Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 101 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Bahus, Marianne; Braut, Geir Sverre; Magelssen, Morten.
Tvilsom helsegevinst. Avisa Vårt land 2020
UIA UiB UiO Untitled
 
2 Ewnetu, Demelash Bezabih; Combs Thorsen, Viva; Solbakk, Jan Helge; Magelssen, Morten.
Still a moral dilemma: How Ethiopian professionals providing abortion come to terms with conflicting norms and demands. BMC Medical Ethics 2020 ;Volum 21.(1) s. 1-7
UiO Untitled
 
3 Fredheim, Olav Magnus; Skulberg, Ingeborg M; Magelssen, Morten; Steine, Siri.
Clinical and ethical aspects of palliative sedation with propofol—A retrospective quantitative and qualitative study. Acta Anaesthesiologica Scandinavica 2020 s. 1-8
AHUS NTNU STO UiO Untitled
 
4 Heggestad, Anne Kari Tolo; Førde, Reidun; Magelssen, Morten; Arnekleiv, Birgit.
Ethics reflection groups for school nurses. Nursing Ethics 2020 s. -
UiO Untitled
 
5 Magelssen, Morten; Ewnetu, Demelash Bezabih.
Professionals’ experience with conscientious objection to abortion in Addis Ababa, Ethiopia: An interview study. Developing World Bioethics 2020 s. -
UiO Untitled
 
6 Magelssen, Morten; Førde, Reidun; Lillemoen, Lillian; Pedersen, Reidar.
Etikk i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk 2020 (ISBN 9788205534605) 249 s.
UiO Untitled
 
7 Magelssen, Morten; Horn, Morten Andreas.
Dødshjelp i Norden? Etikk, klinikk og politikk. Cappelen Damm Akademisk 2020 (ISBN 9788202616571) 317 s.
OUS UiO Untitled
 
8 Magelssen, Morten; Pedersen, Reidar; Karlsen, Heidi Marie; Thoresen, Lisbeth.
Implementing clinical ethics committees as a complex intervention: presentation of a feasibility study in community care. BMC Medical Ethics 2020 ;Volum 21.(82)
UiO Untitled
 
9 Oftestad, Eivor Andersen; Magelssen, Morten; Hofmann, Bjørn Morten.
Sædløyse og morskap på tinget. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2020 (3-4) s. 317-324
HINN UiO Untitled
 
2019
10 Fredheim, Olav Magnus; Magelssen, Morten.
Etiske dilemmaer ved suicidalitet hos pasienter med kort forventet levetid. Tidsskrift for Den norske legeforening 2019 ;Volum 139.(16) s. 1574-1578
AHUS NTNU STO UiO Untitled
 
11 Gaasø, Ole Marius; Rø, Karin Isaksson; Bringedal, Berit; Magelssen, Morten.
Legers holdninger til aktiv dødshjelp. Tidsskrift for Den norske legeforening 2019 ;Volum 139.(1) s. 1-7
UiO Untitled
 
12 Haaland Barlaup, Astrid; Landsverk, Åse Marie; Myskja, Bjørn Kåre; Supphellen, Magne; Magelssen, Morten.
Acceptable attitudes and the limits of tolerance: Understanding public attitudes to conscientious objection in healthcare. Clinical Ethics 2019 ;Volum 14.(3) s. 115-121
NHH NTNU UiO Untitled
 
13 Hofmann, Bjørn Morten; Førde, Reidun; Magelssen, Morten.
Nødvendig helsehjelp eller bemidledes bakvei inn i offentlig helsetjeneste?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2019 ;Volum 139.(14)
NTNU UiO Untitled
 
14 Hofmann, Bjørn Morten; Magelssen, Morten; Førde, Reidun.
Ikke det offentliges ansvar. Dagens medisin 2019 (19)
NTNU UiO Untitled
 
15 Magelssen, Morten; Bærøe, Kristine.
Can clinical ethics committees be legitimate actors in bedside rationing?. BMC Medical Ethics 2019 ;Volum 20.(1) s. 1-8
UiB UiO Untitled
 
16 Magelssen, Morten; Hofmann, Bjørn Morten.
Tidlig ultralyd: Entusiasme må prøves mot kunnskap. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019
NTNU UiO Untitled
 
17 Magelssen, Morten; Le, Nhat Quang; Supphellen, Magne.
Secularity, abortion, assisted dying and the future of conscientious objection: modelling the relationship between attitudes. BMC Medical Ethics 2019 ;Volum 20.
NHH SNF UiO Untitled
 
18 Magelssen, Morten; Pedersen, Reidar; Miljeteig, Ingrid; Ervik, Håvard; Førde, Reidun.
Importance of systematic deliberation and stakeholder presence: A national study of clinical ethics committees. Journal of Medical Ethics 2019 ;Volum 46.(2) s. 66-70
HAUKELAND HMR UiB UiO Untitled
 
19 Pahle, Andreas; Vogt, Henrik; Magelssen, Morten; Hofmann, Bjørn Morten.
Testen sier "Downs". Hva nå?. Dagbladet 2019 s. 30-31
NTNU UiO Untitled
 
2018
20 Antonsen, Yngve; Normann, anne k meinich; Nilsen, Heidi Rapp; Magelssen, Morten.
Systematisk etikkarbeid krever lederforankring. Tidsskrift for omsorgsforskning 2018 ;Volum 4.(1) s. 40-49
NORCE UiO UiT Untitled
 
21 Hofmann, Bjørn; Magelssen, Morten.
In pursuit of goodness in bioethics: Analysis of an exemplary article. BMC Medical Ethics 2018 ;Volum 19.(60) s. 1-11
NTNU UiO Untitled
 
22 Hofmann, Bjørn Morten; Magelssen, Morten.
Fostertest: Liten viten, stor vilje. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018 s. 25-
NTNU UiO Untitled
 
23 Hofmann, Bjørn Morten; Magelssen, Morten.
Uvitenhet om NIPT i Uviten-spalten. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018 s. 37-
NTNU UiO Untitled
 
24 Karlsen, Heidi Marie; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun; Magelssen, Morten; Pedersen, Reidar; Lillemoen, Lillian.
Etikkarbeid i kommunal helse- og omsorgstjeneste – evaluering av etikkrefleksjonens innhold og betydning. Nordisk sygeplejeforskning 2018 ;Volum 8.(1) s. 22-36
UiO Untitled
 
25 Karlsen, Heidi Marie; Lillemoen, Lillian; Magelssen, Morten; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar; Gjerberg, Elisabeth.
How to succeed with ethics reflection groups in community healthcare? Professionals’ perceptions. Nursing Ethics 2018 ;Volum 26.(4) s. 1243-1255
UiO Untitled
 
26 Magelssen, Morten.
Er prioritering forenlig med helsepersonells profesjonsetikk?. I: Prioritering, styring og likebehandling: Utfordringer i norsk helsetjeneste. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 978-82-02-56935-8. s. 140-165
UiO Untitled
 
27 Magelssen, Morten; Førde, Reidun.
Prioritering i helsetjenesten: Ni dilemmaer i kjølvannet av Spinraza-saken. Nytt Norsk Tidsskrift 2018
UiO Untitled
 
28 Magelssen, Morten; Holmøy, Trygve; Horn, Morten Andreas; Fondenes, Ove; Dybwik, Knut Gustav; Førde, Reidun.
Ethical challenges in tracheostomy-assisted ventilation in amyotrophic lateral sclerosis. Journal of Neurology 2018 ;Volum 265.(11) s. 2730-2736
AHUS HAUKELAND NORD NLSH OUS UiO Untitled
 
29 Magelssen, Morten; Oftestad, Eivor Andersen; Solbakk, Jan Helge.
Abortlov uten diskriminering. Vårt land 2018 s. 14-15
MF UiO Untitled
 
30 Magelssen, Morten; Pedersen, Reidar; Førde, Reidun.
Hvordan arbeider klinisk etikk-komiteene?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2018 ;Volum 138.(2) s. 134-137
UiO Untitled
 
31 Magelssen, Morten; Solberg, Berge; Supphellen, Magne; Haugen, Guttorm.
Attitudes to prenatal screening among Norwegian citizens: liberality, ambivalence and sensitivity. BMC Medical Ethics 2018 ;Volum 19.(80) s. 1-8
NHH NTNU OUS UiO Untitled
 
32 Materstvedt, Lars Johan; Magelssen, Morten.
Missvisande och felaktigt från Smer. Läkartidningen 2018
NTNU UiO Untitled
 
33 Myskja, Bjørn Kåre; Magelssen, Morten.
Conscientious objection to intentional killing: an argument for toleration. BMC Medical Ethics 2018 ;Volum 19. s. -
NTNU UiO Untitled
 
2017
34 Blikshavn, Thomas; Husum, Tonje Lossius; Magelssen, Morten.
Four reasons why assisted dying should not be offered for depression. Journal of Bioethical Inquiry 2017 ;Volum 14.(1) s. 151-157
AHUS UiO Untitled
 
35 Bringedal, Berit; Isaksson Rø, Karin; Magelssen, Morten; Førde, Reidun; Aasland, Olaf G..
Between professional values, social regulations and patient preferences: medical doctors' perceptions of ethical dilemmas.. Journal of Medical Ethics 2017 ;Volum 44.(4) s. 239-243
UiO Untitled
 
36 Magelssen, Morten.
Professional and conscience-based refusals: the case of the psychiatrist's harmful prescription. Journal of Medical Ethics 2017 ;Volum 43.(12) s. 841-844
UiO Untitled
 
37 Magelssen, Morten; Karlsen, Heidi Marie; Pedersen, Reidar; Lillemoen, Lillian.
Hvordan lykkes med etikkarbeidet?. Sykepleien 2017
UiO Untitled
 
38 Magelssen, Morten; Miljeteig, Ingrid; Pedersen, Reidar; Førde, Reidun.
Roles and responsibilities of clinical ethics committees in priority setting. BMC Medical Ethics 2017 ;Volum 18.
HAUKELAND UiB UiO Untitled
 
39 Magelssen, Morten; Pedersen, Reidar.
Hva er etikk?. I: Etikk i psykiske helsetjenester. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-48163-3. s. 19-40
UiO Untitled
 
2016
40 Fredheim, Olav Magnus; Hansen, Thor Willy Ruud; Haugen, Guttorm; Magelssen, Morten.
Bør man kunne tilby keisersnitt ved trisomi 13 og 18?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2016 ;Volum 136.(7) s. 630-632
NTNU UiO Untitled
 
41 Fredheim, Olav Magnus; Hansen, Thor Willy Ruud; Haugen, Guttorm; Magelssen, Morten.
O. Fredheim og medarbeidere svarer. Tidsskrift for Den norske legeforening 2016 ;Volum 136.(10) s. 893-893
AHUS NTNU OUS UiO Untitled
 
42 Fredheim, Olav Magnus; Hansen, Thor Willy Ruud; Haugen, Guttorm; Magelssen, Morten.
O. Fredheim og medarbeidere svarer :. Tidsskrift for Den norske legeforening 2016 ;Volum 136.(11) s. 980-981
AHUS NTNU OUS UiO Untitled
 
43 Fredheim, Olav Magnus; Hansen, Thor Willy Ruud; Haugen, Guttorm; Magelssen, Morten.
Re: Keisersnitt ved trisomi 13 og 18 - en verdibasert vurdering :. Tidsskrift for Den norske legeforening 2016 ;Volum 136.(14/15) s. 1187-
AHUS NTNU OUS UiO Untitled
 
44 Magelssen, Morten.
How details matter morally in the debate on conscientious objection. The case of Norway. I: Jahrbuch Ethik in der Klinik 9. Verlag Königshausen & Neumann 2016 ISBN 978-3-8260-6071-7. s. 343-350
UiO Untitled
 
45 Magelssen, Morten.
Prenatal Diagnosis and the Christian Health Professional. Christian Bioethics 2016 ;Volum 22.(3) s. 325-339
UiO Untitled
 
46 Magelssen, Morten; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar.
Ethics support in community care makes a difference for practice. Nursing Ethics 2016 ;Volum 25.(2) s. 165-173
UiO Untitled
 
47 Magelssen, Morten; Gjerberg, Elisabeth; Pedersen, Reidar; Førde, Reidun; Lillemoen, Lillian.
The Norwegian national project for ethics support in community health and care services. BMC Medical Ethics 2016 ;Volum 17.(70) s. 1-8
UiO Untitled
 
48 Magelssen, Morten; Kaushal, Sophia; Kalala, Ariel Nyembwe.
Intending, hastening and causing death in non-treatment decisions: A physician interview study. Journal of Medical Ethics 2016 ;Volum 42.(9) s. 592-596
UiO Untitled
 
49 Magelssen, Morten; Nortvedt, Per; Solbakk, Jan Helge.
Rationing at the bedside: Immoral or unavoidable?. Clinical Ethics 2016 ;Volum 11.(4) s. 112-121
UiO Untitled
 
50 Magelssen, Morten; Pedersen, Reidar; Førde, Reidun.
Four Roles of Ethical Theory in Clinical Ethics Consultation. American Journal of Bioethics 2016 ;Volum 16.(9) s. 26-33
UiO Untitled
 
    Vis neste liste