Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 114 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2021
1 Eng, Helene.
Kunnskapsoppsumering og klassifisering av tiltaket: Circle of Security (COS) International – Parenting (COS-P) (2.utg.). Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2021 ;Volum 1.(1)
UiT Untitled
 
2 Reedtz, Charlotte; Breivik, Kyrre; Martinussen, Monica; Eng, Helene.
Utdanningsdirektoratet gir dårlige råd om mobbing i skolen. Forskning.no 2021
NORCE UiT Untitled
 
2020
3 Eng, Helene; Rye, Marte; Ulvund, Stein Erik.
Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Circle of Security Virginia - Familiemodellen (COS-VF, 2. utg.). Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2020
UiO UiT Untitled
 
4 Martinussen, Monica; Eng, Helene; Reedtz, Charlotte; Breivik, Kyrre; Jakobsen, Karine.
Hvilke psykisk helsefremmende tiltak virker for barn og unge?. Psykologisk.no 2020
NORCE UiT Untitled
 
5 Rye, Marte; Eng, Helene; Ulvund, Stein Erik.
Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Circle of Security Virginia – Gruppemodellen (COS-VG) (2. utg.). Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2020 ;Volum 2.(2)
UiO UiT Untitled
 
2019
6 Eng, Helene.
Foreldrestøtte. I: Familiens hus - organisering, samhandling og faglige perspektiver. : Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord 2019 ISBN 9788293031635.
UiT Untitled
 
7 Eng, Helene.
Virksomme tiltak. Ungsinn som kilde til informasjon i arbeid med forebygging av psykiske vansker hos barn og unge. Fagdag for barnevernstenesten i Søndre Norstrand, Oslo; 2019-12-12 - 2019-12-12
UiT Untitled
 
8 Eng, Helene; Reedtz, Charlotte; Martinussen, Monica.
Hjelp til valg av tiltak - Ungsinn. I: Familiens hus - organisering, samhandling og faglige perspektiver. : Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord 2019 ISBN 9788293031635.
UiT Untitled
 
9 Martinussen, Monica; Reedtz, Charlotte; Eng, Helene; Neumer, Simon-Peter; Patras, Joshua; Mørch, Willy-Tore.
Kriterier for prosedyrer og vurdering og klassifisering av tiltak (2. utgave, v 2.1). : Universitet i Tromsø 2019 60 s.
UiT Untitled
 
2018
10 Aasheim, Merete; Patras, Joshua; Eng, Helene; Natvig, Henrik.
Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: PALS – Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling (2.utg.). Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2018 ;Volum 2.(1) s. 1-25
UiO UiT Untitled
 
11 Eng, Helene; Reedtz, Charlotte; Martinussen, Monica.
Effekter av psykososiale intervensjoner for sped- og småbarn. Tromsø: UiT Norges arktiske universitet 2018 (ISBN 978-82-93031-57-4) 60 s.
UiT Untitled
 
12 Eng, Helene; Reedtz, Charlotte; Martinussen, Monica.
Translating evidence into practice. The challenge of preparing comprehensive systematic reviews and communicating evidence in a simple and useful way: Experiences from the Norwegian open access journal Ungsinn. Ninth EUSPR Conference and Members’ Meeting, October 24th – 26th 2018, Lisbon, Portugal; 2018-10-24 - 2018-10-26
UiT Untitled
 
2017
13 Eng, Helene.
Alle på lag mot mobbing. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2017
UiT Untitled
 
14 Eng, Helene.
Andre familiestøttende tiltak. I: Den krevende foreldrerollen. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-50088-4. s. 207-229
UiT Untitled
 
15 Eng, Helene.
Bryter den onde sirkelen. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2017
UiT Untitled
 
16 Eng, Helene.
Engstelse uten grunn. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2017
UiT Untitled
 
17 Eng, Helene.
Lærer å reagere annerledes. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2017
UiT Untitled
 
18 Eng, Helene.
Utvikling av virksom praksis for barn og unges psykiske helse. Nye kriterier for evidens i tidsskriftet Ungsinn.. Psykisk helse - 2017; 2017-01-23 - 2017-01-25
UiT Untitled
 
19 Eng, Helene.
Å mestre livet når mamma eller pappa er syk. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2017
UiT Untitled
 
20 Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar; Kjøbli, John.
Den krevende foreldrerollen. Gyldendal Akademisk 2017 (ISBN 978-82-05-50088-4) 234 s.
RBUP-ØS UiO UIS UiT Untitled
 
21 Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar; Kjøbli, John.
Introduksjon. I: Den krevende foreldrerollen. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-50088-4. s. 11-20
UiO UIS UiT Untitled
 
22 Eng, Helene; Kjøbli, John.
Foreldrerollen og samfunnet - Familiestøtte som forebyggende strategi. I: Den krevende foreldrerollen. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-50088-4. s. 21-46
RBUP-ØS UiT Untitled
 
23 Eng, Helene; Reedtz, Charlotte; Martinussen, Monica; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter.
Ungsinn (Young Mind). An online journal to promote evidence based practice in Norway.. 2017 ANNUAL MEETING. Prevention and Public Systems of Care: Research, Policy and Practice; 2017-05-30 - 2017-06-02
UiT Untitled
 
24 Holen, Solveig; Martinussen, Monica; Eng, Helene.
Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket Zero (2.utg.). Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2017 (2) s. -
RBUP-ØS UiT Untitled
 
25 Kjøbli, John; Eng, Helene.
Andre individrettede intervensjoner. I: Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205500891. s. 205-218
RBUP-ØS UiT Untitled
 
26 Kjøbli, John; Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar.
Introduksjon. I: Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205500891. s. 11-19
NORCE UiO UIS UiT Untitled
 
27 Kjøbli, John; Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar.
Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge. Gyldendal Akademisk 2017 (ISBN 9788205500891) 224 s.
RBUP-ØS UiO UIS UiT Untitled
 
2016
28 Eng, Helene.
Nye kriterier.
UiT Untitled
 
29 Eng, Helene.
Nyutdannede Ungsinnforfattere.
UiT Untitled
 
30 Eng, Helene.
Trygghet og glede i barnehagen - revidert.
UiT Untitled
 
31 Eng, Helene.
Ungsinn - Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge. Informasjon for en bedre kunnskapsbasert praksis..
UiT Untitled
 
32 Eng, Helene.
Ungsinn har blitt vitenskapelig tidsskrift.
UiT Untitled
 
33 Eng, Helene; Martinussen, Monica.
Making evidence-based informed interventions available in local communities. Ungsinn – the Norwegian database for evidencebased parental support.. Nordic Welfare States and Public Health - A Need for Transformative Change?; 2016-11-16 - 2016-11-17
UiT Untitled
 
34 Eng, Helene; Martinussen, Monica.
Presentasjon av Ungsinn - virksomme tiltak for barn og unge si psykiske helse. Frukostseminar om kvalitet i tenester knytt til oppvekst og folkehelse; 2016-10-25 - 2016-10-25
UiT Untitled
 
35 Eng, Helene; Martinussen, Monica.
Ungsinn – et elektronisk vitenskapelig tidsskrift om tiltak for barn og unges psykiske helse. Nasjonal fagkonferanse 2016. Hjelp som hjelper – evidensbaserte metoder for barn og unge gjennom to tiår; 2016-11-15 - 2016-11-16
UiT Untitled
 
36 Eng, Helene; Reedtz, Charlotte; Martinussen, Monica.
Hva er evidens?. I: Risiko, intervensjon og evidens. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-49022-2. s. 27-47
UiT Untitled
 
37 Eng, Helene; Reedtz, Charlotte; Martinussen, Monica; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter.
Implementing sustainable evidence based interventions within services for children in Norway: www.ungsinn.no. EUSPR; 2016-10-31 - 2016-11-02
UiT Untitled
 
38 Eng, Helene; Ulvund, Stein Erik.
Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Grønne tanker - glade barn (2. utg.).. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2016 ;Volum 1. s. 1-9
UiO UiT Untitled
 
39 Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Frønes, Ivar; Kjøbli, John.
Inkludering og utvikling– førebyggande intervensjonar i barnehage og skule. Gyldendal Akademisk 2016 (ISBN 9788205491854) 179 s.
RBUP-ØS UiO UIS UiT Untitled
 
40 Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Frønes, Ivar; Kjøbli, John.
Innleiing. I: Inkludering og utvikling– førebyggande intervensjonar i barnehage og skule. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205491854. s. 11-17
RBUP-ØS UiO UIS UiT Untitled
 
41 Frønes, Ivar; Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Kjøbli, John.
Intervensjon og evidens; forståelse og utfordringer. I: Risiko, intervensjon og evidens. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-49022-2.
RBUP-ØS UiO UIS UiT Untitled
 
42 Frønes, Ivar; Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Kjøbli, John.
Risiko, intervensjon og evidens. Gyldendal Akademisk 2016 (ISBN 978-82-05-49022-2) 129 s.
RBUP-ØS UiO UIS UiT Untitled
 
43 Martinussen, Monica; Reedtz, Charlotte; Eng, Helene; Neumer, Simon-Peter; Patras, Joshua; Mørch, Willy-Tore.
Ungsinn - Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge. Kriterier og prosedyrer for vurdering og klassifisering av tiltak. Tromsø: Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord), UiT 2016 (ISBN 978-82-93031-43-7) 52 s.
RBUP-ØS UiT Untitled
 
2015
44 Eng, Helene.
Bedre søvn for hele familien. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2015
UiT Untitled
 
45 Eng, Helene.
Trygghet og glede i barnehagen. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2015
UiT Untitled
 
46 Eng, Helene; Martinussen, Monica.
Sustainable and long lasting support for Family centers – examples from the work at the Norwegian database Ungsinn. The Nordic congress on child welfare 2015; 2015-08-26 - 2015-08-28
UiT Untitled
 
47 Eng, Helene; Patras, Joshua; Handegård, Bjørn Helge.
Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket TIBIR – Rådgiverintervensjonen.. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2015 ;Volum 2.
UiT Untitled
 
48 Eng, Helene; Ulvund, Stein Erik.
Beskrivelse og vurdering av tiltaket Grønne tanker – glade barn. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2015 ;Volum 1.
UiO UiT Untitled
 
49 Eng, Helene; Ulvund, Stein Erik.
Beskrivelse og vurdering av tiltaket Sov bedre!. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2015 ;Volum 1.
UiO UiT Untitled
 
50 Mørch, Willy-Tore; Martinussen, Monica; Reedtz, Charlotte; Eng, Helene.
Mobbing i Tromsøskolen. Nordlys 2015
UiT Untitled
 
    Vis neste liste