Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 715 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    Neste >>

2020
1 Ravna, Øyvind.
– Restitusjon gjelder også Karasjok. Ságat [Avis] 2020-11-23
UiT Untitled
 
2 Ravna, Øyvind.
A legal perspective on how Norway has interpreted the right to culture and language as it relates to Sami people. a legal perspective on how Norway has interpreted the right to culture and language as it relates to Sami people; 2020-02-06 - 2020-02-06
UiT Untitled
 
3 Ravna, Øyvind.
A Sámi Community Wins Case against the Swedish State in the Supreme Court. Arctic Review on Law and Politics 2020 ;Volum 11. s. 19-21
UiT Untitled
 
4 Ravna, Øyvind.
Beitestrid (Saarivuoma). NRK Sápmi / SVT Sápmi [TV] 2020-09-01
UiT Untitled
 
5 Ravna, Øyvind.
Den grenseoverskridende reindriften og beiterettighetene. Lov og Rett 2020 ;Volum 59.(8) s. 474-492
UiT Untitled
 
6 Ravna, Øyvind.
Den tidligere umatrikulerte grunnen i Finnmark: Jordfellesskap fremfor statlig eiendom?. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2020 ;Volum 133.(2-3) s. 219-263
UiT Untitled
 
7 Ravna, Øyvind.
Den tidligere umatrikulerte grunnen i Finnmark: Jordfellesskap fremfor statlig eiendom?. NRK Finnmark [Radio] 2020-06-12
UiT Untitled
 
8 Ravna, Øyvind.
Eide Kongen jorda? - om statens posisjon som grunneier i Sápmi. Eide Kongen jorda? - om statens posisjon som grunneier i Sápmi; 2020-10-29 - 2020-10-29
UiT Untitled
 
9 Ravna, Øyvind.
Fefo anerkjenner Karasjok-folkets rettigheter. NRK Sápmi [Internett] 2020-11-25
UiT Untitled
 
10 Ravna, Øyvind.
FeFo for alle for alltid – Stortingets vilje?. Nordlys 2020
UiT Untitled
 
11 Ravna, Øyvind.
Feilaktig forståelse, FeFo?. Sagat 2020
UiT Untitled
 
12 Ravna, Øyvind.
Fiksjon eller virkelighet, Enoksen?. Sagat 2020
UiT Untitled
 
13 Ravna, Øyvind.
Girjas-saken: Får enerett til småviltjakt og fiske etter ti år med rettssak. NRK Sápmi [Radio] 2020-01-23
UiT Untitled
 
14 Ravna, Øyvind.
Har vi ikke lært noe?. Nordlys 2020
UiT Untitled
 
15 Ravna, Øyvind.
Historisk dom forankret i ILO 169 og FNs urfolkserklæring. Sagat 2020
UiT Untitled
 
16 Ravna, Øyvind.
Indigenous rights, human rights and UN Sustainable Development Goals under the Northern Lights. NORSIL Workshop - The Way Forward: Rights, Knowledge and Data to ensure the inclusion of the Sámi People in the Sustainable Nordic Transition; 2020-01-09 - 2020-01-09
UiT Untitled
 
17 Ravna, Øyvind.
Karakterdrap, juss og journalistikk. Nordlys 2020
UiT Untitled
 
18 Ravna, Øyvind.
Lokale karantenetiltak og lovlighet. Sagat 2020
UiT Untitled
 
19 Ravna, Øyvind.
Lokale karantenetiltak og lovlighet. Nordlys 2020
UiT Untitled
 
20 Ravna, Øyvind.
Ministrene bør lytte til dem som vet hvor skoen trykker. Sagat 2020
UiT Untitled
 
21 Ravna, Øyvind.
Ministrene bør lytte til dem som vet hvor skoen trykker. Nordlys 2020
UiT Untitled
 
22 Ravna, Øyvind.
Non-Territorial Autonomy for the Indigenous Sámi in Norway. First ENTAN Training School; 2020-09-09 - 2020-09-09
UiT Untitled
 
23 Ravna, Øyvind.
Ny nordområdepolitikk og samisk kultur, næringer og naturressurser. Nordlys 2020
UiT Untitled
 
24 Ravna, Øyvind.
Når FeFo blir såret .... Nordlys 2020
UiT Untitled
 
25 Ravna, Øyvind.
Når han nå også kaster seg inn i rettshistorien, hvor han med entusiasme løfter frem en historieforståelse de aller fleste har forlatt, er det mest positive man kan si om det at han gir andre muligheten til å formidle kunnskap om temaet.. Sagat 2020
UiT Untitled
 
26 Ravna, Øyvind.
Om rettsgrunnlag for lokale karanteneregler. NRK Nordland [Radio] 2020-03-30
UiT Untitled
 
27 Ravna, Øyvind.
Professor överraskad över Saarivuomadomen. Sameradion & SVT Sápmi [Radio] 2020-08-27
UiT Untitled
 
28 Ravna, Øyvind.
Restitusjon – en rettsregel for reparere urett overfor urfolk. Sagat 2020
UiT Untitled
 
29 Ravna, Øyvind.
Restitusjon – en rettsregel for å reparere urett overfor urfolk. Nordlys 2020
UiT Untitled
 
30 Ravna, Øyvind.
Restitusjon – en rettsregel for å reparere urett overfor urfolk. iTromsø 2020
UiT Untitled
 
31 Ravna, Øyvind.
Restitusjon og gjenoppretting i norsk urfolksrett. Lov og Rett 2020 ;Volum 59.(9) s. 566-579
UiT Untitled
 
32 Ravna, Øyvind.
Rettigheter til sjøfiske og reinbeite i Porsanger skal kartlegges om noen krever det. Ságat [Avis] 2020-09-26
UiT Untitled
 
33 Ravna, Øyvind.
Ros til FeFo. Nordlys 2020
UiT Untitled
 
34 Ravna, Øyvind.
Ros til FeFo for å hjelpe i beitekrisa. Sagat 2020
UiT Untitled
 
35 Ravna, Øyvind.
Sameby har vunnet over den svenske staten. Historisk dom forankret i ILO 169 og FNs urfolkserklæring. Nordlys 2020
UiT Untitled
 
36 Ravna, Øyvind.
Studenter trues med bøter og får vektere på uanmeldt besøk: – Kneblet i vårt eget hjem. Nordlys [Avis] 2020-08-29
UiT Untitled
 
37 Ravna, Øyvind.
UiT-ansattes roller i samfunnsdebatten. Nordlys 2020
UiT Untitled
 
38 Ravna, Øyvind; Anti, Anne Berit.
– Alimus­riekti dubmii boasttu dieđuid vuođul Unjárga-áššis. Avvir [Avis] 2020-11-18
UiT Untitled
 
39 Ravna, Øyvind; Anti, Anne Berit.
– Dattege lea álbmot­riekti dehá­leamos go mearridit Káráš­joga boahtte­áiggi. Avvir [Avis] 2020-11-24
UiT Untitled
 
40 Ravna, Øyvind; Anti, Anne Berit.
– Stáda ii oamastan goassege Finn­márkku, ja dasa leat eambbo duođaštusat. Avvir [Avis] 2020-10-30
UiT Untitled
 
41 Ravna, Øyvind; Balto, Piera.
Rettighetshavere forberedt. NRK Sápmi / Oddasat [TV] 2020-11-26
UiT Untitled
 
42 Ravna, Øyvind; Biti Ness, Oscar.
Reineiere tjente i snitt 33 kroner i timen. NRK Sápmi [Internett] 2020-09-01
UiT Untitled
 
43 Ravna, Øyvind; Biti Ness, Oscar.
Sametinget kan ved en feil ha forhandlet bort samers eiendom. NRK.no [Internett] 2020-09-09
UiT Untitled
 
44 Ravna, Øyvind; Boine Verstad, Anders.
Får enerett til småviltjakt og fiske etter ti år med rettssak. NRK Sápmi [Internett] 2020-01-23
UiT Untitled
 
45 Ravna, Øyvind; Eriksen, Gunnar Ketil; Somby, Ande; Labba, Kristina; De Lucia, Vito; Poto, Margherita Paola.
FeFo bør ikke rope på dommerklubba. Sagat 2020
UiB UiT Untitled
 
46 Ravna, Øyvind; Kveseth, Magne.
– Myndighetene bryr seg lite om at reindrifta sliter. Forskning.no [Internett] 2020-04-13
UiT Untitled
 
47 Ravna, Øyvind; Kveseth, Magne.
– Staten eide aldri grunnen i Finnmark. UiT Nyheter [Internett] 2020-06-12
UiT Untitled
 
48 Ravna, Øyvind; Svala, Stein Torger.
Karasjok-feltet:Professoren føler seg angrepet, men får ikke tilsvar. Ságat [Avis] 2020-11-19
UiT Untitled
 
49 Ravna, Øyvind; Wulff, Geir.
Statens eiendomskupp i 1863 – datidas NAV-skandale?. Ságat [Avis] 2020-06-15
UiT Untitled
 
2019
50 Allen, Stephen; Bankes, Nigel; Enyew, Endalew Lijalem; Ravna, Øyvind.
Introduction. I: The Rights of Indigenous Peoples in Marine Areas. Hart Publishing Ltd 2019 ISBN 978-1-5099-2864-4. s. 1-14
UiT Untitled
 
    Vis neste liste