Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-21 av 21

2019
1 Maxwell, Gregor; Bakke, Jarle P.
Schooling for Everyone: Norway's Adapted Approach to Education for Everyone. I: INCLUDING THE NORTH: A COMPARATIVE STUDY OF THE POLICIES ON INCLUSION AND EQUITY IN THE CIRCUMPOLAR NORTH. Lapland university press 2019 ISBN 978-952-337-135-4. s. 89-108
UiT Untitled
 
2015
2 Reindal,Magnus, Solveig; Bakke, Jarle; Hausstätter, Sarromaa, Rune; Peder, Haug; Fasting, Rolf; Marit, Mjøs; Steinnes, Jenny Elise; Berit H., Johnsen; Elisabeth, Hesjedal; Anne Dorthe, Tveit; Stine, Vik.
Spesialpedagogikkens strukturdualitet: Om spesialpedagogikkens rolle i en inkluderende skole. : Cappelen Damm 2015 (ISBN 9788202494643) 165 s.
HINN UiT Untitled
 
2014
3 Bakke, Jarle.
Nådeløs pedagogikk. I: De utenfor: Forskning om spesialpedagogikk og spesialundervisning. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1624-6. s. 153-170
UiT Untitled
 
2013
4 Bakke, Jarle.
Brudd på opplæringsloven i Tromsø. Nordlys 2013
UiT Untitled
 
5 Bakke, Jarle.
Kapital mot pedagogikk. Nordlys 2013
UiT Untitled
 
6 Bakke, Jarle.
Regjeringens ekspertgruppe i spesialpedagogikk. Nordlys 2013
UiT Untitled
 
7 Bakke, Jarle.
UiT-granskingen. Nordlys 2013
UiT Untitled
 
8 Germeten, Sidsel; Bakke, Jarle.
Observasjon: Å innta klasserommet med egne sanser. I: Læreren som forsker. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02113-3. s. 109-124
UiT Untitled
 
2012
9 Bakke, Jarle.
Diskriminerende pedagogikk. Nordlys 2012
UiT Untitled
 
10 Bakke, Jarle.
Hvem tjener på fritt skolevalg. Nordlys 2012
UiT Untitled
 
2011
11 Bakke, Jarle.
Spesialpedagogikk i klassesamfunnet. Norsk pedagogisk tidsskrift 2011 (2) s. 141-154
UiT Untitled
 
2010
12 Bakke, Jarle.
Klassekamp for enhetsskole. Nordlys 2010
UiT Untitled
 
13 Bakke, Jarle.
Lærerutdanning og utfordringer. Nordlys 2010
UiT Untitled
 
2009
14 Bakke, Jarle.
Eliteskole eller enhetsskole. Nordlys 2009
UiT Untitled
 
15 Bakke, Jarle.
"En kjønnsdiskriminerende skole" 20.02. Nordlys 2009
UiT Untitled
 
16 Bakke, Jarle.
Ulikhet i norsk skole. Nordlys 2009
UiT Untitled
 
17 Bakke, jarle p.
"Kunnskapens hus i nord" 14.10. Nordlys 2009
UiT Untitled
 
18 Bakke, jarle p.
"Lærerutdanning på autopilot" 08.04. Nordlys 2009
UiT Untitled
 
19 Bakke, jarle p.
Slik ble jentene skolens vinnere- nå skal undervisningen bli mer guttevennlig. Bergen, Bergens Tidende [Avis] 2009-09-17
UiT Untitled
 
20 Fasting, Rolf; Hausstätter, Rune Saaromaa; Askildt, Astrid; Bakke, Jarle.
Fagkultur og fagidentitet: en drøfting av veilednings- og vurderingsperspektiver i mastergradsarbeider med utgangspunkt i fagområdet spesialpedagogikk. UNIPED (Tromsø) 2009 ;Volum 2.(2) s. 16-30
UiT Untitled
 
2005
21 Bakke, Jarle.
Likhet mot ulikhet. En studie av verdi- og fagsynspreferanser hos lærerutdannere. Avhandling for graden doctor rerum politicarum. : Universitetet i Tromsø 2005 (ISBN 82-91636-38-9) 343 s.
UiT Untitled