Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 63 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Strandbu, Astrid; Langeland Mikkelsen, Reidun; Thørnblad, Renee; Flåm, Anna-Margrete.
Høring av barn i meklingsprosessen – en utforsking av mekleres dilemmaer Hearing children in the Family Mediation process Mediator's dilemmas. Fokus på familien 2019 ;Volum 4.(4) s. 327-344
UiT UNN Untitled
 
2 Thørnblad, Renee.
Samhandling med familie og nettverk- familierådsmodellen. Samhandling med brukere: Idealer, utfordringer og refleksjonsmodeller. Fagdag Hvordan lykkes med samhandling rundt sårbare barn og unge? Interkommunal fagdag, Finnsnes; 2019-10-17 - 2019-10-17
UiT Untitled
 
3 Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid; Salamonsen, Anita.
Hvordan påvirker barns deltakelse foreldremekling? Barns deltakelse som mål og middel. Barn 2019 ;Volum 37.(2) s. 67-80
UiT Untitled
 
2018
4 Holtan, Amy; Thørnblad, Renee; Skoglund, Jeanette.
Slektsfosterhjem: Barn, ungdom og unge voksnes familie- og barndomsforståelser. (Posterpresentasjon, Barn og unge kongressen, Bergen 2018); 2018-04-23 - 2018-04-27
UiT Untitled
 
5 Skoglund, Jeanette; Holtan, Amy; Thørnblad, Renee.
The meaning and making of childhoods in kinship care - young adults' narratives. Nordic Social Work Research 2018
UiT Untitled
 
6 Skoglund, Jeanette; Thørnblad, Renee.
Fremmer ettervern selvstendighet eller avhengighet? (Kronikk). Fontene. Et tidsskrift for Fellesorganisasjonen (FO) 2018 ;Volum 10. s. 40-41
UiT Untitled
 
7 Skoglund, Jeanette; Thørnblad, Renee; Holtan, Amy.
Children’s relationships with birth parents in childhood and adulthood: A qualitative longitudinal study of kinship care. Qualitative Social Work 2018
UiT Untitled
 
8 Skoglund, Jeanette; Thørnblad, Renee; Holtan, Amy.
Kinship care: Children, young people and young adults understanding of childhood, family life and relations. (Posterpresentasjon, EUSARF 2018 XV International Conference i Porto, Portugal); 2018-10-02 - 2018-10-05
UiT Untitled
 
9 Skoglund, Jeanette.
Upbringing by relatives. Incorporating new understandings and perspectives into the study of kinship foster care (Doctoral dissertation, University of Tromsø - The Arctic University of Norway). Faculty of Health Sciences, Regional Centre for Child and Youth Mental Health and Child Welfare (RKBU North): University of Tromsø - The Arctic University of Norway 2018 124 s.
UiT Untitled
 
10 Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid.
The Involvement of Children in the Process of Mandatory Family Mediation. I: Nordic Mediation Research. Springer 2018 ISBN 978-3-319-73018-9. s. 183-208
UiT Untitled
 
11 Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid; Grape, Lovise.
Hearing Children in Mediation (HBIM). International Conference on Shared Parenting 2018; 2018-11-22 - 2018-11-23
UiT Untitled
 
2017
12 Skoglund, Jeanette; Thørnblad, Renee.
Kinship care or upbringing by relatives? The need for ‘new’ understandings in research. European Journal of Social Work 2017 s. -
UiT Untitled
 
13 Strand, Nina; Thørnblad, Renee.
Ubehaget i skilsmissekulturen. Tidsskrift for norsk psykologforening [Tidsskrift] 2017-08-17
UiT Untitled
 
14 Thørnblad, Renee.
fosterhjem i slekt og netteverk. Forskningsresultater og idegrunnlag.. Fosterhjemsutvalget NOU; 2017-10-18 - 2017-10-18
UiT Untitled
 
15 Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid.
Children’s participation in family mediation. Children's rights to participation in decision making; 2017-10-26 - 2017-10-26
UiT Untitled
 
16 Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid; Sending, Vibeke Jensen.
Fortolkninger og praktisering av støttepersonrollen i familieråd i Norge. Tidsskriftet Norges Barnevern 2017 ;Volum 04.(04) s. 254-272
UiT Untitled
 
2016
17 Solbak, Laila; Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee.
Jul når mor og far er skilt. VG [Avis] 2016-12-18
UiT Untitled
 
18 Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee.
Barns erfaringer med deltakelse i mekling i lys av konfliktnivået mellom foreldrene. Fagdag ved Familievernkontoret i Tromsø; 2016-03-31 - 2016-03-31
UiT Untitled
 
19 Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee.
Forskningsprosjektet høring av barn i mekling. resultater og diskusjoner.. Faglig foredrag. Internopplæring familievernkontoret i Tromsø.; 2016-03-31 - 2016-03-31
UiT Untitled
 
20 Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee.
Hvem lytter egentlig til barna?. Bergens Tidende 2016 Suppl. 22. mars
UiT Untitled
 
21 Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee.
Resultater fra forskningsprosjektet Høring av barn i mekling. Forelesning til ministeren i BLD og politiske og faglige rådgivere; 2016-03-03 - 2016-03-03
UiT Untitled
 
22 Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee; Handegård, Bjørn Helge.
Involvering av barn i foreldremekling - Barns erfaringer fra meklinger ved varierende konfliktnivå og problembelastning. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2016 ;Volum 14.(4) s. 360-385
UiT Untitled
 
23 Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid.
Avgrens barnevernet. Klassekampen 2016 ;Volum 48.(89) s. 22-22
UiT Untitled
 
24 Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid.
Barnevernets ansvarsområde bør avgrenses. Bladet Nordlys 2016
UiT Untitled
 
25 Vis, Svein Arild; Handegård, Bjørn Helge; Holtan, Amy; Fossum, Sturla; Thørnblad, Renee.
Social functioning and mental health among children who have been living in kinship and non-kinship foster care: results from an 8-year follow-up with a Norwegian sample. Child & Family Social Work 2016 ;Volum 21.(4) s. 557-567
UiT Untitled
 
2015
26 Aarskog, Karin Nigar; Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee; Vis, Svein Arild.
Barn i Norge har fått grunnlovsfestet rett til å bli hørt.. Labyrinten. Kunnskapsmagasinet for UiT Norges Arktiske Unive [Fagblad] 2015-02-01
UiT Untitled
 
27 Christine, Guldbrandsen; Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee.
Barn i mekling. Aftenposten oppvekst [Fagblad] 2015-04-01
UiT Untitled
 
28 Ruud, Åste R.; Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee.
Barn i mekling. Kvifor passar dei ikkje saman lenger?. Rett på sak. Aktualitetsmagasin for domstolene. Nr 4 [Fagblad] 2015-12-01
UiT Untitled
 
29 Sending, Vibeke; Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee.
RKBU Nord Rapport 2015: «Familieråd i fosterhjemsarbeid» Presentasjon av utvalg, datamateriale og prosedyrer for datainnsamlingen.. Tromsø: RKBU Nord, UiT Norges arktiske universitet 2015 (ISBN 978-82-93031-40-6) 94 s.
UiT Untitled
 
30 Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee.
Barns erfaring med å være med på mekling. Erfaringsseminar; 2015-03-17 - 2015-03-18
UiT Untitled
 
31 Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee.
Hva står på spill? - Barns deltakelse og budskap i mekling. Fokus på familien 2015 ;Volum 43.(4) s. 271-291
UiT Untitled
 
32 Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee.
Hva står på spill? Barns aktørskap og budskap i mekling. Meklerkonferanse i Region Nord; 2015-05-06 - 2015-05-06
UiT Untitled
 
33 Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee.
Høring av Barn i Mekling (HBIM). Erfaringskonferanse; 2015-03-17 - 2015-03-17
UiT Untitled
 
34 Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee; Sending, Vibeke.
Presentasjon av forskningsresultater "Familieråd i fosterhjemsarbeid". Nordisk familierådskonferanse; 2015-11-02 - 2015-11-03
UiT Untitled
 
35 Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid.
Foreldres vurderinger etter evalueringsmøtet. ERFARINGSSEMINAR I BIM/Familievern; 2015-03-17 - 2015-03-17
UiT Untitled
 
36 Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid; Holtan, Amy; Jenssen, Toril Synnøve.
Family group conferences: from Maori culture to decision-making model in work with late modern families in Norway. European Journal of Social Work 2015 s. -
UiT Untitled
 
37 Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid; Sending, Vibeke.
Ivaretakelse av barns rett til deltakelse i Familieråd. Støttepersoners erfaringer og råd.. Nordisk familierådkonferanse; 2015-11-02 - 2015-11-03
UiT Untitled
 
2014
38 Jenssen, Toril Synnøve; Strandbu, Astrid; Holtan, Amy; Thørnblad, Renee.
Participation and protection. Dilemmas in Family Group Conference work. The 7th ESFR (European Society on Family Relations) Conference; 2014-09-03 - 2014-09-06
UiT Untitled
 
39 Jenssen, Toril Synnøve; Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee; Holtan, Amy.
Saksbehandleres dilemmaer - Utfordringer vedrørende barns deltakelse i familieråd om fosterhjem. Fontene forskning 2014 (01) s. 69-81
UiT Untitled
 
40 Thørnblad, Renee.
Familieråd i fosterhjemsarbeid. Bufdir. fagsamling; 2014-03-31 - 2014-03-31
UiT Untitled
 
41 Thørnblad, Renee.
Forskningstorget 20.september 2014. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Forskningstorget 2014. UiT; Tromsø. 2014-09-20 - 2014-09-20
UiT Untitled
 
42 Thørnblad, Renee; Holtan, Amy.
På tide å revidere barnevernets begreper. Fontene forskning 2014 (02) s. 81-82
UiT Untitled
 
2013
43 Holtan, Amy; Handegård, Bjørn Helge; Thørnblad, Renee; Vis, Svein Arild.
Placement disruption in long-term kinship and nonkinship foster care. Children and youth services review 2013 ;Volum 35.(7) s. 1087-1094
UiT Untitled
 
44 Thørnblad, Renee.
Evalueringsrapport Sjumilssteget i Troms fylke RKBU Rapport 2 - 2013. Tromsø: RKBU Nord 2013 (ISBN 978-82-93031-27-7) 37 s.
UiT Untitled
 
45 Thørnblad, Renee.
Oppvekst i slekt, slektsfosterhjem. Bufdir fagdager, Bufetat region Øst; 2013-01-30 - 2013-01-30
UiT Untitled
 
46 Thørnblad, Renee; Holtan, Amy.
Kinship Foster Children: Actors in their encounter with the Child Protection System. Qualitative Social Work 2013 ;Volum 12.(3) s. 307-322
UiT Untitled
 
2012
47 Thørnblad, Renee.
Redegjør for utviklingen innen familiesosiologien, og drøft hva forskning om slektsfosterhjem kan bidra med. Prøveforelesning ph.d.; 2012-04-26 - 2012-04-26
UiT Untitled
 
48 Thørnblad, Renee.
Slektsfosterhjem - et offentlig tiltak i private hjem. Fosterhjemskontakt : tidsskrift om fosterhjemsarbeid 2012 (4) s. 15-18
UiT Untitled
 
49 Thørnblad, Renee.
Slektsfosterhjem - forståelse og forskning. Bufdir., fagdager; 2012-12-04 - 2012-12-04
UiT Untitled
 
50 Thørnblad, Renee.
Slektsfosterhjem - Historikk, forståelse og forskning. Regionssamling fylkesnemndene for sosiale saker; 2012-11-15 - 2012-11-15
UiT Untitled
 
    Vis neste liste