Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 155 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2021
1 Kristensen, Kjersti Bergum; Lauritzen, Camilla; Reedtz, Charlotte.
Child-focused practice in social services for adults in Norway. Journal of Social Work 2021
UiT Untitled
 
2 Neumer, Simon-Peter; Jozefiak, Thomas; Reedtz, Charlotte; Stormark, Kjell Morten; Martinussen, Monica.
Strengere krav til tester. Det bør stilles strengere kvalitetskrav til tester som brukes for barn og unge i Norge.. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2021 ;Volum 58.(2) s. 220-220
NTNU UiB UiT Untitled
 
3 Reedtz, Charlotte.
Norske elever kan få store kunnskapshull og slite sosialt som følge av koronapandemien. NRK P4 Nyheter [Radio] 2021-02-04
UiT Untitled
 
4 Reedtz, Charlotte.
Professor maner til opprør mot koronatiltak: – Har blitt en nasjonal lydighetskonkurranse. NRK P4 Nyheter [Internett] 2021-03-13
UiT Untitled
 
5 Reedtz, Charlotte.
Professor ut mot tiltakene. NRK Helgemorgen [Radio] 2021-03-13
UiT Untitled
 
6 Reedtz, Charlotte.
Psykologiprofessor Charlotte Reedtz ved UiT er spesielt bekymret for de unge. NRK P4 Nyheter [Internett] 2021-03-13
UiT Untitled
 
7 Reedtz, Charlotte; Breivik, Kyrre; Martinussen, Monica; Eng, Helene.
Utdanningsdirektoratet gir dårlige råd om mobbing i skolen. Forskning.no 2021
NORCE UiT Untitled
 
8 Reedtz, Charlotte; Lauritzen, Camilla; van Doesum, Karin.
Child Talks+: A New Intervention to Support Families Affected by Parental Mental Illness. Journal of Parent and Family Mental Health 2021
UiT Untitled
 
9 Reedtz, Charlotte; Olsvik, Ørjan.
Vi krever koronapakke for barn og unge. Forskning.no 2021
UiT Untitled
 
2020
10 Aasheim, Merete; Fossum, Sturla; Reedtz, Charlotte; Handegård, Bjørn Helge; Martinussen, Monica.
Examining the Incredible Years Teacher Classroom Management Program in a Regular Norwegian School Setting: Teacher-Reported Behavior Management Practice, Problem Behavior in Classroom and School Environment, Teacher Self- and Collective Efficacy, and Classroom Climate. Sage Open 2020
UiT Untitled
 
11 Karin, van Doesum; Camilla, Lauritzen; Reedtz, Charlotte.
Manual Child Talks+. : UiT Norges Arktiske Universitet 2020 (ISBN 978-82-93031-78-9) 51 s.
UiT Untitled
 
12 Karin, von Doesum; Camilla, Lauritzen; Reedtz, Charlotte.
Håndbok til Barneperspektivsamtalen+. : UiT Norges Arktiske Universitet 2020 (ISBN 978-82-93031-76-5) 51 s.
UiT Untitled
 
13 Martinussen, Monica; Eng, Helene; Reedtz, Charlotte; Breivik, Kyrre; Jakobsen, Karine.
Hvilke psykisk helsefremmende tiltak virker for barn og unge?. Psykologisk.no 2020
NORCE UiT Untitled
 
14 Reedtz, Charlotte.
– Vi kan hjelpe barn som sliter nå. Forskning.no [Internett] 2020-04-10
UiT Untitled
 
15 Reedtz, Charlotte.
Covid-19 Fares Gently with Children and Youngsters, but They Bear a Large Burden Due to the Lock down of the Society. Child & Youth Services 2020 ;Volum 41.(3)
UiT Untitled
 
16 Reedtz, Charlotte.
Implementering: Hva, hvorfor og hvordan?. I: Barn, unge og kriminalitet. Hvordan forhindre at barn og unge kommer inn i eller fortsetter med en kriminell løpebane? Oppsummering og vurdering av virksomme tiltak, behandling og organisering.. Oslo: Folkehelseinstituttet 2020 ISBN 978-82-8406-125-2. s. 70-73
UiT Untitled
 
17 Reedtz, Charlotte; Wergeland, Gro Janne.
Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Dialektisk atferdsterapi for ungdom (Dialectical behavior therapy for Adolescents, DBT-A). Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2020
HAUKELAND UiB UiT Untitled
 
18 Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Reedtz, Charlotte.
Slik kan vi hjelpe barn som sliter nå. UiT.no [Internett] 2020-04-03
UiT Untitled
 
2019
19 Aasheim, Merete.
Young children with problem behaviour in school settings: Evaluation of the Incredible Years Teacher Classroom Management program in a Norwegian regular school setting. Tromsø: UiT - Norges arktiske universitet 2019 (ISBN 978-82-7589-739-6) 175 s.
UiT Untitled
 
20 Doesum, Karin van; Maia, Teresa M; Pereira, Catarina; Loureiro, Monica; Marau, Joana; Toscano, Lurdes; Lauritzen, Camilla; Reedtz, Charlotte.
The Impact of the “Semente” Program on the Family-Focused Practice of Mental Health Professionals in Portugal. Frontiers in Psychiatry 2019 ;Volum 10. s. 1-9
UiT Untitled
 
21 Eng, Helene; Reedtz, Charlotte; Martinussen, Monica.
Hjelp til valg av tiltak - Ungsinn. I: Familiens hus - organisering, samhandling og faglige perspektiver. : Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord 2019 ISBN 9788293031635.
UiT Untitled
 
22 Martinussen, Monica; Reedtz, Charlotte; Eng, Helene; Neumer, Simon-Peter; Patras, Joshua; Mørch, Willy-Tore.
Kriterier for prosedyrer og vurdering og klassifisering av tiltak (2. utgave, v 2.1). : Universitet i Tromsø 2019 60 s.
UiT Untitled
 
23 Reedtz, Charlotte; Doesum, Karin van; Signorini, Giulia; Lauritzen, Camilla; van Amelsvoort, Therese; Van Santvoort, Floor; Young, Allan H.; Conus, Philippe; Musil, Richard; Schulze, Thomas; Berk, Michael; Stringaris, Argyris; Piché, Geneviève; de Girolamo, Giovanni.
Promotion of Wellbeing for Children of Parents With Mental Illness: A Model Protocol for Research and Intervention. Frontiers in Psychiatry 2019 ;Volum 10. s. -
UiT Untitled
 
24 Reedtz, Charlotte; Klest, Sihu; Aalo, Nora Mortensen; Rasmussen, Ingrid Daae; Vittersø, Joar.
Results from an RCT on brief parent training: Long term effects on parental quality of life. Frontiers in Psychology 2019 ;Volum 10.
UiT Untitled
 
25 Reedtz, Charlotte; Kvestad, Ingrid; Slinning, Kari; Sandnes, Kjersti.
Strategi for RBUP/RKBUssatsing på sped- og småbarnsfeltet 2019-2022. : UiT Norges Arktiske universitet 2019 16 s.
NORCE NTNU RBUP-ØS UiT Untitled
 
26 Reedtz, Charlotte; Lauritzen, Camilla; Støver, Ylva Victoria; Freili, Janita; Rognmo, Kamilla.
Identification of Children of Parents With Mental Illness: A Necessity to Provide Relevant Support. Frontiers in Psychiatry 2019 ;Volum 9. s. -
UiT Untitled
 
2018
27 Aasheim, Merete; Drugli, May Britt; Reedtz, Charlotte; Handegård, Bjørn Helge; Martinussen, Monica.
Change in teacher–student relationships and parent involvement after implementation of the Incredible Years Teacher Classroom Management programme in a regular Norwegian school setting. British Educational Research Journal (BERJ) 2018 ;Volum 44.(6) s. 1064-1083
HINN NTNU UiT Untitled
 
28 Aasheim, Merete; Kirkhaug, Bente; Handegård, Bjørn Helge; Reedtz, Charlotte; Drugli, May Britt; Fossum, Sturla; Lydersen, Stian; Martinussen, Monica; Mørch, Willy-Tore.
Evaluering av De Utrolige Årenes skole- og barnehageprogram i Norge - endring i atferd hos barn i alderen 3-8 år. Barn & Unge kongressen 2018; 2018-04-23 - 2018-04-25
NTNU UiT Untitled
 
29 Aasheim, Merete; Reedtz, Charlotte; Handegård, Bjørn Helge; Martinussen, Monica; Mørch, Willy-Tore.
Evaluation of the Incredible Years Teacher Classroom Management Program in a Regular Norwegian School Setting. Scandinavian Journal of Educational Research 2018 s. 1-14
UiT Untitled
 
30 Eng, Helene; Reedtz, Charlotte; Martinussen, Monica.
Effekter av psykososiale intervensjoner for sped- og småbarn. Tromsø: UiT Norges arktiske universitet 2018 (ISBN 978-82-93031-57-4) 60 s.
UiT Untitled
 
31 Eng, Helene; Reedtz, Charlotte; Martinussen, Monica.
Translating evidence into practice. The challenge of preparing comprehensive systematic reviews and communicating evidence in a simple and useful way: Experiences from the Norwegian open access journal Ungsinn. Ninth EUSPR Conference and Members’ Meeting, October 24th – 26th 2018, Lisbon, Portugal; 2018-10-24 - 2018-10-26
UiT Untitled
 
32 Hukkelberg, Silje Sommer; Reedtz, Charlotte; Kjøbli, John.
Construct Validity of the Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI): An Exploratory Structural Equation Modeling Approach. European Journal of Psychological Assessment 2018 ;Volum 34.(1) s. 14-21
UiO UiT Untitled
 
33 Lauritzen, Camilla; Reedtz, Charlotte; Rognmo, Kamilla; Nilsen, Miriam Adele; Walstad, Anja.
Identification of and Support for Children of Mentally Ill Parents: A 5 Year Follow-Up Study of Adult Mental Health Services. Frontiers in Psychiatry 2018 ;Volum 9.
UiT Untitled
 
2017
34 Aasheim, Merete; Drugli, May Britt; Fossum, Sturla; Handegård, Bjørn Helge; Kirkhaug, Bente; Lydersen, Stian; Martinussen, Monica; Mørch, Willy-Tore; Reedtz, Charlotte.
Evaluering av De Utrolige Årenes (DUÅ)Skole- og barnehageprogram i Norge: Endring i atferd hos elever 6-8 år i skolen og hos barn 3-6 år i barnehagen. Felles fagdag oppvekst Verdal kommune Tema: Barn og unges psykiske helse; 2017-03-15 - 2017-03-15
NTNU UiT Untitled
 
35 Aasheim, Merete; Drugli, May Britt; Fossum, Sturla; Handegård, Bjørn Helge; Kirkhaug, Bente; Lydersen, Stian; Martinussen, Monica; Mørch, Willy-Tore; Reedtz, Charlotte.
The Incredible Years Teacher Classroom Management Program in Norway: Effects of a universal preventive effort in regular school- and kindergarten settings. Society for Prevention Research (SPR) 25th Annual Meeting; 2017-05-29 - 2017-06-02
NTNU UiT Untitled
 
36 Eng, Helene; Reedtz, Charlotte; Martinussen, Monica; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter.
Ungsinn (Young Mind). An online journal to promote evidence based practice in Norway.. 2017 ANNUAL MEETING. Prevention and Public Systems of Care: Research, Policy and Practice; 2017-05-30 - 2017-06-02
UiT Untitled
 
37 Kane, Aina Aune; Köhler-Olsen, Julia; Reedtz, Charlotte.
Aktivisering av unge sosialhjelpsmottakere - forutsetninger for overgang til arbeid. Tidsskrift for velferdsforskning 2017 ;Volum 20.(2) s. 117-133
OSLOMET UiT Untitled
 
38 Reedtz, Charlotte.
Artikkel/intervju i Troms Folkeblad om foreldreveiledning. [Avis] 2017-04-22
UiT Untitled
 
39 Reedtz, Charlotte.
Barn som pårørende i Psykisk helse- og rusklinikk, UNN – oversikt over barna våre og deres situasjon (2010-2016). Hvordan snakke med barna, ferdighetstrening.. Fagdag for barneansvarlige i Psykisk helse- og rusklinikken, UNN; 2017-09-26 - 2017-09-26
UiT Untitled
 
40 Reedtz, Charlotte.
Barn som pårørende; neste generasjon psykisk syke? Status for hvordan tiltak for barn med psykisk syke foreldre implementeres.. Jubileumsseminar for Willy-Tore Mørch, 70 år.; 2017-05-19
UiT Untitled
 
41 Reedtz, Charlotte.
De vitenskapelige kriteriene for klassifisering av tiltak i Ungsinn. Konsensusdrøfting av forskningsmetodisk kvalitet. Skåring av tiltaksbeskrivelse og implementeringskvalitet. Fra skåringer til klassifisering av tiltak: Å evaluere et tiltak jf. Ungsinns kriterier.. Forfatteropplæring i Ungsinn; 2017-04-24 - 2017-04-26
UiT Untitled
 
42 Reedtz, Charlotte.
Gir universelle foreldreveiledningstiltak målbare effekter?. FOLKEHELSE OG PSYKOLOGERS ROLLE I LOKALT FOLKEHELSEARBEID; 2017-09-20 - 2017-09-22
UiT Untitled
 
43 Reedtz, Charlotte.
Identifying and supporting children of mentally ill parents within adult mental health services. DOI · 10.1016/j.eurpsy.2017.01.175. 25th European Congress of Psychiatry; 2017-04-01 - 2017-04-04
UiT Untitled
 
44 Reedtz, Charlotte; Lauritzen, Camilla.
Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: ICDP. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2017 s. -
UiT Untitled
 
2016
45 Eng, Helene; Reedtz, Charlotte; Martinussen, Monica.
Hva er evidens?. I: Risiko, intervensjon og evidens. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-49022-2. s. 27-47
UiT Untitled
 
46 Eng, Helene; Reedtz, Charlotte; Martinussen, Monica; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter.
Implementing sustainable evidence based interventions within services for children in Norway: www.ungsinn.no. EUSPR; 2016-10-31 - 2016-11-02
UiT Untitled
 
47 Lauritzen, Camilla; Reedtz, Charlotte.
Adult mental health services and the collaboration with child protection services.. Journal of Hospital Administration 2016 ;Volum 5.(5) s. 72-78
UiT Untitled
 
48 Lauritzen, Camilla; Reedtz, Charlotte.
Child responsible personnel in adult mental health services. International Journal of Mental Health Systems 2016 ;Volum 10.(1)
UiT Untitled
 
49 Martinussen, Monica; Reedtz, Charlotte; Eng, Helene; Neumer, Simon-Peter; Patras, Joshua; Mørch, Willy-Tore.
Ungsinn - Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge. Kriterier og prosedyrer for vurdering og klassifisering av tiltak. Tromsø: Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord), UiT 2016 (ISBN 978-82-93031-43-7) 52 s.
RBUP-ØS UiT Untitled
 
50 Reedtz, Charlotte.
Proposal for joint European research on the Incredible Years in the future. European network for Incredible Years Researchers; 2016-09-27 - 2016-09-28
UiT Untitled
 
    Vis neste liste