Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 284 << Forrige 1 2 3 4 5 6    Neste >>

2021
1 Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Graff, Ola; Schirmer, Henrik; Salamonsen, Anita; Mehus, Grete.
The art of yoik in care: Sami caregivers’ experiences in dementia care in Northern Norway. 20th Nordic migration research conference and 17th ETMU conference – Colonial/racial histories, national narratives and transnational migration; 2021-01-11 - 2021-01-14
UiT UiO Untitled
 
2 Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Graff, Ola; Schirmer, Henrik; Salamonsen, Anita; Mehus, Grete.
The art of yoik in care: Sami caregivers’ experiences in dementia care in Northern Norway. Arctic Frontiers; 2021-02-01 - 2021-02-04
UiT UiO Untitled
 
3 Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Cardenas, Nicole Elizabeth; Game, Julia Rose; Berg, Siv Hilde; Salamonsen, Anita; Storm, Marianne; Aase, Karina.
User involvement in adolescents’ mental healthcare: a systematic review. European Child and Adolescent Psychiatry 2021 s. -
SUS UIS UiT Untitled
 
2020
4 Hämäläinen, Soile; Musial, Frauke; Graff, Ola; Schirmer, Henrik; Salamonsen, Anita; Mehus, Grete.
The art of yoik in care: Sami caregivers' experiences in dementia in Northern Norway. Nordic Journal of Arts, Culture and Health 2020 ;Volum 2.(1) s. 22-37
UiO UiT UNN Untitled
 
5 Hämäläinen, Soile; Musial, Frauke; Olsen, Torjer Andreas; Graff, Ola; Salamonsen, Anita.
Yoik experiences and possible positive health outcomes: an explorative pilot study. Várdduo-seminariet; 2020-03-25
UiT UiO Untitled
 
6 Hämäläinen, Soile Päivikki; Salamonsen, Anita; Mehus, Grete; Schirmer, Henrik; Graff, Ola; Musial, Frauke.
Yoik in Sami elderly and dementia care – A potential for a culture sensitive music therapy?. Nordic journal of music therapy 2020
UiO UiT UNN Untitled
 
7 Hansen, Frank; Berntsen, Gro Karine Rosvold; Salamonsen, Anita.
Medical pluralism in the aftermath of cancer: health seeking actions and cancer patients’ shaping of trajectories to healing. Anthropology & Medicine 2020 ;Volum 27.(3)
UiO UiT UNN Untitled
 
8 Salamonsen, Anita.
"Grensevandrere i ingenmannsland": Pasientsikkerhet og kreftpasienters bruk av alternativ behandling. Kreftforeningen - Verktøykasse for helsepersonell; 2020-02-27 - 2020-02-27
UiT Untitled
 
9 Salamonsen, Anita.
Hvordan kommunisere med kreftpasienter om bruk av alternativ behandling?. Kreftforeningen - Verktøykasse for helsepersonell; 2020-02-27 - 2020-02-27
UiT Untitled
 
10 Salamonsen, Anita.
INVOLVERT: Utfordringer med brukermedvirkning i barnevern, familievern og psykiske helsetjenester for barn og unge – ferske data og et uferdig verktøy. INVOLVERT-seminaret 2020; 2020-09-30 - 2020-10-01
UiT Untitled
 
11 Salamonsen, Anita.
Norske kreftpasienters bruk av alternativ behandling: Bakgrunn og relevans for helsepersonell. Kreftforeningen - Verktøykasse for helsepersonell; 2020-02-27 - 2020-02-27
UiT Untitled
 
12 Salamonsen, Anita; Bakken, Solveig Rostøl.
Pasientperspektiver: Hvorfor bruker kreftpasienter alternativ behandling?. Kreftforeningen - Verktøykasse for helsepersonell; 2020-02-27 - 2020-02-27
UiT Untitled
 
13 Salamonsen, Anita; Hämäläinen, Soile Päivikki.
UngKven - Nuorikvääni: Status og veien videre. Møte med Kvääninuoret – Kvenungdommen, Norske kveners forbund - Ruijan kvääniliitto og Språkrådet; 2020-12-04 - 2020-12-04
UiT Untitled
 
14 Salamonsen, Anita; Hämäläinen, Soile Päivikki; Karlsen, Mariann Schjølberg.
Vil vite hvordan det er å være ung med kvensk bakgrunn. uit.no [Internett] 2020-10-21
UiT Untitled
 
15 Salamonsen, Anita; Lanes, Laila.
Forsker på unge kvener. NRK Kveeni Etterniddagssending NRK Troms og Finnmark 46.35 [Radio] 2020-07-08
UiT Untitled
 
16 Salamonsen, Anita; Lanes, Laila.
Starter forskning på unge kvener. nrk.no [Internett] 2020-07-08
UiT Untitled
 
17 Salamonsen, Anita; Torrissen, Wenche; Brøndbo, Per Håkan.
RELÆKST TEATER: En studie av tilgjengelige teaterforestillinger for barn og unge med funksjonsnedsettelser ​. Samarbeidsmøte UIT og Hålogland Teater; 2020-10-21
HVO UiT Untitled
 
18 Skoglund, Jeanette; Salamonsen, Anita.
"Det gode intervjuet - En innføringsvideo om kvalitativ evaluering" (video 3 av 3). Bidrag til Folkehelseprogrammet; 2020-09-09
UiT Untitled
 
19 Skoglund, Jeanette; Salamonsen, Anita.
"Kvalitative intervju som evalueringsverktøy - En innføringsvideo om kvalitativ evaluering"(video 1 av 3). Bidrag til Folkehelseprogrammet; 2020-09-09
UiT Untitled
 
20 Skoglund, Jeanette; Salamonsen, Anita.
"Å tilrettelegge for kvalitative intervjuer - En innføringsvideo om kvalitativ evaluering" (video 2 av 3). Bidrag til Folkehelseprogrammet; 2020-09-09
UiT Untitled
 
21 Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee; Salamonsen, Anita.
Hvordan kan vi forstå barns tilfredshet med egen involvering i foreldremekling?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2020 ;Volum 18.(1) s. 60-78
UiT Untitled
 
22 Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Cardenas, Nicole Elizabeth; Game, Julia Rose; Berg, Siv Hilde; Salamonsen, Anita; Aase, Karina; Storm, Marianne.
Brukermedvirkning ved ungdoms bruk av psykiske helsetjenester: en systematisk litteraturstudie.. INVOLVERT-seminaret: Brukermedvirkning i tjenester som involverer barn og unge; 2020-09-30 - 2020-10-01
UIS UiT Untitled
 
2019
23 Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Graff, Ola; Olsen, Torjer Andreas; Salamonsen, Anita.
Yoik and possible positive health connection - an explorative qualitative study. Klemetspelet - Jamtjordmartnan; 2019-08-23 - 2019-08-25
UiO UiT Untitled
 
24 Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Olsen, Torjer Andreas; Graff, Ola; Salamonsen, Anita.
Joikens mulige helsefordeler: en utforskende kvalitativ pilotstudie. Seminar for samisk helse og sosialfaglig nettverk; 2019-01-25 - 2019-01-25
UiO UiT Untitled
 
25 Hansen, Frank; Berntsen, Gro Karine Rosvold; Salamonsen, Anita.
Patient pathways as social drama: A qualitative study of cancer trajectories from the patient’s perspective. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2019 ;Volum 14.(1)
UiT UNN Untitled
 
26 Salamonsen, Anita.
«Hva er viktig for deg?» Pasientperspektiver på pasientforløp og kreftomsorg blant personer som lever med endetarmskreft. Best Practice Nordic Onkologi/Hematologi 2019 s. 38-40
UiO UiT Untitled
 
27 Salamonsen, Anita.
Når idealer skal omsettes i praksis: Utfordringer med brukermedvirkning i tjenester for barn og unge. God samhandling for barn og unge i Finnmark; 2019-06-12 - 2019-06-13
UiT Untitled
 
28 Salamonsen, Anita.
Samhandling med brukere: Idealer, utfordringer og refleksjonsmodeller. Fagdag Hvordan lykkes med samhandling rundt sårbare barn og unge?; 2019-10-17 - 2019-10-17
UiT Untitled
 
29 Salamonsen, Anita; Hågvar, Frøydis Benestad Hansen.
Kreftpasienter sper på med alternativ behandling: Offentlig kreftomsorg strekker ikke til. Helse- og livsstilsmagasinet Medium [Tidsskrift] 2019-02-15
UiT Untitled
 
30 Salamonsen, Anita; Wiesener, Solveig.
Alternativ medisin: Trygt og nyttig - eller uregulert og udokumentert?. Dagens medisin 2019 s. 41-41
UiT Untitled
 
31 Salamonsen, Anita; Wiesener, Solveig.
“Then I went to a hospital abroad”: acknowledging implications of stakeholders’ differing risk understandings related to use of complementary and alternative medicine in European health care contexts. BMC Complementary Medicine and Therapies 2019 ;Volum 19.(93)
UiT Untitled
 
32 Salamonsen, Anita; Wiesener, Solveig.
Ulik forståelse av risiko ved alternativ behandling. Dagens medisin 2019
UiT Untitled
 
33 Saus, Merete; Douglas, Marcela; Hansen, Ketil Lenert; Salamonsen, Anita.
Hva kan barnevernet gjøre for å øke sin kompetanse om den romske minoriteten og andre minoriteter. Seminar; 2019-05-21
UiO UiT Untitled
 
34 Saus, Merete; Salamonsen, Anita; Douglas, Marcela; Hansen, Ketil Lenert.
Kompetansehevende tiltak, kunnskapsmiljø og samiske barns særlige rettigheter. En studie blant samer, innvandrere og nasjonale minoriteter. Avslutningsseminar for deltakere i prosjektet; 2019-02-26 - 2019-02-26
UiT Untitled
 
35 Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid; Salamonsen, Anita.
Hvordan påvirker barns deltakelse foreldremekling? Barns deltakelse som mål og middel. Barn 2019 ;Volum 37.(2) s. 67-80
UiT Untitled
 
36 Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Cardenas, Nicole Elizabeth; Game, Julia Rose; Berg, Siv Hilde; Salamonsen, Anita; Aase, Karina; Storm, Marianne.
User involvement in adolescents’ mental healthcare: A systematic review. 5th International Conference on Youth Mental Health; 2019-10-26 - 2019-10-28
AHS SUS UIS UiT Untitled
 
2018
37 Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Graff, Ola; Olsen, Torjer Andreas; Salamonsen, Anita.
Yoik experiences and possible positive health outcomes: an explorative pilot study. Nordic Arts & Health Research Conference; 2018-11-07
UiT Untitled
 
38 Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Salamonsen, Anita; Graff, Ola; Olsen, Torjer Andreas.
Sami yoik, Sami history, Sami health: a narrative review. International Journal of Circumpolar Health 2018 ;Volum 77.(1) s. 1-8
UiT Untitled
 
39 Hansen, Frank; Berntsen, Gro Karine Rosvold; Salamonsen, Anita.
“What matters to you?” A longitudinal qualitative study of Norwegian patients’ perspectives on their pathways with colorectal cancer. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2018 ;Volum 13.(1) s. 1-11
UiT UNN Untitled
 
40 Johansson, Solveig; Salamonsen, Anita; Norheim, Arne Johan.
Register for eksepsjonelle sykdomsforløp: RESF årsrapport for 2017. Norges arktiske universitet, UIT, Tromsø: Norges arktisk universitet 2018 14 s.
UiT Untitled
 
41 Johansson, Solveig; Salamonsen, Anita; Norheim, Arne Johan.
Register for eksepsjonelle sykdomsforløp. RESF årsrapport for 2017. Tromsø: Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin. 2017. 14 sider.. UIT - Norges arktiske universitet: NAFKAM 2018 14 s.
UiT Untitled
 
42 Larsen, Anette Langås; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Hamran, Torunn; Evjen, Bjørg; Stub, Trine.
«Vi eier sykdommen» en kvalitativ studie om nettverket til pasienten. Faglig foredrag. Niejda, forening for samiske jenter og kvinner i hele Sábme; 2018-03-03
UiT Untitled
 
43 Larsen, Anette Langås; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Hamran, Torunn; Evjen, Bjørg; Stub, Trine.
”We own the illness”: a qualitative study of networks in two communities with mixed ethnicity in Northern Norway. International Journal of Circumpolar Health 2018 ;Volum 77.(1) s. 1-13
UiT Untitled
 
44 Larsen, Anette Langås; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Stub, Trine.
"The prayer circles in the air": a qualitative study about traditional healer profiles and practice in Northern Norway.. International Journal of Circumpolar Health 2018 ;Volum 77. s. 1-14
UiT Untitled
 
45 Salamonsen, Anita.
Derfor brukes alternativ behandling ved kreft. alternativ.no [Internett] 2018-09-05
UiT Untitled
 
46 Salamonsen, Anita.
Utfordringer knyttet til brukermedvirkning i tjenester som involverer barn og unge: Mange spørsmål, noen svar. Internundervisning UNN; 2018-06-08 - 2018-06-08
UiT Untitled
 
47 Salamonsen, Anita; Torrissen, Wenche.
Amateur theatre and user participation as health promotion in Nordic mental health care: Empirical patterns ans sociological reflections. Nordic Arts & Health Research Conference; 2018-11-07 - 2018-11-08
NTNU UiT Untitled
 
48 Saus, Merete; Salamonsen, Anita; Douglas, Marcela; Hansen, Ketil Lenert; Thode, Sunniva Katharina.
Hvordan omsette kulturell kompetanse til praktisk barnevernsarbeid?. Barn- og ungekongressen; 2018-04-23 - 2018-04-27
UiT Untitled
 
49 Saus, Merete; Salamonsen, Anita; Douglas, Marcela; Hansen, Ketil Lenert; Thode, Sunniva Katharina.
Kompetansehevende tiltak, kunnskapsmiljø og samiske barns særlige rettigheter. : Regionalt kunnskapssenter for barn og unge 2018 148 s.
UiT Untitled
 
50 Torrissen, Wenche; Salamonsen, Anita.
"This has saved me and given me a new life": Acting and recovery from psychosocial problems. Cultural Crossings of Care; 2018-10-26 - 2018-10-27
NTNU UiT Untitled
 
    Vis neste liste