Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 114 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Lian, Olaug S.
Contested chronic conditions fused with medical uncertainty: gendered perspectives. I: Ageing, the Body and the Gender Regime: Health, illness and disease across the life course.. Routledge 2019 ISBN 9781138351929. s. 78-95
UiT Untitled
 
2018
2 Lian, Olaug S; Pettrém, Maria.
Nå kan sorg være en sykdom. Vårt Land [Avis] 2018-06-27
UiT Untitled
 
3 Lian, Olaug S; Robson, Catherine.
Socially constructed and structurally conditioned conflicts in territories of medical uncertainty. Social Theory & Health 2018 ;Volum 17.(1) s. 23-39
UiT Untitled
 
4 Robson, Catherine; Myers, Lorna; Pretorius, Chrisma; Lian, Olaug S; Reuber, Marcus.
Health related quality of life of people with non-epileptic seizures: The role of socio-demographic characteristics and stigma. Seizure 2018 ;Volum 55. s. 93-99
UiT Untitled
 
5 Strand, Nina; Lian, Olaug S.
Sykdommen vi ikke kan snakke om. Tidsskrift for Norsk psykologforening Vol 55, nr. 7, 2018 [Tidsskrift] 2018-07-02
UiT Untitled
 
2017
6 Lian, Olaug S; Robson, Catherine.
”It´s incredible how much I´ve had to fight.” Negotiating medical uncertainty in clinical encounters.. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2017 ;Volum 12. s. -
UiT Untitled
 
7 Lian, Olaug S; Robson, Catherine; Bondevik, Hilde.
Women With Long-Term Exhaustion in Fictional Literature: A Comparative Approach. I: Reading the Psycosomatic in Medical and Popular Culture: Something. Nothing. Everything. Routledge 2017 ISBN 9781315515694. s. 113-127
UiO UiT Untitled
 
8 Robson, Catherine; Lian, Olaug S.
“Blaming, shaming, humiliation”: Stigmatising medical interactions among people with non-epileptic seizures.. Wellcome Open Research 2017 ;Volum 2. s. -
UiT Untitled
 
9 Sand, Anne-Sofie; Emaus, Nina; Lian, Olaug S.
Motivation and obstacles for weight management among young women - a qualitative study with a public health focus - the Tromsø study: Fit Futures. BMC Public Health 2017 ;Volum 17.(417) s. -
UiT UNN Untitled
 
10 Sand, Anne-Sofie; Furberg, Anne-Sofie; Lian, Olaug S; Nielsen, Christopher Sivert; Pettersen, Gunn; Winther, Anne; Emaus, Nina.
Cross-sectional study of the differences between measured, perceived and desired body size and their relations with self-perceived health in young adults: The Tromsø Study - Fit Futures 2. Scandinavian Journal of Public Health 2017 ;Volum 45.(3) s. 322-330
FHI UiT UNN Untitled
 
2016
11 Hansen, Anne Helen; Lian, Olaug S.
Experiences of general practitioner continuity among women with chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis: a cross-sectional study. BMC Health Services Research 2016 ;Volum 16.(1) s. 1-8
UiT UNN Untitled
 
12 Hansen, Anne Helen; Lian, Olaug S.
How do women with chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis rate quality and coordination of health care services? A cross-sectional study. BMJ Open 2016 ;Volum 6.(4) s. -
UiT UNN Untitled
 
13 Lian, Olaug S; Grue, Jan.
Generating a Social Movement Online Community through an Online Discourse: The Case of Myalgic Encephalomyelitis. Journal of Medical Humanities 2016 s. 1-17
UiO UiT Untitled
 
14 Lian, Olaug S; Lorem, Geir F.
“I do not really belong out there anymore”: Sense of being and belonging among people With medically unexplained long-term fatigue. Qualitative Health Research 2016 ;Volum 27.(4) s. 474-486
UiT Untitled
 
15 Lian, Olaug S; Rapport, Frances.
Life according to ME: Caught in the ebb-tide. Health 2016 ;Volum 20.(6) s. 578-598
UiT Untitled
 
16 Robson, Catherine; Lian, Olaug S.
“Are you saying she’s mentally ill then?” Explaining medically unexplained seizures in clinical encounters. Forum Qualitative Sozialforschung 2016 ;Volum 17.(1) s. -
UiT Untitled
 
2015
17 Lian, Olaug S.
Far og sønn. Bokanmeldelse av Aksel Fugelli: Per Glimt av min far, Oslo: Cappelen Damm 2014.. Tidsskrift for Den norske legeforening 2015 ;Volum 135.(6) s. 571-
UiT Untitled
 
18 Lian, Olaug S.
Når etikken stopper forskningen. Morgenbladet [Avis] 2015-08-07
UiT Untitled
 
19 Lian, Olaug S; Bondevik, Hilde.
Medical constructions of long-term exhaustion, past and present. Sociology of Health and Illness 2015 ;Volum 37.(6) s. 920-935
UiO UiT Untitled
 
20 Lian, Olaug S; Hansen, Anne Helen.
Factors facilitating patient satisfaction among women with medically unexplained long-term fatigue: A relational perspective. Health 2015 ;Volum 20.(3) s. 308-326
UiT UNN Untitled
 
21 Lian, Olaug S; Nettleton, Sarah.
United we stand: Framing myalgic encephalomyelitis in a virtual symbolic community?. Qualitative Health Research 2015 ;Volum 25.(10) s. 1383-1394
UiT Untitled
 
22 Nilsen, Lisbeth; Lian, Olaug S.
ME-debatten: Mener legene bør starte dialogen. Dagens Medisin [Avis] 2015-02-10
UiT Untitled
 
23 Sand, Anne-Sofie; Emaus, Nina; Lian, Olaug S.
Overweight and obesity in young adult women: A matter of health or appearance? The Tromsø study: Fit futures. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2015 ;Volum 10. s. -
UiT UNN Untitled
 
2014
24 Guneriussen, Willy; Lian, Olaug S.
Redaktørenes introduksjon til nr. 1/2014. Sosiologisk Tidsskrift 2014 ;Volum 22.(1)
UiT Untitled
 
25 Hansen, Anne Helen; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Lian, Olaug S; Halvorsen, Peder Andreas.
Continuity of GP care is associated with lower use of complementary and alternative medical providers: a population-based cross-sectional survey. BMC Health Services Research 2014 ;Volum 14.(629) s. -
UiT UNN Untitled
 
26 Hansen, Anne Helen; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Lian, Olaug S; Halvorsen, Peder Andreas.
Continuity of the doctor-patient relationship may influence decisions to see a complementary and alternative medical care provider. The 36th Annual Meeting of the Society for Medical Decision Making October 18 - 22, 2014; 2014-10-18 - 2014-10-22
UiT UNN Untitled
 
27 Lian, Olaug S.
Hva ligger i navnet? Psykiatriske diagnoser og diagnosenes sosiologi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2014 ;Volum 51.(9) s. 723-728
UiT Untitled
 
28 Lian, Olaug S.
Karaktertrekkdiagnoser. Rus & samfunn 2014 ;Volum 8.(5) s. 39-44
UiT Untitled
 
29 Lian, Olaug S.
Om medisinske kunnskapsformer og klinisk blikk. Tidsskrift for Den norske legeforening 2014 ;Volum 134.(22) s. 2186-2186
UiT Untitled
 
2013
30 Lian, Olaug S.
Klassiker i nyutgivelse. Bokanmeldelse av Sarah Nettletons bok 'The sociology of health and illness'. Tidsskrift for Den norske legeforening 2013 ;Volum 133.(23-24) s. 2531-
UiT Untitled
 
31 Lian, Olaug S; Bondevik, Hilde.
Diagnosenes sosiologi: Medisinske forståelser av utmattede kvinner – før og nå. Sosiologisk Tidsskrift 2013 ;Volum 21.(4) s. 329-352
UiO UiT Untitled
 
2012
32 Butenschøn, Daniel; Lian, Olaug S.
Dårlig medisin. Dagens Næringsliv [Avis] 2012-12-29
UiT Untitled
 
33 Klüwer-Trotter, Birgitte; Lian, Olaug S.
Holdninger til legesøkning – variasjoner etter sosial tilhørighet?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2012 ;Volum 132.(1) s. 36-40
UiT Untitled
 
34 Lian, Olaug S.
Etter Gullalderen: Nye utfordringer for helsetjenesten. I: Fremtidens Helse-Norge. Fagbokforlaget 2012 ISBN 9788245012088. s. 27-55
UiT Untitled
 
35 Lian, Olaug S.
Medikaliseringens uttrykk, drivkrefter og implikasjoner. I: Helsesosiologi: Analyser av helse, sykdom og behandling. Gyldendal Akademisk 2012 ISBN 978-82-05-42414-2. s. 38-61
UiT Untitled
 
36 Lian, Olaug S.
Sint og sjenert kan bli psykiatrisk diagnose, debatt på NRK P1 Dagsnytt. NRK P1 [Radio] 2012-02-11
UiT Untitled
 
37 Lian, Olaug S.
Vitenskap og verdier i moderne medisin: Idealer og realiteter. Sosiologisk Årbok 2012 ;Volum 25.(2) s. 83-106
UiT Untitled
 
38 Lian, Olaug S.
Å iscenesette en fortelling om helse: Vitenskapssosiologiske refleksjoner. I: Helsesosiologi: Analyser av helse, sykdom og behandling. Gyldendal Akademisk 2012 ISBN 978-82-05-42414-2. s. 231-250
UiT Untitled
 
2011
39 Lian, Olaug S.
Ikke godt nok om medisinsk sosiologi. Tidsskrift for Den norske legeforening 2011 ;Volum 131.(21) s. 2151-
UiT Untitled
 
40 Lian, Olaug S.
NRK P1 Ekko - et aktuelt samfunnsprogram. NRK P1 [Radio] 2011-03-31
UiT Untitled
 
41 Lian, Olaug S.
Å se helse i lys av tid og sted. Tidsskrift for Den norske legeforening 2011 ;Volum 131.(9-10) s. 984-
UiT Untitled
 
2009
42 Lian, Olaug S; Westin, Steinar.
Bidrar helsetjenesten til sosiale ulikheter i helse?. I: Sosialepidemiologi - sosiale årsaker til sykdom og helsesvikt. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 978-82-05-39268-7. s. 315-335
UiT Untitled
 
43 Lian, Olaug S.
Helseprofesjonenes utvikling – et kontekstuelt perspektiv. Michael Quarterly 2009 ;Volum 6.(3) s. 313-320
UiT Untitled
 
44 Lian, Olaug S.
Medisinen - det falske marked?. I: Penger og verdier i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 978-82-05-39332-5. s. 39-53
UiT Untitled
 
2008
45 Lian, Olaug S.
Global challenges, global solutions? A cross-national comparison of primary health care in Britain, Norway and the Czech Republic. Health Sociology Review 2008 ;Volum 17.(1) s. 27-40
UiT Untitled
 
46 Lian, Olaug S.
Pasienten som kunde. I: Den moderne pasienten. Gyldendal Akademisk 2008 ISBN 9788205380974. s. S. [34]-56-
UiT Untitled
 
2007
47 Lian, Olaug S; Westin, Steinar.
O.S. Lian & S. Westin svarer. Tidsskrift for Den norske legeforening 2007 ;Volum 127.(15) s. 1961-
UiT Untitled
 
48 Lian, Olaug S; Westin, Steinar.
Raskere tilbake?. Ryggstøtten 2007 ;Volum 13.(2-3) s. 22-
UiT Untitled
 
49 Lian, Olaug S.
Når helse blir en vare. Medikalisering og markedsorientering i helsetjenesten. 2. utgave. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2007 (ISBN 82-7634-751-7) 260 s.
UiT Untitled
 
50 Lian, Olaug S.
Rural doctors on a global stage: Do local communities make a difference?. Social Theory & Health 2007 ;Volum 5.(1) s. 88-102
UiT Untitled
 
    Vis neste liste