Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 97 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Haugli, Trude.
Kommentar til Høyesteretts kjennelse om hensynet til barnets beste og barns rett til å bli hørt. Juridika 2020
UiT Untitled
 
2019
2 Haugli, Trude.
Children's Constitutional Rights in the Nordic Countries. Gender, Inclusivity and Protecting the 21st Century Family; 2019-07-03 - 2019-07-05
UiT Untitled
 
3 Haugli, Trude.
Constitutional Rights for Children in Norway. I: Children’s Constitutional Rights in the Nordic Countries. Brill|Nijhoff 2019 ISBN 978-90-04-38281-7. s. 39-57
UiT Untitled
 
4 Haugli, Trude.
FNs barnekonvensjon, utviklingstrekk og dagens status.. Alle barn har rett til - eller...?; 2019-11-20 - 2019-11-20
UiT Untitled
 
5 Haugli, Trude.
Forslag til ny norsk barnelovgivning. Seminar; 2019-05-27 - 2019-05-27
UiT Untitled
 
6 Haugli, Trude.
Intervju NRK om Barnekonvensjonen 30 år. NRK Troms [Radio] 2019-11-20
UiT Untitled
 
7 Haugli, Trude; Gerrard, Siri; Hellum, Anne; Svensson, Eva-Maria.
Dette brenner jeg for: Festskrift til Hege Brækhus 70 år. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 978-82-450-3312-0) 514 s.
UiO UiT Untitled
 
8 Haugli, Trude; Nylund, Anna.
Children’s Constitutional Rights in the Nordic Countries: Do Constitutional Rights Matter?. I: Children’s Constitutional Rights in the Nordic Countries. Brill|Nijhoff 2019 ISBN 978-90-04-38281-7. s. 391-422
UiT Untitled
 
9 Haugli, Trude; Nylund, Anna; Sigurdsen, Randi; Bendiksen, Lena R. Lauritsen.
Children’s Constitutional Rights in the Nordic Countries. Brill|Nijhoff 2019 (ISBN 978-90-04-38281-7) ;Volum 5.422 s. Stockholm Studies in Child Law and Children’s Rights(1)
UiT Untitled
 
10 Haugli, Trude; Svensson, Eva-Maria; Hellum, Anne.
Festskrift til Hege Brækhus. I: Dette brenner jeg for: Festskrift til Hege Brækhus 70 år. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-3312-0. s. 11-19
UiO UiT Untitled
 
11 Haugli, Trude; Svensson, Eva-Maria; Hellum, Anne; Gerrard, Siri.
Forord. I: Dette brenner jeg for: Festskrift til Hege Brækhus 70 år. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-3312-0. s. -
UiO UiT Untitled
 
12 Martnes, Mona; Haugli, Trude.
Høyesterett, barnets beste og politiske hensyn. Rett 24 2019
UiT Untitled
 
2018
13 Haugli, Trude.
Barnerettigheter i Norge – alt såre godt? Barnerettighetenes posisjon i Norge og utfordringer Norge står overfor med bakgrunn i anbefalingene fra FNs Barnekomite i juni 2018. Juss-lunch; 2018-12-04 - 2018-12-04
UiT Untitled
 
14 Haugli, Trude.
Constitutional protection of Children in the Nordic countries. work shop; 2018-04-16 - 2018-04-17
UiT Untitled
 
15 Haugli, Trude.
Hva nå - Norge? Barnerettighetenes posisjon i Norge og utfordringer Norge nå står overfor med bakgrunn i anbefalingene fra FNs barnekomite i juni 2018. Hva nå, Norge? Barnekonvensjonen i praksis.; 2018-10-12 - 2018-10-12
UiT Untitled
 
16 Haugli, Trude; Bendiksen, Lena R. Lauritsen.
Sentrale emner i barneretten, 3. utgave. Universitetsforlaget 2018 (ISBN 978-82-15-02996-2) 342 s.
UiT Untitled
 
17 Haugli, Trude; Eriksen, Gunnar Ketil; Jakobsen, Ingvild Ulrikke.
Rettsvitenskap under nordlys og midnattssol. Fagbokforlaget 2018 (ISBN 978-82-450-2313-8) 370 s.
UiT Untitled
 
18 Haugli, Trude; Jakobsen, Ingvild Ulrikke; Eriksen, Gunnar Ketil.
Forord. I: Rettsvitenskap under nordlys og midnattssol. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2313-8. s. 5-8
UiT Untitled
 
19 Haugli, Trude; Sigurdsen, Randi.
The best interests of the child in decisions on health matters. Seminar; 2018-11-12 - 2018-11-13
UiT Untitled
 
2015
20 Haugli, Trude; Bendiksen, Lena Lauritsen.
Begrepet barneperspektiv i juridiske tekster. I: De Castbergske barnelover 1915-2015. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-48637-2. s. 179-205
UiT Untitled
 
21 Haugli, Trude; Bendiksen, Lena Lauritsen.
Sentrale emner i barneretten. Universitetsforlaget 2015 (ISBN 978-82-15-02522-3) 312 s.
UiT Untitled
 
2014
22 Haugli, Trude.
Barnekomiteens generelle kommentar om barns deltakelse. Lucy Smiths barnerettighetsdag 2014; 2014-11-05 - 2014-11-05
UiT Untitled
 
23 Haugli, Trude.
Child Law in an International Context Message form the Conference Convenor. International family law, policy and practice 2014 ;Volum 1.(1) s. 5-7
UiT Untitled
 
24 Haugli, Trude; Bendiksen, lena lauritsen.
Sentrale emner i barneretten. Universitetsforlaget 2014 (ISBN 978-82-15-00126-5) 339 s.
UiT Untitled
 
25 Haugli, Trude; Bendiksen, lena lauritsen.
The Child's or Child Perspective in Legal Research: How Norwegian Scholars Define the Child Perspective. International family law, policy and practice 2014 ;Volum 1.(1) s. 41-48
UiT Untitled
 
26 Haugli, Trude; Nordhelle, Grethe.
Dårlig rettssikkerhet for barn. Bergens Tidende 2014
VID UiT Untitled
 
27 Haugli, Trude; Nordhelle, Grethe.
Om barn, sakkyndighet og rettssikkerhet. Fædrelandsvennen 2014
VID UiT Untitled
 
28 Haugli, Trude; Nordhelle, Grethe.
Sakkyndige må tvile mer. Klassekampen 2014
VID UiT Untitled
 
29 Haugli, Trude; Nordhelle, Grethe.
Sikker i sin sak? Om barn, sakkyndighet og rettssikkerhet. Lov og Rett 2014 ;Volum 53.(2) s. 89-108
VID UiT Untitled
 
30 Haugli, Trude; Nordhelle, Grethe.
Systemsvikt i barnefordeling. Vårt land 2014
VID UiT Untitled
 
2013
31 Haugli, Trude.
Child perspective in legal research. Child Law Conference; 2013-01-21 - 2013-01-25
UiT Untitled
 
32 Haugli, Trude.
En forskerkonferanse om barnerett. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2013 ;Volum 11.(3) s. 235-244
UiT Untitled
 
33 Haugli, Trude.
Nye trender i norsk barnerettsforskning. I: Nye trender i rettsvitenskapen. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-45075-2. s. 102-110
UiT Untitled
 
34 Haugli, Trude.
Samvær under tilsyn. I: Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42443-2. s. 255-272
UiT Untitled
 
35 Haugli, Trude.
The rights of fathers and duties of mothers. The 2nd International FAmily Law and Practice Connference 2013 "Parentage, Equality and Gender"; 2013-07-03 - 2013-07-05
UiT Untitled
 
2012
36 Haugli, Trude; Shinkareva, Elena.
The Best Interests of the Child Versus Public Safety Interests: State Interference into Family Life And Separation of Parents and Children in Connection with Expulsion/Deportation in Norwegian and Russian Law. International Journal of Law, Policy and the Family 2012 (26) s. 351-377
UiT Untitled
 
37 Haugli, Trude.
Children's Rights and Guarantees in Norwegian Legislation - an Overview. I: Cross-Border Law in the North / Pravovye problemy Norvegii i Rossii: Severnoe Izmerenie (Rettslig problemstillinger Norge og Russland: Fokusert mot nord) Part I og II. Northern Arctic Federal University 2012 ISBN 978-5-261-00664-0. s. 169-178
UiT Untitled
 
38 Haugli, Trude.
Family Placement of Children left without parental Care in Norway. I: Cross-Border Law in the North / Pravovye problemy Norvegii i Rossii: Severnoe Izmerenie (Rettslig problemstillinger Norge og Russland: Fokusert mot nord) Part I og II. Northern Arctic Federal University 2012 ISBN 978-5-261-00664-0. s. 210-218
UiT Untitled
 
39 Haugli, Trude.
Kapittel 3. Hensynet til barnets beste. I: Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. Universitetsforlaget 2012 ISBN 9788215018584. s. 51-72
UiT Untitled
 
40 Haugli, Trude.
The Best Interests of the Child Versus Public Safety Interests: State Interference into Family Life And Separation of Parents and Children in Connection with Expulsion/Deportation in Norwegian and Russian Law. Vulnerability as a basis for justice and equality in the Nordic countries, Workshop with professor Martha Fineman; 2012-08-14 - 2012-08-15
UiT Untitled
 
41 Haugli, Trude; Havik, Toril.
Samvær i barnevernssaker, Fagdag Lister barnevern. Agdag Lister barnevern; 2012-08-30 - 2012-08-30
NORCE UiT Untitled
 
42 Haugli, Trude; Shinkareva, Elena.
Family support and intervention for the protection of the child in Norway and Russia. Journal of Family Law and Practice 2012 ;Volum 2.(3) s. -
UiT Untitled
 
43 Nordhelle, Grethe; Haugli, Trude.
Sikker i sin sak? Om barn, sakkyndighet og rettssikkerhet. Jubileumskonferanse- Juridiske fakultet; 2012-10-26 - 2012-10-26
VID UiO Untitled
 
2011
44 Bendiksen, lena lauritsen; Haugli, Trude.
Barneperspektivet i rettsvitenskapelig forskning. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2011 ;Volum 34.(4 = 135) s. 79-99
UiT Untitled
 
45 Haugli, Trude.
Barns rettstilling i Norge, Fra å ha rett, til å få rett?. Redd Barnas rettighetskonferanse; 2011-08-25 - 2011-08-25
UiT Untitled
 
46 Haugli, Trude.
Bosted og samlet foreldrekontakt - betyr størst og mest det samme som best?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2011 ;Volum 9.(1) s. 38-55
UiT Untitled
 
2010
47 Haugli, Trude.
Barnekonvensjonen og rettighetsperspektivet. Boklansering, Sårbare unge; 2010-05-11 - 2010-05-11
UiT Untitled
 
48 Haugli, Trude.
Barnerett - utviklingstrekk og utfordringer. Castbergs minneforelesning; 2010-01-07 - 2010-01-07
UiT Untitled
 
49 Haugli, Trude.
Barnerett - utviklingstrekk og utfordringer. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2010 ;Volum 8.(1-2) s. 5-25
UiT Untitled
 
50 Haugli, Trude.
Children's basic rights and guarantees in Norwegian legal order. Legal systems in the Barents Euro-Arctic region; 2010-04-26 - 2010-04-30
UiT Untitled
 
    Vis neste liste