Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 121 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2021
1 Hofmann, Bjørn; Oftestad, Eivor Andersen; Magelssen, Morten.
Hva vil vi med fosterdiagnostikken? Fosterdiagnostikkens etikk. Cappelen Damm Akademisk 2021 (ISBN 9788202693992)
HINN MF NTNU UiO Untitled
 
2 Magelssen, Morten.
Å skape barn i bioteknologiens tidsalder. Inter Medicos 2021 ;Volum 64.(3) s. 4-5
MF UiO Untitled
 
3 Magelssen, Morten; Oftestad, Eivor Andersen; Hofmann, Bjørn Morten.
"Det frie valgets dilemma". Klassekampen 2021 s. 20-21
HINN UiO Untitled
 
4 Magelssen, Morten; Rasmussen, Magnhild; Wallace, Sean; Førde, Reidun.
Priority setting at the clinical level: the case of nusinersen and the Norwegian national expert group. BMC Medical Ethics 2021 ;Volum 22.(1) s. 1-8
OUS UiO Untitled
 
5 Oftestad, Eivor Andersen; Magelssen, Morten; Hofmann, Bjørn Morten.
"Hvordan skal vi bruke fosterdiagnostikk til det beste for individer og samfunn?". Morgenbladet 2021 ;Volum 9. s. 29-
HINN UiO Untitled
 
6 Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar; Magelssen, Morten.
Positive attitudes to advance care planning – a Norwegian general population survey. BMC Health Services Research 2021 ;Volum 21.
UiO Untitled
 
7 Wikstøl, David; Pedersen, Reidar; Magelssen, Morten.
Public attitudes and health law in conflict: somatic vs. mental care, role of next of kin, and the right to refuse treatment and information. BMC Health Services Research 2021 ;Volum 21.(1) s. 1-9
UiO Untitled
 
2020
8 Bahus, Marianne; Braut, Geir Sverre; Magelssen, Morten.
Tvilsom helsegevinst. Avisa Vårt land 2020 ;Volum 76.(121) s. 16-17
HVL UIA UiO Untitled
 
9 Ewnetu, Demelash Bezabih; Combs Thorsen, Viva; Solbakk, Jan Helge; Magelssen, Morten.
Still a moral dilemma: How Ethiopian professionals providing abortion come to terms with conflicting norms and demands. BMC Medical Ethics 2020 ;Volum 21.(1) s. 1-7
UiO Untitled
 
10 Fredheim, Olav Magnus; Skulberg, Ingeborg M; Magelssen, Morten; Steine, Siri.
Clinical and ethical aspects of palliative sedation with propofol—A retrospective quantitative and qualitative study. Acta Anaesthesiologica Scandinavica 2020 s. 1319-1326
AHUS NTNU STO UiO Untitled
 
11 Gustad, Kristine Espengren; Askjer, Åsta; Nortvedt, Per; Fredheim, Olav Magnus; Magelssen, Morten.
Refractory suffering at the end of life and the assisted dying debate: An interview study with palliative care nurses and doctors. Clinical Ethics 2020 s. -
AHUS NTNU UiO Untitled
 
12 Heggestad, Anne Kari Tolo; Førde, Reidun; Magelssen, Morten; Arnekleiv, Birgit.
Ethics reflection groups for school nurses. Nursing Ethics 2020 s. 1-11
VID UiO Untitled
 
13 Heggestad, Anne Kari Tolo; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar; Magelssen, Morten.
Prioriteringsutfordringer i helse- og omsorgstjenesten i kommunene under covid-19-pandemien. Tidsskrift for omsorgsforskning 2020 ;Volum 6.(1) s. -
UiO Untitled
 
14 Heggestad, Anne Kari Tolo; Magelssen, Morten; Pedersen, Reidar; Gjerberg, Elisabeth.
Ethical challenges in home-based care: A systematic literature review. Nursing Ethics 2020
VID UiO Untitled
 
15 Heggheim Kleiven, Daniel Joachim; Hartling, Ole; Ståhle, Fabian; Horn, Morten Andreas; Magelssen, Morten.
Dødshjelp: Lovverk, praksis og holdninger i de skandinaviske land. I: Dødshjelp i Norden? Etikk, klinikk og politikk. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202616571. s. 51-74
OUS UiO Untitled
 
16 Hofmann, Bjørn; Magelssen, Morten.
Mangelfulle argumenter for tidlig ultralyd. Tidsskrift for Den norske legeforening 2020 (10)
NTNU UiO Untitled
 
17 Horn, Morten Andreas; Heggheim Kleiven, Daniel Joachim; Magelssen, Morten.
Dødshjelp i Norden? Etikk, klinikk og politikk. Cappelen Damm Akademisk 2020 (ISBN 9788202616571) 317 s.
OUS UiO Untitled
 
18 Horn, Morten Andreas; Magelssen, Morten.
Fem spor i dødshjelpsdebatten. I: Dødshjelp i Norden? Etikk, klinikk og politikk. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202616571. s. 21-34
OUS UiO Untitled
 
19 Larsen, Berit Hofset; Magelssen, Morten; Dunlop, Oona; Pedersen, Reidar; Førde, Reidun.
Etiske dilemmaer i sykehusene under covid-19-pandemien. Tidsskrift for Den norske legeforening 2020 ;Volum 140.(18) s. 1-5
OUS UiO Untitled
 
20 Litleskar, Liv Astrid; Tolås Strander, Mette; Førde, Reidun; Magelssen, Morten.
Refusals to perform ritual circumcision: a qualitative study of doctors’ professional and ethical reasoning. BMC Medical Ethics 2020 ;Volum 21.
UiO Untitled
 
21 Magelssen, Morten.
Språk og virkelighet i dødshjelpsdebatten. I: Dødshjelp i Norden? Etikk, klinikk og politikk. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202616571. s. 35-50
UiO Untitled
 
22 Magelssen, Morten; Ewnetu, Demelash Bezabih.
Professionals’ experience with conscientious objection to abortion in Addis Ababa, Ethiopia: An interview study. Developing World Bioethics 2020 s. -
UiO Untitled
 
23 Magelssen, Morten; Førde, Reidun; Lillemoen, Lillian; Pedersen, Reidar.
Etikk i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk 2020 (ISBN 9788205534605) 249 s.
UiO Untitled
 
24 Magelssen, Morten; Førde, Reidun; Lillemoen, Lillian; Pedersen, Reidar.
Forord. I: Etikk i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205534605. s. 5-7
UiO Untitled
 
25 Magelssen, Morten; Pedersen, Reidar.
Hva er "etikk" i helsetjenesten?. I: Etikk i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205534605. s. 15-27
UiO Untitled
 
26 Magelssen, Morten; Pedersen, Reidar; Karlsen, Heidi Marie; Thoresen, Lisbeth.
Implementing clinical ethics committees as a complex intervention: presentation of a feasibility study in community care. BMC Medical Ethics 2020 ;Volum 21.(82)
UiO Untitled
 
27 Magelssen, Morten; Shaw, Joseph.
Intentions of Physicians and End of Life Care Team. I: Contemporary European Perspectives on the Ethics of End of Life Care. Springer Nature 2020 ISBN 978-3-030-40032-3. s. 315-334
UiO Untitled
 
28 Oftestad, Eivor Andersen; Magelssen, Morten; Hofmann, Bjørn Morten.
Sædløyse og morskap på tinget. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2020 (3-4) s. 317-324
HINN UiO Untitled
 
29 Solberg, Berge; Magelssen, Morten.
Abort og fosterdiagnostikk. I: Etikk i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205534605. s. 139-149
NTNU UiO Untitled
 
2019
30 Fredheim, Olav Magnus; Magelssen, Morten.
Etiske dilemmaer ved suicidalitet hos pasienter med kort forventet levetid. Tidsskrift for Den norske legeforening 2019 ;Volum 139.(16) s. 1574-1578
AHUS NTNU STO UiO Untitled
 
31 Gaasø, Ole Marius; Rø, Karin Isaksson; Bringedal, Berit; Magelssen, Morten.
Legers holdninger til aktiv dødshjelp. Tidsskrift for Den norske legeforening 2019 ;Volum 139.(1) s. 1-7
UiO Untitled
 
32 Haaland Barlaup, Astrid; Landsverk, Åse Marie; Myskja, Bjørn Kåre; Supphellen, Magne; Magelssen, Morten.
Acceptable attitudes and the limits of tolerance: Understanding public attitudes to conscientious objection in healthcare. Clinical Ethics 2019 ;Volum 14.(3) s. 115-121
NHH NTNU UiO Untitled
 
33 Hofmann, Bjørn Morten; Førde, Reidun; Magelssen, Morten.
Nødvendig helsehjelp eller bemidledes bakvei inn i offentlig helsetjeneste?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2019 ;Volum 139.(14)
NTNU UiO Untitled
 
34 Hofmann, Bjørn Morten; Magelssen, Morten; Førde, Reidun.
Ikke det offentliges ansvar. Dagens medisin 2019 (19)
NTNU UiO Untitled
 
35 Magelssen, Morten; Bærøe, Kristine.
Can clinical ethics committees be legitimate actors in bedside rationing?. BMC Medical Ethics 2019 ;Volum 20.(1) s. 1-8
UiB UiO Untitled
 
36 Magelssen, Morten; Hofmann, Bjørn Morten.
Tidlig ultralyd: Entusiasme må prøves mot kunnskap. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019
NTNU UiO Untitled
 
37 Magelssen, Morten; Le, Nhat Quang; Supphellen, Magne.
Secularity, abortion, assisted dying and the future of conscientious objection: modelling the relationship between attitudes. BMC Medical Ethics 2019 ;Volum 20.
NHH SNF UiO Untitled
 
38 Magelssen, Morten; Pedersen, Reidar; Miljeteig, Ingrid; Ervik, Håvard; Førde, Reidun.
Importance of systematic deliberation and stakeholder presence: A national study of clinical ethics committees. Journal of Medical Ethics 2019 ;Volum 46.(2) s. 66-70
HAUKELAND HMR UiB UiO Untitled
 
39 Pahle, Andreas; Vogt, Henrik; Magelssen, Morten; Hofmann, Bjørn Morten.
Testen sier "Downs". Hva nå?. Dagbladet 2019 s. 30-31
NTNU UiO Untitled
 
2018
40 Antonsen, Yngve; Normann, anne k meinich; Nilsen, Heidi Rapp; Magelssen, Morten.
Systematisk etikkarbeid krever lederforankring. Tidsskrift for omsorgsforskning 2018 ;Volum 4.(1) s. 40-49
NORCE UiO UiT Untitled
 
41 Hofmann, Bjørn; Magelssen, Morten.
In pursuit of goodness in bioethics: Analysis of an exemplary article. BMC Medical Ethics 2018 ;Volum 19.(60) s. 1-11
NTNU UiO Untitled
 
42 Hofmann, Bjørn Morten; Magelssen, Morten.
Fostertest: Liten viten, stor vilje. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018 s. 25-
NTNU UiO Untitled
 
43 Hofmann, Bjørn Morten; Magelssen, Morten.
Uvitenhet om NIPT i Uviten-spalten. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018 s. 37-
NTNU UiO Untitled
 
44 Karlsen, Heidi Marie; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun; Magelssen, Morten; Pedersen, Reidar; Lillemoen, Lillian.
Etikkarbeid i kommunal helse- og omsorgstjeneste – evaluering av etikkrefleksjonens innhold og betydning. Nordisk sygeplejeforskning 2018 ;Volum 8.(1) s. 22-36
UiO Untitled
 
45 Karlsen, Heidi Marie; Lillemoen, Lillian; Magelssen, Morten; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar; Gjerberg, Elisabeth.
How to succeed with ethics reflection groups in community healthcare? Professionals’ perceptions. Nursing Ethics 2018 ;Volum 26.(4) s. 1243-1255
UiO Untitled
 
46 Magelssen, Morten.
Er prioritering forenlig med helsepersonells profesjonsetikk?. I: Prioritering, styring og likebehandling: Utfordringer i norsk helsetjeneste. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 978-82-02-56935-8. s. 140-165
UiO Untitled
 
47 Magelssen, Morten; Førde, Reidun.
Prioritering i helsetjenesten: Ni dilemmaer i kjølvannet av Spinraza-saken. Nytt Norsk Tidsskrift 2018
UiO Untitled
 
48 Magelssen, Morten; Holmøy, Trygve; Horn, Morten Andreas; Fondenes, Ove; Dybwik, Knut Gustav; Førde, Reidun.
Ethical challenges in tracheostomy-assisted ventilation in amyotrophic lateral sclerosis. Journal of Neurology 2018 ;Volum 265.(11) s. 2730-2736
AHUS HAUKELAND NORD NLSH OUS UiO Untitled
 
49 Magelssen, Morten; Oftestad, Eivor Andersen; Solbakk, Jan Helge.
Abortlov uten diskriminering. Vårt land 2018 s. 14-15
MF UiO Untitled
 
50 Magelssen, Morten; Pedersen, Reidar; Førde, Reidun.
Hvordan arbeider klinisk etikk-komiteene?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2018 ;Volum 138.(2) s. 134-137
UiO Untitled
 
    Vis neste liste