Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 114 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Mulder, Bernard Johann.
COVID-19 and Labour Law: Norway. : Italian Labour Law e-Journal 2020 2 s.
UiO Untitled
 
2 Mulder, Bernard Johann.
EU-domstolens dom i Grafe och Pohle. Arbeidsretts- og europarettslunsj; 2020-04-30
UiO Untitled
 
3 Mulder, Bernard Johann.
Hovudtillitsvald nektar å skifte arbeidsgivar, intervjuet av Malin Kjellstadli Korsnes. NRK [Internett] 2020-03-06
UiO Untitled
 
4 Mulder, Bernard Johann.
Overdragelse av virksomhet - i lys av dommene Grafe & Pohle, C-298/18 og ISS Facility Services, C-344/18. Arbeidsrettslunsj; 2020-05-26 - 2020-05-26
UiO Untitled
 
5 Mulder, Bernard Johann; Sigeman, Johan.
Anställningen vid verksamhetsövergång. Seminar; 2020-03-13 - 2020-03-13
UiO Untitled
 
2019
6 Mulder, Bernard Johann.
Arbetstagarinflytande i Norge och i Sverige. I: Festskrift till Örjan Edström. : Juridiska institutionen, Umeå universitet 2019 ISBN 9789178550784. s. 345-360
UiO Untitled
 
7 Mulder, Bernard Johann.
CJEU case law update. Recent Develpments in EEA/EU Labour Law; 2019-09-24 - 2019-09-24
UiO Untitled
 
8 Mulder, Bernard Johann.
Employee's right of choice between transferor and transferee in the event of a business transfer. European Employment Law Cases 2019 ;Volum 10. s. 44-46
UiO Untitled
 
9 Mulder, Bernard Johann.
Kollektiv arbetsrätt i Skandinavien. Fordypningskurs i kollektiv arbeidsrett; 2019-10-24 - 2019-10-25
UiO Untitled
 
10 Mulder, Bernard Johann.
Krav på arbetsgivare att registrera arbetstid. EU-domstolens dom den 14 maj 2019, CCOO, C-55/18. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2019 (3) s. 4-5
UiO Untitled
 
11 Mulder, Bernard Johann.
Krav på likabehandling vid beräkning av anställningstid. EU-domstolens dom 10 oktober 2019, Krah, C-703/17. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2019 (4) s. 7-8
UiO Untitled
 
12 Mulder, Bernard Johann.
Norway. I: Exercising voice across borders: workers’ rights under the EU Cross-border Mergers Directive. Bryssel: European Trade Union Institute 2019 ISBN 978-2-87452-512-4. s. 159-166
UiO Untitled
 
13 Mulder, Bernard Johann.
Sweden. I: Exercising voice across borders: workers’ rights under the EU Cross-border Mergers Directive. Bryssel: European Trade Union Institute 2019 ISBN 978-2-87452-512-4. s. 177-183
UiO Untitled
 
14 Mulder, Bernard Johann.
Tariffavtaler og ettervirkning. Tariffavtaler og ettervirkning; 2019-11-25 - 2019-11-25
UiO Untitled
 
2018
15 Adlercreutz, Axel; Mulder, Bernard Johann.
Avtal. Lärobok i allmän avtalsrätt (ljudbok).. Johanneshov: MTM 2018 (ISBN 9789139207924) 139 s.
UiO Untitled
 
16 Mulder, Bernard Johann.
Alderspensjonsytelser må altid være minst 50 prosent ved arbeidsgivers insolvens. Artikkel 8 i insolvensdirektivet har direkte virkning. Hampshire, C-17/17. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2018 (4) s. 10-10
UiO Untitled
 
17 Mulder, Bernard Johann.
Ammende mor har særlig vern mot nattarbeid. Gonzáley Castro, C-41/17. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2018 (4) s. 9-10
UiO Untitled
 
18 Mulder, Bernard Johann.
Gerd Engelsrud: Statsansatteloven. Særlov om ansettelse og opphør av arbeidsforhold i staten. Cappelen Damm Akademisk, 2018, 141 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2018 (4) s. 10-10
UiO Untitled
 
19 Mulder, Bernard Johann.
Kollektivavtalet vid verksamhetsövergång. Föreläsning; 2018-11-09 - 2018-11-09
UiO Untitled
 
20 Mulder, Bernard Johann.
Kontrollansvar for "vild strejke"; "usedvanlige omstændigheder" i flypassasjererforordningen er et unionsrettslig begrep. Krüsemann mfl., C-195/17 m.fl.. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2018 (4) s. 11-12
UiO Untitled
 
21 Mulder, Bernard Johann.
La participation des travailleurs en Norvège et en Suède.. REVUE DE DROIT COMPARÉ DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 2018 (3) s. 52-69
UiO Untitled
 
22 Mulder, Bernard Johann.
Marion Holte Hirst og Sven Ivar Lønneid: Arbeidsrett i et nøtteskall, 2. utg. Gyldendal Juridisk, 2018. 306 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2018 (4) s. 10-10
UiO Untitled
 
23 Mulder, Bernard Johann.
Materialsamling i arbeidsrett. Tariffavtaler m.m... : Privatrettsfondet 2018 (ISBN 9788272362644) 531 s.
UiO Untitled
 
24 Mulder, Bernard Johann.
Mpoki Mwakagali: International Financial Institutions and Labour Standards. Stockholms universitet, 2018, 406 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2018 (4) s. 10-11
UiO Untitled
 
25 Mulder, Bernard Johann.
Paal Berg-seminaret 2018: Fundamenter i arbeidsrett. Arbeidsrettsgruppens vårseminar 2018; 2018-04-26 - 2018-04-26
UiO Untitled
 
26 Mulder, Bernard Johann.
Refusjon grunnet kansellert flyreise kan inkludere gebyr. Harms, C-601/17. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2018 (4) s. 12-13
UiO Untitled
 
27 Mulder, Bernard Johann.
Rett adressat for reservasjonserklæring ved virksomhetsoverdragelse, Arbeidsrettens dom 21. mars 2018 (AR-2018-6). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2018 s. 6-7
UiO Untitled
 
28 Mulder, Bernard Johann.
Tron Løkken Sundet: Kollektiv arbeidsrett. Cappelen Damm Akademisk, 2018. 232 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2018 (4) s. 10-10
UiO Untitled
 
29 Mulder, Bernard Johann.
Virksomhetsoverdragelse og oppsigelse på grunn av "økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager". Colino Sigüenza, C-472/16. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2018 (4) s. 8-9
UiO Untitled
 
30 Mulder, Bernard Johann.
Virksomhetsoverdragelse ved bytte av personlig assistanse - HR-2017-2277-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2018 (2) s. 1-3
UiO Untitled
 
31 Mulder, Bernard Johann; Sigeman, Johan.
Anställningen vid verksamhetsövergång. Föreläsning; 2018-03-01 - 2018-03-01
UiO Untitled
 
32 Mulder, Bernard Johann; Widlund, Kristine.
Sweden. International Labor and Employment Laws, Volume IIA, Fifth Edition. I: International Labor and Employment Laws, Volume II A, 5th ed.. Arlington, Virginia, USA: Bureau of National Affairs (BNA) 2018 ISBN 9781682674796. s. 19-1-19-129
UiO Untitled
 
2017
33 Adlercreutz, Axel; Mulder, Bernard Johann.
Avtal. Lärobok i allmän avtalsrätt. Wolters Kluwer 2017 (ISBN 978-913920792-4) 140 s.
UiO Untitled
 
34 Adlercreutz, Axel; Mulder, Bernard Johann.
Övningar för kurser i arbetsrätt (ljudbok).. Johanneshov: MTM 2017 (ISBN 9144082967) 158 s.
UiO Untitled
 
35 Mulder, Bernard Johann.
Arbeidsrett i grenseland. Arbeidsrettsgruppens høstseminar; 2017-10-26
UiO Untitled
 
36 Mulder, Bernard Johann.
Arbetstagarrepresentation i internationella koncernbolag. I: Niklas Bruun i Sverige. En vänbok. Iustus förlag 2017 ISBN 9789177370109. s. 275-288
UiO Untitled
 
37 Mulder, Bernard Johann.
European Labour Law (Cases and Materials). : Privatrettsfondet 2017 (ISBN 9788272362590) 475 s.
UiO Untitled
 
38 Mulder, Bernard Johann.
German Co-Determinaton before the CJEU. 11. Hans-Böckler-Forum zum Arbeits- und Sozialrecht; 2017-03-02 - 2017-03-03
UiO Untitled
 
39 Mulder, Bernard Johann.
Inget tvång att tillämpa inte existerande EU-rätt. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2017 (3) s. 1-2
UiO Untitled
 
40 Mulder, Bernard Johann.
Internationellt medinflytande. Festskriftsseminarium; 2017-11-24
UiO Untitled
 
41 Mulder, Bernard Johann.
Kollektivavtalet vid verksamhetsövergång. Föreläsning, juridiska institutionen, Lunds universitet; 2017-11-14
UiO Untitled
 
42 Mulder, Bernard Johann.
Nordisk arbetsrätt ur några perspektiv med jämförande inslag. Nordisk HR-konferens; 2017-11-30
UiO Untitled
 
43 Mulder, Bernard Johann.
The law concerning the election of employees’ representatives in company bodies. European Labour Law Journal (ELLJ) 2017 s. 96-104
UiO Untitled
 
44 Mulder, Bernard Johann.
The law concerning the election of employees' representatives in company bodies (also in French). Düsseldorf: Hans-Böckler-Stiftung 2017 8 s. MBF Report(29/2017)
UiO Untitled
 
45 Mulder, Bernard Johann.
The Role of the Trade Unions in the Enforcement of Social Rights. 36th Conference of the Society for Comparative law: The Enforcement of Law; 2017-09-14 - 2017-09-16
UiO Untitled
 
46 Mulder, Bernard Johann.
'When in Rome...' Comments on the Advocate General's Opinion in Konrad Erzberger v TUI AG, C566/15, 4 May 2017. Düsseldorf: Hans-Böckler-Stiftung 2017 MBF Report(34)
UiO Untitled
 
47 Mulder, Bernard Johann.
Worker participation in Norway and in Sweden. International meeting on the workers particpation in private and public companies; 2017-09-21 - 2017-09-22
UiO Untitled
 
48 Mulder, Bernard Johann; Sigeman, Johan.
Anställningen vid verksamhetsövergång. Föreläsning, juridiska institutionen, Lunds universitet; 2017-02-24 - 2017-02-24
UiO Untitled
 
49 Mulder, Bernard Johann; Widlund, Kristine.
Sweden. I: International Labor and Employment Laws, Vol. IIA. : Bloomberg BNA Books 2017 ISBN 978-1-68267-248-8. s. 19-1-19-5
UiO Untitled
 
2016
50 Erlandsson, Lennart; Mulder, Bernard Johann.
Reella hänsyn i rättstillämpningen. I: Festskrift till Karsten Åström. Lund, Sverige: Juristförlaget i Lund 2016 ISBN 9789154405695. s. 169-188
UiO Untitled
 
    Vis neste liste