Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 636 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13    Neste >>

2019
1 Bankes, Nigel; Ravna, Øyvind; Allen, Stephen.
The Rights of Indigenous Peoples in Marine Areas. Hart Publishing Ltd 2019 (ISBN 978-1-5099-2864-4) 415 s.
UiT Untitled
 
2 Ravna, Øyvind.
Ansvar for skade forårsaket av rein: om gjerdehold, objektivt ansvar og medvirkning. Lov og Rett 2019 ;Volum 58.(1) s. 48-63
UiT Untitled
 
3 Ravna, Øyvind.
Ansvar for skade forårsaket av rein: om gjerdehold, objektivt ansvar og medvirkning del 1. Sagat 2019 (30) s. 18-19
UiT Untitled
 
4 Ravna, Øyvind.
Ansvar for skade forårsaket av rein: om gjerdehold, objektivt ansvar og medvirkning del 2. Sagat 2019 (31) s. 16-17
UiT Untitled
 
5 Ravna, Øyvind.
Bokomtale: Et skrikende eksempel på selvfornektelse: Samer og samepolitikk. Sagat 2019
UiT Untitled
 
6 Ravna, Øyvind.
Climate Change and Climate Responsibility. Our Responsibility.. Arctic Review on Law and Politics 2019 ;Volum 10. s. 53-55
UiT Untitled
 
7 Ravna, Øyvind.
En høyest ualminnelig ekstra høringsrunde. Sagat 2019
UiT Untitled
 
8 Ravna, Øyvind.
En høyst ualminnelig høring. Dagsavisen Nordlys 2019
UiT Untitled
 
9 Ravna, Øyvind.
Et skrikende eksempel på selvfornektelse: Samer og samepolitikk av Jarl T. Hellesvik. Dagsavisen Nordlys 2019
UiT Untitled
 
10 Ravna, Øyvind.
Fra Little Bighorn til Standing Rock - en bokpresentasjon. Bokpresentasjon; 2019-02-27 - 2019-02-27
UiT Untitled
 
11 Ravna, Øyvind.
Gratulerer med ILO-dagen!. Dagsavisen Nordlys 2019
UiT Untitled
 
12 Ravna, Øyvind.
Gratulerer med ILO-dagen!. Arbeidets Rett 2019
UiT Untitled
 
13 Ravna, Øyvind.
Gratulerer med ILO-dagen!. Sagat 2019
UiT Untitled
 
14 Ravna, Øyvind.
Hva er Sápmi om 40 år?. Festspillene i Nord-Norge; 2019-06-26 - 2019-06-26
UiT Untitled
 
15 Ravna, Øyvind.
indigenous Activism: From Little Bighorn to Standing Rock. Riddu-Riddu festival; 2019-07-13 - 2019-07-13
UiT Untitled
 
16 Ravna, Øyvind.
Klimaendringer og klimakamp - universitetenes og andres ansvar. Dagsavisen Nordlys 2019
UiT Untitled
 
17 Ravna, Øyvind.
Konsultasjonslov, forpliktelser og demokrati. Dagsavisen Nordlys 2019
UiT Untitled
 
18 Ravna, Øyvind.
Konsultasjonslov, forpliktelser og nedbygging av norsk demokrati. Sagat 2019
UiT Untitled
 
19 Ravna, Øyvind.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) la 1. april fram sitt forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. Sagat 2019
UiT Untitled
 
20 Ravna, Øyvind.
NVEs nasjonale rammer for vindkraft og folkerettslige forpliktelser overfor samisk reindrift. Dagsavisen Nordlys 2019
UiT Untitled
 
21 Ravna, Øyvind.
Reindriftsfamilier lover gruvekamp i retten – får støtte fra jussprofessor. NRK Finnmark [Internett] 2019-02-15
UiT Untitled
 
22 Ravna, Øyvind.
Samehets, desinformasjon og «uskyldige» krenkelser. Dagavisen Nordlys 2019
UiT Untitled
 
23 Ravna, Øyvind.
Samiske rettigheter i lys av nyere Høyesterettsdommer. Samepolitikk og samiske rettigheter i et aktuelt urfolksperspektiv i urfolksspråkåret; 2019-07-04 - 2019-07-04
UiT Untitled
 
24 Ravna, Øyvind.
Skrem ikke folk bort fra klimadebatten - verken ved UiT eller andre steder. Dagsavisen Nordlys 2019
UiT Untitled
 
25 Ravna, Øyvind.
Synspunkt | Klimaendringer og klimakamp – universitetenes og andres ansvar. Bladet Vesterålen 2019
UiT Untitled
 
26 Ravna, Øyvind.
Takk til Oddmund Enoksen. Dagsavisen Nordlys 2019
UiT Untitled
 
27 Ravna, Øyvind.
The Global Situation Demands More Research and Dissemination in 2019. Arctic Review on Law and Politics 2019 ;Volum 10. s. 1-2
UiT Untitled
 
28 Ravna, Øyvind.
Vindkraftverk, inngrep i beiteland, lovlighet og avtaler om utbygging. Sagat 2019
UiT Untitled
 
29 Ravna, Øyvind.
Vindkraftverk, inngrep i beiteland, lovlighet og avtaler om utbygging. Dagsavisen Nordlys 2019
UiT Untitled
 
30 Ravna, Øyvind.
40 år siden Alta-aksjonene og sultestreiken. Sagat [Avis] 2019-03-05
UiT Untitled
 
31 Ravna, Øyvind; Kalak, Line.
Legal Protection of Coastal Sámi Culture and Livelihood in Norway. I: The Rights of Indigenous Peoples in Marine Areas. Hart Publishing Ltd 2019 ISBN 978-1-5099-2864-4. s. 213-236
SA/SH UiT Untitled
 
32 Ravna, Øyvind; Olsen, Per Kristian.
Hva skjer med Norges troverdighet i internasjonale menneskerettighetsspørsmål?. NRK P2 [Radio] 2019-03-10
UiT Untitled
 
33 Ravna, Øyvind; Rensberg, Vaino.
Løste årelang konflikt ved å gi en pengegave til kirka. NRK Sápmi [Internett] 2019-05-24
UiT Untitled
 
34 Ravna, Øyvind; Somby, Ande.
Når domstolene svikter: Reindrømmen og Per Kittis kamp. Sagat 2019
UiT Untitled
 
35 Ravna, Øyvind; Somby, Ande.
Reindrømmen og Per Kittis kamp: Når domstolene og NRK svikter. Dagsavisen Nordlys 2019
UiT Untitled
 
36 Ravna, Øyvind; Somby, Ande.
Reindrømmen og reinvirkeligheten. Dagsavisen Nordlys 2019
UiT Untitled
 
37 Ravna, Øyvind; Somby, Ande.
Å prosedere egen sak er sjelden et godt advokatgrep. Dagsavisen Nordlys 2019
UiT Untitled
 
2018
38 Ravna, Øyvind.
– Virker litt underlig å ikke spørre om eiendomsrettigheter. Sagat [Avis] 2018-08-16
UiT Untitled
 
39 Ravna, Øyvind.
En jordutvisningsresolusjon fra 1775 og en doktorgrad fra 1973. Fortsatt relevante for rettskartleggingen i Finnmark?. Sagat 2018
UiT Untitled
 
40 Ravna, Øyvind.
En Rehnquist-periode i norsk sameret. Dagavisen Nordlys 2018
UiT Untitled
 
41 Ravna, Øyvind.
En Rehnquist-periode i norsk samerett?. Sagat 2018
UiT Untitled
 
42 Ravna, Øyvind.
En 243 år gammel resolusjon og en doktorgrad fra 1973. Fortsatt relevante for Finnmark?. Dagsvaisen Nordlys 2018
UiT Untitled
 
43 Ravna, Øyvind.
Er same- og urfolksrett viktig?. Dagavisen Nordlys 2018
UiT Untitled
 
44 Ravna, Øyvind.
Fjelloven i Troms. NRK Troms [Radio] 2018-03-02
UiT Untitled
 
45 Ravna, Øyvind.
Fra Little Bighorn til Standing Rock. En moderne indianerhistorie. Orkana Forlag 2018 (ISBN 978-82-8104-335-0) 320 s.
UiT Untitled
 
46 Ravna, Øyvind.
Gulgofjord-dommen under lupen. Sagat [Avis] 2018-11-06
UiT Untitled
 
47 Ravna, Øyvind.
Nedvurdering og marginalisering av samisk bruk og sedvaner i Høyesterett. Sagat 2018 ;Volum Nr. 16. s. 10-10
UiT Untitled
 
48 Ravna, Øyvind.
Rettskartlegginga i Finnmark, historiefortolkning og feilaktig faktum. Sagat 2018
UiT Untitled
 
49 Ravna, Øyvind.
Rettskartlegginga i finnmark, historiefortolkning og feilaktig faktum. Dagavisen Nordlys 2018
UiT Untitled
 
50 Ravna, Øyvind.
Samerett og rettsvern for samisk kultur. I: Rettsvitenskap under nordlys og midnattssol. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2313-8. s. 263-287
UiT Untitled
 
    Vis neste liste