Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 109 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Eng, Helene.
Foreldrestøtte. I: Familiens hus - organisering, samhandling og faglige perspektiver. : Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord 2019 ISBN 9788293031635.
UiT Untitled
 
2 Eng, Helene.
Virksomme tiltak. Ungsinn som kilde til informasjon i arbeid med forebygging av psykiske vansker hos barn og unge. Fagdag for barnevernstenesten i Søndre Norstrand, Oslo; 2019-12-12 - 2019-12-12
UiT Untitled
 
3 Eng, Helene; Reedtz, Charlotte; Martinussen, Monica.
Hjelp til valg av tiltak - Ungsinn. I: Familiens hus - organisering, samhandling og faglige perspektiver. : Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord 2019 ISBN 9788293031635.
UiT Untitled
 
4 Martinussen, Monica; Reedtz, Charlotte; Eng, Helene; Neumer, Simon-Peter; Patras, Joshua; Mørch, Willy-Tore.
Kriterier for prosedyrer og vurdering og klassifisering av tiltak (2. utgave, v 2.1). : Universitet i Tromsø 2019 60 s.
UiT Untitled
 
2018
5 Aasheim, Merete; Patras, Joshua; Eng, Helene; Natvig, Henrik.
Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: PALS – Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling (2.utg.). Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2018 ;Volum 2.(1) s. 1-25
UiO UiT Untitled
 
6 Eng, Helene; Reedtz, Charlotte; Martinussen, Monica.
Effekter av psykososiale intervensjoner for sped- og småbarn. Tromsø: UiT Norges arktiske universitet 2018 (ISBN 978-82-93031-57-4) 60 s.
UiT Untitled
 
7 Eng, Helene; Reedtz, Charlotte; Martinussen, Monica.
Translating evidence into practice. The challenge of preparing comprehensive systematic reviews and communicating evidence in a simple and useful way: Experiences from the Norwegian open access journal Ungsinn. Ninth EUSPR Conference and Members’ Meeting, October 24th – 26th 2018, Lisbon, Portugal; 2018-10-24 - 2018-10-26
UiT Untitled
 
2017
8 Eng, Helene.
Alle på lag mot mobbing. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2017
UiT Untitled
 
9 Eng, Helene.
Andre familiestøttende tiltak. I: Den krevende foreldrerollen. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-50088-4. s. 207-229
UiT Untitled
 
10 Eng, Helene.
Bryter den onde sirkelen. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2017
UiT Untitled
 
11 Eng, Helene.
Engstelse uten grunn. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2017
UiT Untitled
 
12 Eng, Helene.
Lærer å reagere annerledes. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2017
UiT Untitled
 
13 Eng, Helene.
Utvikling av virksom praksis for barn og unges psykiske helse. Nye kriterier for evidens i tidsskriftet Ungsinn.. Psykisk helse - 2017; 2017-01-23 - 2017-01-25
UiT Untitled
 
14 Eng, Helene.
Å mestre livet når mamma eller pappa er syk. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2017
UiT Untitled
 
15 Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar; Kjøbli, John.
Den krevende foreldrerollen. Gyldendal Akademisk 2017 (ISBN 978-82-05-50088-4) 234 s.
RBUP-ØS UiO UIS UiT Untitled
 
16 Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar; Kjøbli, John.
Introduksjon. I: Den krevende foreldrerollen. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-50088-4. s. 11-20
UiO UIS UiT Untitled
 
17 Eng, Helene; Kjøbli, John.
Foreldrerollen og samfunnet - Familiestøtte som forebyggende strategi. I: Den krevende foreldrerollen. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-50088-4. s. 21-46
RBUP-ØS UiT Untitled
 
18 Eng, Helene; Reedtz, Charlotte; Martinussen, Monica; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter.
Ungsinn (Young Mind). An online journal to promote evidence based practice in Norway.. 2017 ANNUAL MEETING. Prevention and Public Systems of Care: Research, Policy and Practice; 2017-05-30 - 2017-06-02
UiT Untitled
 
19 Holen, Solveig; Martinussen, Monica; Eng, Helene.
Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket Zero (2.utg.). Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2017 (2) s. -
RBUP-ØS UiT Untitled
 
20 Kjøbli, John; Eng, Helene.
Andre individrettede intervensjoner. I: Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205500891. s. 205-218
RBUP-ØS UiT Untitled
 
21 Kjøbli, John; Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar.
Introduksjon. I: Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205500891. s. 11-19
NORCE UiO UIS UiT Untitled
 
22 Kjøbli, John; Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar.
Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge. Gyldendal Akademisk 2017 (ISBN 9788205500891) 224 s.
RBUP-ØS UiO UIS UiT Untitled
 
2016
23 Eng, Helene.
Nye kriterier.
UiT Untitled
 
24 Eng, Helene.
Nyutdannede Ungsinnforfattere.
UiT Untitled
 
25 Eng, Helene.
Trygghet og glede i barnehagen - revidert.
UiT Untitled
 
26 Eng, Helene.
Ungsinn - Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge. Informasjon for en bedre kunnskapsbasert praksis..
UiT Untitled
 
27 Eng, Helene.
Ungsinn har blitt vitenskapelig tidsskrift.
UiT Untitled
 
28 Eng, Helene; Martinussen, Monica.
Making evidence-based informed interventions available in local communities. Ungsinn – the Norwegian database for evidencebased parental support.. Nordic Welfare States and Public Health - A Need for Transformative Change?; 2016-11-16 - 2016-11-17
UiT Untitled
 
29 Eng, Helene; Martinussen, Monica.
Presentasjon av Ungsinn - virksomme tiltak for barn og unge si psykiske helse. Frukostseminar om kvalitet i tenester knytt til oppvekst og folkehelse; 2016-10-25 - 2016-10-25
UiT Untitled
 
30 Eng, Helene; Martinussen, Monica.
Ungsinn – et elektronisk vitenskapelig tidsskrift om tiltak for barn og unges psykiske helse. Nasjonal fagkonferanse 2016. Hjelp som hjelper – evidensbaserte metoder for barn og unge gjennom to tiår; 2016-11-15 - 2016-11-16
UiT Untitled
 
31 Eng, Helene; Reedtz, Charlotte; Martinussen, Monica.
Hva er evidens?. I: Risiko, intervensjon og evidens. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-49022-2. s. 27-47
UiT Untitled
 
32 Eng, Helene; Reedtz, Charlotte; Martinussen, Monica; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter.
Implementing sustainable evidence based interventions within services for children in Norway: www.ungsinn.no. EUSPR; 2016-10-31 - 2016-11-02
UiT Untitled
 
33 Eng, Helene; Ulvund, Stein Erik.
Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Grønne tanker - glade barn (2. utg.).. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2016 ;Volum 1. s. 1-9
UiO UiT Untitled
 
34 Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Frønes, Ivar; Kjøbli, John.
Inkludering og utvikling– førebyggande intervensjonar i barnehage og skule. Gyldendal Akademisk 2016 (ISBN 9788205491854) 179 s.
RBUP-ØS UiO UIS UiT Untitled
 
35 Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Frønes, Ivar; Kjøbli, John.
Innleiing. I: Inkludering og utvikling– førebyggande intervensjonar i barnehage og skule. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205491854. s. 11-17
RBUP-ØS UiO UIS UiT Untitled
 
36 Frønes, Ivar; Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Kjøbli, John.
Intervensjon og evidens; forståelse og utfordringer. I: Risiko, intervensjon og evidens. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-49022-2.
RBUP-ØS UiO UIS UiT Untitled
 
37 Frønes, Ivar; Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Kjøbli, John.
Risiko, intervensjon og evidens. Gyldendal Akademisk 2016 (ISBN 978-82-05-49022-2) 129 s.
RBUP-ØS UiO UIS UiT Untitled
 
38 Martinussen, Monica; Reedtz, Charlotte; Eng, Helene; Neumer, Simon-Peter; Patras, Joshua; Mørch, Willy-Tore.
Ungsinn - Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge. Kriterier og prosedyrer for vurdering og klassifisering av tiltak. Tromsø: Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord), UiT 2016 (ISBN 978-82-93031-43-7) 52 s.
RBUP-ØS UiT Untitled
 
2015
39 Eng, Helene.
Bedre søvn for hele familien. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2015
UiT Untitled
 
40 Eng, Helene.
Trygghet og glede i barnehagen. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2015
UiT Untitled
 
41 Eng, Helene; Martinussen, Monica.
Sustainable and long lasting support for Family centers – examples from the work at the Norwegian database Ungsinn. The Nordic congress on child welfare 2015; 2015-08-26 - 2015-08-28
UiT Untitled
 
42 Eng, Helene; Patras, Joshua; Handegård, Bjørn Helge.
Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket TIBIR – Rådgiverintervensjonen.. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2015 ;Volum 2.
UiT Untitled
 
43 Eng, Helene; Ulvund, Stein Erik.
Beskrivelse og vurdering av tiltaket Grønne tanker – glade barn. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2015 ;Volum 1.
UiO UiT Untitled
 
44 Eng, Helene; Ulvund, Stein Erik.
Beskrivelse og vurdering av tiltaket Sov bedre!. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2015 ;Volum 1.
UiO UiT Untitled
 
45 Mørch, Willy-Tore; Martinussen, Monica; Reedtz, Charlotte; Eng, Helene.
Mobbing i Tromsøskolen. Nordlys 2015
UiT Untitled
 
2014
46 Drugli, May Britt; Eng, Helene.
Olweus - programmet - mot mobbing og antisosial atferd. Ungsinn.no.
NTNU UiT Untitled
 
47 Drugli, May Britt; Eng, Helene.
Olweus-programmet. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2014
NTNU UiT Untitled
 
48 Eng, Helene.
Den viktige snuoperasjonen. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2014
UiT Untitled
 
49 Eng, Helene.
Når babyen ikke slutter å gråte. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2014
UiT Untitled
 
50 Eng, Helene.
Skjerper innsatsen mot mobbing og trakassering. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2014
UiT Untitled
 
    Vis neste liste