Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 51 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Dahl, Irene Vanja.
Fisheries Cooperation between Norway and Russia in the Barents Sea - from a Law of The Sea Perspective. PhD-kurs: SATA - Society and Advanced Technology in the Arctic; 2019-10-17
UiT Untitled
 
2 Dahl, Irene Vanja.
Kampen om fiskeressursene i havområdene ved Svalbard. Livet er Svalbardtraktaten; 2019-10-12
UiT Untitled
 
3 Dahl, Irene Vanja.
Kvotemeldingen og jussen. Fiskerirettsseminaret; 2019-09-09
UiT Untitled
 
4 Dahl, Irene Vanja.
Lus og lov - er juss relevant i bekjempelsen av lakselus?. Lørdagsuniversitetet; 2019-02-16 - 2019-02-16
UiT Untitled
 
5 Poto, Margherita; Arntzen, Svein Kristian; Dahl, Irene Vanja.
Sjømat og rettssystemet. International Conference; 2019-12-06 - 2019-12-06
UiT Untitled
 
2018
6 Dahl, Irene Vanja.
Beskyttelsesregimet for villaks - noen rettslige betraktninger. I: Rettsvitenskap under nordlys og midnattssol. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2313-8. s. 81-103
UiT Untitled
 
7 Dahl, Irene Vanja.
Bærekraftig fiskerisamarbeid mellom Norge og Russland. Nor-Fishing 2018; 2018-08-22
UiT Untitled
 
8 Dahl, Irene Vanja.
How is the legal dogmatic approach challenged by the Svalbard Treaty?. Det nasjonale doktorandseminaret; 2018-09-24 - 2018-09-26
UiT Untitled
 
9 Dahl, Irene Vanja.
Ikrafttredelse av landingsforskriften på Svalbard fra 1.9.2018 – konsekvenser. Mini-seminar om havrett; 2018-09-19
UiT Untitled
 
10 Dahl, Irene Vanja.
Klimaendringer og fiskeressurser i Arktis. Nordisk råds utvalg for et holdbart Norden sitt sommermøte; 2018-06-26
UiT Untitled
 
11 Dahl, Irene Vanja.
Norges fiskevernsone ved Svalbard - En kamp om ressurser?. Havets hemmeligheter - en serie populærvitenskaplige foredrag; 2018-02-15
UiT Untitled
 
12 Dahl, Irene Vanja.
Rettslige miljøperspektiver i akvakultur. Rettslige utfordringer innen sjømatnæringen; 2018-10-03
UiT Untitled
 
13 Dahl, Irene Vanja.
Svalbardtraktaten i fiskevernsonen ved Svalbard - Noen utviklingstrekk i Høyesteretts praksis. Lov og Rett 2018 ;Volum 57.(10) s. 585-603
UiT Untitled
 
14 Dahl, Irene Vanja.
Voldtekt og samtykke. Debatt om voldtektsloven i Norge; 2018-04-09
UiT Untitled
 
15 Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Dahl, Irene Vanja; Gauteplass, Asle Årthun; Osmundsen, Tonje Cecilie; Sørgård, Bjørn.
Rammebetingelser i havbruk: Samarbeid i havbruk - rom for forbedringer?. Norsk Sjømat 2018 (5) s. 46-47
NOFIMA SAMFORSK UiT Untitled
 
2017
16 Dahl, Irene Vanja.
Et bærekraftig forhold mellom villaks og akvakultur?. Aqua Nor 2017; 2017-08-15 - 2017-08-18
UiT Untitled
 
17 Dahl, Irene Vanja.
Grenser for håndheving av fiskeriregler i kontroll- og sanksjonsfasen. Fiskeridirektoratets jusseminar 2017; 2017-04-24 - 2017-04-25
UiT Untitled
 
18 Dahl, Irene Vanja.
Legal Mechanisms and Climate Change Impacts on Aquaculture. Natural Marine Resource Management in a Changing Climate; 2017-06-13 - 2017-06-14
UiT Untitled
 
19 Dahl, Irene Vanja.
Norge vant frem i snøkrabbesak. Nordlys 2017
UiT Untitled
 
20 Dahl, Irene Vanja.
Norges internasjonale forvaltningsansvar for nord-atlantisk torsk. Internasjonalt Seminar; 2017-11-30
UiT Untitled
 
21 Dahl, Irene Vanja.
Rettslige spørsmål knyttet til nordområdene. Fiskeri og havbruk: hvor ligger de rettslige problemene?; 2017-09-27 - 2017-09-27
UiT Untitled
 
22 Dahl, Irene Vanja; Johansen, Elise.
Hvem har rett til å fange snøkrabben?. Havets hemmeligheter - en serie populærvitenskaplige foredrag; 2017-04-06 - 2017-04-06
UiT Untitled
 
23 Dahl, Irene Vanja; Johansen, Elise.
The Norwegian snow crab regime and foreign vessels – a commentary on the Juras Vilkas decision of the Øst-Finnmark District Court. The K.G. Jebsen Centre for the Law of the Sea Blog 2017
UiT Untitled
 
24 Johansen, Elise; Dahl, Irene Vanja.
Kampen om snøkrabben. Bladet Nordlys 2017
UiT Untitled
 
25 Johansen, Elise; Dahl, Irene Vanja.
Kampen om snøkrabben mellom Norge og EU. Fiskeribladet 2017
UiT Untitled
 
2016
26 Dahl, Irene Vanja.
Arctic Fisheries: between sovereign rights and freedom of fishing. Japan-Norway Arctic Science and Innovation Week; 2016-06-01 - 2016-06-03
UiT Untitled
 
27 Dahl, Irene Vanja.
Beskyttelsesregimet for villaks - hvor reelt er det?. Villaksen i Nord – med et internasjonalt perspektiv; 2016-02-09 - 2016-02-10
UiT Untitled
 
28 Dahl, Irene Vanja.
Beskyttelsesregimet for villaks og skranker for tiltak. Villaksseminar; 2016-04-05 - 2016-04-05
UiT Untitled
 
29 Dahl, Irene Vanja.
Hvalsafari og dyrevelferd i et rettslig perspektiv. Seminar, Hvalsafari - felles retningslinjer; 2016-11-07 - 2016-11-08
UiT Untitled
 
30 Dahl, Irene Vanja.
Norwegian-Russian Fisheries Cooperation. Hvem eier fisken? - Et kurs om samarbeid og ressurskamp på Svalbard; 2016-05-02 - 2016-05-06
UiT Untitled
 
31 Dahl, Irene Vanja.
Regional approaches to aquaculture and a case study of the North Atlantic Salmon Conservation Organization. I: Aquaculture Law and Policy - Global, Regional and National Perspectives. Edward Elgar Publishing 2016 ISBN 9781784718107. s. 103-130
UiT Untitled
 
32 Dahl, Irene Vanja; Bankes, Nigel; VanderZwaag, David L..
Aquaculture Law and Policy - Global, Regional and National Perspectives. Edward Elgar Publishing 2016 (ISBN 9781784718107) 512 s.
UiT Untitled
 
33 Dahl, Irene Vanja; Bankes, Nigel; VanderZwaag, David L..
Conclusion: a summary of common themes. I: Aquaculture Law and Policy - Global, Regional and National Perspectives. Edward Elgar Publishing 2016 ISBN 9781784718107. s. 462-475
UiT Untitled
 
2015
34 Dahl, irene vanja.
Grunnprinsipp i dagens fiskeriregime. Rettslige retningslinjer og begrensninger ved endring av fiskeriregimet i kjølvannet av "Tveterås-utvalget", NOU 2014:16.; 2015-04-28
UiT Untitled
 
35 Dahl, irene vanja.
Maritime Delimitation in the Arctic: Implications for Fisheries Jurisdiction and Cooperation in the Barents Sea. The International Journal of Marine and Coastal Law 2015 ;Volum 30.(1) s. 120-147
UiT Untitled
 
36 Dahl, irene vanja.
Regional Fisheries Management Organizations (RFMO) and Aquaculture - A Case Study of the North Atlantic Salmon Conservation Organization (NASCO). Aquaculture Law and Policy: Global, Regional and National Perspectives - Authors workshop; 2015-04-20 - 2015-04-22
UiT Untitled
 
37 Dahl, irene vanja.
Regional governance of the relation between aquaculture and wild salmon in the North Atlantic. International Conference on Aquaculture and Fisheries; 2015-07-20 - 2015-07-22
UiT Untitled
 
2014
38 Dahl, irene vanja.
Fisheries Cooperation between Norway and Russia in the Barents Sea. I: Regional Strategies to Maritime Security - A Comparative Perspective. Valencia: Tirant Lo Blanch 2014 ISBN 978-84-9086-060-1. s. 45-61
UiT Untitled
 
39 Dahl, irene vanja.
Fiskerisamarbeidet mellom Norge og Russland. Ottar 2014 ;Volum 2.(300) s. 54-59
UiT Untitled
 
40 Dahl, irene vanja.
Norwegian by-catch regulations are not discriminatory. The K.G. Jebsen Centre for the Law of the Sea Blog 2014
UiT Untitled
 
41 Dahl, irene vanja.
Rettslige aspekter ved det norsk-russiske fiskerisamarbeidet. Vin & Viten; 2014-05-08 - 2014-05-08
UiT Untitled
 
42 Dahl, irene vanja.
Skreien og jussen. Bladet Nordlys 2014
UiT Untitled
 
2013
43 Dahl, irene vanja.
Er juss relevant for havbruksnæringen?. Juss i havet/Forskningsdagene 2013; 2013-09-23 - 2013-09-23
UiT Untitled
 
44 Dahl, irene vanja.
Fisheries cooperation between Norway and Russia in the Barents Sea. Open Workshop: REGIONAL STRATEGIES TO MARITIME SECURITY: A COMPARATIVE PERSPECTIVE; 2013-11-27 - 2013-11-28
UiT Untitled
 
2012
45 Dahl, irene vanja.
Delelinjeavtalens betydning for norsk fiskerijurisdiksjon. Seminar; 2012-06-01
UiT Untitled
 
46 Dahl, irene vanja.
Også norske fartøy dumper fisk. Dagavisen Nordlys 2012
UiT Untitled
 
47 Nylund, Anna; Wigum, Tor Aamodt; Dahl, irene vanja; Rui, Jorun I.; Osnes, Anett Beatrix.
Skal forske på rettssaken. iTromsø [Avis] 2012-04-17
UiT Untitled
 
2011
48 Hoel, Alf Håkon; Dahl, irene vanja; Jakobsen, Ingvild Ulrikke; Loeng, Harald; Sander, Gunnar; Skjoldal, Hein Rune.
The Arctic Ocean Review. Akureyri: PAME International Secretariat 2011 98 s.
HAVFORSK UiT Untitled
 
49 Dahl, irene vanja.
Fiskevernsonen ved Svalbard og norsk jurisdiksjon. Dagavisen Nordlys 2011
UiT Untitled
 
2009
50 Dahl, irene vanja.
Norsk fiskerijurisdiksjon overfor utenlandske fiskefartøy. Tromsø: Universitetet i Tromsø 2009 (ISBN 978-82-93021-01-8) 396 s.
UiT Untitled
 
    Vis neste liste