Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 73 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Brækhus, Hege.
Individuelle rettigheter og plikter i familieretten. I: Likestilling, barn og velferd. Rettsfelt i utvikling. Gyldendal Juridisk 2020 ISBN 9788205538498. s. 14-29
UiT Untitled
 
2019
2 Brækhus, Hege.
Innledning. I: Nærhet og frihet. Utvalgte emner om likestilling i familien. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2554-5. s. 13-45
UiT Untitled
 
3 Brækhus, Hege.
Nærhet og frihet. Utvalgte emner om likestilling i familien. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 978-82-450-2554-5) 303 s.
UiT Untitled
 
2017
4 Brækhus, Hege.
Retten til privatlivets fred ved motstridende interesser i familien. I: Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling. København: Karnov Group 2017 ISBN 978-87-619-3854-1. s. 342-355
UiT Untitled
 
5 Brækhus, Hege.
Transnational marriages in the North: Legal issues of Russian women married to Norwegian men. Nordic Journal on Law and Society 2017 ;Volum 01.(01-02) s. 135-154
UiT Untitled
 
6 Ellingsæter, Anne Lise; Brækhus, Hege; Fasting, Mathilde; Kvande, Elin; Håkonsen, Lars; Markussen, Simen.
En familiepolitikk for i dag, og i morgen. VGNett 2017
FRISCH USN NTNU UiO UiT Untitled
 
2015
7 Brækhus, Hege.
Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women (CEDAW)and the implementation in China and Norway. Gjesteforelesning; 2015-06-02 - 2015-06-02
UiT Untitled
 
8 Brækhus, Hege.
Diskriminering i private og personlige relasjoner. Glasstaket: Metaforen og mekanismene; 2015-06-15 - 2015-06-16
UiT Untitled
 
9 Brækhus, Hege.
Er ekteskapsloven kjønnsdiskriminerende?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2015 (2) s. 154-176
UiT Untitled
 
10 Brækhus, Hege.
Family Law and Gender Equality. Law's ability to produce gender equality; 2015-05-05 - 2015-05-06
UiT Untitled
 
11 Brækhus, Hege.
The Elimination of all forms of Discrimination against Women; the Situation in Norway. Gjesteforelesning; 2015-06-02 - 2015-06-02
UiT Untitled
 
2014
12 Brækhus, Hege.
International Marriages: Russian Women Marrying Norwegian Men. Arctic/Northern Women: Situating Law and Jusice in Development and Equality; 2014-02-28 - 2014-03-01
UiT Untitled
 
13 Brækhus, Hege.
Law and Gender, Norwegian perspective. Forelesning ved University of California Los Angeles (UCLA); 2014-03-18 - 2014-03-18
UiT Untitled
 
14 Brækhus, Hege.
Likelønn. Seminar for Forbundsadvokatene, Fagforbundet; 2014-11-27 - 2014-11-27
UiT Untitled
 
15 Brækhus, Hege.
Reseach above the Arctic Circle. Seminar at UCLA, Professor Traweek's class; 2014-05-15 - 2014-05-15
UiT Untitled
 
2013
16 Brækhus, Hege.
Er ekteskapsloven kjønnsdiskriminerende?. Kjønnsforskning NÅ! 2013; 2013-11-04 - 2013-11-05
UiT Untitled
 
17 Brækhus, Hege.
Hvordan gikk det? Det juridiske fakultet i Tromsø runder 25 år. I: Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42443-2. s. 109-125
UiT Untitled
 
18 Brækhus, Hege.
Likestilling i et rettslig perspektiv:. TROMSØ KOMMUNES MARKERING AV STEMMERETTSJUBILEET 11. JUNI 2013; 2013-06-11
UiT Untitled
 
19 Brækhus, Hege.
Stemmerett - hva så?. Minikonferanse - 100 år med stemmerett; 2013-11-11 - 2013-11-11
UiT Untitled
 
20 Brækhus, Hege.
STEMMERETT - OG HVA SÅ?. Nasjonal kvinnekonferanse 2013 100 år med rett til å stemme; 2013-08-28 - 2013-08-30
UiT Untitled
 
2011
21 Brækhus, Hege.
Diskriminering i private og personlige relasjoner. I: På vei. Om kjønn og rett i Norden. Makadam Förlag 2011 ISBN 978-91-7061-104-9. s. -
UiT Untitled
 
22 Svensson, Eva-Maria; Andersson, Ulrika; Brækhus, Hege; Burman, Monica; Hellum, Anne; Jørgensen, Stine; Pylkkänen, Anu.
På vei. Om kjønn og rett i Norden. Makadam Förlag 2011 (ISBN 978-91-7061-104-9) 476 s.
UiO UiT Untitled
 
2010
23 Brækhus, Hege.
Diskrimineringsvern i private og personlige relasjoner. Gir en helhetlig diskrimineringslov egentlig et effektivt, helhetlig diskrimineringsvern?; 2010-05-26 - 2010-05-26
UiT Untitled
 
24 Brækhus, Hege.
Er en helhetlig diskrimineringslov egnet til effektiv bekjempelse av kvinnediskriminering? Synspunkter fra et komitémedlem. Gir helhetlig diskrimineringslov egentlig et effektivt, helhetlig diskrimineringsvern?; 2010-05-26 - 2010-05-26
UiT Untitled
 
2009
25 Brækhus, Hege.
Diskriminering i personlige og privat relasjoner. Nordisk forskningskonferanse om kjønn og rett; 2009-11-25 - 2009-11-27
UiT Untitled
 
26 Brækhus, Hege.
Diskriminering i private og personlige relasjoner. Faglunsj på Kvinneretten, UiO; 2009-10-16 - 2009-10-16
UiT Untitled
 
27 Brækhus, Hege.
Et helhetlig diskrimineringsvern. Likestillingsutvalget i Tromsø kommune; 2009-11-12
UiT Untitled
 
28 Brækhus, Hege.
Fedres rettigheter og plikter etter loven. Er far og mor likestilt?. Kvinneforskermaraton 2009; 2009-09-19 - 2009-09-19
UiT Untitled
 
29 Brækhus, Hege.
Folketrygdens ytelser til enslig mor eller far. Jussens venner 2009 ;Volum 44.(3) s. 181-209
UiT Untitled
 
30 Brækhus, Hege.
Likelønn - markedslønn: I hvilken utstrekning kan markedslønn begrunne lønnsdifferensiering etter likestillingslovens § 5?. I: Arbeid og rett. Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag. Cappelen Damm Akademisk 2009 ISBN 978-82-02-30235-1. s. 93-111
UiT Untitled
 
31 Brækhus, Hege.
Mot Soria Maoria slott - Mot et felles diskrimineringsvern. Skatteetatens likeverdskonferanse; 2009-11-02 - 2009-11-02
UiT Untitled
 
32 Brækhus, Hege.
Nærhet og frihet. Om utviklingslinjer i familieretten og likestilling i familien. I: Fra kyst til vidde - Festskrift til Jusshjelpa i Nord-Norge. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 978-82-05-39224-3. s. 77-91
UiT Untitled
 
33 Brækhus, Hege.
Når kjønnet kommer i lønningsposen - for eksempel i Harstad. Likestillingsloven 30 år; 2009-02-24
UiT Untitled
 
34 Brækhus, Hege.
Regulation of Parenthood - Deregulation of Marriage. I: Family Finances. Jan Sramek Verlag 2009 ISBN 978-3-902638-10-6. s. 569-590
UiT Untitled
 
2008
35 Brækhus, Hege.
Arbeidet i Likelønnskommisjonen Arbeidet med NOU 2008:1 Kvinner og homofile i trossamfunn. Kvinnerettslunsj; 2008-05-21
UiT Untitled
 
36 Brækhus, Hege.
Hvem har ansvaret for likelønn?. Nordlys 2008
UiT Untitled
 
37 Brækhus, Hege.
Likelønn. I: Diskriminerings- og likestillingsrett. Universitetsforlaget 2008 ISBN 978-82-15-01262-9. s. 213-238
UiT Untitled
 
38 Brækhus, Hege.
Likelønn - because you deserve it!. Halvdagsseminar ved Kvinnforsk; 2008-12-09
UiT Untitled
 
39 Brækhus, Hege.
Likelønn – Rettslig realitet eller politisk utopi? – Om arbeidet i Likelønnskommisjonen. Skatt-Nords likestillingskonferanse; 2008-10-28
UiT Untitled
 
40 Brækhus, Hege.
Likelønn - Rettslig realitet eller politisk utopi? Arbeidet i Likelønnskommisjonen. Sykepleierforbundets tillitsvalgtkonferanse 2008; 2008-11-26
UiT Untitled
 
41 Brækhus, Hege.
Nærhet og frihet - om utviklingslinjer i familieretten og likestilling i familien. Lovavdelingens avdelingsseminar; 2008-09-10
UiT Untitled
 
42 Brækhus, Hege.
Regulation of Parenthood – Deregulation of Marriage. 13th World Conference of the International Society of Family Law; 2008-09-16 - 2008-09-20
UiT Untitled
 
43 Brækhus, Hege.
Tro, kultur og diskriminering: Arbeidet med NOU 2008:1 Kvinner og homofile i trossamfunn. Foredrag på Demork/ Femm-nettverkets dagskonferanse 2008; 2008-11-20
UiT Untitled
 
2007
44 Brækhus, Hege.
Er økonomisk avhengige mødre det beste for barna?. I: Rett og toleranse. Festskrift til Helge Johan Thue. Gyldendal Akademisk 2007 ISBN 978-82-05-37592-5. s. 684-696
UiT Untitled
 
45 Brækhus, Hege.
Litteratur - Byrial R. Bjørst: Ligeløn for job av samme værdi, Jurist- og økonomforbundets Forlag 2005, 590 sider. Arbeidsrett 2007 (3) s. 205-208
UiT Untitled
 
2006
46 Brækhus, Hege.
Ekteskap, kjærlighet og likestilling. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2006 (2) s. 73-88
UiT Untitled
 
47 Brækhus, Hege.
Ekteskap, individualisme og kjærlighet. Fagseminar for ansatte; 2006-03-23
UiT Untitled
 
2005
48 Brækhus, Hege.
Ekteskap, individualisme og kjærlighet i et rettslig perspektiv. Lørdagsuniversitetet; 2005-11-19
UiT Untitled
 
49 Brækhus, Hege.
Extending Sex Equality to Families, A Challenge for the Twenty first Centurty. Women's Worlds 2005; 2005-06-23
UiT Untitled
 
50 Brækhus, Hege.
Extending Sex Equality to Fmilies: A Challenge for the 21th Century 2. Seminar ved Senshu University, Tokyo; 2005-07-01
UiT Untitled
 
    Vis neste liste