Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-44 av 44

2021
1 Antonsen, Yngve; Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W.
Behold femårig lærerutdanning. Forskerforum.no 2021
UiT Untitled
 
2 Antonsen, Yngve; Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W.
Skolers læringspraksiser og nyutdannede lærere. I: Å analysere og endre praksis - teorien om praksisarkitekturer. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215043890. s. 156-172
UiT Untitled
 
3 Bjørndal, Kristin Emilie W; Antonsen, Yngve; Jakhelln, Rachel Elise.
Stress-coping Strategies amongst Newly Qualified Primary and Lower Secondary School Teachers with a Master’s Degree in Norway. Scandinavian Journal of Educational Research 2021 s. 1-16
UiT Untitled
 
4 Sørensen, Yvonne; Bjørndal, Kristin Emilie W; Bergan, Veronica.
Etablering av psykososialt læringsmiljø. Vlogg; 2021-08-23
UiT Untitled
 
2020
5 Antonsen, Yngve; Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W.
Nyutdannede grunnskolelæreres faglige fordypning og masteroppgave – relevant for skolen?. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 2020 ;Volum 14.(2) s. 103-121
UiT Untitled
 
6 Antonsen, Yngve; Maxwell, Gregor; Bjørndal, Kristin Emilie W; Jakhelln, Rachel Elise.
«Det er et kjemperart system» – spesialpedagogikk, tilpasset opplæring og nyutdannede læreres kompetanse. Acta Didactica Norden (ADNO) 2020 ;Volum 14.(2) s. 1-19
UiT Untitled
 
7 Bjørndal, Kristin Emilie W.
Presentasjon av antologien: Skape rom for folkehelse og livsmestring i skole og lærerutdanning (Bjørndal og Bergan, 2020), kap. 8: Lærerstudenters erfaringer med oppmerksomt nærvær som stressmestringsverktøy (Bjørndal & Grini, 2020).. Digitale nettverksmøtet i foreningen Mindfulness Norge.; 2020-04-22 - 2020-04-22
UiT Untitled
 
8 Bjørndal, Kristin Emilie W; Andreassen, Svein-Erik.
Om sammenhenger mellom forskningsspørsmål, aksjonsforskning, casestudier og generalisering. I: Aksjonsforskning i Norge : Grunnlagstenkning forskerroller og bidrag til endring i ulike kontekster : volum 2. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202652296. s. 163-189
UiT Untitled
 
9 Bjørndal, Kristin Emilie W; Antonsen, Yngve; Jakhelln, Rachel Elise.
FoU-kompetansen hos nyutdannede grunnskolelærere – grunnlag for skoleutvikling?. Acta Didactica Norden (ADNO) 2020 ;Volum 14.(2) s. 1-20
UiT Untitled
 
10 Bjørndal, Kristin Emilie W; Bergan, Veronica.
Livsmestring – hva kan det romme?. I: Skape rom for folkehelse og livsmestring i skole og lærerutdanning. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215034508.
UiT Untitled
 
11 Bjørndal, Kristin Emilie W; Bergan, Veronica.
Skape rom for folkehelse og livsmestring i skole og lærerutdanning. Universitetsforlaget 2020 (ISBN 9788215034508) 264 s.
UiT Untitled
 
12 Bjørndal, Kristin Emilie W; Biseth, Heidi.
Bygger bro mellom skolen og lærerutdanningen. https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=702790 [Internett] 2020-10-07
UiT USN Untitled
 
13 Bjørndal, Kristin Emilie W; Grini, Anne Ragnhild.
Lærerstudenters erfaringer med oppmerksomt nærvær som stressmestringsverktøy. I: Skape rom for folkehelse og livsmestring i skole og lærerutdanning. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215034508. s. 151-181
UiT Untitled
 
14 Bjørndal, Kristin Emilie W; Meløe, Gisken Marianne.
Elevmassasje for å fremme positive elev-elev-relasjoner. I: Skape rom for folkehelse og livsmestring i skole og lærerutdanning. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215034508. s. 224-237
UiT Untitled
 
15 Husjord, Line; Bjørndal, Kristin Emilie W.
Skolemåltidet i ungdomsskolen - et mulighetsrom for gode helsevalg. I: Skape rom for folkehelse og livsmestring i skole og lærerutdanning. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215034508. s. 135-150
UiT Untitled
 
2019
16 Antonsen, Yngve; Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W.
Newly qualified teachers’ experiences of their knowledge-base in practice – a Norwegian longitudinal study.. ECER; 2019-09-06 - 2019-09-06
UiT Untitled
 
17 Bergan, Veronica; Bjørndal, Kristin Emilie W.
Barnehagen – første steg mot en bærekraftig utvikling. I: Bærekraft i praksis i barnehagen. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215028514. s. 21-35
UiT Untitled
 
18 Bergan, Veronica; Bjørndal, Kristin Emilie W.
Bærekraft i praksis i barnehagen. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 9788215028514) 208 s.
UiT Untitled
 
19 Bjørndal, Kristin Emilie W.
Barns utvikling av kritisk tenkning – avgjørende for bærekraftig utvikling. I: Bærekraft i praksis i barnehagen. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215028514. s. 85-98
UiT Untitled
 
20 Bjørndal, Kristin Emilie W; Bergan, Veronica.
Bærekraft i praksis i barnehagen - fagseminar. Romsdal Barnehagestevne 2019; 2019-10-07 - 2019-10-07
UiT Untitled
 
21 Jakhelln, Rachel Elise; Eklund, Gunilla Brita Maria; Aspfors, Jessica; Bjørndal, Kristin Emilie W; Stølen, Gerd.
Newly qualified teachers' understandings of research-based teacher education practices-Two cases From Finland and Norway. Scandinavian Journal of Educational Research 2019 s. 1-18
NORD OSLOMET UiT Untitled
 
22 Maxwell, Gregor; Antonsen, Yngve; Bjørndal, Kristin Emilie W.
Inclusive education competence in teacher education – an absence in newly trained teachers in Norway. Annual conference of the Nordic Educational Research Association; 2019-03-06 - 2019-03-08
UiT Untitled
 
23 Maxwell, Gregor; Antonsen, Yngve; Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W.
Inclusive education competence in teacher education – an absence in newly qualified teachers in Norway. ECER 2019; 2019-09-04 - 2019-09-04
UiT Untitled
 
2018
24 Antonsen, Yngve; Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W.
RELEMAST – Relevant MA education for primary and lower secondary school teachers. Presentasjon for Dean of Education, UC Berkeley; 2018-10-30 - 2018-10-30
UiT Untitled
 
25 Antonsen, Yngve; Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W.
RELEMAST - Relevant masterutdanning. Forskningsdagene; 2018-09-22 - 2018-09-22
UiT Untitled
 
26 Bjørndal, Kristin Emilie W.
Filosofering med barn og unge styrker medvirkning.. Innlegg og workshop på arrangementet: Levende Lokaler: Barnas dager: Alvorlig talt – hvorfor høre på barn og unge? / bestillernr.: 42000014 /prosjektnummer: 169008; 2018-11-15 - 2018-11-15
UiT Untitled
 
27 Bjørndal, Kristin Emilie W; Jakhelln, Rachel Elise.
Hva med masterlærerne som er ferdig utdannet – hva sier de?. Arbeidsseminar for ansatte på GLU 1-7 og 5-10,; 2018-10-24 - 2018-10-25
UiT Untitled
 
28 Bjørndal, Kristin Emilie W; Jakhelln, Rachel Elise.
Nyutdannede «masterlærere» og yrkespraksis. NORALF. Nordisk konferanse for aksjonslæring og -forskning; 2018-05-15 - 2018-05-16
UiT Untitled
 
29 Jakhelln, Rachel Elise; Eklund, Gunilla Brita Maria; Aspfors, Jessica; Bjørndal, Kristin Emilie W; Stølen, Gerd.
Newly qualified teachers’ understanding of research-based teacher education in Finland and Norway. NERA conference; 2018-03-08 - 2018-03-10
NORD OSLOMET UiT Untitled
 
2017
30 Bjørndal, Kristin Emilie W.
Filosofiske samtaler - stimulering av elevers kritiske tenkning. I: Pedagogisk mangfold - i et samfunnsperspektiv. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02819-4. s. 245-280
UiT Untitled
 
31 Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W.
Absence and presence of leadership? The experience of early career teachers’ with school management with respect to their competence from initial teacher education. Congress of the Nordic Educational Reserach Association; 2017-03-23 - 2017-03-25
UiT Untitled
 
2016
32 Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W; Stølen, Gerd.
Masteroppgaven – relevant for grunnskolelæreren?. Acta Didactica Norge 2016 ;Volum 10.(2) s. 193-211
UiT Untitled
 
33 Jakhelln, Rachel Elise; Stølen, Gerd; Bjørndal, Kristin Emilie W; Bæck, Unn-Doris K..
Early career teachers’ experiences with the new research-based knowledge foundation developed in Norwegian teacher education. ECER Eurpean Conference of Educational Research; 2016-08-23 - 2016-08-26
UiT Untitled
 
2014
34 Bjørndal, Kristin Emilie W.
Digital dømmekraft. I: Pedagogikk 8. - 13. trinn : profesjonsutdanning av lærere. Gyldendal Akademisk 2014 ISBN 978-82-05-46280-9. s. -
UiT Untitled
 
35 Bjørndal, Kristin Emilie W.
Digital dømmekraft i skolen. I: Profesjonsrettet pedagogikk 8-13. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-41927-1. s. -
UiT Untitled
 
36 Bjørndal, Kristin Emilie W; Meløe, Gisken Marianne.
Barn og filosofi.. Filosofiske Samtaler på Skarven, Tromsø.; 2014-09-06 - 2014-09-06
UiT Untitled
 
2013
37 Bjørndal, Kristin Emilie W.
Pedagogisk designforskning - en forskningsstrategi for å fremme bedre undervisning og læring. I: Læreren som forsker. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02113-3. s. 245-257
UiT Untitled
 
38 Bjørndal, kristin Emilie W.
Utvikle undervisningsopplegg for å understøtte barn og unges digitale dømmekraft. Bruk av Design research som forskningsstrategi. FoU i Praksis 2013. Samspill mellom forskning og utdanning.; 2013-04-22 - 2013-04-23
UiT Untitled
 
2011
39 Bjørndal, Kristin Emilie W.
Digital dømmekraft. KICK OFF for universitetsskoleprosjektet; 2011-10-21 - 2011-10-21
UiT Untitled
 
2007
40 Bjørndal, Kristin Emilie W.
Nettvett gjennom filosofiske samtaler. REDD BARNA Nettvettseminar.; 2007-02-03
UiT Untitled
 
2006
41 Bjørndal, Kristin Emilie W; Breivik, Jens.
Fra filosofiens abstraksjoner til lek og dialog.. Nasjonale konferanse for Filosofi i skolen: Dialog og dannelse – den filosofiske samtalen som en ny læringsarena. Det Humanistiske fakultet. UiO; 2006-06-16 - 2006-06-16
UiT Untitled
 
2002
42 Bjørndal, Kristin Emilie W.
Kunnskapsbaser.. IKT- fremtidsvyer for skolen; 2002-11-28 - 2002-11-28
UiT Untitled
 
43 Bjørndal, Kristin Emilie W.
Å være nyutdannet i det offentlig vs. det privat næringsliv.. Næringslivsdagene. Universitetet i Tromsø (17.-18.oktober); 2002-10-17 - 2002-10-17
UiT Untitled
 
1999
44 Bjørndal, Kristin Emilie W.
Seminar om filosofi og barn. Erfaringer fra en grunnskole i Tromsø.. Seminar om filosofi og barn. Høgskolen i Oslo.; 1999-11-11 - 1999-11-12
UiT Untitled