Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 95 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Lian, Olaug S; Nettleton, Sarah; Wifstad, Åge; Dowrick, Christopher.
Modes of Interaction in Naturally Occurring Medical Encounters with General Practitioners: The ´One in a Million´ Study. Qualitative Health Research 2021 ;Volum 31.(6) s. 1129-1143
UiT Untitled
 
2020
2 Wifstad, Åge.
Behov for smitteforebyggende tiltak og belastning for befolkning, organisasjoner og næringsliv. Pandemien og profesjonsetikken; 2020-10-21 - 2020-10-21
UiT Untitled
 
3 Wifstad, Åge.
Folkehelseetikk. I: Etikk i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205534605. s. 160-169
UiT Untitled
 
4 Wifstad, Åge.
Helsefagenes etikk. En innføring. 2. utgave. Universitetsforlaget 2020 (ISBN 978-82-15-04801-7) 151 s.
UiT Untitled
 
2019
5 Wifstad, Åge.
Etikk, tvang og menneskerettigheter. Det obligatoriske grunnkurs i psykiatri; 2019-11-14 - 2019-11-14
UiT Untitled
 
6 Wifstad, Åge.
Vitenskapsteori. Sykepleien Forskning 2019
UiT Untitled
 
2018
7 Wifstad, Åge.
Etiske/filosofiske perspektiv og dilemma ved bruk av tvang. Respekt for autonomi og ivaretakelse av pasientens beste.. Den 10. nasjonale konferansen om menneskerettigheter - tvang og etikk; 2018-04-26 - 2018-04-26
UiT Untitled
 
8 Wifstad, Åge.
Vitenskapsteori for helsefagene. Universitetsforlaget 2018 (ISBN 978-82-15-02761-6) 202 s.
UiT Untitled
 
2017
9 Wifstad, Åge.
Etisk skjønn. NRK [Radio] 2017-10-01
UiT Untitled
 
10 Wifstad, Åge.
Humanisme og hverdagsetikk. Fagdag DPS Nordmøre og Romsdal; 2017-09-15 - 2017-09-15
UiT Untitled
 
11 Wifstad, Åge.
Illness as experienced - a phenomenological perspective. Contested Chronic Conditions; 2017-06-15 - 2017-06-16
UiT Untitled
 
12 Wifstad, Åge.
Menneskesyn og konsekvenser for behandling. Utdanningsprogram SEPREP; 2017-01-05 - 2017-01-05
UiT Untitled
 
13 Wifstad, Åge.
Moderation and happiness. Eiliv Lund 70 år; 2017-11-06 - 2017-11-06
UiT Untitled
 
2015
14 Wifstad, Åge.
Helhetsforståelse og kommunikasjon. Kurs Den norske legeforening; 2015-09-22 - 2015-09-22
UiT Untitled
 
15 Wifstad, Åge.
Helhetsforståelse og kommunikasjon. Kurs Den norske legeforening; 2015-11-03 - 2015-11-03
UiT Untitled
 
2014
16 Wifstad, Åge.
Fosterdiagnostikk - noen etiske utfordringer. Åpent møte om fosterdiagnostikk; 2014-09-10 - 2014-09-10
UiT Untitled
 
2013
17 Wifstad, Åge.
Etikk - mer enn et moteord?. 12. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri; 2013-02-07 - 2013-02-07
UiT Untitled
 
18 Wifstad, Åge.
Etikk og filosofi for blivende psykiatere. Kurs; 2013-05-29 - 2013-05-29
UiT Untitled
 
19 Wifstad, Åge.
Etikk og politikk i helsearbeid. Filosofiske samtaler; 2013-05-11 - 2013-05-11
UiT Untitled
 
20 Wifstad, Åge.
Foucaults skalpell. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2013 (3-4) s. 298-303
UiT Untitled
 
21 Wifstad, Åge.
Helsefagenes etikk. En innføring. Universitetsforlaget 2013 (ISBN 978-82-15-02077-8) 152 s.
UiT Untitled
 
22 Wifstad, Åge.
I kategorienes vold?. LIS-møte; 2013-10-08 - 2013-10-08
UiT Untitled
 
23 Wifstad, Åge.
Klinisk etikk i akuttpsykiatrisk praksis. 12. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri; 2013-02-07 - 2013-02-07
UiT Untitled
 
24 Wifstad, Åge.
Normalitet og avvik - et filosofisk perspektiv. Niende nasjonale TIPS-konferanse; 2013-10-10 - 2013-10-10
UiT Untitled
 
25 Wifstad, Åge.
Prosedyresamfunnet. Medisinsk-filosofisk forum; 2013-10-08 - 2013-10-08
UiT Untitled
 
2012
26 Wifstad, Åge.
Dyre piller. I: Forskning og penger. Oslo: Forskningsetiske komiteer 2012 ISBN 978-82-7682-063-8. s. 65-79
UiT Untitled
 
27 Wifstad, Åge.
Menneskesyn og konsekvenser for behandlingen. SEPREP Tverrfaglig utdanningsprogram; 2012-04-18 - 2012-04-18
UiT Untitled
 
28 Wifstad, Åge.
Normalitet og avvik - et filosofisk perspektiv. Dalane-seminaret; 2012-12-06 - 2012-12-06
UiT Untitled
 
29 Wifstad, Åge.
"Overbehandling" - noen etiske aspekter. Seminar; 2012-11-14 - 2012-11-14
UiT Untitled
 
30 Wifstad, Åge.
Psykisk helsevern sitt samfunnsoppdrag. Til fare for seg selv eller andre?; 2012-03-07 - 2012-03-07
UiT Untitled
 
31 Wifstad, Åge.
Sikre svar som våpen mot tvil. Til fare for seg selv eller andre?; 2012-03-07 - 2012-03-07
UiT Untitled
 
32 Wifstad, Åge.
Stigma og ulike kulturelle og sosiologiske perspektiver. SEPREP Tverrfaglig utdanningsprogram; 2012-04-18 - 2012-04-18
UiT Untitled
 
2011
33 Agledahl, Kari Milch; Førde, Reidun; Wifstad, Åge.
Choice is not the issue. The misrepresentation of healthcare in bioethical discourse. Journal of Medical Ethics 2011 ;Volum 37.(4) s. 212-215
HFI UiO UiT Untitled
 
34 Agledahl, Kari Milch; Gulbrandsen, Pål; Førde, Reidun; Wifstad, Åge.
Courteous but not curious: how doctors' politeness masks their existential neglect. A qualitative study of video-recorded patient consultations. Journal of Medical Ethics 2011 ;Volum 37.(11) s. 650-654
AHUS HFI UiO UiT Untitled
 
35 Foss, Torberg; Wifstad, Åge.
Humanismens vilkår i prosedyrenes tid. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2011 ;Volum 48.(6) s. 544-549
UiT Untitled
 
36 Wifstad, Åge.
Sykdomskontekster. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo 2011 ;Volum 21.(1) s. 48-48
UiT Untitled
 
2010
37 Agledahl, Kari Milch; Førde, Reidun; Wifstad, Åge.
Clinical essentialising: a qualitative study of doctors' medical and moral practice. Medicine, Health care and Philosophy 2010 ;Volum 13.(2) s. 107-113
HFI UiO UiT Untitled
 
38 Wifstad, Åge.
Begrensning av livsforlengende behandling - etiske perspektiver. Etikk-seminar, UNN Harstad; 2010-05-06 - 2010-05-06
UiT Untitled
 
39 Wifstad, Åge.
Hva mener vi med legekunst, og kan den formidles?. Jubileumskonferanse for praksislærere; 2010-04-22 - 2010-04-22
UiT Untitled
 
40 Wifstad, Åge.
Legekunst. I: Festskrift til Hjørdis Nerheim i anledning 70-årsdagen. Unipub forlag 2010 ISBN 978-82-303-1614-6. s. 97-108
UiT Untitled
 
41 Wifstad, Åge.
Samhandlingskompetanse - filosofiske perspektiver. Fagdag, Steigentunet; 2010-10-07 - 2010-10-07
UiT Untitled
 
42 Wifstad, Åge.
Trist, motløs, deprimert? Psykisk lidelse i eksistensielt og samfunnsmessig perspektiv. Psykiatri i Nord 2010; 2010-06-02 - 2010-06-02
UiT Untitled
 
43 Wifstad, Åge.
Verdier i praksis. Fagseminar Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, UNN; 2010-09-01 - 2010-09-01
UiT Untitled
 
2009
44 Wifstad, Åge.
Da medisinen reddet etikken. Lørdagsuniversitetet; 2009-01-03 - 2009-01-03
UiT Untitled
 
45 Wifstad, Åge.
Hva er humanistisk medisin?. Nordic Risk Group 6th Annual Meeting; 2009-03-06 - 2009-03-06
UiT Untitled
 
2008
46 Wifstad, Åge.
External and internal evidence in clinical judgment: The evidence-based medicine attitude. Philosophy, Psychiatry, and Psychology 2008 ;Volum 15.(2) s. 135-139
UiT Untitled
 
47 Wifstad, Åge.
Medicine-based values?. Philosophy, Psychiatry, and Psychology 2008 ;Volum 15.(2) s. 179-182
UiT Untitled
 
48 Wifstad, Åge.
Rethinking informed consent in bioethics. Forskningsetikk 2008 (3) s. -
UiT Untitled
 
2007
49 Wifstad, Åge.
Etikk og geriatri. Kurs for indremedisinere, Den norske lægeforening; 2007-12-10 - 2007-12-10
UiT Untitled
 
50 Wifstad, Åge.
Etikk ved hodeskader. Faglunsj; 2007-11-29 - 2007-11-29
UiT Untitled
 
    Vis neste liste