Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-41 av 41

2019
1 Biseth, Heidi; Lenz, Claudia; Leming, Tove; Huang, Lihong; Anker, Trine; Erdal, Silje Førland; Sæther, Elin; Kvamme, Ole Andreas; Korbøl, Karsten; Kristiansen, Aslaug; Mathé, Nora Elise Hesby; Wistrøm, Øyvind; Aamaas, Åsmund; Madsen, Janne; Roos, Merethe; Eriksen, Kristin Gregers; Hofmann, Andrea; Hope, Christine; Hauge, Kjellrun Hiis; Lilland, Inger Elin; Abtahi, Yasmine; Johnsen-Høines, Marit; Gøtze, Peter; Kacerja, Suela; Breivega, Kjersti Maria Rongen; Jobst, Solvejg; Berdinesen, Hein; Skårås, Merethe; Sæverot, Herner; Lippe, Marie von der; Moldrheim, Solveig.
La elevene bli rustet til å møte de store samfunnsutfordringene, Jan Tore Sanner!. Forskning.no 2019
HVL OSLOMET USN MF UIA UiB UiO UIS UiT Untitled
 
2 Hagen, Thomas Vidnes Hansen; Korbøl, Karsten; Landsem, Lena Ingilæ.
Styrk historie i skolen!. Fædrelandsvennen 2019 s. 31-
UiO UiT Untitled
 
3 Korbøl, Karsten.
Arbeidet med fagfornyinga i historiefaget - strategiar og val. Den nasjonale lektorkonferansen; 2019-11-07
UiO Untitled
 
4 Korbøl, Karsten.
"Dybdelæring er ikke for mine elever". Fritt ord-konkurransens lærerseminar; 2019-11-01
UiO Untitled
 
5 Korbøl, Karsten.
Folkehelse og livsmestring som et tverrfaglig tema. Nettverksdag samfunnsfag/historie/religion/geografi; 2019-11-29
UiO Untitled
 
6 Korbøl, Karsten.
Fornorskingen utelates fra læreplanen. Ságat [Avis] 2019-04-08
UiO Untitled
 
7 Korbøl, Karsten.
Fortida som skaper av identitet. Nettverksdag samfunnsfag/historie/religion/geografi; 2019-11-29
UiO Untitled
 
8 Korbøl, Karsten.
Historiefaget, fagfornyelse og vurdering. Internseminar historielærere; 2019-01-08 - 2019-01-08
UiO Untitled
 
9 Korbøl, Karsten.
Historiefaget i fagfornyelsen - konturene for historiefaget i fagfornyelsen og arbeidet med de nye læreplanene. Fagnettverket for samfunnsfag og økonomiske fag, Hordaland fylke; 2019-11-08
UiO Untitled
 
10 Korbøl, Karsten.
Hva er det felles beste? Historie og bærekraft. I: Bærekraftdidaktikk. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2427-2. s. 43-58
UiO Untitled
 
11 Korbøl, Karsten.
Hva er nytt i hitorie? Introduklsjon til ny læreplan i historie. https://www.udir.no [Internett] 2019-04-11
UiO Untitled
 
12 Korbøl, Karsten.
Hvordan undervise om bærekraft i historie?. HIFOs lærerseminar 2019; 2019-10-26
UiO Untitled
 
13 Korbøl, Karsten.
Insights into the Norwegian History Competition. Looking back on 20 years of EUSTORY Norway. EUSTORY.DE [Internett] 2019-02-18
UiO Untitled
 
14 Korbøl, Karsten.
Min familie i historien - begrunnelser, tilnærminger og hva elevene sier. HIFOs lærerseminar 2019; 2019-10-25
UiO Untitled
 
15 Korbøl, Karsten.
Vil ikkje ha ei hugsefag. Dag og tid [Avis] 2019-03-22
UiO Untitled
 
2018
16 Korbøl, Karsten.
Historiekonkurransen og nye læreplaner. HIFOs historielærerseminar; 2018-10-26
UiO Untitled
 
17 Korbøl, Karsten.
Holocaust og nye læreplaner. Hva skjer i fagfornyelsen?. Lærerkurs; 2018-10-12
UiO Untitled
 
18 Korbøl, Karsten.
Hvor går historiefaget? Kjerneelementer i historie. Internseminar historie; 2018-04-26
UiO Untitled
 
19 Korbøl, Karsten.
Kjerneelementer i historie og fagfornyelsen (del 1), Å arbeide med historiekonkurransen (del 2). Internseminar historielærere; 2018-08-15
UiO Untitled
 
20 Korbøl, Karsten.
Læreplanmakere i skvis. Klassekampen [Avis] 2018-12-04
UiO Untitled
 
21 Korbøl, Karsten.
Min familie i historien - arrangørens begrunnelser og erfaringer. Har konkurransen eksistensgrunnlag etter fagfornyelsen?. Historiedagene; 2018-06-02
UiO Untitled
 
22 Korbøl, Karsten.
Nye læreplaner i VGS og GS. Internseminar; 2018-11-23
UiO Untitled
 
23 Korbøl, Karsten.
Svenskane gjer motsett av oss. Dag og tid [Avis] 2018-11-30
UiO Untitled
 
24 Korbøl, Karsten.
Utkast til ny læreplan i historie. Instituttseminar; 2018-11-19
UiO Untitled
 
25 Lenz, Claudia; Korbøl, Karsten; Anker, Trine; Bråten, Oddrun Marie Hovde; Kvamme, Ole Andreas; Sæther, Elin; Døving, Alexa; Erdal, Silje Førland; Jørgensen, Camilla Stabel; Stray, Janicke Heldal; Korsvoll, Nils H.; Nustad, Peder; Lippe, von der, Marie; Eriksen, Eli-Anne Vongraven.
Overstyring av 22. juli-senterets formidlingsvirksomhet. VG : Verdens gang 2018
MF NTNU UiB UiO UiT Untitled
 
2017
26 Korbøl, Karsten.
Brinken 31 - om sosiale forskjeller på Kampen. Oslo byarkivs foredragsserie; 2017-10-12 - 2017-10-12
UiO Untitled
 
27 Korbøl, Karsten.
Hva vil vi med historie?. Lærerseminar; 2017-10-26 - 2017-10-26
UiO Untitled
 
28 Korbøl, Karsten.
Hvor går historiefaget?. Gyldendals historielærerseminar; 2017-05-23
UiO Untitled
 
29 Korbøl, Karsten.
Kjerneelementer i historie. Lærerseminar; 2017-10-27 - 2017-10-28
UiO Untitled
 
30 Korbøl, Karsten.
Kjerneelementer i historie - Hvor går historiefaget?. Lærerseminar; 2017-12-06 - 2017-12-06
UiO Untitled
 
31 Korbøl, Karsten; Meadow, Kirsten.
Med familiehistorie i dybden. Historikeren 2017 (3) s. 26-29
UiO Untitled
 
2016
32 Korbøl, Karsten.
Fagskriving i historie via premierte elevtekster. Fagskrivingsnettverket; 2016-04-14 - 2016-04-14
UiO Untitled
 
33 Korbøl, Karsten.
Historiekonkurransen "Min familie i historien" og historieundervisning. Lærerseminar; 2016-11-30 - 2016-11-30
UiO Untitled
 
34 Korbøl, Karsten.
Historieundervisning og kilder. Nettverksdag for samfunnsfagene, Akershus fylkeskommune; 2016-03-29 - 2016-03-29
UiO Untitled
 
35 Korbøl, Karsten.
"Min familie i historien" – en historiefaglige og historiedidaktisk perspektiver. HIFOs historielærerseminar; 2016-10-14 - 2016-10-14
UiO Untitled
 
36 Korbøl, Karsten; Skram, Harald Frode.
Gode lærebøker er viktig, men ikke nok. Nytt Norsk Tidsskrift 2016
UiO Untitled
 
2001
37 Korbøl, Karsten.
Alexander Dubcek. NRK P2 Sånn er livet [Radio] 2001-04-12
UiO Untitled
 
38 Korbøl, Karsten.
Innføringen av euro og betydningen for europeisk identitet. NRK P2 Søndagsavisen [Radio] 2001-12-23
UiO Untitled
 
2000
39 Korbøl, Karsten; Blakkisrud, Helge.
From 'Velvet Revolution to European Integration. Central European Developments and Prospects. Oslo: NUPI 2000 (ISBN 8270021547) 88 s.
NUPI UiO Untitled
 
1999
40 Korbøl, Karsten.
František Palacký “nasjones far” og ideolog. Tsjekkisk nasjonal historieskrivning. Nordisk Østforum 1999
UiO Untitled
 
1995
41 Korbøl, Karsten.
To nasjoner eller en. Tsjekkoslovakisk identitet i mellomkrigstiden. Nordisk Østforum 1995
UiO Untitled