Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-30 av 30

2020
1 Moldenæs, Turid; Pettersen, Hilde Marie.
UiTs rektorer - lite profesjonelle og uten strategisk fokus?. Nordlys 2020
UiT Untitled
 
2 Moldenæs, Turid; Pettersen, Hilde Marie.
UiTs rektorer - lite profesjonelle og uten strategisk fokus?. Khrono.no 2020
UiT Untitled
 
2019
3 Moldenæs, Turid; Pettersen, Hilde Marie.
Den norske universitetsmodellen. Fra kulturinstitusjon til formell organisasjon og noen paradoksale konsekvenser.. Henrik-Steffens-Vorlesungen; 2019-12-17 - 2019-12-17
UiT Untitled
 
4 Moldenæs, Turid; Pettersen, Hilde Marie.
Det norske universitetet: en entreprenøriell organisasjon eller en kulturinstitusjon?. Nordlys 2019
UiT Untitled
 
5 Moldenæs, Turid; Pettersen, Hilde Marie.
Tid for å verne om en siste rest av universitetets DNA. Khrono.no 2019
UiT Untitled
 
6 Moldenæs, Turid; Pettersen, Hilde Marie.
Universitetet: Fra autonom kulturinstitusjon til formell organisasjon - og dets paradoksale konsekvenser. Academia Borealis; 2019-05-23 - 2019-05-23
UiT Untitled
 
2018
7 Moldenæs, Turid; Pettersen, Hilde Marie.
En beste praksis for styrearbeid. Kupa styresamling (9.samling); 2018-11-07
UiT Untitled
 
8 Moldenæs, Turid; Pettersen, Hilde Marie.
Styrekultur. Kupa styresamling (9.samling); 2018-11-07
UiT Untitled
 
9 Pettersen, Hilde Marie; Moldenæs, Turid; Danielsen, Frode Kristian.
Den komplekse styrerollen og den gode styrelederen. kronikk Nordnorsk debatt, avisa Nordlys, 5. desember 2018; 2018-12-05
UiT Untitled
 
2017
10 Moldenæs, Turid; Pettersen, Hilde Marie.
Styrearbeid - særtrekk og fellesnevnere i ulike typer organisasjoner.. KUPA Styreutvikling, Styreseminar; 2017-02-09 - 2017-02-09
UiT Untitled
 
11 Pettersen, Hilde Marie.
Identitets- og verdiarbeid i en mediebedrift. Internseminar Nordlys; 2017-09-14 - 2017-09-14
UiT Untitled
 
12 Pettersen, Hilde Marie.
Omdømmehåndtering og strategisk kommunikasjon i offentlige organisasjoner. Fagdag; 2017-03-22 - 2017-03-22
UiT Untitled
 
13 Pettersen, Hilde Marie.
Oppskrifter for krisekommunikasjon: Hvordan påvirkes lederes skjønnsutøvelse?. I: Ledelse og skjønnsutøvelse : analyse, intuisjon, forhandlinger. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2177-6. s. 307-322
UiT Untitled
 
14 Pettersen, Hilde Marie.
Styrets servicerolle - krisekommunikasjon. KUPA Styreutvikling; 2017-11-16 - 2017-11-16
UiT Untitled
 
15 Pettersen, Hilde Marie.
Vurdering av stortingskandidaters kommunikasjon under valgdebatt, Valg 2017. [Avis] 2017-08-17
UiT Untitled
 
16 Pettersen, Hilde Marie; Moldenæs, Turid.
Universitetets visuelle identiteter. Frokostseminar; 2017-04-26 - 2017-04-26
UiT Untitled
 
2016
17 Moldenæs, Turid; Pettersen, Hilde Marie.
En organisasjonsfaglig tilnærming til idrettslaget og trenerrollen. Trenerseminar Olympiatoppen; 2016-09-09 - 2016-09-10
UiT Untitled
 
18 Moldenæs, Turid; Pettersen, Hilde Marie.
En organisasjonsfaglig tilnærming til trenerrollen. Olympiatoppens Trenerseminar; 2016-09-09 - 2016-09-09
UiT Untitled
 
2015
19 Moldenæs, Turid; Pettersen, Hilde Marie.
Forankring. I: 10-punktsmodellen - Strategisk og kreativ samfunnsutvikling. Molde: TIBE Samfunn AS 2015 ISBN 978-82-303-2831-6. s. 108-119
UiT Untitled
 
20 Moldenæs, Turid; Pettersen, Hilde Marie.
Identitets- og omdømmekartlegging. I: 10-punktsmodellen - Strategisk og kreativ samfunnsutvikling. Molde: TIBE Samfunn AS 2015 ISBN 978-82-303-2831-6. s. 128-133
UiT Untitled
 
21 Moldenæs, Turid; Pettersen, Hilde Marie.
Mangfold i styrerommet - også i fotballklubben?. Nordlys 2015 s. 3-3
UiT Untitled
 
2014
22 Røvik, Kjell Arne; Pettersen, Hilde Marie.
Masterideer. I: Reformideer i norsk skole. Spredning, oversettelse og implementering. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-43015-3. s. 53-87
UiT Untitled
 
2013
23 Moldenæs, Turid; Pettersen, Hilde Marie.
Institusjonelle entreprenører på et etablert felt: idèfangere og grensekryssere. Om fremveksten av et lokalt opplæringssenter. I: Utdanningssamfunnet og livslang læring: Festskrift til Gunnar Grepperud. Gyldendal Akademisk 2013 ISBN 978-82-05-44707-3. s. 204-231
UiT Untitled
 
2012
24 Grepperud, Gunnar; Pettersen, Hilde Marie; Didriksen, Stine.
Fra utdanning til praksis . Hvordan har HMS-utdanningen kommet Forsvaret til nytte?. Tromsø: Uvett-UiTø 2012
UiT Untitled
 
2011
25 Pettersen, Hilde Marie.
Kvalitet i fleksible studier - noen erfaringer og refleksjoner fra Universitetet i Tromsø.. Norgesuniversitetets høstkonferanse; 2011-09-19 - 2011-09-19
UiT Untitled
 
26 Pettersen, Hilde Marie.
Utvikling og endring i et lokalsamfunn. Dynamikken mellom aktører, prosjekter og master-idéer. Universitetet i Tromsø: Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning. Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging. 2011 246 s.
UiT Untitled
 
2008
27 Danielsen, Ådne; Pettersen, Hilde Marie.
Virkninger av et videreutdanningstiltak - hva skjer i studentens møte med egen arbeidsplass?. I: "For folk flest" - fleksibel utdanning i praksis. Gyldendal Akademisk 2008 ISBN 9788205380493. s. 115-136
UiT Untitled
 
28 Pettersen, Hilde Marie.
Belastning eller berikelse?. I: "For folk flest" - fleksibel utdanning i praksis. Gyldendal Akademisk 2008 ISBN 9788205380493. s. 74-95
UiT Untitled
 
2007
29 Pettersen, Hilde Marie.
Non-formal students, some examples from University of Tromsø, Department of further and distance education. Programme Review Visit OECD team. "Recognition of non-formal and informal learning; 2007-01-25 - 2007-01-25
UiT Untitled
 
1996
30 Pettersen, Hilde Marie; Slettli-Hansen, Vigdis.
Klassisk og moderne strategiteori: En komparativ teoretisering. Tidsskrift for organisasjonspsykologi : NOS-bulletinen 1996 ;Volum 4.(1) s. 13-21
UiT Untitled