Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 91 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Henriksen, Tore.
Havretten og den blå åkeren. Peter F. Hjort-seminaret 2019; 2019-03-21 - 2019-03-21
UiT Untitled
 
2 Henriksen, Tore.
Varmere hav, fisk på vandring og betydningen for fordeling av kvoter mellom stater. Fiskerirettsseminar; 2019-09-09 - 2019-09-09
UiT Untitled
 
3 Henriksen, Tore.
Viktig dom - om høyesterettsdom i snøkrabbesak 14.februar 2019. NRK Troms [Radio] 2019-02-15
UiT Untitled
 
2018
4 Busch, Signe Veierud; Oude Elferink, Alexander G.; Henriksen, Tore.
Maritime Boundary Delimitation: The Case Law. Is It Consistent and Predictable?. Cambridge University Press 2018 (ISBN 9781108424790) 433 s.
UiT Untitled
 
5 Henriksen, Tore.
Challenges of Integrating Newer Environmental Law into the Law of the Sea. Tendencies in Legal Approaches and Instruments for the Protection of Ecological Systems; 2018-10-25 - 2018-10-26
UiT Untitled
 
6 Henriksen, Tore.
Conservation of biodiversity & the Arctic region. I: Guide to the Navigation of Marine Biodiversity beyond National Jurisdiction. Belo Horizonte: Editora D'Plácido 2018 ISBN 978-85-8425-757-7. s. 593-547
UiT Untitled
 
7 Henriksen, Tore.
Governance of Arctic Shipping: Balancing Rights and Interests of Arctic States and User States.. Side event, Arctic Frontiers; 2018-01-24 - 2018-02-24
UiT Untitled
 
8 Henriksen, Tore.
Legal regulation of marine fisheries in the Arctic: The adaptability of law to changing circumstances. Polar Seminar; 2018-04-20 - 2018-04-20
UiT Untitled
 
9 Henriksen, Tore.
Shipping and area-based measures in ABNJ. 11th Polar Law Symposium; 2018-10-02 - 2018-10-04
UiT Untitled
 
10 Henriksen, Tore.
The FAO and Ocean Governance. I: The IMLI Treatise on Global Ocean Governance. Volume II: UN Spezialized Agencies and Global Ocean Governance. Oxford University Press 2018 ISBN 9780198823964. s. 3-27
UiT Untitled
 
11 Henriksen, Tore; Busch, Signe Veierud; Oude Elferink, Alexander G..
Conclusions: Taking Stock and Looking Ahead. I: Maritime Boundary Delimitation: The Case Law. Is It Consistent and Predictable?. Cambridge University Press 2018 ISBN 9781108424790. s. 376-402
UiT Untitled
 
12 Henriksen, Tore; Busch, Signe Veierud; Oude Elferink, Alexander G..
The Judiciary and the Law of Maritime Delimitation: Setting the Stage. I: Maritime Boundary Delimitation: The Case Law. Is It Consistent and Predictable?. Cambridge University Press 2018 ISBN 9781108424790. s. 1-32
UiT Untitled
 
2017
13 Beckman, Robert C.; Henriksen, Tore; Dalaker Kraabel, Kristine; Molenaar, Erik Jaap; Roach, J. Ashley.
Governance of Arctic Shipping. Balancing Rights and Interests of Arctic States and User States. Brill Academic Publishers 2017 (ISBN 9789004339378) ;Volum 84.Publications on Ocean Development(1)
UiT Untitled
 
14 Beckman, Robert C.; Henriksen, Tore; Molenaar, Erik Jaap; Kraabel, Kristine Dalaker; Roach, J. Ashley.
Conclusions on Challenges and Prospects for Enhanced Cooperation on the Governance of Arctic Shipping. I: Governance of Arctic Shipping. Balancing Rights and Interests of Arctic States and User States. Brill Academic Publishers 2017 ISBN 9789004339378. s. 432-437
UiT Untitled
 
15 Henriksen, Tore.
Det internasjonale og regionale regime: Havretts- og miljø-konvensjoner og regionale kvoteregime. Fiskeri og havbruk: hvor ligger de rettslige problemene?; 2017-09-27 - 2017-09-27
UiT Untitled
 
16 Henriksen, Tore.
Dokumentarprogram Global. HTV1 - Kroatisk nasjonalt fjernsyn [TV] 2017-01-16
UiT Untitled
 
17 Henriksen, Tore.
Klimasøksmålet:Om Grl § 112, politikk og/eller juss?. Internasjonalt seminar; 2017-11-16 - 2017-11-16
UiT Untitled
 
18 Henriksen, Tore.
Norway, Denmark (in respect of Greenland) and Iceland.. I: Governance of Arctic Shipping. Balancing Rights and Interests of Arctic States and User States. Brill Academic Publishers 2017 ISBN 9789004339378. s. 245-298
UiT Untitled
 
19 Henriksen, Tore.
Regulating Arctic Shipping: Political, legal, technological and environmental challenges. Arctic Circle, Outbreak Session: The blue and the green Arctic – challenges and opportunities,; 2017-10-13 - 2017-10-13
UiT Untitled
 
20 Henriksen, Tore.
Regulating Arctic Shipping: Political, legal, technological and environmental challenges. Arctic Frontiers 2017 - Side event; 2017-01-23 - 2017-01-23
UiT Untitled
 
21 Henriksen, Tore.
Storpolitikk om krabbe. NRK Troms [TV] 2017-11-07
UiT Untitled
 
22 Henriksen, Tore; Johansen, Elise; Jakobsen, Ingvild Ulrikke.
Klimasøksmålet: Er Grl. §112 brutt og hva er konsekvensene?. Foredrag; 2017-02-16 - 2017-02-16
UiT Untitled
 
23 Kraabel, Kristine Dalaker; Henriksen, Tore; Molenaar, Erik Jaap; Beckman, Robert C.; Roach, J. Ashley.
Governance of Arctic Shipping: Balancing Rights and Interests of Arctic States and User States. : Brill Nijhoff 2017 (ISBN 9789004339378) 448 s.
UiT Untitled
 
24 Liu, Nengye; Kirk, Elizabeth A.; Henriksen, Tore.
Conclusion. I: The European Union and the Arctic. Brill Nijhoff 2017 ISBN 9789004349162. s. 360-369
UiT Untitled
 
25 Liu, Nengye; Kirk, Elizabeth A.; Henriksen, Tore.
Introduction. I: The European Union and the Arctic. Brill Nijhoff 2017 ISBN 9789004349162. s. 1-10
UiT Untitled
 
26 Liu, Nengye; Kirk, Elizabeth A.; Henriksen, Tore.
The European Union and the Arctic. Brill Nijhoff 2017 (ISBN 9789004349162) 376 s. Publications on Ocean Development(85)
UiT Untitled
 
27 Liu, Nengye; Kirk, Elizabeth A.; Henriksen, Tore.
The European Union and the Arctic. Brill Nijhoff 2017 (ISBN 9789004349162) 390 s. Publications on Ocean Development(85)
UiT Untitled
 
28 Ringbom, Henrik Mikael; Henriksen, Tore.
Governance Challenges, Gaps and Management Opportunities in Areas Beyond National Jurisdiction.. Washington DC, USA: Global Environment Facility - Scientific and Technical Advisory Panel 2017 108 s.
UiO UiT Untitled
 
2016
29 Henriksen, Tore.
Allocation of Fishing Rights: Principles and Alternative Procedures. I: Challenges of the Changing Arctic. Continental Shelf, Navigation, and Fisheries. Brill Nijhoff 2016 ISBN 9789004314245. s. 522-558
UiT Untitled
 
30 Henriksen, Tore.
Institutional Approaches to (Future) Governance of the Arctic Ocean. The Future Design of the Arctic Ocean Legal Order; 2016-07-28 - 2016-07-29
UiT Untitled
 
31 Henriksen, Tore.
The Arctic Ocean, Environmental Stewardship and Law of the Sea. Gjesteforelesning; 2016-10-27 - 2016-10-27
UiT Untitled
 
32 Henriksen, Tore.
The Arctic Ocean, Environmental Stewardship, and the Law of the Sea. UC Irvine Law review 2016 ;Volum 6.(1) s. 61-82
UiT Untitled
 
33 Henriksen, Tore.
The Polar Code - What now?. Managing the Arctic; 2016-11-21 - 2016-11-21
UiT Untitled
 
34 Henriksen, Tore.
The Polar Code, so what?. Sluttseminar A-LEX ved Framsenteret; 2016-11-09
UiT Untitled
 
35 Henriksen, Tore.
The Spitsbergen Treaty and the Law of the Sea. Kyoto International Law Study Group; 2016-07-09 - 2016-07-09
UiT Untitled
 
36 Ravna, Øyvind; Henriksen, Tore.
Stewardship, Transformational Change, and Regime Shifts in the Arctic. Arctic Review on Law and Politics 2016 ;Volum 7.(2) s. -2
UiT Untitled
 
2015
37 Henriksen, Tore.
Arctic marine fisheries: Lessons learnt from the North-East Atlantic fisheries regimes?. Conference on Arctic Marine Resource Governance; 2015-10-14 - 2015-10-16
UiT Untitled
 
38 Henriksen, Tore.
Arctic States, stewardship and the Law of the Sea. Symposium on Arctic Governance; 2015-01-30 - 2015-01-31
UiT Untitled
 
39 Henriksen, Tore.
Enforcement Issues in Norwegian Fisheries Law. I: Legal Regimes for Environmental Protection: Governance for Climate Change and Ocean Resources.. Brill Nijhoff 2015 ISBN 9789004302822. s. 210-228
UiT Untitled
 
40 Henriksen, Tore.
FNs rolle i utviklingen av internasjonal miljørett. Lørdagsuniversitetet/FNs 70 årsdag; 2015-10-24 - 2015-10-24
UiT Untitled
 
41 Henriksen, Tore.
Protecting Polar Environments: Coherency in Regulating Arctic Shipping. I: Research Handbook on International Marine Environmental Law. Edward Elgar Publishing 2015 ISBN 9781781004760. s. 363-384
UiT Untitled
 
42 Henriksen, Tore.
Rights, Interests, Positions and Practice of Arctic Coastal States: Nordic States and Iceland. CIL-JCLOS International Conference on Governance of Arctic Shipping; 2015-12-10 - 2015-12-11
UiT Untitled
 
43 Henriksen, Tore.
The Polar Code. Ships in Cold Water - Arctic Issues Examined.. Antwerp: Comite Maritime International 2015 590 s.
UiT Untitled
 
44 Hoel, Alf Håkon; Henriksen, Tore.
Fisheries in the Arctic Ocean?. Fram Forum 2015
HAVFORSK UiT Untitled
 
45 Jakobsen, Ingvild Ulrikke; Henriksen, Tore.
Norway and Arctic Marine Shipping. Tromsø: Fram Centre 2015 (ISBN 978-82-999253-1-0) 78 s.
UiT Untitled
 
2014
46 Bankes, Nigel; Koivurova, Timo; Allard, Christina; Baker, Betsy; Duyck, Sebastian; Ford, Violet; Henriksen, Tore; Joona, Juha; Khryazkov, Vladimir; Loukacheva, Natalia; VanderZwaag, David; Ravna, Øyvind.
6. Legal Systems. I: Arctic Human Development Report Regional Processes and Global Linkages. Copenhagen: Nordic Council of Ministers 2014 ISBN 978-92-893-3881-3. s. 221-252
UiT Untitled
 
47 Henriksen, Tore.
Allocation of Fishing Rights: Principles and Alternative Procedures. Challenges of the Changing Arctic: Continental Shelf, Navigation, and Fisheries; 2014-06-26 - 2014-06-27
UiT Untitled
 
48 Henriksen, Tore.
Arctic Shipping and the Law of the Sea. Arctic Circle. Polar Law: Arctic Shipping (breakout session); 2014-10-31 - 2014-11-02
UiT Untitled
 
49 Henriksen, Tore.
Polar Waters between territorialization and internationalisation. I: The Contribution of the United Nations Convention on the Law of the Sea to good Governance of the Oceans and the Seas. Napoli: Editoriale Scientifica 2014 ISBN 9788863426380. s. 667-689
UiT Untitled
 
50 Henriksen, Tore.
The Polar Code. Comite Maritime International Conference 2014; 2014-06-14 - 2014-06-18
UiT Untitled
 
    Vis neste liste