Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 113 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2021
1 Andresen, Astri; Evjen, Bjørg; Ryymin, Teemu.
Samenes historie fra 1751 til 2010. Cappelen Damm Akademisk 2021 (ISBN 978-82-02-23554-3) 540 s.
UiB UiT Untitled
 
2 Zachariassen, Ketil; Evjen, Bjørg; Brattland, Camilla.
Kap 10. I Sametingets tid 1990-2010. I: Samenes historie fra 1751 til 2010. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 978-82-02-23554-3. s. 407--463
UiT Untitled
 
3 Zachariassen, Ketil; Ryymin, Teemu; Evjen, Bjørg.
Kap 5. Fornorskingspolitikk og samepolitisk mobilisering 1852-1917. I: Samenes historie fra 1751 til 2010. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 978-82-02-23554-3. s. 157--217
UiB UiT Untitled
 
2019
4 Evjen, Bjørg; Lehtola, Veli-Pekka.
Mo birget soadis (how to cope with war) Adaptation and resistance in Sámi relations to Germans in wartime Sápmi, Norway and Finland. Scandinavian Journal of History 2019 ;Volum 45.(1) s. 25-47
UiT Untitled
 
2018
5 Evjen, Bjørg.
De som fikk lov til å krysse grensa: Reindrift under krigen, kjøttproduksjon, transport og tyvslaktning. Malstrøm 2018
UiT Untitled
 
6 Evjen, Bjørg.
Deadly Dreams in arctic mining communities. Norske historikerdager 2018; 2018-06-01 - 2018-06-03
UiT Untitled
 
7 Evjen, Bjørg.
Fjell som grense og som arbeidsplass, om reindrift og gruvedrift i pitesamisk område. Samisk tilstedeværelse i Rana området; 2018-11-08 - 2018-11-08
UiT Untitled
 
8 Evjen, Bjørg.
German authorities and the Sami people 1940-1945: ethnic minority, racial ideology and porous borders. In a World of Total War: Norway 1939-1945; 2018-06-26 - 2018-06-28
UiT Untitled
 
9 Evjen, Bjørg.
Krigshistorien og sivilsamfunnet. Ulike ståsteder, ulike framstillinger. Partisanseminar. Krig og minner - perspektiver på partisanhistorien og krigen i Nord; 2018-03-13 - 2018-03-14
UiT Untitled
 
10 Evjen, Bjørg.
Okkupasjonshistorie fra nord: Hverdagen i okkupasjonsårene. Orkana 25 år. Litteraturfestival; 2018-06-14 - 2018-06-14
UiT Untitled
 
11 Evjen, Bjørg.
Okkupasjonshistorie fra nord: Møter mellom okkupanter og de okkuperte. Orkana 25 år, Litteraturfestival; 2018-06-14 - 2018-06-17
UiT Untitled
 
12 Evjen, Bjørg.
Tysk-norsk møte - krigsbarn og ekteskap. Seminar om nordnorsk krigshistorie; 2018-09-26 - 2018-09-26
UiT Untitled
 
13 Larsen, Anette Langås; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Hamran, Torunn; Evjen, Bjørg; Stub, Trine.
«Vi eier sykdommen» en kvalitativ studie om nettverket til pasienten. Faglig foredrag. Niejda, forening for samiske jenter og kvinner i hele Sábme; 2018-03-03
UiT Untitled
 
14 Larsen, Anette Langås; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Hamran, Torunn; Evjen, Bjørg; Stub, Trine.
”We own the illness”: a qualitative study of networks in two communities with mixed ethnicity in Northern Norway. International Journal of Circumpolar Health 2018 ;Volum 77.(1) s. 1-13
UiT Untitled
 
15 Tretvik, Aud Mikkelsen; Kieding, Vibeke; Bjørnhaug, Inger Leganger; Elstad, Åsa; Evjen, Bjørg; Ferrer, Marlen; Hemstad, Ruth; Hjeltnes, Guri; Hommerstad, Marte; Haavet, Inger Elisabeth; Johansen, Hanne Marie; Korsvik, Trine Rogg; Korsvold, Tora; Kvande, Lise; Lenz, Claudia; Lund, Ellen Cathrine; Løyland, Margit; Mellemsether, Hanna; Nielsen, May-Brith Ohman; Okkenhaug, Inger Marie; Ramskjær, liv; Roll-Hansen, Hege; Schwach, Vera; Slottemo, Hilde Gunn; Smith-Solbakken, Marie; Teige, Elisabeth; Wale, Astrid; Willumsen, Liv Helene; Wolff, Elisabetta Cassina.
Herrenes historie, igjen?. Historikeren 2018 (1) s. 6-10
DMMH NORD HINN OSLOMET USN HVO NIFU NTNU UIA UiB UiO UiT Untitled
 
2017
16 Evjen, Bjørg; Niemi, Einar a.
Ethnicity. I: "It's all about inheritance" - on gender, Sámi, Bourdieu and other important categories in Lars Ivar Hansen's research. Tromsø: Department of Arcehology, History, Religious Studies and Theology, University of Tromsø 2017 ISBN 978-82-8244-184-1. s. 161-168
UiT Untitled
 
17 Larsen, Anette Iren Langås; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Hamran, Torunn; Evjen, Bjørg; Stub, Trine.
"There are more things in heaven and earth!" How knowledge about traditional healing affects clinical practice. Interviews with conventional health personnel.. International conference on patieng stories in context; 2017-01-23 - 2017-01-24
UiT Untitled
 
18 Larsen, Anette Iren Langås; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Hamran, Torunn; Evjen, Bjørg; Stub, Trine.
"There are more things in heaven and earth!" How knowledge about traditional healing affects clinical practice: Interviews with conventional health personnel. International Journal of Circumpolar Health 2017 ;Volum 76. s. -
UiT Untitled
 
19 Larsen, Anette Iren Langås; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Hamran, Torunn; Evjen, Bjørg; Stub, Trine.
"There are more things in heaven and earth!" How knowledge about traditional healing affects clinical practice: Interviews with conventional health personnel. World Congress integrative Medicine & Health 2017, WCIMH 2017; 2017-05-03 - 2017-05-05
UiT Untitled
 
2016
20 Evjen, Bjørg.
Bokmelding for Samer sør for midnattssola av Leif Braseth. Historisk Tidsskrift (Norge) 2016 (3) s. 448-453
UiT Untitled
 
21 Evjen, Bjørg.
Hvorfor svarer ikke folk når forskeren spør? Gamle fordommer eller nye ideer?. Sommerakademiet på Harran; 2016-08-09 - 2016-08-10
UiT Untitled
 
22 Larsen, Anette Iren Langås; Foss, Nina; Hamran, Torunn; Evjen, Bjørg; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Stub, Trine.
En kvalitativ studie av helsepersonell sin kunnskap om tradisjonell helbredelse (læsing). Forskningskonferansen 2016; 2016-11-03 - 2016-11-03
UiT Untitled
 
2015
23 Evjen, Bjørg.
Från kust til kyst, Ahpegattest ahpegaddaj. Møter, miljø og migrasjon i pitesamisk område.. Orkana Forlag 2015 (ISBN 978-82-8104-270-4) 243 s.
UiT Untitled
 
24 Evjen, Bjørg.
Kapittel 1. "Från kust til kyst". Møter, miljø og migrasjon i det pitesamiske området.. I: Från kust til kyst, Ahpegattest ahpegaddaj. Møter, miljø og migrasjon i pitesamisk område.. Orkana Forlag 2015 ISBN 978-82-8104-270-4. s. 9-29
UiT Untitled
 
25 Evjen, Bjørg.
kapittel 4. Møter i fjellene. Gruvedrift og reindrift rundt 1900.. I: Från kust til kyst, Ahpegattest ahpegaddaj. Møter, miljø og migrasjon i pitesamisk område.. Orkana Forlag 2015 ISBN 978-82-8104-270-4. s. 83-121
UiT Untitled
 
26 Evjen, Bjørg.
Min bestefar var "blandet", hva er jeg da?. Bårjås 2015 s. 4-18
UiT Untitled
 
27 Evjen, Bjørg.
Muv addja lij "sæhkalak", guhti de mån lev?. Bårjås 2015 s. 4-18
UiT Untitled
 
28 Evjen, Bjørg.
Møter og holdninger mellom samer, norske nazimyndigheter og representanter for okkupasjonsmakten. I: Krig og frigjøring i nord. Orkana Forlag 2015 ISBN 978-82-8104-272-8. s. 85-98
UiT Untitled
 
29 Evjen, Bjørg.
The Montana-Tromsø Project: A Scholarly Conversation on Indigenous Peoples and Multicultural Societies. I: Mapping Indigenous Presence. North Scandinavian and North American Perspectives. University of Arizona Press 2015 ISBN 978-0-8165-3152-3. s. 279-287
UiT Untitled
 
30 Evjen, Bjørg; Beck, David R. M..
Growing Influence on Research, Extended Perspectives, and a New Methodology: A Historical Approach. I: Mapping Indigenous Presence. North Scandinavian and North American Perspectives. University of Arizona Press 2015 ISBN 978-0-8165-3152-3. s. 27-57
UiT Untitled
 
31 Myrvoll, Marit; Evjen, Bjørg.
Från kust til kyst / Áhpegáttest áhpegáddáj - Møter, miljø og migrasjon i pitesamisk område. Orkana Forlag 2015 (ISBN 9788281042704) 243 s.
HFI UiT Untitled
 
32 Shanley, Kathryn W.; Evjen, Bjørg.
Mapping Indigenous Presence. North Scandinavian and North American Perspectives. University of Arizona Press 2015 (ISBN 978-0-8165-3152-3) 293 s.
UiT Untitled
 
2014
33 Djesa, Rachel Issa; Evjen, Bjørg.
On Sami Terms? Local Institutions to Strengthen Local Identity. On Whose Terms? NFU Conference 2014; 2014-10-01 - 2014-10-02
UiT Untitled
 
34 Evjen, Bjørg.
Bodø bys historie bind 2, 1816-1890. Heimen - Lokal og regional historie 2014 s. 186-190
UiT Untitled
 
35 Evjen, Bjørg.
Closing the commons and the question of Sami fisheries. The 14th NAFHA Conference; 2014-09-24 - 2014-09-27
UiT Untitled
 
36 Evjen, Bjørg.
Gruvedrift og reindrift i grenselandet, konflikter og felles nytte?. Nordisk historikerkonferanse; 2014-08-14 - 2014-08-17
UiT Untitled
 
37 Evjen, Bjørg.
Møter og holdninger mellom samer og representanter for okkupasjonsmakten. 70 års jubileumskonferanse for frigjøringa av Finnmark; 2014-10-23 - 2014-10-24
UiT Untitled
 
38 Evjen, Bjørg.
On Sami terms, becoming visible through establishing an institution. NFU conference 2014; 2014-10-01 - 2014-10-02
UiT Untitled
 
39 Evjen, Bjørg.
Piteprosjektet. lokalhistorisk seminar; 2014-06-11 - 2014-06-11
UiT Untitled
 
40 Evjen, Bjørg.
Samisk bosettingshistorie sør for Finnmark. Samisk fagdag Troms Fylkeskommune; 2014-10-08 - 2014-10-08
UiT Untitled
 
41 Evjen, Bjørg.
Tema Mosjøen: i Norge og verden. Kveldstimen på Jacobsenbrygga; 2014-10-15 - 2014-10-15
UiT Untitled
 
42 Evjen, Bjørg.
Åpning for sjøsamiske rettigheter. I: Havet, fisken og oljen 1970-2014, Bind IV Norges fiskeri- og kysthistorie. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-321-0472-7. s. 251-280
UiT Untitled
 
43 Evjen, Bjørg.
Åpning for sjøsamiske rettigheter?. HIFO seminar om det nye; 2014-11-12 - 2014-11-12
UiT Untitled
 
2013
44 Evjen, Bjørg; Djesa, Rachel Issa.
1) The Sami as a Research topic. From passive Objects to active subjects. 2) My Grandfather was mixed. Who am I? 3)Powerpoint Slides. RESULT , UiT The Arctic University of Norway Tromsø 2013
UiT Untitled
 
45 Myrvoll, Marit; Thuestad, Alma; Evjen, Bjørg; Riseth, Jan Åge; Dalsbø, Elisabeth T; Samuelsen, Trine.
Felt 4 Kárášjohka/Karasjok. Sakkyndig utredning for Finnmarkskommisjonen. Oslo: Norsk institutt for kulturminneforskning 2013 188 s. NIKU Oppdragsrapport(10/2013)
NIKU NORCE UiT Untitled
 
2012
46 Olsen, Torjer Andreas; Evjen, Bjørg.
Fravær av kjønn i urfolksforskningen. Metodologi og kjønn; 2012-10-25
UiT Untitled
 
2011
47 Evjen, Bjørg.
Finn in Flux: 'Finn' as a Category in Norwegian Population Censuses of Ninetheenth and Twentieth Centuries. I: Indigenous Peoples and Demography. The Complex Relation between Identity and Statistics. Berghahn Books 2011 ISBN 978-0-85745-000-5. s. 163-173
UiT Untitled
 
48 Evjen, Bjørg.
Growing indigenous influence on research; extended perspectives and a new methodology? An historical approach. PhD-kurs, seminar og workshop; 2011-01-25 - 2011-01-27
UiT Untitled
 
49 Evjen, Bjørg.
Tre stammers møte i Troms. Forsvarets pensjonistforening, årsmøte Tromsø; 2011-01-12
UiT Untitled
 
50 Eythórsson, Einar; Bjerkli, Bjørn; Evjen, Bjørg; Joks, Solveig; Myrvoll, Elin Rose; Myrvoll, Marit; Thuestad, Alma; Ravna, Øyvind.
Felt 1 Stierdna/Stjernøya og Sievju/Seiland. Sakkyndig utredning for Finnmarkskommisjonen. Tromsø: Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU) 2011 170 s. NIKU Oppdragsrapport(42/2011)
NIKU SA/SH UiT Untitled
 
    Vis neste liste