Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 117 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Andreassen, Bengt-Ove.
Doctoral theses on Laestadius and the Laestadian movement 1937–2018. Approaching Religion 2020 ;Volum 10.(1) s. 91-109
UiT Untitled
 
2 Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas.
‘Sami Religion’ in Sámi Curricula in RE in the Norwegian School System: An Analysis of the Importance of Terms. Religions 2020 ;Volum 11.(9) s. 1-16
UiT Untitled
 
3 Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas.
Urfolk og nasjonale minoriteter i skole og lærerutdanning. Fagbokforlaget 2020 (ISBN 9788245034738) 167 s.
UiT Untitled
 
4 Kristiansen, Roald E; Andreassen, Bengt-Ove; Larsen, Rolf Inge.
Approaching Laestadianism. Approaching Religion 2020 ;Volum 10.(2) s. 1-3
UiT Untitled
 
2019
5 Andreassen, Bengt-Ove.
Fagfornyelsen og samisk innhold i religionsfagene. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2019 ;Volum 31.(1) s. 25-30
UiT Untitled
 
6 Andreassen, Bengt-Ove.
‘Knowledge about religions’ and analytical skills in religious education: Reflections from a Norwegian context. Center for Educational Policy Studies Journal – CEPS Journal 2019 ;Volum 9.(4) s. 73-90
UiT Untitled
 
7 Andreassen, Bengt-Ove.
KRLE, skolen og kirka. Forelesning, Praktisk kirkelig utdanning; 2019-05-22 - 2019-05-22
UiT Untitled
 
8 Andreassen, Bengt-Ove.
Lars Levi Læstadius – vitenskapsmann og teolog. Hvilken betydning fikk han i sin samtid og i dag?. Senioruniversitetet; 2019-03-06 - 2019-03-06
UiT Untitled
 
9 Andreassen, Bengt-Ove.
Taler i trykk: Bokhistoriske perspektiver på utgivelser av Læstadius' taler. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2019 (1) s. 7-33
UiT Untitled
 
10 Andreassen, Bengt-Ove.
The Norwegian Political Discourse on Prohibiting Muslim Garments. An Analysis of Four Cases in the Period 2008–2018. Changing Societies & Personalities 2019 ;Volum 3.(4) s. 353-372
UiT Untitled
 
11 Kjeldsen, Karna; Andreassen, Bengt-Ove.
Et kristent funderet religionsfag. En undersøgelse af kristendoms særlige status i skolen. Forlaget Unge Pædagoger 2019 (ISBN 9788792914583) 248 s.
UiT Untitled
 
2018
12 Andreassen, Bengt-Ove.
Open Round-table for scholars, experts and students: Religion and Public Education in Contemporary Europe. Open Round-table for scholars, experts and students; 2018-11-21 - 2018-11-21
UiT Untitled
 
13 Andreassen, Bengt-Ove.
Opposisjon ved Keld Skovmands forsvar av avhandlingen I bund og grund. Lærerprofessionens didaktik?. Doktorgradsdisputas; 2018-01-26 - 2018-01-26
UiT Untitled
 
14 Andreassen, Bengt-Ove.
Religion and Public Education in Contemporary Europe. Religion and Public Education in Contemporary Europe; 2018-11-21 - 2018-11-21
UiT Untitled
 
15 Andreassen, Bengt-Ove.
Textbooks, Report about a Norwegian book on RS-based RE, controversies in the RE debate. Geisteswissenschaftliches Kolleg der Studienstiftung; 2018-09-27 - 2018-09-28
UiT Untitled
 
16 Andreassen, Bengt-Ove.
The Jews as a National Minority in Norway – and Their Discursive Dominance. State Handling of Religion and Religious Minorities, with Special Regard to Norway and Russia, Past and Present, Tromsö, Norway, February 20-21, 2018; 2018-02-20 - 2018-02-21
UiT Untitled
 
17 Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas.
Samisk innhold i skolen - kunnskap, rettigheter og mangfoldskompetanse. I: Å være lærer i en mangfoldig skole: Kulturelt og religiøst mangfold, profesjonsverdier og verdigrunnlag. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 9788205512252. s. 130-146
UiT Untitled
 
18 Olsen, Torjer Andreas; Andreassen, Bengt-Ove.
"Urfolk" og "mangfold" i skolens læreplaner. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice 2018 ;Volum 5.(1) s. -
UiT Untitled
 
2017
19 Andreassen, Bengt-Ove.
A review of theories on the Laestadian rørelse: on the academic construction of something extraordinary and exotic. Acta Borealia 2017 ;Volum 34.(1) s. 70-89
UiT Untitled
 
20 Andreassen, Bengt-Ove.
Hvordan kan vi forstå kristendommens plass i skolens religionsfag?. I: Religion i skolen : didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215029078. s. 35-53
UiT Untitled
 
21 Andreassen, Bengt-Ove.
KRLE-faget og kirka. Forelesning; 2017-05-10 - 2017-05-10
UiT Untitled
 
22 Andreassen, Bengt-Ove.
Læstadius og læstadianismen. Forum for Teologiske og Religionsvitenskapelige Bibliotek; 2017-11-21 - 2017-11-21
UiT Untitled
 
23 Andreassen, Bengt-Ove.
New Age in Norwegian Religion Education: An analysis of Development in Curricula and Textbooks for RE in Secondary and Upper-secondary Education 1996-2008. I: New Age in Norway. Equinox Publishing 2017 ISBN 9781781794166. s. 97-117
UiT Untitled
 
24 Andreassen, Bengt-Ove.
Nødvendig, ikke ønskelig. Utviklingen av ungdomsarbeidet i Lyngen-læstadianismen. Prismet 2017 ;Volum 68.(1-2) s. 95-113
UiT Untitled
 
25 Andreassen, Bengt-Ove.
Significant or Insignificant Absence? Religion and Violence in RE Textbooks for Norwegian Teacher Education. I: Textbook violence. Equinox Publishing 2017 ISBN 978-1-78179-258-2. s. 176-195
UiT Untitled
 
26 Andreassen, Bengt-Ove; Lewis, James R.
Introduction. I: Textbook violence. Equinox Publishing 2017 ISBN 978-1-78179-258-2. s. 1-6
UiT Untitled
 
27 Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas.
Hva skal vi med samisk innhold i læreplanene for religionsfagene?. I: Religion i skolen : didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215029078. s. 70-86
UiT Untitled
 
28 Andreassen, Bengt-Ove; Øvrebø, Else Marie.
Religiøse spiseforskrifter i barnehagen. En kvalitativ undersøkelse om barnehagers strategier for tilpasning i møte med islamske spiseforskrifter. Nordisk Barnehageforskning 2017 ;Volum 16.(1) s. 1-15
UiT Untitled
 
29 Lewis, James R; Andreassen, Bengt-Ove; Thobro, Suzanne Anett.
Textbook violence. Equinox Publishing 2017 (ISBN 978-1-78179-258-2) 223 s.
UiT Untitled
 
30 Olsen, Torjer Andreas; Andreassen, Bengt-Ove.
Barnehagen og samene. Nordlys 2017
UiT Untitled
 
31 Olsen, Torjer Andreas; Andreassen, Bengt-Ove.
Indigenous issues in Early Childhood Education Curricula in Norway and Aotearoa/New Zealand. New Zealand Journal of Educational Studies 2017 ;Volum 52.(2) s. 255-270
UiT Untitled
 
2016
32 Andreassen, Bengt-Ove.
En marginalisert gruppes talerør? Kilder, forskningsetikk og advocacy.. Fagseminar religionsvitenskap; 2016-12-07 - 2016-12-07
UiT Untitled
 
33 Andreassen, Bengt-Ove.
Kompetanse for mangfold i et danningsperspektiv. Innspill på fagdag for ansatte i barnehagene i Balsfjord kommune.. Fagdag for ansatte i barnehager i Balsfjord kommune; 2016-04-29 - 2016-04-29
UiT Untitled
 
34 Andreassen, Bengt-Ove.
Locating “Sami religion” and “circumpolar indigenous religion” in curricula for RE in Sami administrative areas in Norway 1997-2015. EASR annual conference 2016; 2016-06-28 - 2016-07-01
UiT Untitled
 
35 Andreassen, Bengt-Ove.
Læstadianske meldingsblader som kulturelt minne. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2016 (1) s. 27-44
UiT Untitled
 
36 Andreassen, Bengt-Ove.
Opponent på phd-avhandlingen "Kristendom i folkeskolens religionsfag. Politiske og faglige diskussioner, repræsentasjon og didaktisering" av Karna Kjeldsen, Institut for historie, Religionssstudier, Syddansk universitet (Odense). Disputas; 2016-06-03 - 2016-06-03
UiT Untitled
 
37 Andreassen, Bengt-Ove.
Religionsdidaktikk. En innføring. 2. utg.. Universitetsforlaget 2016 (ISBN 978-82-15-02778-4) 253 s.
UiT Untitled
 
38 Andreassen, Bengt-Ove.
Researching RE - Approaches and perspectives from the study of religions.. Guest lecturer; 2016-10-17 - 2016-10-21
UiT Untitled
 
39 Andreassen, Bengt-Ove.
The multiple functions and constructions of Christianity in the Norwegian School system 1974-2015. Gjesteforelesning; 2016-05-04 - 2016-05-04
UiT Untitled
 
40 Andreassen, Bengt-Ove; Dahl, Espen.
Minne. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2016 (1) s. 7-9
UiT Untitled
 
41 Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas.
The term "World Religions" in Sámi curricula for RE - paving the way for "circumpolar indigenous people's religions"?. The Representation of Religion(s) and the "World Religions Paradigm"; 2016-12-13 - 2016-12-14
UiT Untitled
 
42 Olsen, Torjer Andreas; Andreassen, Bengt-Ove.
Ansvar, hensyn og forpliktelse. Urfolk og samiske forhold i barnehagens rammeplaner. I: Folk uten land? Å gi stemme og status til urfolk og nasjonale minoriteter. Portal forlag 2016 ISBN 9788283140941. s. 60-76
UiT Untitled
 
2015
43 Andreassen, Bengt-Ove.
Arkiv eller kollektivt minne? Læstadianske meldingsblader og konstruksjonen av kollektivt minne.. Religion og minne; 2015-03-16 - 2015-03-17
UiT Untitled
 
44 Andreassen, Bengt-Ove.
Fritaksrett og presiseringer om religionsundervisning også i videregående opplæring?. Prismet 2015 (2) s. 95-98
UiT Untitled
 
45 Andreassen, Bengt-Ove.
Mangfold og interkulturell kompetanse. Fagdag for ansatte i SiT-barnehagene i Tromsø. Fagdag for SiT-barnehagene i Tromsø; 2015-09-14 - 2015-09-14
UiT Untitled
 
46 Andreassen, Bengt-Ove.
New Age and New Religious Movements in Religion Education: Norwegian curricula and textbooks. Workshop of the EASR Working group on Religion in Secular Education; 2015-03-09 - 2015-03-11
UiT Untitled
 
47 Andreassen, Bengt-Ove.
Opponent på 'præ-forsvar' av Ph.d.-avhandling i religionsvitenskap. Religionsstudier, Institut for historie, Syddansk universitet. 'Præ-forsvar' av Ph.d-avhandling; 2015-09-21 - 2015-09-21
UiT Untitled
 
48 Andreassen, Bengt-Ove.
Research on textbooks in the study of religions. Eckert Bulletin 2015 ;Volum 15. s. 7-9
UiT Untitled
 
49 Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas.
Religionsfaget i videregående skole. En læreplanhistorisk gjennomgang 1976-2006. Prismet 2015 ;Volum 66.(2) s. 65-79
UiT Untitled
 
2014
50 Andreassen, Bengt-Ove.
A Reservoir of Symbols: On the Conceptualization of "Religion" in Introductory Books for RE in Teacher Education in Norway. I: Textbook Gods. Genre, Text and Teaching Religious Studies. Equinox Publishing 2014 ISBN 9781781790540. s. 177-197
UiT Untitled
 
    Vis neste liste