Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 120 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Abelsen, Birgit.
Fastlegeordningen i Nord-Norge. Nasjonal helseøkonomikonferanse; 2019-05-28 - 2019-05-29
UiT Untitled
 
2 Abelsen, Birgit.
Hva koster en ALIS?. Vi tror på fastlegeordningen - ALIS-Vest konferansen 2019; 2019-08-31 - 2019-08-31
UiT Untitled
 
3 Abelsen, Birgit.
Making it work - Et Rammeverk for rekruttering og stabilisering av fagfolk til distrikt. Recruit & Retain, sluttkonferanse; 2019-01-05 - 2019-01-05
UiT Untitled
 
4 Abelsen, Birgit.
Statistiker med signifikans. Utposten [Tidsskrift] 2019-10-23
UiT Untitled
 
5 Abelsen, Birgit; Brandstorp, Helen.
Recruit & Retain - Making it Work. Den norske case-studien. Tromsø: Nasjonalt senter for distriktsmedisin, UiT Norges arktiske universitet 2019 34 s.
UiT Untitled
 
6 Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete.
The Norwegian primary health care team trial: From reactive regular GPs to proactive inter-professional teams. Nordic Network for Health Policy; 2019-05-13 - 2019-05-14
UiT Untitled
 
7 Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Godager, Geir; Iversen, Tor; Løyland, Hanna Isabel; Pedersen, Kine; Snilsberg, Øyvind.
Evaluering av pilotprosjekt med primærhelseteam og alternative finansieringsordninger. Statusrapport 2. Oslo: Universitetet i Oslo 2019 154 s.
UiO UiT Untitled
 
8 Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Godager, Geir; Løyland, Hanna Isabel; Pedersen, Kine; Snilsberg, Øyvind; Sten-Gamberg, Susanna; Iversen, Tor; Sæther, Erik Magnus.
Evaluering av pilotprosjekt med primærhelseteam og alternative finansieringsordninger. Statusrapport II.. Oslo: Helsedirektoratet 2019 154 s.
UiO UiT Untitled
 
9 Hansen, Finn Henry; Steinert, Svein; Abelsen, Birgit.
Ett grep løser ikke utfordringene i fastlegetjenesten. Dagens medisin 2019
HN UiT Untitled
 
10 Jakobsen, Monika Dybdahl; Obstfelder, Aud; Braaten, Tonje; Abelsen, Birgit.
What makes women with food hypersensitivity do self-management work?. BMC Health Services Research 2019 ;Volum 19:462. s. 1-10
NTNU UiT Untitled
 
11 Lindberg, Marie Hella; Olsen, Jan Abel; Chen, Gang; Abelsen, Birgit.
A composite index for socioeconomic position when studying health inequalities. NOFE-konferansen; 2019-11-12 - 2019-11-13
UiT Untitled
 
12 Lindberg, Marie Hella; Olsen, Jan Abel; Chen, Gang; Abelsen, Birgit.
Towards a composite index for socio-economic position when studying health inequalities. Nordic Health Economists' Study Group Meeting; 2019-08-21 - 2019-08-23
UiT Untitled
 
13 Nordberg, Eva Muriel Kibsgaard; Fosse, Anette; Abelsen, Birgit; Brandstorp, Helen.
Uklarheter – ikke spøkelser, Bent Høie. Dagens medisin 2019
UiT Untitled
 
2018
14 Abelsen, Birgit.
Tanker rundt primærhelseteam. Praksiskoordinatorkonferansen; 2018-06-08 - 2018-06-08
UiT Untitled
 
15 Abelsen, Birgit; Brandstorp, Helen.
Oppfyller kommunene kompetansekrav i akuttmedisinforskriften? Krav til leger i vakt og trening i samhandling.. Tromsø: Nasjonalt senter for distriktsmedisin, UiT Norges arktiske universitet 2018 74 s.
UiT Untitled
 
16 Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit.
Fastlegetjenesten i Nord-Norge. Tromsø: Nasjonalt senter for distriktsmedisin, UiT Norges arktiske universitet 2018 103 s.
UiT Untitled
 
17 Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit.
Hvordan møte utfordringer for fastlegetjenesten i distriktene?. Utposten 2018 ;Volum 47.(5) s. 22-24
UiT Untitled
 
2017
18 Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete.
Ny turnustjeneste for leger. En studie om implementering og samstyring. Tromsø: NSDM, UiT Norges arktiske universitet 2017 55 s.
UiT Untitled
 
19 Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete.
Styringsutfordringer i ny søknadsbasert turnusordning. Utposten 2017 ;Volum 46.(5) s. 16-19
UiT Untitled
 
20 Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit.
Designing medical internship to improve recruitment and retention of doctors in rural areas. International Journal of Circumpolar Health 2017 ;Volum 76.(1) s. 1-7
UiT Untitled
 
21 Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit.
Development of a model to improve rural GP retention and quality of GP services. Den første nasjonale konferansen i helsetjenesteforskning; 2017-03-14 - 2017-03-15
UiT Untitled
 
22 Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit.
Samhandling om utskrivningsklare pasienter. Bidrag til evaluering av Samhandlingsreformen i nord. Tromsø: NSDM, UiT Norges arktiske universitet 2017 65 s.
UiT Untitled
 
23 Sheikh, Mashhood Ahmed; Abelsen, Birgit; Olsen, Jan Abel.
Education and health and well-being: direct and indirect effects with multiple mediators and interactions with multiple imputed data in Stata. Journal of Epidemiology and Community Health 2017 ;Volum 71.(11) s. 1037-1045
UiT Untitled
 
2016
24 Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete.
Samhandlingsreformen: Om utskrivningsklare pasienter og kommunenes håndtering av avvik fra forpliktende tjenesteavtale. Kommunerevisoren 2016 ;Volum 71.(1) s. 16-20
UiT Untitled
 
25 Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Brandstorp, Helen.
Driftsformer i fastlegeordningen i kommuner med under 20 000 innbyggere. Utposten 2016 ;Volum 45.(5) s. 12-15
UiT Untitled
 
26 Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Brandstorp, Helen.
Fastlegeordningen i kommuner med under 20 000 innbyggere. Tromsø/Alta: Nasjonalt senter for distriktsmedisin 2016 59 s.
UiT Untitled
 
27 Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Brandstorp, Helen.
Vikarbruk i fastlegeordningen. Utposten 2016 ;Volum 45.(6) s. 30-33
UiT Untitled
 
28 Ahmed, Mashhood Sheikh; Abelsen, Birgit; Olsen, Jan Abel.
Differential Recall Bias, Intermediate Confounding, and Mediation Analysis in Life Course Epidemiology: An Analytic Framework with Empirical Example. Frontiers in Psychology 2016 ;Volum 7.(1828) s. -
UiT Untitled
 
29 Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit.
Legetjenester der folk bor. Samfunnsøkonomen 2016 ;Volum 130.(4) s. 41-48
UiT Untitled
 
30 Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit; Lie, Ivar.
Sykepleiere utdannet i Nord-Norge - Hvor blir de av?. Tromsø: Nasjonalt senter for distriktsmedisin, UiT Norges arktiske universitet 2016 94 s.
UiT Untitled
 
31 Hilpüsch, Frank; Johnsen, Peter Holger; Goll, Rasmus; Valle, Per Christian; Sørbye, Sveinung Wergeland; Abelsen, Birgit.
Microscopic colitis: a missed diagnosis among patients with moderate to severe irritable bowel syndrome. Scandinavian Journal of Gastroenterology 2016 ;Volum 52.(2) s. 173-177
UiT UNN Untitled
 
32 Holte, Jon Helgheim; Sivey, Peter; Abelsen, Birgit; Olsen, Jan Abel.
Modelling Nonlinearities and Reference Dependence in General Practitioners' Income Preferences. Health Economics 2016 ;Volum 25.(8) s. 1020-1038
UiT Untitled
 
33 Jakobsen, Monika Dybdahl; Braaten, Tonje; Obstfelder, Aud; Abelsen, Birgit.
Self-Reported Food Hypersensitivity: Prevalence, Characteristics, and Comorbidities in the Norwegian Women and Cancer Study. PLOS ONE 2016 ;Volum 11.(12) s. -
NTNU UiT Untitled
 
34 Sheikh, Mashhood Ahmed; Abelsen, Birgit; Olsen, Jan Abel.
Clarifying Associations between Childhood Adversity, Social Support, Behavioral Factors, and Mental Health, Health, and Well-Being in Adulthood: A Population-Based Study. Frontiers in Psychology 2016 ;Volum 7.(727)
UiT Untitled
 
2015
35 Abelsen, Birgit.
Hvordan har samhandlingsreformen påvirket tjenestetilbudet innenfor pleie- og omsorgssektoren i kommunene?. Norsk kommunerevisor forenings fagkonferanse; 2015-06-08 - 2015-06-09
UiT Untitled
 
36 Abelsen, Birgit.
Rekruttere og beholde leger og sykepleiere i nord. En studie i regi av EU-prosjektet Recruit & Retain. Finnmarkssykehusets erfaringskonferanse; 2015-03-04 - 2015-03-05
UiT Untitled
 
37 Abelsen, Birgit.
Samhandlingsreformens konsekvenser for det kommunale pleie- og omsorgstilbudet. KS Effektiviseringsnettverk Helse og omsorgstjenester; 2015-04-30
UiT Untitled
 
38 Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete.
Erfaringer og veien videre etter 10 år med legerekrutteringsprosjekt. Finnmarkssykehusets erfaringskonferanse; 2015-03-04 - 2015-03-04
UiT Untitled
 
39 Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete.
Hvordan endrer samhandlingsreformen kommunens pleie- og omsorgstilbud?. Utposten 2015 ;Volum 44.(7)
UiT Untitled
 
40 Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete.
Legerekruttering til Finnmarkssykehuset. Erfaringer og innspill til veien videre. Tromsø: Nasjonalt senter for distriktsmedisin, UiT Norges arktiske universitet 2015
UiT Untitled
 
41 Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Brandstorp, Helen.
Retention and recruitment challenges in the Norwegian patient list system. 19th Nordic Congress of General Practice; 2015-06-16 - 2015-06-18
UiT Untitled
 
42 Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Brandstorp, Helen.
Varighet av fastlegeavtaler. Tidsskrift for Den norske legeforening 2015 ;Volum 135. s. 2045-2049
UiT Untitled
 
43 Abelsen, Birgit; Kvidal-Røvik, Trine.
Organisering av destinasjonsmarkedsføring - eksemplet NordNorsk Reiseliv. I: Innovativ og opplevelsesbasert verdiskaping i reiselivsnæringen. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-42894-5. s. 327-346
UiT Untitled
 
44 Abelsen, Birgit; Olsen, Jan Abel.
Young doctors' preferences for payment systems: The influence of gender and personality traits. Human Resources for Health 2015 ;Volum 13:69. s. 1-9
UiT Untitled
 
45 Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit.
Samhandlingsreformen og kommunens ansvar for integrerte legetjenester. Fagbladet samfunn og økonomi 2015 (2) s. 52-65
UiT Untitled
 
46 Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit.
Senjalegen. En evaluering. Tromsø: Nasjonalt senter for distriktsmedisin, UiT Norges arktiske universitet 2015 65 s.
UiT Untitled
 
47 Holte, Jon Helgheim; Abelsen, Birgit; Halvorsen, Peder Andreas; Olsen, Jan Abel.
General practitioners’ altered preferences for private practice vs. salaried positions: a consequence of proposed policy regulations?. BMC Health Services Research 2015 ;Volum 15.(119) s. -
UiT Untitled
 
48 Holte, Jon Helgheim; Kjær, Trine; Abelsen, Birgit; Olsen, Jan Abel.
The impact of pecuniary and non-pecuniary incentives for attracting young doctors to rural general practice. Social Science and Medicine 2015 ;Volum 128. s. 1-9
UiT Untitled
 
49 Stensland, Per Steinar; Brandstorp, Helen; Abelsen, Birgit.
Desentraliser legeutdanninga. Bergens Tidende 2015
UiB UiT Untitled
 
2014
50 Abelsen, Birgit.
Rekruttere og beholde. Utposten 2014 (3) s. 28-31
UiT Untitled
 
    Vis neste liste