Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 64 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Antonsen, Yngve; Thunberg, Odd Arne; Tiller, Tom.
Too rich to learn – when action researchers work against senior management and their use of performance management. Educational Action Research 2020 s. 1-18
UiT Untitled
 
2 Rønningsbakk, Lisbet.
Når didaktikken møter de digitalt innfødte. Teknologistøttet læringsarbeid i skolen i lys av tradisjonell og nyskapende undervisning.. Tromsø: UiT Norges arktiske universitet 2020 (ISBN 978-82-8244-226-8) 335 s.
UIA UiT Untitled
 
2017
3 Tiller, Tom.
Aksjonsforskning og bærekraft - folkehøgskolen for framtiden. Sluttrapport August 2017. Oslo: Folkehøgskolene og Framtiden i våre hender 2017 90 s.
UiT Untitled
 
4 Tiller, Tom.
Gjensidig verdsetting som endringskraft blant skoleeierne. Psykologi i kommunen (PIK) 2017 ;Volum 52.(6) s. 5-13
UiT Untitled
 
5 Tiller, Tom; Gedda, Oskar.
Metoden Gjort-Lært-Lurt. Nye verktøy for skolens læringsarbeid. Oslo: Universitetsforlaget 2017 (ISBN 978-82-15-02888-0) 130 s.
UiT Untitled
 
2016
6 Leming, Tove; Tiller, Tom; Alerby, Eva.
Forskerstudentene Lærerstudenter i nye roller. Cappelen Damm AS 2016 (ISBN 9788202491451) 136 s.
UiT Untitled
 
7 Leming, Tove; Tiller, Tom; Alerby, Eva.
Lærerutdanning i forandringens tid - forskerstudentens betydning. I: Forskerstudentene Lærerstudenter i nye roller. Cappelen Damm AS 2016 ISBN 9788202491451. s. 126-135
UiT Untitled
 
8 Sjøvoll, Jarle Normann; Tiller, Tom; Schjølberg, Per-Oskar.
Gode skoleeiere. Fra tilrettelegger til medskaper. Bodø/Tromsø: KS 2016 162 s.
NORD UiT Untitled
 
2015
9 Skrøvset, Siw; Tiller, Tom.
Verdsettende ledelse, 2.utgave. Cappelen Damm Akademisk 2015 (ISBN 978-82-02-49488-9) 204 s.
UiT Untitled
 
10 Tiller, Tom.
"En gigantisk bøtte med kjærlighet" - et felles norsk-dansk skolefundament. I: Højskolepædagogik. En fortælling om livsoplysning i praksis. Klim 2015 ISBN 9788771296877. s. 209-2018
UiT Untitled
 
11 Tiller, Tom.
På jakt etter læringskoden. I: Røtter og Vinger - Et "Matpakkeseminar" i Jon Lilletuns Ånd. Portal forlag 2015 ISBN 978-82-8314-050-7. s. 253-265
UiT Untitled
 
2014
12 Grepperud, Ida.
En analyse av utdanningsprogrammet "De utrolige årene" med utgangspunkt i forskning om "transfer av læring". Tromsø: UiT Norges arktiske universitet 2014 142 s.
UiT Untitled
 
13 Postholm, May Britt; Tiller, Tom.
Den gode lærer. I: Profesjonsrettet pedagogikk 8-13. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-41927-1. s. 23-41
NTNU UiT Untitled
 
14 Postholm, May Britt; Tiller, Tom.
Profesjonsrettet pedagogikk 8-13. Cappelen Damm Akademisk 2014 (ISBN 978-82-02-41927-1) 319 s.
NTNU UiT Untitled
 
15 Tiller, Tom.
Fra det ytterste rommet - glimt fra veilederes og nye læreres dagbøker. I: Stemmer i veiledningsrommet. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1392-4. s. 66-86
UiT Untitled
 
16 Tiller, Tom.
Læringskoden. Fra karakterer til karakter. Cappelen Damm Akademisk 2014 (ISBN 9788202452551) 175 s.
UiT Untitled
 
17 Tiller, Tom; Helgesen, Svein.
Ledarskap med fokus på lärande. Stockholm: Lärarförlaget 2014 (ISBN 9789198176216) 160 s.
UiT Untitled
 
18 Tiller, Tom; Postholm, May Britt.
Forskerlæreren - framtidens lærerrolle. I: Profesjonsrettet pedagogikk 8-13. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-41927-1. s. 297-313
NTNU UiT Untitled
 
2013
19 Brekke, Mary; Tiller, Tom.
Introduksjon. I: Læreren som forsker. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02113-3. s. 13-24
UiT Untitled
 
20 Brekke, Mary; Tiller, Tom.
Læreren som forsker. Universitetsforlaget 2013 (ISBN 978-82-15-02113-3) 296 s.
UiT Untitled
 
21 Tiller, Tom.
Å forske i skolens hverdag. I: Læreren som forsker. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02113-3. s. 27-44
UiT Untitled
 
22 Tiller, Tom; Brekke, Mary.
Læreren som forsker og den nye utdanningsveien. I: Læreren som forsker. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02113-3. s. 277-284
UiT Untitled
 
2012
23 Skrøvset, Siw; Tiller, Tom.
Uppskattande ledarskap - i skolan. Studentlitteratur AB 2012 (ISBN 978-91-44-07746-8) 165 s.
UiT Untitled
 
24 Tiller, Tom.
Den gode læring. Utdanningsforbundet Aust-Agder og Vest-Agder; 2012-11-19 - 2012-11-19
UiT Untitled
 
25 Tiller, Tom.
Entreprenönielt lärande. Tiårsjubileum Karlstad universitet; 2012-11-21 - 2012-11-21
UiT Untitled
 
26 Tiller, Tom.
Ingen aning uten spaning. I: Pedagogisk utvikling : veier og omveier til en god skole. Cappelen Damm Akademisk 2012 ISBN 978-82-02-39864-4. s. 140-157
UiT Untitled
 
27 Tiller, Tom.
Lysekil - lärande kommun. Utveckling genom dialog och reflektion. Lysekil: Lysekil kommun 2012 (ISBN 9789163708671) 80 s.
UiT Untitled
 
28 Tiller, Tom.
Når skolen skulker sin omverden. I: Hvor går Nord-Norge? Et institusjonelt perspektiv på folk og landsdel. Orkana Forlag 2012 ISBN 978-82-8104-218-6. s. 127-136
UiT Untitled
 
29 Tiller, Tom.
Uppskattande ledarskap. Rektorsutbildningen; 2012-11-22 - 2012-11-22
UiT Untitled
 
2011
30 Antonsen, yngve; Thunberg, Odd Arne; Tiller, Tom.
Bank advisors working withcontradiction: meeting the demands ofcontrol through reflective learning. Reflective Practice 2011 ;Volum 12.(5) s. 629-644
UiT Untitled
 
31 Skrøvset, Siw; Tiller, Tom.
Verdsettende ledelse. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2011 (ISBN 978-82-7634-905-4) 170 s.
UiT Untitled
 
32 Thunberg, Odd Arne; Antonsen, yngve; Tiller, Tom.
Styring, strategier og dialoger for læring. Læring møter bank; 2011-10-19 - 2011-10-19
UiT Untitled
 
33 Tiller, Tom.
sorte og hvite svaner. I: Læringens perspektiv : udfordringer til ledelse og undervisning : festskrift til Mads Hermansen. Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-87-500-4223-5. s. 25-41
UiT Untitled
 
34 Tiller, Tom; Helgesen, Svein.
Bedre leder. Lederutvikling gjennom reflektert erfaring. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2011 (ISBN 978-82-7634-939-9) 160 s.
UiT Untitled
 
2010
35 Antonsen, Yngve; Thunberg, Odd Arne; Tiller, Tom.
Adaptive learning and reduced cognitive uncertainty in a financial organization. Journal of Workplace Learning 2010 ;Volum 22.(8) s. 475-488
UiT Untitled
 
36 Lund, Torbjørn; Rotvold, Lars Aage; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else; Tiller, Tom.
Dialogkonferansen som læringsarena og pedagogisk utviklingsverktøy. FoU i praksis 2010 ;Volum 4.(1) s. 47-64
UiT Untitled
 
37 Tiller, Tom; Antonsen, yngve; Thunberg, Odd Arne.
Adaptive learning and cognitive uncertainty in a financial organization. Journal of Workplace Learning 2010 ;Volum 22.(8) s. 475-488
UiT Untitled
 
2009
38 Gustavsson, Gerd; Gustavsson, Susanne; Tiller, Tom.
Ny i läraryrket. Skövde, Sverige: Högskolan i Skövde 2009 (ISBN 978-91-633-6076-3) 60 s.
UiT Untitled
 
39 Jakhelln, Rachel Elise; Leming, Tove; Tiller, Tom.
Emosjoner i forskning og læring. Eureka Forlag 2009 (ISBN 978-82-7389-206-5) 246 s. Eureka forskningsserie(2009:1)
UiT Untitled
 
40 Jakhelln, Rachel Elise; Leming, Tove; Tiller, Tom.
Emosjoner i forskning og læring. I: Emosjoner i forskning og læring. Eureka Forlag 2009 ISBN 978-82-7389-206-5. s. 9-21
UiT Untitled
 
41 Lund, Torbjørn; Rotvold, Lars Aage; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else; Tiller, Tom.
Fusjonert forskningskraft. Nordlys 2009
UiT Untitled
 
42 Lund, torbjØrn; Rotvold, Lars Aage; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else; Tiller, Tom.
Ulike organiseringsformer for kunnskapsutvikling hos skoleledere. En kommentar til Rektorskolen. Utdanningsnytt.no 2009
UiT Untitled
 
43 Skrøvset, Siw; Tiller, Tom.
Emosjoner og metaforer i aksjonsforskning. I: Emosjoner i forskning og læring. Eureka Forlag 2009 ISBN 978-82-7389-206-5. s. 221-234
UiT Untitled
 
44 Tiller, Tom.
Skolens hvite svane-læring som bærer. I: Soria Moria - neste? Perspektiver på skoleutviklingen. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2009 ISBN 978-82-7634-616-9. s. 92-113
UiT Untitled
 
45 Tiller, Tom.
Tio tankar om skolan - brev til Storm. Studentlitteratur AB 2009 (ISBN 978-91-44-05887-0) 139 s.
UiT Untitled
 
2007
46 Tiller, Tom.
Det 11. imperativet: Dialogen med lokalsamfunnet. I: Det 11. imperativet: Dialogen med lokalsamfunnet. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2007 ISBN 9788276347333. s. 199-217
UiT Untitled
 
47 Tiller, Tom.
From Spark to Learning Flame - Experiences from a Norwegian Action Research Project. I: Action Research. A Nordic Perspective. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2007 ISBN 978-82-7634-718-0. s. 51-67
UiT Untitled
 
48 Brekke, Mary; Tiller, Tom.
Samklang. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2007 (ISBN 978-82-7634-765-4) 246 s.
UiT Untitled
 
49 Furu, Eli Moksnes; Lund, Torbjørn; Tiller, Tom.
Action Research - A Nordic Perspective. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2007 (ISBN 978-82-7634-718-0) 224 s.
NTNU UiT Untitled
 
50 Furu, Eli Moksnes; Lund, Torbjørn; Tiller, Tom.
Action Research. A Nordic Perspective. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2007 (ISBN 978-82-7634-718-0) 224 s.
UiT Untitled
 
    Vis neste liste