Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 64 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Midtbust, May Helen; Alnes, Rigmor Einang; Gjengedal, Eva; Lykkeslet, Else.
Separation characterized by responsibility and guilt: Family caregivers' experience with palliative care for a close family member with severe dementia in long-term care facilities. Dementia 2020
HIM NTNU UiB Untitled
 
2 Skaret, Claudine; Lykkeslet, Else; Eines, Trude Fløystad.
Fagkunnskap på godt og vondt - helsepersonell som pårørende til egne alvorlig syke barn på sykehus, en kvalitativ studie. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2020 ;Volum 16.(1) s. 1-15
HIM Untitled
 
3 Synnes, Oddgeir; Råheim, Målfrid; Lykkeslet, Else; Gjengedal, Eva.
A complex reminding : the ethics of poetry writing in dementia care. Dementia 2020
VID HIM UiB Untitled
 
2019
4 Gjengedal, Eva; Lykkeslet, Else.
Kunsterfaring som grunnlag for erkjennelse. I: Fenomenologi i praktiken : fenomenologisk forskning i ett skandinavisk perspektiv. Liber 2019 ISBN 978-91-47-11345-3. s. 301-316
HIM UiB Untitled
 
5 Sundal, Hildegunn; Lykkeslet, Else.
Hospitalized children : parents' and nurses' collaboration in procedural situations. Pediatric Nursing 2019 ;Volum 45.(4) s. 174-179
HIM Untitled
 
2018
6 Midtbust, May Helen; Alnes, Rigmor Einang; Gjengedal, Eva; Lykkeslet, Else.
A painful experience of limited understanding : healthcare professionals’ experiences with palliative care of people with severe dementia in Norwegian nursing homes. BMC Palliative Care 2018 ;Volum 17. s. 1-9
HIM NTNU UiB Untitled
 
7 Midtbust, May Helen; Alnes, Rigmor Einang; Gjengedal, Eva; Lykkeslet, Else.
Perceived barriers and facilitators in providing palliative care for people with severe dementia : the healthcare professionals' experiences. BMC Health Services Research 2018 ;Volum 18:709. s. 1-10
HIM NTNU UiB Untitled
 
8 Sundal, Hildegunn; Lykkeslet, Else.
Living with allergy and asthma : a qualitative study of children, aged 8-12 years, and their experiences of life. 37th International Human Science Research Conference : Phenomenology and Dialogue: Exploring questions of language, inclusivity, and accessibility; 2018-06-24 - 2018-06-28
HIM Untitled
 
2017
9 Gjengedal, Eva; Bachmann, Liv; Ekra, Else Mari Ruberg; Høye, Magnhild Mjåvatn; Jørgensen, Else; Lykkeslet, Else; Michaelsen, Ragnhild K A; Orøy, Aud Jorun; Råheim, Målfrid; Sundal, Hildegunn; Synnes, Oddgeir; Vatne, Solfrid.
Vulnerability as an existential challenge in chronic illness : a balance between self and others. 36th IHSR Conference “Between Necessity and Choice : Existential Dilemmas in the Human Life-World”; 2017-07-11 - 2017-07-14
VID HIM UIA UiB Untitled
 
10 Kvande, Monica; Delmar, Charlotte; Lykkeslet, Else; Storli, Sissel Lisa.
Assessing changes in a patient's condition : perspectives of intensive care nurses. Nursing in Critical Care 2017 ;Volum 22.(2) s. 99-104
VID HIM UiT Untitled
 
11 Kvande, Monica; Lykkeslet, Else; Storli, Sissel Lisa.
ICU nurses and physicians dialogue regarding patients clinical status and care options : a focus group study. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2017 ;Volum 12.(1) s. 1-8
HIM UiT Untitled
 
12 Storjord, May-Britt; Lykkeslet, Else.
Å bli sett i en krevende hverdag : ektefeller til hjemmeboende personer med demens sine erfaringer med Marte Meo-veiledning. Tidsskrift for omsorgsforskning 2017 ;Volum 3.(3) s. 176-185
HIM Untitled
 
2016
13 Gjengedal, Eva; Lykkeslet, Else; Sæther, Wigdis Helen; Sørbø, Jan Inge.
‘Theatre as an eye-opener’: how theatre may contribute to knowledge about living close to persons with dementia. Dementia 2016 ;Volum 17.(4) s. 439-451
HIM HVO NTNU UiB Untitled
 
14 Kvande, Monica; Delmar, Charlotte; Lykkeslet, Else; Storli, Sissel Lisa.
Assessing changes in a patient’s condition – Perspectives of intensive care nurses. Nordic Conference in Nursing Research June 2016; 2016-06-15 - 2016-06-17
VID HIM UiT Untitled
 
15 Kvande, Monica; Delmar, Charlotte; Lykkeslet, Else; Storli, Sissel Lisa.
Foresight and awareness of incipient changes in a patient' clinical conditions - Perspectives of intensive care nurses. Euro Nursing 2016; 2016-10-17 - 2016-10-19
VID HIM UiT Untitled
 
16 Lykkeslet, Else; Gjengedal, Eva; Skrondal, Torill Helene; Storjord, May-Britt.
'On one's own strength' Healthcare providers' experience with introducing Marte Meo Counselling in dementia care. International Journal of Older People Nursing 2016 ;Volum 11.(1) s. 24-31
HIM HMR UiB Untitled
 
17 Storli, Sissel Lisa; Lykkeslet, Else; Delmar, Charlotte.
Assessing changes in a patient’s clinical condition: A hermeneutic phenomenological study in intensive care nursing. Nordic Conference in Nursing Research June 2016; 2016-06-15 - 2016-06-17
VID HIM UiT Untitled
 
18 Sæther, Wigdis Helen; Sørbø, Jan Inge; Gjengedal, Eva; Lykkeslet, Else.
Teater som danning i helseprofesjonene. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2016 ;Volum 12.(1) s. 106-114
HIM HVO NTNU UiB Untitled
 
2015
19 Kvande, Monica; Delmar, Charlotte; Lykkeslet, Else; Storli, Sissel Lisa.
Foresight and awareness of incipient changes in a patient' clinical conditions - Perspectives of intensive care nurses. Intensive & Critical Care Nursing 2015 ;Volum 31.(5) s. 261-268
VID HIM UiT Untitled
 
20 Lykkeslet, Else.
Hvor skal vi bo når vi blir gamle og syke?. Romsdals Budstikke. 2015 s. 38-39
HIM Untitled
 
21 Lykkeslet, Else; Ødegård, Atle.
Ikke "den demente", men person med demens : Vi har lagt merke til at mange snakker om "den demente". Men hvem er egentlig det?. Romsdals Budstikke. 2015
HIM Untitled
 
22 Sørbø, Jan Inge; Gjengedal, Eva; Sæther, Wigdis Helen; Lykkeslet, Else.
"All verden er en scene". Avslutningspresentasjon av forskningsprosjekt; 2015-09-22 - 2015-09-22
NORD HIM HVO UiB Untitled
 
23 Sørbø, Jan Inge; Sæther, Wigdis Helen; Gjengedal, Eva; Lykkeslet, Else.
Livsverd og livsdrama. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 2015 (3) s. 40-45
HIM HVO NTNU UiB Untitled
 
2014
24 Dybvik, Tove Katrin; Gjengedal, Eva; Lykkeslet, Else.
At the mercy of others – for better or worse. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2014 ;Volum 28.(3) s. 537-543
HIM NTNU UiB Untitled
 
25 Gjengedal, Eva; Lykkeslet, Else; Sørbø, Jan Inge; Sæther, Wigdis Helen.
Brightness in dark places’ : theatre as an arena for communicating life with dementia. Dementia 2014 ;Volum 13.(5) s. 598-612
HIM HVO NTNU UiB Untitled
 
26 Heggen, Kåre; Bjørkly, Stål; Ekeland, Tor-Johan; Gjengedal, Eva; Lykkeslet, Else; Sørbø, Jan Inge.
Doktorgradsstudium i helse- og sosialfag. Sunnmørsposten 2014
HIM HVO UiB Untitled
 
27 Lykkeslet, Else; Gjengedal, Eva; Skrondal, Torill Helene; Storjord, May-Britt.
Sensory stimulation-A way of creating mutual relations in dementia care. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2014 ;Volum 9. s. 1-10
HIM HMR UiB Untitled
 
2013
28 Gjengedal, Eva; Ekra, Else Mari Ruberg; Hol, Hege Bente; Kjelsvik, Marianne; Lykkeslet, Else; Michaelsen, Ragnhild K A; Orøy, Aud Jorunn; Skrondal, Torill Helene; Sundal, Hildegunn; Vatne, Solfrid; Wogn-Henriksen, Kjersti.
Vulnerability in health care – reflections on encounters in every day practice. Nursing Philosophy 2013 ;Volum 14.(2) s. 127-138
HIM HMR NTNU UIA UiB Untitled
 
29 Sørbø, Jan Inge; Gjengedal, Eva; Lykkeslet, Else; Sæther, Wigdis Helen.
Materialitet, makt og mening / Det som sitter i veggene. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2013 ;Volum 9.(1) s. 95-104
HIM HVO NTNU UiB Untitled
 
2012
30 Gjengedal, Eva; Lykkeslet, Else; Sørbø, Jan Inge; Sæther, Wigdis Helen.
Light in dark places : theatre as an arena for reflection for relatives of persons with dementia. 31st International Human Science Research Conference (IHSRC); 2012-06-25 - 2012-06-29
HIM HVO NTNU Untitled
 
31 Gjengedal, Eva; Lykkeslet, Else; Sørbø, Jan Inge; Sæther, Wigdis Helen.
Pårørende til personer med demenssykdom : kunst som refleksjonsgrunnlag for erkjennelse. Forskningsseminar - Helse- og sosialfagleg forsking. Midt-Norsk Nettverk (MNHS; 2012-04-26 - 2012-04-27
HIM HVO NTNU Untitled
 
2011
32 Lykkeslet, Else; Gjengedal, Eva; Skrondal, Torill Helene; Storjord, May-Britt.
From loneliness to belonging. I: 30th International Human Science Research Conference Intertwining body-self-world, 27-30 July 2011 : Programme and abstracts. St Catherine's College, Oxford: Department of Psychology, The Open University 2011 s. 48-48
HIM HMR UiB Untitled
 
33 Midtbust, May Helen; Lykkeslet, Else; Skovdahl, Kirsti.
"Med mobilen i lomma" : pårørendes erfaringer når en av deres nære dør. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2011 ;Volum 7.(1) s. 77-90
HIM NTNU Untitled
 
2010
34 Gjengedal, Eva; Lykkeslet, Else; Fagna, Heidi.
Demente kan verte aggressive. NRK Møre og Romsdal [Radio] 2010-07-01
HIM Untitled
 
35 Gjengedal, Eva; Lykkeslet, Else; Orøy, Aud Jorunn; Michaelsen, Ragnhild K A; Sundal, Hildegunn; Skrondal, Torill Helene; Vatne, Solfrid; Wogn-Henriksen, Kjersti.
Vulnerable groups’ experiences as basis for health care interaction. I: 29th International Human Science Research Conference : Giving Voice to Experience. Seattle University, August 4-8, 2010. Seattle, Australia: Seattle University College of Arts and Sciences 2010 s. 17-17
HIM HMR UiB Untitled
 
36 Sundal, Hildegunn; Lykkeslet, Else; Gjengedal, Eva; Blåka, Gunnhild.
Hospitalized children – How do parents and nurses experience their collaboration?. I: 29th International Human Science Research Conference : Giving Voice to Experience. Seattle University, August 4-8, 2010. Seattle, Australia: Seattle University College of Arts and Sciences 2010 s. 66-67
HIM UiB Untitled
 
2009
37 Lykkeslet, Else; Skrondal, Torill.
Bruk av sansestimulering til personer med demens. Demensdagene 2009 : Ny kunnskap - bedre behandling?; 2009-12-01 - 2009-12-02
HIM Untitled
 
38 Lykkeslet, Else; Skrondal, Torill.
Sensory Stimulation in Treatment of People with Dementia. I: 15th National Conference on Gerontological Nursing Alberta Bound. Banff, Alberta Canada: Canadian Gerontological Nursing Association (CGNA), 2009 s. 75-75
HIM Untitled
 
2008
39 Eines, Trude Fløystad; Lykkeslet, Else.
Hvilke forhold kan bidra til opplevelse av tillit i relasjon mellom helsepersonell og pårørende?. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2008 ;Volum 4.(1) s. 65-77
HIM Untitled
 
40 Lykkeslet, Else.
Sansestimulering. Omsorg 2008 : mestring - muligheter og mening; 2008-03-10 - 2008-03-12
HIM Untitled
 
41 Lykkeslet, Else; Furesund, Anna Sofie; Skrondal, Torill; Wogn-Henriksen, Kjersti.
Sansestimulering - metode og møte. 18th Alzheimer Europe Conference : Breaking Barriers; 2008-05-22 - 2008-05-25
HIM HMR Untitled
 
42 Lykkeslet, Else; Furesund, Anna Sofie; Skrondal, Torill; Wogn-Henriksen, Kjersti.
Sansestimulering - metode og møte. 19th Nordic Congress of Gerontology : Ageing, dignity and diversity; 2008-05-25 - 2008-05-28
HIM HMR Untitled
 
43 Lykkeslet, Else; Furesund, Anna Sofie; Skrondal, Torill; Wogn-Henriksen, Kjersti.
Sansestimulering - metode og møte. I: 19th Nordic Congress of Gerontology May 25.-28., 2008, Oslo, Norway : Ageing, dignity and diversity : Abstracts. Oslo: Nordisk gerontologisk forening 2008 s. 67-68
HIM HMR Untitled
 
44 Lykkeslet, Else; Furesund, Anna Sofie; Skrondal, Torill; Wogn-Henriksen, Kjersti.
Sansestimulering - metode og møte. I: 19th Nordic Congress of Gerontology May 25.-28., 2008, Oslo, Norway : Ageing, dignity and diversity : Abstracts. Oslo: Nordisk gerontologisk forening 2008 s. 58-
HIM HMR Untitled
 
45 Lykkeslet, Else; Skrondal, Torill.
Sensory stimulation - methods and meetings among people with dementia and difficult behaviour : results from research in Molde. Challenging images of elderly; 2008-05-19 - 2008-05-23
HIM Untitled
 
2007
46 Furesund, Anna Sofie; Lykkeslet, Else; Skrondal, Torill; Wogn-Henriksen, Kjersti.
Sansestimulering - metode og møte. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2007 ;Volum 5.(1) s. 37-49
HIM HMR Untitled
 
47 Furesund, Anna Sofie; Lykkeslet, Else; Skrondal, Torill; Wogn-Henriksen, Kjersti.
Signe som ikke ville dusje : om sansestimulering og samspill. Demens og alderspsykiatri 2007 ;Volum 11.(1) s. 19-22
HIM HMR Untitled
 
48 Furu, Eli Moksnes; Lykkeslet, Else.
En forskersamtale. Personaldager - Høgskolen i Tromsø; 2007-06-05 - 2007-06-05
UiT Untitled
 
49 Lykkeslet, Else; Gjengedal, Eva.
Methodological problems associated with practice-close research. Qualitative Health Research 2007 ;Volum 17.(5) s. 699-704
HIM UiB Untitled
 
2006
50 Furesund, Anna-Sofie; Lykkeslet, Else; Skrondal, Torill; Wogn-Henriksen, Kjersti.
Lærerikt og spennende og forske sammen : utfordringer i et forskende partnerskap. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2006 ;Volum 4.(2) s. 3-13
HIM HMR Untitled
 
    Vis neste liste