Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 73 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Skrøvset, Siw; Furu, Eli Moksnes.
Lærere i nye roller som oversettere: Hvilket handlingsrom har de for utvikling?. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 2020
UiT Untitled
 
2018
2 Furu, Eli Moksnes.
Fra lærer til lærerutdanner. RESULT-Sympiosium; 2018-06-01 - 2018-06-01
UiT Untitled
 
3 Furu, Eli Moksnes; Unhjem, Astrid.
Dialogbaserte arbeidsmåter i lærerutdanningen. Nordisk konferanse for aksjonslæring og aksjonsforskning (NORALF); 2018-05-14 - 2018-05-16
UiT Untitled
 
2017
4 Furu, Eli Moksnes; Slettbakk, Åse.
Teachers’ new roles as translators in reform programs. NERA 2017; 2017-03-23 - 2017-03-25
UiT Untitled
 
5 Furu, Eli Moksnes; Stjernstrøm, Else.
Utvikling av akademisk identitet i et aksjonsorientert praksisfellesskap.. I: Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202529819. s. 167-185
UiT Untitled
 
2016
6 Furu, Eli Moksnes; kristoffersen, Ludvig.
Lærerstudenten som lærer og forsker i klasserommet. I: Fångad av praktiken: skolutveckling genom partnerskap. Göteborg: Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet 2016 ISBN 978-91-86857-17-2. s. -
UiT Untitled
 
7 Furu, Eli Moksnes; Skrøvset, Siw; Slettbakk, Åse.
Nye lærerroller som oversettere. Innlegg i dialoggruppe NORALF-konferansen 2016; 2016-10-07 - 2016-10-07
UiT Untitled
 
8 Olin, Anette; Karlberg-Granlund, Gunilla; Furu, Eli Moksnes.
Facilitating democratic professional development: Exploring the double role of being an academic action researcher. Educational Action Research 2016 ;Volum 24.(3) s. 424-441
UiT Untitled
 
9 rönnerman, karin; Olin, Anette; Furu, Eli Moksnes; wennergren, anki.
Fångad av praktiken: skolutveckling genom partnerskap. Göteborg: Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet 2016 (ISBN 978-91-86857-17-2) 150 s.
UiT Untitled
 
2015
10 Furu, Eli Moksnes.
På reisefot. Oversettere av nye reformideer i skolen. Nordisk konferanse for aksjonslæring og aksjonsforskning-NORALF; 2015-05-18 - 2015-05-19
UiT Untitled
 
11 Furu, Eli Moksnes; Lund, Torbjørn.
Reforming Schools. How national reform ideas travel to new class room practices. NERA-konferanse; 2015-03-04 - 2015-03-06
UiT Untitled
 
12 Furu, Eli Moksnes; Olin, Anette; Karlberg-Granlund, Gunilla.
Facilitation in Action Research as Democratic Partnership. Cases from three Nordic countries. NERA; 2015-03-04 - 2015-03-06
UiT Untitled
 
13 Rönnerman, Karin; Salo, Petri; Furu, Eli Moksnes; Lund, Torbjørn; Olin, Anette; Jakhelln, Rachel Elise.
Bringing ideals into dialogue with practices: on the principles and practices of the Nordic Network for Action Research. Educational Action Research 2015 s. 1-19
UiT Untitled
 
2014
14 Furu, Eli Moksnes; Lund, Torbjørn.
Action research and translation studies- understanding change of practice through the lens of translation studies. NERA 2014; 2014-03-05 - 2014-03-07
UiT Untitled
 
15 Furu, Eli Moksnes; Lund, Torbjørn.
Development Teams as Translators of School reform Ideas. I: Lost in practice: Transforming Nordic educational action research. Brill|Sense 2014 ISBN 978-94-6209-720-9.
UiT Untitled
 
16 Furu, Eli Moksnes; Lund, Torbjørn.
Reformideer på reise- på spor etter oversettelser av ny vurderingspraksis til klasserommet. I: Reformideer i norsk skole. Spredning, oversettelse og implementering. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-43015-3. s. 256-286
UiT Untitled
 
17 Furu, Eli Moksnes; Olin, Anette.
Partnership and recognition- A theoretical framework. Seminar; 2014-11-17
UiT Untitled
 
18 Furu, Eli Moksnes; Rørnes, Karin.
Studenten som medforsker. PIL-konferanse 2014: Praksisnær og forskningsbasert lærerutdanning – ideal og virkelighet; 2014-11-27 - 2014-11-28
UiT Untitled
 
19 Lund, Torbjørn; Furu, Eli Moksnes.
Action Research and Translation Studies- Understanding the Change of Practice. I: Lost in practice: Transforming Nordic educational action research. Brill|Sense 2014 ISBN 978-94-6209-720-9.
UiT Untitled
 
20 Røvik, Kjell Arne; Eilertsen, Tor Vidar; Furu, Eli Moksnes.
Reformideer i norsk skole. Spredning, oversettelse og implementering. Cappelen Damm Akademisk 2014 (ISBN 978-82-02-43015-3) 429 s.
UiT Untitled
 
2013
21 Furu, Eli Moksnes.
Ideer på reise fra dialogkonferanse til skole. Nordisk konferanse for Aksjonslæring og Aksjonsforskning-NORALF; 2013-09-18 - 2013-09-19
UiT Untitled
 
22 Furu, Eli Moksnes.
Lærerstudenten som aksjonslærer i klasserommet. I: Læreren som forsker. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02113-3. s. 45-59
UiT Untitled
 
23 Furu, Eli Moksnes; Köller, Hans Georg.
FoU-arbeid i profesjonsfaget. Utfordringer og muligheter. Nasjonal lektorkonferanse; 2013-09-26 - 2013-09-27
UiT Untitled
 
24 Furu, Eli Moksnes; Smit, Ben; Sarojni, Choy; Edwards-Groves, Christine; Olin, Anette.
Partnership and Recognition: Nurturing Relationships across Different Educational Contexts. CARN 2013; 2013-11-06 - 2013-11-09
UiT Untitled
 
2012
25 Furu, Eli Moksnes.
Lærerstudenten som medforsker. Forskningsdag ILS, Oslo Universitet; 2012-12-13 - 2012-12-13
UiT Untitled
 
26 Furu, Eli Moksnes.
Partnership and recognition. Forskningsseminar for forskningsnettverket "Pedagogy, Education and Praxis"; 2012-12-30 - 2012-12-30
UiT Untitled
 
27 Furu, Eli Moksnes; Lund, Torbjørn.
ACTION RESEARCH AND TRANSLATION STUDIES-. Understanding change of practice through the lens of dialogue conference and translation studies. AARE Conference; 2012-12-02 - 2012-12-06
UiT Untitled
 
28 Furu, Eli Moksnes; Lund, Torbjørn.
SITE BASED DEVELOPMENT:A NORWEGIAN EXAMPLE. AARE Conference; 2012-12-02 - 2012-12-06
UiT Untitled
 
29 Lund, Torbjørn; Furu, Eli Moksnes.
School development through the lens of travelling practices. The 25th international congress for school effectiveness & improvement; 2012-01-05 - 2012-01-08
UiT Untitled
 
2011
30 Eilertsen, Tor Vidar; Furu, Eli Moksnes; Rørnes, Karin.
Learning Beyond the traditional: preservice teachers as partners in school development. I: A Practicum Turn in teacher Education. Sense Publishers 2011 ISBN 9789460917097. s. 69-91
UiT Untitled
 
31 Eilertsen, Tor Vidar; Furu, Eli Moksnes; Rørnes, Karin.
Læring, utvikling og forskning i praksis: Lærerstudenter som medforskere. Tromsø: Fakultet for Humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 2011 70 s.
UIS UiT Untitled
 
32 Furu, Eli Moksnes.
Forskningsbasert lærerutdanning- Studentenes rolle. Nasjonal PPU-konferanse; 2011-11-24 - 2011-11-25
UiT Untitled
 
33 Furu, Eli Moksnes.
Ideer og praksis på reise. Utviklingsgruppas rolle. Dialogkonferanse. Vurdering, læring og skoleutvikling (VLS); 2011-11-16 - 2011-11-17
UiT Untitled
 
2010
34 Eilertsen, Tor Vidar; Furu, Eli Moksnes; Rørnes, Karin.
Ny lærerutdanning: praksis som lærings- og forskningsarena. Nordlys 2010
UiT Untitled
 
35 Eilertsen, Tor Vidar; Furu, Eli Moksnes; Rørnes, Karin.
PIL: Teacher Students as partners in school development. NERA 2010; 2010-03-11 - 2010-03-13
UiT Untitled
 
36 Furu, Eli Moksnes.
Lærerstudenten som aktør i skoleutvikling. Forelesning for svenske lærerstudenter; 2010-01-27 - 2010-01-27
UiT Untitled
 
37 Furu, Eli Moksnes.
Å utvikle skolens praksis gjennom aksjonslæring. Vurdering, læring og skoleutvikling; 2010-02-03 - 2010-02-04
UiT Untitled
 
38 Furu, Eli Moksnes; Stjernstrøm, Else; Lund, Torbjørn.
Leading and learning. AARE; 2010-11-29 - 2010-12-02
UiT Untitled
 
39 Hardy, Ian; Rönnerman, Karin; Furu, Eli Moksnes; Salo, Petri; Forsman, Liselott.
Professional development policy and politics across international contexts: from mutuality to measurability?. Pedagogy, Culture & Society 2010 ;Volum 18.(1) s. 81-92
UiT Untitled
 
40 IVERSEN, HÅKON; Furu, Eli Moksnes.
LÆRINGSSTILER I SKOLEN. Reportasje fra en skole. TROMSØ [TV] 2010-04-26
UiT Untitled
 
41 Rørnes, Karin; Furu, Eli Moksnes.
Lærerstudenter som medforskere. Nordisk Lærerutdannelseskonferanse; 2010-05-05 - 2010-05-07
UiT Untitled
 
2009
42 Balto, Asta Mitkija; Furu, Eli Moksnes; Johansson, Gunilla.
Aksjonsforskning i skolen - et nordisk samarbeid. ? 2009 s. 1-
SA/SH UiT Untitled
 
43 Furu, Eli Moksnes; Balto, Asta; Gunilla, Johansson.
AKSJONSFORSKNING I SKOLEN – ET NORDISK SAMARBEID. Altaposten 2009
UiT Untitled
 
44 Furu, Eli Moksnes.
Aksjonslæring - en strategi for læring på arbeidsplassen?. fagseminar; 2009-10-14 - 2009-10-14
UiT Untitled
 
45 Furu, Eli Moksnes.
Studier i aksjonslæring: Bidrag til en utvidet lærerrolle?. Nordisk konferanse for aksjonslæring og aksjonsforskning (NORALF); 2009-05-18 - 2009-05-19
UiT Untitled
 
46 Furu, Eli Moksnes; Balto, Asta; Johansson, Gunilla.
AKSJONSFORSKNING I SKOLEN – ET NORDISK SAMARBEID. Ságat - Samisk avis 2009
UiT Untitled
 
47 Furu, Eli Moksnes; Knudsen, liv carstens.
Helhet og sammenheng mellom fagdidaktikk og pedagogogikk på PPU-studiet i Tromsø. Nasjonalt PPU (Praktisk Pedagogisk Utdanning) - seminar; 2009-12-01 - 2009-12-01
UiT Untitled
 
48 Furu, Eli Moksnes; Rönnerman, Karin; Salo, Petri.
Nurturing Praxis: School-University Partnership in a Nordic Light. Nordisk Pedagogisk Forskningskonferanse; 2009-03-05 - 2009-03-07
UiT Untitled
 
2008
49 Furu, Eli Moksnes.
Emotions and Empowerment in Professional development. Forskningskonferanse Charles Sturt University, Australia; 2008-02-05 - 2008-02-07
UiT Untitled
 
50 Furu, Eli Moksnes.
Har skolen plass for en utvidet lærerrolle?. Seminar om aksjonslæring og aksjonsforskning- Gotland; 2008-11-05 - 2008-11-06
UiT Untitled
 
    Vis neste liste