Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-17 av 17

2019
1 Moljord, Gøril.
Hinsides valg. Hva betyr et "selvbestemt" valg om å avslutte livet?. Morgenbladet 2019
UiO Untitled
 
2 Moljord, Gøril.
Kunnskapsidealer i opplæringen for personer med nedsatt kognitiv funksjonsevne. Hvilke historiske utviklingstrekk finnes og hva er det viktig å forske mer på?. UiO:Norden "Traditions and tensions – a Nordic education model?"; 2019-05-15 - 2019-06-16
UiO Untitled
 
3 Moljord, Gøril.
Mål med mening-lære for livet: Doktorgradsprosjekt om opplæring for elever med utviklingshemming. NAKU Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning : Kunnskapsbanken 2019
UiO Untitled
 
4 Moljord, Gøril.
Målvalg i opplæring for elever med utviklingshemming. Læreplantenkning, IOP og forskningsfunn fra PhD-prosjekt. Fagdag for lærere ved tilrettelagt avdelig på videregående skole i Trondheim; 2019-04-23 - 2019-04-23
UiO Untitled
 
5 Moljord, Gøril.
Målvalg og handlingsrom i arbeid med individuelle opplæringsplaner for elever med utviklingshemming. Faglig forum for lærere, Frydenhaug interkommunale spesialskole; 2019-03-11 - 2019-03-11
UiO Untitled
 
6 Moljord, Gøril.
Opplæring for barn og unge med utviklingshemming- forskningsfunn så langt fra Phd-prosjekt. Temakveld med foredrag og paneldebatt på Litteraturhuset, Trondheim; 2019-04-08 - 2019-04-08
UiO Untitled
 
7 Næss, Kari-Anne Bottegaard; Engevik, Liv Inger; Garrels, Veerle; Gomnæs, Ulf Tore; Moljord, Gøril; Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Barn og unge med utviklingshemming - deltakelse, utvikling og læring.. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202592059. s. 396-427
HVL UiO UiT Untitled
 
2018
8 Moljord, Gøril.
Paper presentation of ongoing study: A school for the Future- but not for all? A critical inquiry into aims for education for students with intellectual disability in Norwegian school policy documents and reports from 2014-2017. NERA 2018 46th congress; 2018-03-08 - 2018-03-10
UiO Untitled
 
9 Moljord, Gøril; Gitlesen, NFU, Jens Petter.
Skolens læreplantenkning for elever med utviklingshemming må styrkes!. spesialundervsining.nu [Internett] 2018-05-02
UiO Untitled
 
2017
10 Moljord, Gøril.
Curriculum research for students with intellectual disabilities: a content-analytic review. European Journal of Special Needs Education 2017
UiO Untitled
 
11 Moljord, Gøril.
Debattinnlegg: Likeverdig og inkluderende opplæring for elever med utviklingshemming i Fremtidens skole?. Utdanningsnytt.no 2017
UiO Untitled
 
12 Moljord, Gøril.
"Fra kartlegging til valg av mål i individuell opplæringsplan". Evnetesting og utviklingshemming i teori og praksis, seminar for det spesialpedagogiske fag- og profesjonsfeltet; 2017-11-22 - 2017-11-22
UiO Untitled
 
13 Moljord, Gøril.
Inclusive education and the mainstream dilemma. Shifting curricular focus for students with intellectual disabilities before and after the 1994 Salamanca declaration?. Foredrag; 2017-11-30 - 2017-12-01
UiO Untitled
 
14 Moljord, Gøril.
Poster presentation: Curriculum research for students with intellectual disabilites: a content analytic review. World Congress on Special Needs Education 2017; 2017-12-10 - 2017-12-14
UiO Untitled
 
2016
15 Moljord, Gøril.
"A school for the future-but not for all? Discussing competence objectives meeting students with intellectual disabilities in a school for all".. Faglig presentasjon på PhD-kurs på Høgskolen i Lillehammer; 2016-11-21 - 2016-11-25
UiO Untitled
 
16 Moljord, Gøril.
Lære for livet? IOP i teori og praksis for elever med utviklingshemming.. Faglig pedagogisk dag på det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO; 2016-11-03 - 2016-11-03
UiO Untitled
 
17 Moljord, Gøril.
Spesialpedagoger i arbeidslivet - min overgang fra studier til arbeidsliv.. Fagutvalget ved Institutt for spesialpedagogikk: "Spesialpedagoger i arbeidslivet"; 2016-10-31 - 2016-10-31
UiO Untitled