Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-47 av 47

2021
1 Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Hjermann, Dag Øystein; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Beylich, Bjørnar; Lund, Espen; Tveiten, Lise Ann; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Håvardstun, Jarle; Ribeiro, Anne Luise; Doyer, Isabel; Rundberget, Thomas; Bæk, Kine.
Contaminants in coastal waters of Norway 2018. : Norsk insitutt for vannforskning 2021 (ISBN 978-82-577-7316-8) 178 s. NIVA-rapport(7581)
NIVA Untitled
 
2 Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Hjermann, Dag Øystein; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Lusher, Amy; Beylich, Bjørnar; Lund, Espen; Tveiten, Lise Ann; Håvardstun, Jarle; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Ribeiro, Anne Luise; Bæk, Kine.
Contaminants in coastal waters of Norway 2017. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2021 (ISBN 978-82-577-7315-1) 232 s. NIVA-rapport(7580)
NIVA Untitled
 
3 Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Hjermann, Dag Øystein; Severinsen, Gunnar; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Lund, Espen; Tveiten, Lise Ann; Bæk, Kine.
Contaminants in coastal waters of Norway 2016. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2021 (ISBN 978-82-577-7314-4) 198 s. NIVA-rapport(7579)
NIVA Untitled
 
4 Rinde, Eli; Bekkby, Trine; Kvile, Kristina Øie; Andersen, Guri Sogn; Brkljacic, Marijana Stenrud; Anglès d'Auriac, Marc; Christie, Hartvig C; Fagerli, Camilla With; Fredriksen, Stein; Moy, Siri Røang; Staalstrøm, Andre; Tveiten, Lise Ann.
Kartlegging av et utvalg marine naturtyper i Oslofjorden. : Norsk institutt for vannforskning 2021 (ISBN 978-82-577-7341-0) 61 s. NIVA-rapport(7605)
NIVA Untitled
 
5 Schøyen, Merete; Green, Norman Whitaker; Hjermann, Dag Øystein; Tveiten, Lise Ann; Beylich, Bjørnar; Øxnevad, Sigurd; Beyer, Jonny.
Corrigendum to “Levels and trends of tributyltin (TBT) and imposex in dogwhelk (Nucella lapillus) along the Norwegian coastline from 1991 to 2017”. Marine Environmental Research 2021 ;Volum 164. s. 105197-
NIVA Untitled
 
2020
6 Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Hjermann, Dag Øystein; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Grung, Merete; Beylich, Bjørnar; Lund, Espen; Tveiten, Lise Ann; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Håvardstun, Jarle; Ribeiro, Anne Luise; Doyer, Isabel; Bæk, Kine.
Contaminants in coastal waters of Norway 2019.. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7300-7) 195 s. NIVA-rapport(7565)
NIVA Untitled
 
7 Schøyen, Merete; Tveiten, Lise Ann; Hjermann, Dag Øystein; Øxnevad, Sigurd.
Levels and trends of tributyltin (TBT) and intersex in commmon periwinkle (Littorina littorea) in Vikkilen, Norway from 2005 to 2018. The Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) Europe 30th Annual Meeting; 2020-05-03 - 2020-05-07
NIVA Untitled
 
2019
8 Dolan, Margaret; Bekkby, Trine; Buhl-Mortensen, Pål; Andersen, Guri Sogn; van Son, Thijs Christiaan; Thormar, Jonas; Tveiten, Lise Ann; Bøe, Reidulv; Storeng, Anne Britt; Bryn, Anders; Halvorsen, Rune.
Phasing in use of the “Nature in Norway” (NiN) system for classification and description of nature in the marine environment – experiences, challenges and international relevance.. GeoHab; 2019-05-13 - 2019-05-17
HAVFORSK NGU NIVA UiO Untitled
 
9 Bekkby, Trine; Andersen, Guri Sogn; Angeltveit, Gro; Broch, Ole Jacob; Bøe, Reidulv; Christie, Hartvig C; Erikstad, Lars; Espeland, Sigurd Heiberg; Fagerli, Camilla With; Fredriksen, Stein; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Hancke, Kasper; Kile, Maia Røst; Moy, Frithjof Emil; Moy, Siri Røang; Norderhaug, Kjell Magnus; Rinde, Eli; Smit, Cecilie; Steen, Henning; Tveiten, Lise Ann.
Added values from the large-scale and long-lasting program for mapping marine habitats. Norwegian Association of Marine Scientists annual meeting; 2019-02-12 - 2019-02-13
HAVFORSK OCEAN NGU NINA NIVA UiO Untitled
 
10 Bekkby, Trine; Smit, Cecilie; Gundersen, Hege; Rinde, Eli; Steen, Henning; Tveiten, Lise; Gitmark, Janne K; Fredriksen, Stein; Albretsen, Jon; Christie, Hartvig.
The Abundance of Kelp Is Modified by the Combined Impact of Depth, Waves and Currents. Frontiers in Marine Science 2019 ;Volum 6. s. -
HAVFORSK NIVA UiO Untitled
 
11 Schøyen, Merete; Green, Norman W; Hjermann, Dag Ø; Tveiten, Lise Ann; Beylich, Bjørnar; Øxnevad, Sigurd; Beyer, Jonny.
Levels and trends of tributyltin (TBT) and imposex in dogwhelk (Nucella lapillus) along the Norwegian coastline from 1991 to 2017. Marine Environmental Research 2019 ;Volum 144. s. 1-8
NIVA Untitled
 
12 Schøyen, Merete; Green, Norman Whitaker; Hjermann, Dag Øystein; Tveiten, Lise Ann; Beylich, Bjørnar; Øxnevad, Sigurd; Beyer, Jonny.
Levels and trends of tributyltin (TBT) and imposex in dogwhelk (Nucella lapillus) in Norway from 1991 to 2017. The Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) Europe 29th Annual Meeting; 2019-05-26 - 2019-05-30
NIVA Untitled
 
2018
13 Bekkby, Trine; Espeland, Sigurd Heiberg; Dolan, Margaret; Rinde, Eli; Moy, Frithjof Emil; Elvenes, Sigrid; Gundersen, Hege; van Son, Thijs Christiaan; Andersen, Guri Sogn; Thormar, Jonas; Frigstad, Helene; Moy, Siri Røang; Beylich, Bjørnar; Albretsen, Jon; Naustvoll, Lars Johan; Tveiten, Lise Ann.
Pilotprosjekt - Kartlegging av marin natur i Møre og Romsdal: Årsrapport 2017. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 25 s.
HAVFORSK NGU NIVA Untitled
 
14 Dolan, Margaret; Bekkby, Trine; Espeland, Sigurd Heiberg; Rinde, Eli; Moy, Frithjof Emil; Elvenes, Sigrid; Gundersen, Hege; van Son, Thijs Christiaan; Andersen, Guri Sogn; Thormar, Jonas; Frigstad, Helene; Moy, Siri Røang; Beylich, Bjørnar; Albretsen, Jon; Naustvoll, Lars Johan; Tveiten, Lise Ann.
Pilot Project for Mapping Marine Nature Types within the NiN Framework, Coastal Norway. GEOHAB Conference; 2018-05-07 - 2018-05-11
HAVFORSK NIVA Untitled
 
15 Bekkby, Trine; Rinde, Eli; Gundersen, Hege; Andersen, Guri Sogn; Moy, Siri Røang; Tveiten, Lise Ann.
Presentasjon av NIVAs arbeidspakker på Pilotprosjektet – Kartlegging av marin natur i Møre og Romsdal. Pilot Møre arbeidsmøte; 2018-01-15
NIVA Untitled
 
16 Gundersen, Hege; Andersen, Guri Sogn; Bekkby, Trine; Christie, Hartvig C; Fagerli, Camilla With; Filbee-Dexter, Karen; Frigstad, Helene; Gitmark, Janne Kim; Hancke, Kasper; Kile, Maia Røst; Moy, Siri Røang; Ramirez-Llodra, Eva; Rinde, Eli; Tveiten, Lise Ann; Walday, Mats Gunnar.
Tare i tiden. NIVA Instituttseminar; 2018-01-12
NIVA Untitled
 
17 Schøyen, Merete; Tveiten, Lise Ann; Beylich, Bjørnar; Øxnevad, Sigurd; Hjermann, Dag Øystein; Beyer, Jonny; Green, Norman Whitaker.
Synchronous decreasing levels of tributyltin (TBT) and imposex in dogwhelk (Nucella lapillus) from Norway, 1991-2015. The Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) Europe 28th Annual Meeting; 2018-05-13 - 2018-05-17
NIVA NORCE Untitled
 
18 Øxnevad, Sigurd; Tveiten, Lise Ann.
Miljøovervåking i Vikkilen i Grimstad i 2018 - to år etter gjennomførte sedimenttiltak. oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7042-6) 22 s. NIVA-rapport(7307)
NIVA Untitled
 
2017
19 Bekkby, Trine; Kile, Maia Røst; Brkljacic, Marijana Stenrud; Tveiten, Lise Ann; Eikrem, Wenche; Brænden, Roar.
Kartlegging av ålegrasenger (Zostera marina) etter ny metodikk i Innherred samkommune. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6868-3) 23 s. NIVA-rapport(7133)
NIVA Untitled
 
20 Brkljacic, Marijana Stenrud; Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim; Rinde, Eli; Tveiten, Lise Ann.
Undersøkelser i kystvann i Østfold 2016 - Hunnebotn og Vauerkilen. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6894-2) 20 s. NIVA-rapport(7159)
NIVA Untitled
 
21 Frigstad, Helene; Gundersen, Hege; Hancke, Kasper; Andersen, Guri Sogn; Bekkby, Trine; Tveiten, Lise Ann.
Blått-karbon: Klimatilpasning, karbonopptak og langtidslagring av karbon i blå skog. Års- og workshoprapport for 2017.. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6948-2) 149 s. NIVA-rapport(7213)
NIVA Untitled
 
22 Gundersen, Hege; Walday, Mats Gunnar; Gitmark, Janne Kim; Bekkby, Trine; Rinde, Eli; Syverud, Tron Hansen; Fagerli, Camilla With; Vedal, Jens; Tveiten, Lise Ann; Christie, Hartvig C; Moy, Frithjof Emil.
Nye klassegrenser for ålegress og makroalger i vannforskriften. : Miljødirektoratet 2017 77 s.
HAVFORSK NIVA Untitled
 
23 Schøyen, Merete; Håvardstun, Jarle; Tveiten, Lise Ann.
Overvåking utenfor Glencore Nikkelverk AS i Kristiansandsfjorden i 2016. Undersøkelse av sedimenterende materiale i Hanneviksbukta ved hjelp av sedimentfeller. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6853-9) 57 s. NIVA-rapport(7118)
NIVA Untitled
 
2016
24 Bekkby, Trine; Rinde, Eli; Norderhaug, Kjell Magnus; Fagerli, Camilla With; Angeltveit, Gro; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Tveiten, Lise Ann; Christie, Hartvig C.
Interactive dynamics between abiotic factors, sea urchins and kelp forests. 11th International Temperate Reef Symposium (ITRS); 2016-06-23 - 2016-06-30
NIVA UiO Untitled
 
25 Green, Norman W.; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Allan, Ian; Hjermann, Dag; Severinsen, Gunnar; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Lund, Espen; Tveiten, Lise; Bæk, Kine.
Contaminants in coastal waters of Norway 2015. Miljøgifter i norske kystområder 2015. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6822-5) 209 s. NIVA-rapport(7087)
NIVA Untitled
 
26 Kroglund, Tone; Mjelde, Marit; Trannum, Hilde Cecilie; Tveiten, Lise Ann; Gitmark, Janne Kim; Kile, Maia Røst; Edvardsen, Hanne.
Fastsittende vegetasjon og bunnfauna langs en salinitetsgradient fra ferskvann til fjord. Songevann - Sandnesfjorden. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6769-3) 50 s. NIVA-rapport(7034)
NIVA Untitled
 
2015
27 Angeltveit, Gro; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Tveiten, Lise Ann; Norderhaug, Kjell Magnus.
Vannbevegelse og kråkeboller påvirker tareskogen. Naturen 2015 ;Volum 1. s. 37-41
NIVA UiO Untitled
 
28 Bekkby, Trine; Angeltveit, Gro; Gundersen, Hege; Tveiten, Lise Ann; Norderhaug, Kjell Magnus.
Red sea urchins (Echinus esculentus) and water flow influence epiphytic macroalgae density. Marine Biology Research 2015 ;Volum 11.(4) s. 375-384
NIVA UiO Untitled
 
29 Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Tveiten, Lise Ann.
NYKOS – Data integration and spatial modelling. NYKOS workshop; 2015-12-10
NIVA Untitled
 
30 Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Allan, Ian; Hjermann, Dag Øystein; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Lund, Espen; Tveiten, Lise Ann; Bæk, Kine.
Contaminants in coastal waters of Norway 2014. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6652-8) 220 s. NIVA-rapport(6917)
NIVA Untitled
 
31 Norderhaug, Kjell Magnus; Bakke, Torgeir Heggelund; Berge, John A; Fagerli, Camilla With; Tveiten, Lise Ann; Gitmark, Janne Kim; Walday, Mats Gunnar.
Miljøundersøkelser rundt vraket av MS Server. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6651-1) 62 s. NIVA-rapport(6916)
NIVA Untitled
 
2014
32 Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Allan, Ian; Hjermann, Dag Øystein; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Rogne, Åse K Gudmundson; Tveiten, Lise Ann.
Contaminants in coastal waters of Norway 2013. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6463-0) 172 s. NIVA-rapport(6728)
NIVA Untitled
 
33 Kroglund, Tone; Tveiten, Lise Ann; Håvardstun, Jarle.
Vikkilen 2014. Kartlegging av biotoper og innhold av miljøgifter i sedimenter i sjøområdene grunnere enn 5 meters dyp. Grimstad: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6458-6) 27 s. NIVA-rapport(6723)
NIVA Untitled
 
34 Tveiten, Lise Ann; Kroglund, Tone.
Undersøkelser av imposex og intersex i marine snegler i Vikkilen ved Grimstad i perioden 2005-2014. Grimstad: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6454-8) 24 s. NIVA-rapport(6719)
NIVA Untitled
 
2013
35 Angeltveit, Gro; Bekkby, Trine; Norderhaug, Kjell Magnus; Gundersen, Hege; Hjermann, Dag Øystein; Tveiten, Lise Ann.
What determines the density of epiphytic algae. Variation in algal density on kelp (Laminaria hyperborea) stipes with environmental variables and red sea urchin (Echinus esculentus) density. Nordic Marine Science Conference; 2013-10-28 - 2013-10-30
NIVA UiO Untitled
 
36 Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Allan, Ian; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Rogne, Åse K Gudmundson; Tveiten, Lise Ann.
Contaminants in coastal waters of Norway 2012. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2013 (ISBN 978-82-577-6317-6) 130 s. NIVA-rapport(6582)
NIVA Untitled
 
37 Gundersen, Hege; Bekkby, Trine; Christie, Hartvig C; Moy, Frithjof Emil; Tveiten, Lise Ann.
Sukkertarens referansetilstand. Oral presentation at Naturindeks – prosjektseminar; 2013-01-09
HAVFORSK NIVA Untitled
 
38 Tveiten, Lise Ann; Schøyen, Merete; Walday, Mats.
Håp for kjønnsforstyrrede snegler – overvåking av imposex og intersex viser at forbud mot TBT har hatt positiv effekt. Vann 2013 ;Volum 48.(3) s. 325-332
NIVA Untitled
 
2012
39 Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Rogne, Åse K Gudmundson; Tveiten, Lise Ann.
Coordinated environmental monitoring programme (CEMP). Hazardous substances in fjords and coastal waters – 2011. Levels, trends and effects. Long-term monitoring of environmental quality in Norwegian coastal waters. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2012 (ISBN 978-82-577-6167-7) 264 s. NIVA-rapport(6432)
NIVA UiO Untitled
 
2011
40 Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Rogne, Åse K Gudmundson; Tveiten, Lise Ann.
Coordinated environmental monitoring programme (CEMP). Hazardous substances in fjords and coastal waters – 2010. Levels, trends and effects. Long-term monitoring of environmental quality in Norwegian coastal waters. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2011 (ISBN 978-82-577-5974-2) 252 s. NIVA-rapport(6239)
NIVA UiO Untitled
 
2010
41 Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Rogne, Åse K Gudmundson; Tveiten, Lise Ann.
Hazardous substances in fjords and coastal waters – 2009. Levels, trends and effects. Long-term monitoring of quality in Norwegian coastal waters. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2010 (ISBN 978-82-577-5783-0) 287 s. NIVA-rapport(6048)
NIVA UiO Untitled
 
42 Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Høgåsen, Tore; Håvardstun, Jarle; Rogne, Åse K Gudmundson; Tveiten, Lise Ann.
Hazardous substances in fjords and coastal waters – 2008. Levels, trends and effects. Long-term monitoring of environmental quality in Norwegian coastal waters. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2010 (ISBN 978-82-577-5602-4) 284 s. NIVA-rapport(5867)
NIVA UiO Untitled
 
43 Næs, Kristoffer; Allan, Ian; Kroglund, Tone; Oug, Eivind; Schøyen, Merete; Tveiten, Lise Ann.
Overvåking av sjøresipienten for avløp fra Åremma avfallsdeponi ved Rynes i Vefsnfjorden. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2010 (ISBN 978-82-577-5828-8) 57 s. NIVA-rapport(6093)
NIVA Untitled
 
2008
44 Green, Norman Whitaker; Ruus, Anders; Bjerkeng, Birger; Brevik, Einar Magne; Håvardstun, Jarle; Mills, Anders Bugge; Rogne, Åse K Gudmundson; Schøyen, Merete; Shi, Ling; Tveiten, Lise Ann; Øxnevad, Sigurd.
Levels, trends and effects of hazardous substances in fjords and coastal waters – 2007. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2008 (ISBN 978-82-577-5429-7) 213 s. NIVA-rapport(5694)
NIVA UiO NMBU Untitled
 
45 Green, Norman Whitaker; Ruus, Anders; Bjerkeng, Birger; Håvardstun, Jarle; Rogne, Åse K Gudmundson; Schøyen, Merete; Shi, Ling; Tveiten, Lise Ann; Øxnevad, Sigurd.
National Comments regarding the Norwegian Data for 2006. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2008 (ISBN 978-82-577-5299-6) 231 s. NIVA-rapport(5564)
NIVA UiO Untitled
 
2007
46 Green, Norman Whitaker; Ruus, Anders; Bakketun, Åse; Håvardstun, Jarle; Rogne, Åse K Gudmundson; Schøyen, Merete; Tveiten, Lise Ann; Øxnevad, Sigurd.
Joint Assessment and Monitoring Programme (JAMP). National Comments regarding the Norwegian Data for 2005. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2007 (ISBN 82-577-5047-6) 191 s. NIVA-rapport(5315)
NIVA UiO Untitled
 
2006
47 Green, Norman Whitaker; Ruus, Anders; Schøyen, Merete; Tveiten, Lise Ann; Walday, Mats Gunnar.
Joint Assessment and Monitoring Programme (JAMP). National Comments regarding the Norwegian Data for 2004. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2006 (ISBN 82-577-4822-6) 235 s. NIVA-rapport(5112)
NIVA UiO Untitled