Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 112 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Ørebech, Peter Th.
The Transformation of Extralegal Principles into Legal Principles by the International Court of Justice in The Hague: Illustrated by a Peaceful Delimitation of «the Promised Land». Bannu University Research Journal in Islamic Studies 2020 ;Volum 7.(2) s. -
UiT Untitled
 
2018
2 Ørebech, Peter Th.
Grunnloven § 1 og EU - med særlig vekt på implementeringen av vedtak truffet av EU-kommisjonen og EUs energibyrå ACER. Er det grunn til å lytte til professor Johs. Andenæs?. Lov og Rett 2018 ;Volum 57.(3) s. 170-190
UiT Untitled
 
3 Ørebech, Peter Th.
International Comity or Chaos: Wrecking "Interest Balancing" and Curbing the "Effects Doctrine" i Anon; Stefánsbók. Rit til heidurs Stefáni Má Stefánssyni. Reykjavik: Fons Juris 2018 (ISBN 978-9935-9433-0-9) 28 s.
UiT Untitled
 
2017
4 Ørebech, Peter Th.
The geographic scope of the svalbard treaty and norwegian sovereignty: historic - or evolutionary - interpretation?. Croatian Yearbook of European Law & Policy 2017 ;Volum 13. s. 53-86
UiT Untitled
 
2016
5 Ørebech, Peter Th.
Attaining Differentiated Responsibility: The Hard Life of Governmental Command in Fighting Ecological Ruin and the Triumph of Customary Law & General Principles of Law. I: Philosophy, Law and Environmental Crisis / Philosophie, droit et crise environnementale. Franz Steiner Verlag 2016 ISBN 978-3-515-11387-8. s. 133-153
UiT Untitled
 
6 Ørebech, Peter Th.
Customary Laws. I: The Wiley Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies. Wiley-Blackwell 2016 ISBN 978-1-4051-9694-9.
UiT Untitled
 
7 Ørebech, Peter Th.
Terra nullius, Inuit Habitation and Norse Occupation with Special Emphasis on the 1933 East Greenland Case. Arctic Review on Law and Politics 2016 ;Volum 7.(1) s. 20-41
UiT Untitled
 
2015
8 Ørebech, Peter Th.
«Fisket i eldre tid og nåtid. Livsnerven for kysten i tusener av år». Nordisk Folkeriksdag; 2015-08-10
UiT Untitled
 
9 Ørebech, Peter Th.
Folkesuverenitet, folkerett, statsforfatningsrett særlig med vekt på krisen i Ukraina. Nordmarken Symposiet 15. og 16. august 2015; 2015-08-15 - 2015-08-16
UiT Untitled
 
10 Ørebech, Peter Th.
"Getting It Right": The Birth of a New EU Common Fishery Policy? – Legislative and Legal Perspectives on the Annulling of the "Five Structural Failings". Arctic Review on Law and Politics 2015 ;Volum 6.(2) s. 111-131
UiT Untitled
 
11 Ørebech, Peter Th.
Ranet av den ytre allmenning. Historien som gjentar seg?. Åpent Møte; 2015-09-22
UiT Untitled
 
12 Ørebech, Peter Th.
Who owns the marine resources? The top-down bottom-up allocation of fish Stock. Legal frames. International Conference, Growth in Blue Bio-economy; 2015-06-03
UiT Untitled
 
2014
13 Ørebech, Peter Th.
EØS-avtalen overskrider grunnloven. Vett 2014 (2) s. 24-29
UiT Untitled
 
14 Ørebech, Peter Th.
„Omsetningslivets tarv“ som pantehjemmel? Et rettsøkonomisk innspill med utgangspunkt i tre fiskerirettslige dommer. I: Rettsøkonomi i nordiske dommer. Oslo: Institutt for privatrett 2014 ISBN 978-82-7236-236-1. s. 69-109
UiT Untitled
 
15 Ørebech, Peter Th.
UN Charter Article 51 and the Right to ‘Anticipatory Self-defense’: Validity of the US Preventive War Doctrine against Al Qaeda. Critique: Critical Middle Eastern Studies 2014 ;Volum 23.(1) s. 53-72
UiT Untitled
 
16 Ørebech, Peter Th; Stefánsson, Stefán Már; Guðbjartsson, Einar.
"HUGLEIÐINGAR UM KERFI TIL STYRKINGAR ÍSLENSKU KRÓNUNNAR". Tímariti lögfræðinga 2014
UiT Untitled
 
2013
17 Ørebech, Peter.
Den internasjonale straffedomstolenes jurisdiksjon – rettslige og rettspolitiske perspektiver på kompetansen jurisdictione ratione personae & terrae. I: Rettssikker radikaler: Festskrift til Ståle Eskeland 70 år. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-02-39157-7. s. 300-321
UiT Untitled
 
18 Ørebech, Peter.
Fiskeri og fiksfakseri. Trenger fiskeri-Norge EØS-avtalen?. Vett 2013 (3) s. -
UiT Untitled
 
19 Ørebech, Peter.
Fiskeri under EØS (1992-2012). En «Tonypandy» i norsk forkledning?. Orkana Forlag 2013 (ISBN 978-82-8104-224-7) 14 s.
UiT Untitled
 
20 Ørebech, Peter.
Fiskeri under EØS (1992-2012) i lys av Europautredningen (NOU 2012:2) En "Tonypandy" i norsk forkledning?. I: Hvor går Nord-Norge? Bind 3. Politiske tidslinjer. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-224-7. s. 331-344
UiT Untitled
 
21 Ørebech, Peter.
Høyre vil privatisere fisket. Dag og Tid [Avis] 2013-08-17
UiT Untitled
 
22 Ørebech, Peter.
Skagerakfisk S/L – Monopolist hevet over råfiskloven?. I: Forsker og formidler. Festskrift til Erik Magnus Boe på 70-årsdagen 17. april 2013. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02201-7. s. 416-443
UiT Untitled
 
23 Ørebech, Peter.
Stridstema i høyesteretts plenumsbehandling av Voldstad-saka. NRK [TV] 2013-08-13
UiT Untitled
 
24 Ørebech, Peter.
The "Lost Mackerel" of the North East Atlantic-The Flawed System of Trilateral and Bilateral Decision-making. The International Journal of Marine and Coastal Law 2013 ;Volum 28.(2) s. 343-373
UiT Untitled
 
25 Ørebech, Peter.
THE RIGHT TO BE A PART OF NATURE – INDIGENOUS PEOPLES AND THE ENVIRONMENT. Polar Record 2013 ;Volum 49.(4) s. 1-2
UiT Untitled
 
26 Ørebech, Peter.
"Volstadsaken: Den «Høist Ærverdige Ret". Lofotposten 2013 s. 8-
UiT Untitled
 
27 Ørebech, Peter.
Western Scandinavia: Exit Bürgerliches Gesetzbuch—the Resurrection of Customary Laws. Texas Journal of International Law 2013 ;Volum 48.(3) s. 405-433
UiT Untitled
 
28 Ørebech, Peter Th.
Fiskeripolitikken – fra politiske vedtaksprosesser og til markedsmekanisme. Fiskeripolitisk møte i Vardø; 2013-01-17
UiT Untitled
 
29 Ørebech, Peter Th.
Med lov skal landet bygges. Finnmark Dagblad [Avis] 2013-01-16
UiT Untitled
 
30 Ørebech, Peter Th.
Nord-Norge og EØS: Europautredningen NOU 2012:2 – fiskeri i et distriktspolitisk perspektiv. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2013 (1) s. 51-71
UiT Untitled
 
31 Ørebech, Peter Th.
Regelverk og forvaltningsprinsipper:Bærekraft og miljø i oppdrett og havbruk. Fagdagene; 2013-01-09 - 2013-01-10
UiT Untitled
 
2012
32 Solhaug, randi merete; Trondsen, Torbjørn; Ørebech, Peter Th.
Frykter avfolkning langs kysten. Labyrint 2012
UiT Untitled
 
33 Trondsen, Torbjørn; Ørebech, Peter Th.
Aker i fiskefatet. Dagens næringsliv 2012
UiT Untitled
 
34 Trondsen, Torbjørn; Ørebech, Peter Th.
Akers nordområdesatsing?. Avisa Nordland 2012
UiT Untitled
 
35 Trondsen, Torbjørn; Ørebech, Peter Th.
Akers nordområdesatsing?. Nordlys 2012
UiT Untitled
 
36 Trondsen, Torbjørn; Ørebech, Peter Th.
Fru Justisia og torsken. Nordlys 2012
UiT Untitled
 
37 Trondsen, Torbjørn; Ørebech, Peter Th.
Færre arbeidsplasser av større kvoter. Finnmarken 2012
UiT Untitled
 
38 Trondsen, Torbjørn; Ørebech, Peter Th.
Mer fisk - færre i arbeid. Finnmark Dagblad 2012
UiT Untitled
 
39 Trondsen, Torbjørn; Ørebech, Peter Th.
Politikk mens kysten avfolkes?. Nordlys 2012
UiT Untitled
 
40 Trondsen, Torbjørn; Ørebech, Peter Th.
Skadelige fiskefakta?. Dagens næringsliv 2012
UiT Untitled
 
41 Trondsen, Torbjørn; Ørebech, Peter Th.
Skadelige fiskerisubsidier. Dagens næringsliv 2012
UiT Untitled
 
42 Trondsen, Torbjørn; Ørebech, Peter Th.
Strukturering fartøy under 11 meter?. Finnmarken 2012
UiT Untitled
 
43 Trondsen, Torbjørn; Ørebech, Peter Th.
Strukturering under 11 meter. Framtid i nord 2012
UiT Untitled
 
44 Trondsen, Torbjørn; Ørebech, Peter Th.
Tre tips til fiskehandler Røkke. Klassekampen 2012
UiT Untitled
 
45 Ørebech, Peter.
Konsesjonssystemet i fisket særlig mht leveringsplikt. NRK Norrafør [Radio] 2012-06-08
UiT Untitled
 
46 Ørebech, Peter.
Noen gjenværende stridsspørsmål i Barentshavet og Det arktiske hav – om Svalbardtraktaten og grensa mot “menneskehetens felles arv”. Fiskerikandidaten 2012 s. -
UiT Untitled
 
47 Ørebech, Peter.
Straffesanksjoner mot økt toll. Nordlys 2012
UiT Untitled
 
48 Ørebech, Peter.
The Barents Sea 2010 Norway-Russia border: The Triumph of the Negotiation Principle at the Expense of the Median- and Sector Line Pretentions. The Yearbook of Polar Law 2012 ;Volum 4. s. 505-517
UiT Untitled
 
49 Ørebech, Peter Th.
Beslutningslabyrinten – politikken versus byråkratiet. Fiskeripolitisk; 2012-11-29
UiT Untitled
 
50 Ørebech, Peter Th.
Customary Law in Scandinavia; Prerequisites and Function. IS THERE A ROLE FOR CUSTOM IN MODERN EUROPEAN LAW?; 2012-04-14 - 2012-04-15
UiT Untitled
 
    Vis neste liste