Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-28 av 28

2017
1 Haugland, Randi Marie Dahl.
Barnevern i små distriktskommuner - gir sentralisering dårlige vilkår for barnevernsarbeidernes kulturforståelse?. Alta 2017; 2017-06-11 - 2017-06-14
UiT Untitled
 
2 Haugland, Randi Marie Dahl.
Interkommunale barneverntjenester - gir sentralisering dårlige vilkår for barnevernsarbeidernes kontekst og kulturforståelse?. Alta 2017; 2017-06-11 - 2017-06-14
UiT Untitled
 
3 Haugland, Randi Marie Dahl.
Kompleksitet, relasjon og dialog som kritisk perspektiv - gammel vin på nye flasker?. Fontene forskning 2017
UiT Untitled
 
2016
4 Haugland, Randi Marie Dahl.
Barnevern i små distriktskommuner. Faglige og organisatoriske utfordringer.. Gyldendal Akademisk 2016 (ISBN 9788205448599) 176 s.
UiT Untitled
 
2014
5 Haugland, Randi Marie Dahl.
Verneverdige profesjoner?. Fontene 2014 (11/2014)
UiT Untitled
 
6 Haugland, Randi Marie Dahl.
Vold mot barn - et tverrfaglig perspektiv. Dagavisen Nordlys 2014
UiT Untitled
 
2012
7 Haugland, Randi Marie Dahl.
Community Work, a social work dicipline. Lærerutveksling til NArFU; 2012-02-27 - 2012-03-02
UiT Untitled
 
8 Haugland, Randi Marie Dahl.
Det "naturstridige" barnevernet. Dagavisen Nordlys 2012
UiT Untitled
 
9 Haugland, Randi Marie Dahl.
Kan vi forenkle komplekse barnevernsfaglige spørsmål gjennom å generalisere "barnets beste"?. Tidsskriftet Norges Barnevern 2012 ;Volum 89.(1/2) s. 104-107
UiT Untitled
 
2009
10 Haugland, Randi Marie Dahl.
Den vanskelige forandringen. I: Barnevernpedagog, sosionom, vernepleier. Utvalgte tema. Universitetsforlaget 2009 ISBN 978-82-15-01524-8. s. 148-166
UiT Untitled
 
11 Paulsen, Mia; Haugland, Randi Marie Dahl.
Konflikt om krenkelser. Fontene [Fagblad] 2009-06-12
UiT Untitled
 
2008
12 Haugland, Randi Marie Dahl.
Med makt til å krenke. Om makt, avmakt og motmakt i en konfliktfylt barnavernssak. 2.utgave. Gyldendal Akademisk 2008 (ISBN 978-82-05-38814-7) 326 s.
UiT Untitled
 
13 Haugland, Randi Marie Dahl.
Presentation of Study plan for International Humanitarian Work at Finnmark Universityy College. Verdenskonferanse Social work; 2008-07-20 - 2008-07-25
UiT Untitled
 
2007
14 Haugland, Randi Marie Dahl.
Med makt til å krenke. Om makt, avmakt og motmakt i en konfliktfylt barnevernssak. Gyldendal Akademisk 2007 (ISBN 978-82-05-36261-1) 318 s.
UiT Untitled
 
2006
15 Haugland, Randi Marie Dahl; Rønning, John Andreas; Lenschow, Kirsti.
Evaluering av forsøk med familiesentere i Norge. Tromsø: Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Nord, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø 2006 (ISBN 82-997387-0-9) 65 s.
UiT Untitled
 
2005
16 Haugland, Randi Marie Dahl.
Kan staten reformere fagfolks forståelse?. FORSA seminar 2005; 2005-11-24 - 2005-11-25
UiT Untitled
 
2004
17 Haugland, Randi Marie Dahl.
Når det unevnelige trenger seg på. Om arbeid med seksuelle overgrep mot barn i tradisjonelle samfunn. I: Hjelp i kontekst - praksis, refleksjon og forskning. : Idut 2004 ISBN 82-7601-0970. s. 119-139
UiT Untitled
 
2001
18 Haugland, Randi Marie Dahl.
Det profesjonelle medmenneske på Utvær. I: Sosialt arbeid - refleksjoner og nyere forskning. Tapir Akademisk Forlag 2001 ISBN 82-519-1653-4. s. 185-199
UiT Untitled
 
19 Haugland, Randi Marie Dahl.
Det profesjonelle medmenneske på Utvær/kommuneheks på slakk line. Nordisk sosialhøgskolekonferanse; 2001-08-18 - 2001-08-21
UiT Untitled
 
20 Haugland, Randi Marie Dahl.
Kommuneheks på slakk line. Nordisk perspektiv på barnevernsarbeid i små kommuner.; 2001-09-03 - 2001-09-05
UiT Untitled
 
21 Haugland, Randi Marie Dahl.
Profesjonelle medmennesker - fins de?. Embla 2001 (1) s. 28-35
UiT Untitled
 
22 Haugland, Randi Marie Dahl; Veland, Jarmund.
Profesjonelle medme4nnesker i tette samfunn. Norsk barnevernkongress; 2001-09-19 - 2001-09-21
UIS UiT Untitled
 
2000
23 Haugland, Randi Marie Dahl.
I Brages klør - om formidling fra barnevernets praksis. Seminarrapport fra nettverksforum for barnevern i samisk kontekst. 2000
UiT Untitled
 
24 Haugland, Randi Marie Dahl.
I Brages klør - om formidling fra barnevernets praksis. Publisert i BVUNN Seminarrapport 2000. Nettverksforum for barnevern i samisk kontekst.; 2000-01-10 - 2000-01-10
UiT Untitled
 
25 Haugland, Randi Marie Dahl.
Kommuneheks på slakk line. Om barnevern i små kommuner. Gyldendal Akademisk 2000 (ISBN 82-00-45247-6) 207 s.
UiT Untitled
 
1998
26 Haugland, Randi Marie Dahl; Nordmann, Sofie; Haug, Lise.
Veiledningsstruktur i utkantfylker. NOVA temahefte 1998 (1) s. 91-108
UiT Untitled
 
1997
27 Haugland, Randi Marie Dahl.
The impact of the Norwegian Child Protection Act on small communities in rural districts of Norway. Socrates Intensive Course on Childrens Rights.; 1997-09-17 - 1997-09-27
UiT Untitled
 
1996
28 Haugland, Randi Marie Dahl.
Styrking av kvaliteten i den kommunale barneverntjenesten - etablering av faglig nettverk. Vadsø: Fylkesmannen i Finnmark. 1996 18 s.
UiT Untitled