Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-15 av 15

2018
1 Ali, Abdurhman Kelil; Ekanger, Aysa; Villaflor, Glennda; Andreassen, Helene N.; Nilsen, Karl magnus; Figenschou, Lars; Longva, Leif; Odu, obiajulu; Conzett, Philipp; HØydalsvik, stein.
Open research data and its policies: Experiences from UiT The Arctic University of Norway. 27th Polar Libraries Colloquy; 2018-06-10 - 2018-06-15
UiT Untitled
 
2 Figenschou, Lars; Høydalsvik, Stein; Longva, Leif.
Hvordan håndterer du forskningsdata?. Forskerforum 2018 (3) s. 34-35
UiT Untitled
 
3 HØydalsvik, stein; Conzett, Philipp.
Open Science and Research Data Management at UiT The Arctic University of Norway. Open Science Toolbox Start-up Workshop; 2018-10-26 - 2018-10-26
UiT Untitled
 
2017
4 Andreassen, Helene N.; Conzett, Philipp; HØydalsvik, stein; Janda, Laura Alexis; Longva, Leif; Nesset, Tore; Odu, obiajulu.
TROLLing - The Tromsø Repository of Language and Linguistics: Scope and operation of an open repository for linguistic data. 17. møte om norsk språk (Mons 17); 2017-11-22 - 2017-11-24
UiT Untitled
 
5 Andreassen, Helene N.; Conzett, Philipp; HØydalsvik, stein; Janda, Laura Alexis; Longva, Leif; Nesset, Tore; Odu, obiajulu.
TROLLing: Scope and operation of an open respository for linguistic data. 91st Annual Meeting of the Linguistic Society of America; 2017-01-05 - 2017-01-08
UiT Untitled
 
6 Ekanger, Aysa; Frantsvåg, Jan Erik; HØydalsvik, stein.
Bibliotek som utgiver: Septentrio Academic Publishing. VIRAK-konferansen 2017; 2017-06-12 - 2017-06-13
UiT Untitled
 
2016
7 Andreassen, Helene N.; Conzett, Philipp; Høydalsvik, Stein; Longva, Leif; Odu, Obiajulu.
UiT Open Research Data. IASSIST2016; 2016-05-31 - 2016-06-03
UiT Untitled
 
8 Odu, obiajulu; Andreassen, Helene N.; HØydalsvik, stein; Conzett, Philipp.
UIT Open Research Data and our experiences using Dataverse. Dataverse Community Meeting 2016; 2016-06-09 - 2016-06-11
UiT Untitled
 
2015
9 Andreassen, Helene N.; Conzett, Philipp; HØydalsvik, stein; Longva, Leif; Odu, obiajulu.
Når det regner på forskeren, drypper det på UB: Forskerstøtte og kompetanseheving gjennom utvikling av et arkiv for åpne forskningsdata. UH-bibliotekkonferansen 2015; 2015-06-18 - 2015-06-19
UiT Untitled
 
10 Conzett, Philipp; Longva, Leif; Andreassen, Helene N.; HØydalsvik, stein; Odu, obiajulu.
UiT Open Research Data. emtacl15 - emerging technologies in academic libraries; 2015-04-20 - 2015-04-22
UiT Untitled
 
11 Conzett, Philipp; Odu, obiajulu; HØydalsvik, stein; Andreassen, Helene N.; Longva, Leif.
UiT Open Research Data. Dataverse Community Meeting 2015; 2015-06-09 - 2015-06-11
UiT Untitled
 
2014
12 Conzett, Philipp; Andreassen, Helene N.; Høydalsvik, Stein; Janda, Laura Alexis; Longva, Leif; Nesset, Tore; Odu, obiajulu.
TROLLing - The Tromsø Repository of Language and Linguistics. The 9th Munin Conference on Scholarly Publishing; 2014-11-26 - 2014-11-27
UiT Untitled
 
2012
13 Longva, Leif; HØydalsvik, stein.
High North Research Documents: Your Source for Research Documents on the North. Polar libraries bulletin 2012 (68) s. 7-9
UiT Untitled
 
2011
14 Longva, Leif; HØydalsvik, stein.
High North Research Documents : A New Open Access Tool for Polar Research. Arctic Frontiers 2011; 2011-01-26 - 2011-01-28
UiT Untitled
 
2004
15 Høydalsvik, Stein.
Det produserende biblioteket? Å tilrettelegge og presentere materiale for undervisning og forskning. Fagreferentkonferansen 2004; 2004-06-14 - 2004-06-16
UiT Untitled