3 Bull, Tove.
The two Norwegian official written standards, bokmål and nynorsk. Linguistic and ideological implications of national bilingualism and biliteracy.. AFinLAn vuosikirja 2019 s. 1-18
UiT Untitled
 
2018
4 Bull, Tove.
Innleiing. I: Norsk språkhistorie III: Ideologi. Novus Forlag 2018 ISBN 978-82-7099-849-4. s. 25-50
UiT Untitled
 
5 Bull, Tove.
Kognitive effektar av norsk tospråklegheit – eit sosiolingvistisk perspektiv.. I: Å skrive nynorsk og bokmål. Nye tverrfaglege perspektiv. Det Norske Samlaget 2018 ISBN 9788252195613. s. 97-113
UiT Untitled
 
6 Bull, Tove.
Målreising og morsmålsdokumentasjon – leksikografi som lingvistisk disiplin. LexicoNordica 2018 ;Volum 25.(særtrykk) s. 259-271
UiT Untitled
 
7 Bull, Tove.
Norsk språkhistorie III: Ideologi. Novus Forlag 2018 (ISBN 978-82-7099-849-4) 548 s.
UiT Untitled
 
8 Bull, Tove.
Språkhistorieskriving og ideologi. I: Dansk til det 21. århundrede – sprog og samfund. U Press 2018 ISBN 9788793060739. s. 59-72
UiT Untitled
 
9 Bull, Tove.
The two Norwegian official written standards, bokmål and Nynorsk. Linguistic and ideological implications of national bilingualism and biliteracy.. AFinLa Autumn Symposium 2018: Keeping Language Alive; 2018-11-18 - 2018-11-20
UiT Untitled
 
10 Bull, Tove; Karlsen, Espen; Raanes, Eli; Theil, Rolf.
Andre språk i Noreg. I: Norsk språkhistorie II : praksis. Novus Forlag 2018 ISBN 978-82-7099-848-7. s. 417-532
NB NTNU UiO UiT Untitled
 
2017
11 Bull, Tove.
Betydninga av kontekst og posisjon i tolkinga av språkleg praksis.. Kvikklunsj på Kvinnforsk, UiT; 2017-03-03 - 2017-03-03
UiT Untitled
 
12 Bull, Tove.
Ei vakker bok. St. Olav. Katolsk kirkeblad 2017 (4) s. 66-67
UiT Untitled
 
13 Bull, Tove.
Nordnorske ord i folkeleg leksikografi. I: I teneste for nynorsken. Heidersskrift til Olaf Almennningen 70 år. Novus Forlag 2017 ISBN 9788270998753. s. 21-35
UiT Untitled
 
14 Bull, Tove.
På sporet av samisk i norskEr norsk språk så heilt utan spor av samisk som mange har meint?. Kunstutstilling “noe beveger seg sakte i en annan retning" + foredrag + samtale; 2017-08-26 - 2017-08-26
UiT Untitled
 
15 Bull, Tove.
Samisk (og eventuelt finsk?) påverknad på skandinavisk. Folkmålsstudier 2017 ;Volum 55.(1) s. 9-30
UiT Untitled
 
16 Bull, Tove.
What are universities for, now and in the future? (With a special focus on smaller, regional institutions.). 30-årsjubileum, Universitetet i Akureyri; 2017-09-03
UiT Untitled
 
17 Bull, Tove; Lindgren, Anna-Riitta; Leena, Huss.
Language shift and language (re)vitalisation – the roles played by women and men. Nordisk konferanse om språk og kjønn; 2017-10-20 - 2017-10-22
UiT Untitled
 
2016
18 Arbo, Peter; Bull, Tove.
Mergers in the North: The Making of the Arctic University of Norway. I: Mergers in Higher Education: The Experience from Northern Europe. Springer 2016 ISBN 978-3-319-21917-2. s. 107-127
UiT Untitled
 
19 Bull, Tove.
Eit sosiolingvistisk perspektiv på funn og metodar. Konferanse om “Kognitive effektar av norsk toskriftspråklegheit"; 2016-02-25 - 2016-02-26
UiT Untitled
 
20 Bull, Tove.
Språkplanlegging: Samnorsk som døme på norsk språkplanlegging. Suksess eller fiasko?. Seminar til ære for Lars S. Vikør på 70-årsdagen; 2016-04-29 - 2016-04-29
UiT Untitled
 
2015
21 Astad, Anne-Marie; Bull, Tove.
Minnetale over profesor Andreas Bjørkum. Novus Forlag 2015 (ISBN 9788270998227) 8 s.
UiT Untitled
 
22 Bull, Tove.
Grunnloven og språket. I: Nord-Norge og 1814 - med eller utenfor?. Orkana Forlag 2015 ISBN 978-82-8104-267-4. s. 285-299
UiT Untitled
 
23 Bull, Tove.
Nordnorsk i 200 år. I: Talemål etter 1800. Norsk i jamføring med andre nordiske språk.. Novus Forlag 2015 ISBN 978-82-7099-843-2. s. 243-266
UiT Untitled
 
24 Bull, Tove.
Språkkontakt mellom norsk og samisk - einsidig eller ...?. Gjesteforelesing; 2015-06-18 - 2015-06-18
UiT Untitled
 
2014
25 Alhaug, Gulbrand; Bull, Tove; Pedersen, Aud-Kirsti.
Endre-boka. Postfestumskrift til Endre Mørck. Novus Forlag 2014 (ISBN 978-82-7099-802-9) 377 s.
UiT Untitled
 
26 Arbo, Peter; Bull, Tove.
Mergers in the north: The making of the Arctic University of Norway. Higher Education Mergers in the Nordic Countries; 2014-05-27
UiT Untitled
 
27 Bull, Tove.
Kjønn som variabel eller konstruksjon?. I: Endre-boka. Postfestumskrift til Endre Mørck. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-802-9. s. 175-194
UiT Untitled
 
28 Bull, Tove.
Nordnorsk språk i historisk perspektiv. Ottar 2014 (5) s. 3-9
UiT Untitled
 
29 Bull, Tove.
Språket i Grunnloven. Lørdagsuniversitetet; 2014-12-15 - 2014-12-15
UiT Untitled
 
30 Bull, Tove.
Språkkontakt mellom nordisk og finsk-ugrisk. Flerspråkighet och språkkontakt i modern tid; 2014-10-30 - 2014-10-31
UiT Untitled
 
31 Bull, Tove; Alhaug, Gulbrand; Pedersen, Aud-Kirsti.
Forord. I: Endre-boka. Postfestumskrift til Endre Mørck. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-802-9. s. 5-6
UiT Untitled
 
2013
32 Arbo, Peter; Bull, Tove; Danielsen, Ådne.
Utdanningssamfunnet og livslang læring: Festskrift til Gunnar Grepperud. Gyldendal Akademisk 2013 (ISBN 978-82-05-44707-3) 233 s.
UiT Untitled
 
33 Bull, Tove.
Kjønn som variabel - kjønn som konstruksjon: Gjer det nokon forskjell?. Forskarkurs - Ph.-d.-kurs; 2013-02-13 - 2013-02-15
UiT Untitled
 
34 Bull, Tove.
Linguistic emancipation and the linguistic market place. Sociolinguistic Studies 2013 ;Volum 7.(1 & 2) s. 33-55
UiT Untitled
 
35 Bull, Tove.
Mens vi ventar på språkloven. I: Læreboka : studier av ulike læreboktekster. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0152-8. s. 273-287
UiT Untitled
 
36 Bull, Tove.
Samisk - nordisk språkkontakt. Ekskursjon/seminar med studentar i skandinavistikk Humboldt-Universität; 2013-06-03 - 2013-06-03
UiT Untitled
 
37 Bull, Tove.
Språkleg mangfald og språkleg enfald. Fornorsking i bunad og kofte. Syn og Segn 2013 (3b) s. 58-61
UiT Untitled
 
38 Danielsen, Ådne; Bull, Tove; Arbo, Peter.
Utdanning som mål og middel. I: Utdanningssamfunnet og livslang læring: Festskrift til Gunnar Grepperud. Gyldendal Akademisk 2013 ISBN 978-82-05-44707-3. s. 11-17
UiT Untitled
 
2012
39 Bull, Tove.
Against the mainstream: universities with an alternative language policy. International Journal of the Sociology of Language 2012 ;Volum 2012.(216) s. 55-73
UiT Untitled
 
40 Bull, Tove.
Anders Aschim og Elias Blix. Hymnologi 2012 ;Volum 41.(1/2) s. 56-62
UiT Untitled
 
41 Bull, Tove.
"Enten man ville eller ikke, så lærte man samisk". Genus og substantivbøying i ein nordleg norsk språkkontaktvarietet. I: Grammatikk, bruk og norm. Festskrift til Svein Lie på 70-årsdagen, 15. april 2012. Novus Forlag 2012 ISBN 978-82-7099-681-0. s. 33-55
UiT Untitled
 
42 Bull, Tove.
Kjønn som variabel, kjønn som konstruksjon. Gjer det nokon sosiolingvistisk forskjell?. "Caroline, af de fine"-seminar. Seminar til ære for ein dansk kollega.; 2012-03-27 - 2012-03-27
UiT Untitled
 
43 Bull, Tove.
Kvifor lærer ikkje politikarar av fortida?. forskning.no [Internett] 2012-08-16
UiT Untitled
 
44 Bull, Tove.
Nordnorsk i 200 år. Fagkonferanse i samband med prosjektet norsk språkhistorie; 2012-11-29 - 2012-11-30
UiT Untitled
 
45 Jahr, Ernst Håkon; Bull, Tove; Wiggen, Geirr.
Ljubisa Rajic [nekrolog]. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2012 s. 17-17
UIA UiO UiT Untitled
 
46 Johansen, Åse Mette; Bull, Tove.
Highly praised, strictly controversial: implementation of Sámi language rights in the Urban Arctic. (Theme session: Indigenous Minority Languages in Urban Areas). Sociolinguistics Symposium 19; 2012-08-21 - 2012-08-24
UiT Untitled
 
47 Johansen, Åse Mette; Bull, Tove.
Språkpolitikk og (u)synleggjering i det semiotiske landskapet på Universitetet i Tromsø. Nordlyd 2012 ;Volum 39.(2) s. 17-45
UiT Untitled
 
48 Johansen, Åse Mette; Bull, Tove.
Visuelt mangfald i det fleirspråklege Tromsø. Markering av Den europeiske språkdagen på Forskingsdagane 2012; 2012-09-26
UiT Untitled
 
2011
49 Bull, Tove.
Kjønn som variabel. Kjønn som konstruksjon. Gjer det nokon forskjell?. Doktorgradskurs i metodologi; 2011-09-01 - 2011-09-01
UiT Untitled
 
50 Bull, Tove.
Målmannen Elias Blix. Blix-utstilling HSL-fakultetet, Universitetet i Tromsø; 2011-11-15 - 2011-11-15
UiT Untitled
 
    Vis neste liste