Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 269 << Forrige 1 2 3 4 5 6    Neste >>

2020
1 Hansen, Ketil Lenert.
Begrenser likeverdige helsetjenester: Helsepersonells fordommer mot innvandrere, etniske minoriteter og urfolk. Utrop.no [Internett] 2020-04-13
UiT Untitled
 
2 Hansen, Ketil Lenert.
Garra vásáhus šattai filbman – Mun doivon mun sáhtten su veahkehit. NRK Sápmi [Internett] 2020-01-16
UiT Untitled
 
3 Hansen, Ketil Lenert.
Sterkt møte ble til film – Jeg trodde jeg kunne hjelpe henne. NRK Sápmi [Internett] 2020-01-18
UiT Untitled
 
2019
4 Brustad, Magritt; Bongo, Ann Kristine Sara; Hansen, Ketil Lenert; Trovik, Tordis A; Oscarson, Nils; Jönsson, Birgitta.
Oral health in the indigenous Sámi population in Norway – the dental health in the North study. Acta Odontologica Scandinavica 2019 s. -
SA/SH THTKS UiT Untitled
 
5 Drozd, Filip; Hansen, Ketil Lenert.
Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket De Utrolige Årene Universalprogrammet (1. utg.). Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2019 ;Volum 1.
RBUP-ØS UiT Untitled
 
6 Hansen, Ketil Lenert.
Arktisk barndom. RKBU Nord; 2019-08-27 - 2019-08-27
UiT Untitled
 
7 Hansen, Ketil Lenert.
Blir syke av hets. NRK Nordnytt [TV] 2019-02-06
UiT Untitled
 
8 Hansen, Ketil Lenert.
Dagsrevyen 21. NRK Dagsrevyen 21 [TV] 2019-02-06
UiT Untitled
 
9 Hansen, Ketil Lenert.
Discrimination, Resilience and Mental Health among Indigenous Sami People in Norway. Marginalised Health, inequalities and Indigenous Population; 2019-04-26 - 2019-04-26
UiT Untitled
 
10 Hansen, Ketil Lenert.
Diskriminering av samer. NRK Dagsnytt 18 [TV] 2019-02-06
UiT Untitled
 
11 Hansen, Ketil Lenert.
Diskrimineringsstatus for den samiske befolkningen. Møte referansegruppa for handlingsplan mot rasisme og diskriminering; 2019-06-20 - 2019-06-20
UiT Untitled
 
12 Hansen, Ketil Lenert.
"Du ser ut som en klovn". NRK Sápmi [Internett] 2019-02-06
UiT Untitled
 
13 Hansen, Ketil Lenert.
Hva er netthets og hvordan henger dette sammen med annen diskriminering?. #Stopp Netthets Amnesty Internasjonal Menneskerettighets uke; 2019-03-19 - 2019-03-19
UiT Untitled
 
14 Hansen, Ketil Lenert.
Hva skjer med samehetsen - er den et problem i dagens Norge?. NRK P2 Hva skjer? [Radio] 2019-02-03
UiT Untitled
 
15 Hansen, Ketil Lenert.
Hvordan motvirke hatefulle ytringer på nettet?. Nordlys [Avis] 2019-03-06
UiT Untitled
 
16 Hansen, Ketil Lenert.
Kofteopprør. NRK Sápmi [TV] 2019-09-24
UiT Untitled
 
17 Hansen, Ketil Lenert.
Kunsten å lage spørreskjema. Mastergradsseminar; 2019-03-20 - 2019-03-20
UiT Untitled
 
18 Hansen, Ketil Lenert.
Professor: - Samer med funksjonsnedsettelse mobbes. abloom.no [Internett] 2019-10-15
UiT Untitled
 
19 Hansen, Ketil Lenert.
Professor Ketil Lenert Hansen forteller om sin forskning på diskriminering, mobbing, resiliens, levekår og helse blant samer, samt om utviklingen av kulturkompetanse og kultursensitiv praksis ovenfor samiske barn og unge.. lunsjforedrag i Panorama UiT Campus Harstad; 2019-11-28 - 2019-11-28
UiT Untitled
 
20 Hansen, Ketil Lenert.
Professorforelesning: Samer, hat, resiliens, levekår og mental helse. Professorforelesning Det helsevitenskapelige fakultetet, UiT; 2019-10-31 - 2019-10-31
UiT Untitled
 
21 Hansen, Ketil Lenert.
Samehets, diskriminering, rasisme, hatprat mot samer - beskyttelsesfaktorer og helse. Samiske veivisere; 2019-08-30 - 2019-08-30
UiT Untitled
 
22 Hansen, Ketil Lenert.
SAMEHETS, DISKRIMINERING, RASISME MOT SAMER - BESKYTTELSESFAKTORER OG HELSE. Sametingets personalseminar; 2019-08-28 - 2019-08-28
UiT Untitled
 
23 Hansen, Ketil Lenert.
Samehets, helse og rettslige garantier. Nordlys Nordnorsk debatt [Avis] 2019-06-19
UiT Untitled
 
24 Hansen, Ketil Lenert.
Samer, levekår, hatprat og mental helse. Gjesteforelesning master i sosialt arbeid; 2019-09-17 - 2019-09-17
UiT Untitled
 
25 Hansen, Ketil Lenert.
Samer med funksjonsnedsettelse mobbes. Fagkonferansen Abloom Filmfestival 2019; 2019-11-21 - 2019-11-21
UiT Untitled
 
26 Hansen, Ketil Lenert.
Samer opplever diskriminering og hatytringer. TV2 nyhetene [TV] 2019-02-06
UiT Untitled
 
27 Hansen, Ketil Lenert.
Sametingspresidenten: – Vi må ikke glemme det store bildet. Vårt land [Avis] 2019-02-06
UiT Untitled
 
28 Hansen, Ketil Lenert.
Sannhet om fornorsking- og hva betyr forsoning?. Internasjonalt seminar; 2019-03-28 - 2019-03-28
UiT Untitled
 
29 Hansen, Ketil Lenert.
Slår tilbake mot samehets på nettet. Morgenbladet [Avis] 2019-02-01
UiT Untitled
 
30 Hansen, Ketil Lenert.
Tar ikke på seg samekofta i Tromsø. NRK Sápmi [Internett] 2019-09-24
UiT Untitled
 
31 Hansen, Ketil Lenert.
Temakveld med mye om samer og lite om kvener. Ruijan Kaiku [Avis] 2019-04-03
UiT Untitled
 
32 Hansen, Ketil Lenert.
Tett på - Å møte vold som same. NRK Radio [Radio] 2019-09-27
UiT Untitled
 
33 Hansen, Ketil Lenert.
Ukas gjest: Ketil Lenert Hansen i NRK Troms sin ettermiddagssending. NRK Troms ettermiddagssending [Radio] 2019-02-08
UiT Untitled
 
34 Hansen, Ketil Lenert.
Utsatt for vold på bryllupsfest. NRK Oddasat [Radio] 2019-09-24
UiT Untitled
 
35 Hansen, Ketil Lenert.
Vold mot samer. NRK Sápmi [Radio] 2019-09-27
UiT Untitled
 
36 Saus, Merete; Douglas, Marcela; Hansen, Ketil Lenert; Salamonsen, Anita.
Hva kan barnevernet gjøre for å øke sin kompetanse om den romske minoriteten og andre minoriteter. Seminar; 2019-05-21
UiO UiT Untitled
 
37 Saus, Merete; Salamonsen, Anita; Douglas, Marcela; Hansen, Ketil Lenert.
Kompetansehevende tiltak, kunnskapsmiljø og samiske barns særlige rettigheter. En studie blant samer, innvandrere og nasjonale minoriteter. Avslutningsseminar for deltakere i prosjektet; 2019-02-26 - 2019-02-26
UiT Untitled
 
2018
38 Eriksen, Astrid; Hansen, Ketil Lenert; Schei, Berit; Sørlie, Tore; Stigum, Hein; Bjertness, Espen; Javo, Anne Cecilie.
Childhood violence and mental health among indigenous Sami and non-Sami populations in Norway: a SAMINOR 2 questionnaire study. International Journal of Circumpolar Health 2018 ;Volum 77.(1)
HFI OSLOMET NTNU STO UiO UiT UNN Untitled
 
39 Hansen, Ketil Lenert.
Discrimination amongst Arctic Indigenous Sami and Non-Sami Populations in Norway. NAISA2018; 2018-05-17 - 2018-05-17
UiT Untitled
 
40 Hansen, Ketil Lenert.
Discrimination in relation to self-reported physical and mental health in Sami settlement areas in Norway. Goalmát káfastallam – workshop; 2018-03-01 - 2018-03-02
UiT Untitled
 
41 Hansen, Ketil Lenert.
Discrimination, Resilience, Somatic- and Mental Health among Indigenous Sami and non-Sami Populations in Norway: The SAMINOR study. 17TH INTERNATIONAL CONGRESS ON CIRCUMPOLAR HEALTH; 2018-08-12 - 2018-08-15
UiT Untitled
 
42 Hansen, Ketil Lenert.
Educational Policy and Boarding Schools for Indigenous Sami Children in Norway from 1700 to the Present. I: Nordic Childhoods 1700-1960: From Folk Beliefs to Pippi Longstocking. Routledge 2018 ISBN 9781138294226. s. 188-204
UiT Untitled
 
43 Hansen, Ketil Lenert.
Samer, diskriminering og helse. STATSPED Program samiske pedagogiske fagdager 2018; 2018-01-31 - 2018-02-01
UiT Untitled
 
44 Hansen, Ketil Lenert.
Samer, mobbing, diskriminering, resiliens og mental helse. Landsdelssamlinga for PPT og Statped i Nord-Norge; 2018-10-31 - 2018-10-31
UiT Untitled
 
45 Hansen, Ketil Lenert.
Samer, rasisme, diskriminering, hatytringer, mental helse og resiliens. LDO´s møte om diskriminering av samer; 2018-06-04 - 2018-06-04
UiT Untitled
 
46 Hansen, Ketil Lenert.
Self-reported experience of discrimination against Samis in Norway. Kautokeino: Samiske tall forteller - Samisk høyskole 2018 (ISBN 978-82-7367-044-1) 24 s.
UiT Untitled
 
47 Hansen, Ketil Lenert.
The Arctic Childhood Study. ISPCAN XXII International Congress on Child Abuse and Neglect; 2018-09-02 - 2018-09-05
UiT Untitled
 
48 Hansen, Ketil Lenert.
Young Sámi Men and Health in the Arctic. UArctic Congress 2018; 2018-09-07 - 2018-09-07
UiT Untitled
 
49 Saus, Merete; Salamonsen, Anita; Douglas, Marcela; Hansen, Ketil Lenert; Thode, Sunniva Katharina.
Hvordan omsette kulturell kompetanse til praktisk barnevernsarbeid?. Barn- og ungekongressen; 2018-04-23 - 2018-04-27
UiT Untitled
 
50 Saus, Merete; Salamonsen, Anita; Douglas, Marcela; Hansen, Ketil Lenert; Thode, Sunniva Katharina.
Kompetansehevende tiltak, kunnskapsmiljø og samiske barns særlige rettigheter. : Regionalt kunnskapssenter for barn og unge 2018 148 s.
UiT Untitled
 
    Vis neste liste