Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-11 av 11

2018
1 Friborg, Oddgeir; Sundby, Jørgen; Rognmo, Kamilla; Rosenvinge, Jan H; Bergvik, Svein.
No seasonality in cognitive performance among adolescents at a subarctic latitude 69°N).. Applied Cognitive Psychology 2018 ;Volum 32.(2) s. 217-224
UiT Untitled
 
2 Grambaite, Ramune; Sundby, Jørgen; Lundervold, Astri; Solbakk, Anne-Kristin; Hessen, Erik; Olsen, Alexander; Weider, Siri.
Undervisning i klinisk nevropsykologi på profesjonsstudiene i Norge. Nevropsykologi : Medlemsblad for Norsk Nevropsykologisk Forening 2018 ;Volum 1. s. 14-27
AHUS HNT NTNU OUS STO UiB UiO UiT Untitled
 
3 Halvorsen, Marianne; Mathiassen, Børge; Amundsen, Tarjei; Ellingsen, Jonas; Brøndbo, Per Håkan; Sundby, Jørgen; Steinsvik, Oddmar; Martinussen, Monica.
Confirmatory factor analysis of the behavior rating inventory of executive function in a neuro-pediatric sample and its application to mental disorders. Child Neuropsychology: A Journal of Normal and Abnormal Development in Childhood and Adolescence 2018 s. 1-18
UiT UNN Untitled
 
2015
4 Friborg, Oddgeir; Rognmo, Kamilla; Bergvik, Svein; Sundby, Jørgen; Gradisar, Michael; Rosenvinge, Jan H.
Arctic cognition II (69): Seasonality in cognitive functions. Forsknignsrådet konferanse; 2015-02-02 - 2015-02-04
UiT Untitled
 
2014
5 Halvorsen, Marianne; Mathiassen, Børge Idar; Myrbakk, Even; Brøndbo, Per Håkan; Sundby, Jørgen; Steinsvik, Oddmar Ole; Martinussen, Monica.
Psychometric properties of The Strengths and Difficulties Questionnaire among school-aged children with developmental disorders and intellectual disabilities. JARID: Journal of applied research in intellectual disabilities 2014 ;Volum 27.(4) s. 314-314
NLSH UiT UNN Untitled
 
6 Halvorsen, Marianne; Mathiassen, Børge Idar; Myrbakk, Even; Brøndbo, Per Håkan; Sundby, Jørgen; Steinsvik, Oddmar Ole; Martinussen, Monica.
Psychometric properties of The Strengths and Difficulties Questionnaire among school-aged children with developmental disorders and intellectual disabilities. 4th IASSIDD Europe Congress; 2014-07-14 - 2014-07-18
NLSH UiT UNN Untitled
 
7 Halvorsen, Marianne; Mathiassen, Børge Idar; Sundby, Jørgen; Myrbakk, Even; Brøndbo, Per Håkan; Steinsvik, Oddmar Ole; Martinussen, Monica.
Psykisk helse hos barn og unge med lavt evnenivå. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2014 ;Volum 51.(3) s. 210-215
NLSH UiT UNN Untitled
 
2011
8 Sundby, Jørgen.
Problematisk skolefravær. I: Psykologi i praksis. Gyldendal Akademisk 2011 ISBN 978-82-05-41572-0. s. 147-152
UiT Untitled
 
2010
9 Berg, Kristine Marit; Kvitvik, Ingerline; Træen, Bente; Sundby, Jørgen.
Skolevegring : en kvalitativ studie av foreldres erfaringer med skole og hjelpeapparat. Skolepsykologi 2010 ;Volum 45.(5) s. 33-40
UiT Untitled
 
2009
10 Bauger, Lars; Warholm, Vegard Stokka; Sundby, Jørgen.
Problematisk skolefravær i ungdomsskolen. En studie av forekomst, mulige årsaker og tiltak i en stor bykommune. Skolepsykologi 2009 ;Volum 44.(2) s. 39-47
UiT Untitled
 
2002
11 Olafsen, kÅre sten; Sundby, Jørgen.
Nevropsykologi og den gjenstridige dualismen. Nevropsykologi : Medlemsblad for Norsk Nevropsykologisk Forening 2002 ;Volum 5. s. 10-12
UiT Untitled