Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 183 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2019
1 Bråthen, Tore.
Den norske aksjelovreformen fortsetter: enda flere endringer i norsk aksjeselskapslovgivning. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2019 (1) s. 30-43
BI Untitled
 
2 Bråthen, Tore.
Høyesteretts dom i HR-2018-1983-A ("Røde Kors Ambulanse Midt-Norge AS") og kapitalreguleringen i norsk aksjeselskapsrett. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2019 (1) s. 60-80
BI Untitled
 
3 Bråthen, Tore.
Ny praksis Norge. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2019 (1) s. 107-109
BI Untitled
 
4 Bråthen, Tore; Birkeland, Kari.
Ny lovgivning Norge. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2019 (1) s. 98-101
BI Untitled
 
5 Bråthen, Tore; Eide, Erik Bruzell.
Forsikringsformidling. Oslo: Handelshøyskolen BI 2019 (ISBN 9788282473156) 55 s.
BI Untitled
 
6 Bråthen, Tore; Skumsrud, Nina Fodstad.
Lærebok i praktisk eiendomsmegling Del 2. Oslo: Norges Eiendomsmeglerforbund 2019 (ISBN 9788277940588) 103 s.
BI Untitled
 
2018
7 Birkeland, Kari; Bråthen, Tore; Aasland, Inger Julie.
Ny lovgivning - Norge. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2018 (1) s. 68-71
BI Untitled
 
8 Birkeland, Kari; Bråthen, Tore; Aasland, Inger Julie.
Ny praksis - Norge. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2018 (1) s. 77-82
BI Untitled
 
9 Bråthen, Tore.
Legal challenges of state ownership. I: At the Forefront, Looking Ahead: Research-Based Answers to Contemporary Uncertainties of Management. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215031408. s. 119-133
BI Untitled
 
10 Bråthen, Tore.
Lov og rett for næringslivet (sammen med Sverre Langfeldt, Monica Viken og Stine Winger Minde). Gyldendal Akademisk 2018 (ISBN 9788205515208) 820 s.
BI Untitled
 
11 Bråthen, Tore.
Ny praksis Norge. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2018 (2) s. 74-75
BI Untitled
 
12 Bråthen, Tore.
Offentleglovas anvendelse i forbindelse med statens eierskapsutøvelse. I: Rettsvitenskap under nordlys og midnattssol. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2313-8. s. 51-62
BI Untitled
 
13 Bråthen, Tore.
Ytterligere forenklinger i norsk aksjeselskapslovgivning. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2018 (1) s. 50-53
BI Untitled
 
14 Bråthen, Tore; Aasland, Inger Julie.
Ny praksis Norge. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2018 (3) s. 103-109
BI Untitled
 
15 Bråthen, Tore; Aasland, Inger Julie; Birkeland, Kari.
Ny lovgivning. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2018 (2) s. 66-67
BI Untitled
 
16 Bråthen, Tore; Aasland, Inger Julie; Birkeland, Kari.
Ny lovgivning Norge. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2018 (3) s. 86-88
BI Untitled
 
2017
17 Bråthen, Tore.
Den norske aksjelovreformen - 1. etappe 2017. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2017 (1) s. 70-86
BI Untitled
 
18 Bråthen, Tore.
Lov og rett for næringslivet. Oslo: Fokus 2017 (ISBN 9788205505087) 833 s.
BI Untitled
 
19 Bråthen, Tore.
Ny litteratur. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2017 (2/3) s. 145-147
BI Untitled
 
20 Bråthen, Tore.
Selskapsrett. Gyldendal Juridisk 2017 (ISBN 9788205489431) 345 s.
BI Untitled
 
21 Bråthen, Tore; Birkeland, Kari; Aasland, Inger Julie.
Ny lovgivning. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2017 (2/3) s. 124-130
BI Untitled
 
22 Bråthen, Tore; Birkeland, Kari; Aasland, Inger Julie.
Ny praksis. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2017 (2/3) s. 131-144
BI Untitled
 
23 Bråthen, Tore; Minde, Stine Winger.
Nye norske regler om utarbeidelse og oppbevaring av selskapsdokumentasjon og kommunikasjon mellom aksjonærer og selskap. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2017 (2/3) s. 104-115
BI Untitled
 
2016
24 Anderssen, Harald B; Bråthen, Tore.
Moderne Forretningsjus III. Fagbokforlaget 2016 (ISBN 9788245020465) 486 s.
BI Untitled
 
25 Birkeland, Kari; Bråthen, Tore; Aasland, Inger Julie.
Ny praksis Norge. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2016 s. 74-88
BI Untitled
 
26 Bråthen, Tore.
Diskusjonen om innsyn i sms-meldingene mellom Monica Mæland og Thorild Widvey har så langt vært mangelfull. Dagens Næringsliv [Avis] 2016-08-08
BI Untitled
 
27 Bråthen, Tore.
Inhabilitet for styremedlem med ledende stilling i annet selskap. I: Sui generis. Festskrift til Stein Evju. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215025995. s. 98-108
BI Untitled
 
28 Bråthen, Tore.
Inhabilitet på generalforsamlingen i aksjeselskaper. I: Moderne Forretningsjus III. Fagbokforlaget 2016 ISBN 9788245020465. s. 47-62
BI Untitled
 
29 Bråthen, Tore.
Lærebok i praktisk eiendomsmegling (medredaktør Margrethe Røse Solli). : Norges Eiendomsmeglerforbund 2016 (ISBN 978-82-7794-057-1) 261 s.
BI Untitled
 
30 Bråthen, Tore.
NOU 2016: 22 Aksjelovgivning for økt verdiskaping. : Nærings- og fiskeridepartementet 2016 (ISBN 978-82-583-1301-1) 235 s. NOU - Norges offentlige utredninger(22)
BI Untitled
 
31 Bråthen, Tore.
Styrehonorar i stiftelser. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2016 (1) s. 1-12
BI Untitled
 
32 Bråthen, Tore.
Ugyldighet når styret, firmategner eller daglig leder i aksjeselskaper overskrider sin myndighet - betydningen av "redelighetskravet" i aksjeloven § 6-33. I: Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-1808-0. s. 107-126
BI Untitled
 
33 Minde, Stine Winger; Bråthen, Tore.
NOU 2016: 22 Aksjelovgivning for økt verdiskaping. Oslo: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Informasjonsforvaltning 2016 (ISBN 978-82-583-1301-1) 240 s.
BI Untitled
 
2015
34 Anderssen, Harald B; Bråthen, Tore; Fjeldheim, Paul Henning.
Tilstandsrapporter i boligomsetningen - meglers plikter og selgeransvaret. Tidsskrift for eiendomsrett 2015 ;Volum 11.(1) s. 1-32
BI Untitled
 
35 Birkeland, Kari; Bråthen, Tore.
Ny praksis Norge. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2015 s. 130-134
BI Untitled
 
36 Birkeland, Kari; Bråthen, Tore.
Ny praksis Norge. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2015 s. 104-111
BI Untitled
 
37 Bråthen, Tore.
Ny lovgivning, ny praksis, ny litteratur. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2015 (3) s. -
BI Untitled
 
38 Bråthen, Tore.
Ny lovgivning, ny praksis, ny litteratur. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2015 (1) s. -
BI Untitled
 
39 Bråthen, Tore.
Styrearbeide. Fra teori til praksis. Fagbokforlaget 2015 (ISBN 978-82-450-1918-6) 102 s.
BI Untitled
 
40 Langfeldt, Sverre Faafeng; Bråthen, Tore; Viken, Monica; Minde, Stine winger.
Lov og rett for næringslivet. : Gyldendal/Focus Forlag A/S 2015 (ISBN 978-82-05-48826-7) 885 s.
BI Untitled
 
2014
41 Birkeland, Kari; Bråthen, Tore; Aasland, Inger Julie.
Ny lovgivning. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2014 (1) s. 157-160
BI Untitled
 
42 Birkeland, Kari; Bråthen, Tore; Aasland, Inger Julie.
Ny lovgivning Norge. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2014 (4) s. 80-90
BI Untitled
 
43 Birkeland, Kari; Bråthen, Tore; Aasland, Inger Julie.
Ny lovgivning Norge. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2014 (2) s. 99-102
BI Untitled
 
44 Birkeland, Kari; Bråthen, Tore; Aasland, Inger Julie.
Ny praksis Norge. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2014 s. 164-167
BI Untitled
 
45 Bråthen, Tore.
Lovlig og ulovlig "kobling" mellom eiendomsmegling og bank. Tidsskrift for eiendomsrett 2014 (2) s. -
BI Untitled
 
2013
46 Bråthen, Tore.
Aksjelovreformen 2013. Etterutdanning; 2013-10-30
BI Untitled
 
47 Bråthen, Tore.
Aksjelovreformen 2013. Etterutdanning; 2013-10-23
BI Untitled
 
48 Bråthen, Tore.
Aksjelovreformen 2013. Etterutdanning; 2013-04-25
BI Untitled
 
49 Bråthen, Tore.
Aksjelovreformen 2013. Etterutdanning; 2013-10-16
BI Untitled
 
50 Bråthen, Tore.
Avtaleinngåelse og finansiering. Etterutdanning; 2013-10-18
BI Untitled
 
    Vis neste liste