Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 107 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Abelsen, Birgit; Brandstorp, Helen.
Recruit & Retain - Making it Work. Den norske case-studien. Tromsø: Nasjonalt senter for distriktsmedisin, UiT Norges arktiske universitet 2019 34 s.
UiT Untitled
 
2 Jakobsen, Monika Dybdahl; Obstfelder, Aud; Braaten, Tonje; Abelsen, Birgit.
What makes women with food hypersensitivity do self-management work?. BMC Health Services Research 2019 ;Volum 19:462. s. 1-10
NTNU UiT Untitled
 
3 Lindberg, Marie Hella; Olsen, Jan Abel; Chen, Gang; Abelsen, Birgit.
Towards a composite index for socio-economic position when studying health inequalities. Nordic Health Economists' Study Group Meeting; 2019-08-21 - 2019-08-23
UiT Untitled
 
2018
4 Abelsen, Birgit.
Tanker rundt primærhelseteam. Praksiskoordinatorkonferansen; 2018-06-08 - 2018-06-08
UiT Untitled
 
5 Abelsen, Birgit; Brandstorp, Helen.
Oppfyller kommunene kompetansekrav i akuttmedisinforskriften? Krav til leger i vakt og trening i samhandling.. Tromsø: Nasjonalt senter for distriktsmedisin, UiT Norges arktiske universitet 2018 74 s.
UiT Untitled
 
6 Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit.
Fastlegetjenesten i Nord-Norge. Tromsø: Nasjonalt senter for distriktsmedisin, UiT Norges arktiske universitet 2018 103 s.
UiT Untitled
 
7 Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit.
Hvordan møte utfordringer for fastlegetjenesten i distriktene?. Utposten 2018 ;Volum 47.(5) s. 22-24
UiT Untitled
 
2017
8 Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete.
Styringsutfordringer i ny søknadsbasert turnusordning. Utposten 2017 ;Volum 46.(5) s. 16-19
UiT Untitled
 
9 Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit.
Designing medical internship to improve recruitment and retention of doctors in rural areas. International Journal of Circumpolar Health 2017 ;Volum 76.(1) s. 1-7
UiT Untitled
 
10 Sheikh, Mashhood Ahmed; Abelsen, Birgit; Olsen, Jan Abel.
Education and health and well-being: direct and indirect effects with multiple mediators and interactions with multiple imputed data in Stata. Journal of Epidemiology and Community Health 2017 ;Volum 71.(11) s. 1037-1045
UiT Untitled
 
2016
11 Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete.
Samhandlingsreformen: Om utskrivningsklare pasienter og kommunenes håndtering av avvik fra forpliktende tjenesteavtale. Kommunerevisoren 2016 ;Volum 71.(1) s. 16-20
UiT Untitled
 
12 Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Brandstorp, Helen.
Driftsformer i fastlegeordningen i kommuner med under 20 000 innbyggere. Utposten 2016 ;Volum 45.(5) s. 12-15
UiT Untitled
 
13 Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Brandstorp, Helen.
Fastlegeordningen i kommuner med under 20 000 innbyggere. Tromsø/Alta: Nasjonalt senter for distriktsmedisin 2016 59 s.
UiT Untitled
 
14 Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Brandstorp, Helen.
Vikarbruk i fastlegeordningen. Utposten 2016 ;Volum 45.(6) s. 30-33
UiT Untitled
 
15 Ahmed, Mashhood Sheikh; Abelsen, Birgit; Olsen, Jan Abel.
Differential Recall Bias, Intermediate Confounding, and Mediation Analysis in Life Course Epidemiology: An Analytic Framework with Empirical Example. Frontiers in Psychology 2016 ;Volum 7.(1828) s. -
UiT Untitled
 
16 Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit.
Legetjenester der folk bor. Samfunnsøkonomen 2016 ;Volum 130.(4) s. 41-48
UiT Untitled
 
17 Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit; Lie, Ivar.
Sykepleiere utdannet i Nord-Norge - Hvor blir de av?. Tromsø: Nasjonalt senter for distriktsmedisin, UiT Norges arktiske universitet 2016 94 s.
UiT Untitled
 
18 Hilpüsch, Frank; Johnsen, Peter Holger; Goll, Rasmus; Valle, Per Christian; Sørbye, Sveinung Wergeland; Abelsen, Birgit.
Microscopic colitis: a missed diagnosis among patients with moderate to severe irritable bowel syndrome. Scandinavian Journal of Gastroenterology 2016 ;Volum 52.(2) s. 173-177
UiT UNN Untitled
 
19 Holte, Jon Helgheim; Sivey, Peter; Abelsen, Birgit; Olsen, Jan Abel.
Modelling Nonlinearities and Reference Dependence in General Practitioners' Income Preferences. Health Economics 2016 ;Volum 25.(8) s. 1020-1038
UiT Untitled
 
20 Jakobsen, Monika Dybdahl; Braaten, Tonje; Obstfelder, Aud; Abelsen, Birgit.
Self-Reported Food Hypersensitivity: Prevalence, Characteristics, and Comorbidities in the Norwegian Women and Cancer Study. PLOS ONE 2016 ;Volum 11.(12) s. -
NTNU UiT Untitled
 
21 Sheikh, Mashhood Ahmed; Abelsen, Birgit; Olsen, Jan Abel.
Clarifying Associations between Childhood Adversity, Social Support, Behavioral Factors, and Mental Health, Health, and Well-Being in Adulthood: A Population-Based Study. Frontiers in Psychology 2016 ;Volum 7.(727)
UiT Untitled
 
2015
22 Abelsen, Birgit.
Hvordan har samhandlingsreformen påvirket tjenestetilbudet innenfor pleie- og omsorgssektoren i kommunene?. Norsk kommunerevisor forenings fagkonferanse; 2015-06-08 - 2015-06-09
UiT Untitled
 
23 Abelsen, Birgit.
Rekruttere og beholde leger og sykepleiere i nord. En studie i regi av EU-prosjektet Recruit & Retain. Finnmarkssykehusets erfaringskonferanse; 2015-03-04 - 2015-03-05
UiT Untitled
 
24 Abelsen, Birgit.
Samhandlingsreformens konsekvenser for det kommunale pleie- og omsorgstilbudet. KS Effektiviseringsnettverk Helse og omsorgstjenester; 2015-04-30
UiT Untitled
 
25 Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete.
Erfaringer og veien videre etter 10 år med legerekrutteringsprosjekt. Finnmarkssykehusets erfaringskonferanse; 2015-03-04 - 2015-03-04
UiT Untitled
 
26 Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete.
Hvordan endrer samhandlingsreformen kommunens pleie- og omsorgstilbud?. Utposten 2015 ;Volum 44.(7)
UiT Untitled
 
27 Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete.
Legerekruttering til Finnmarkssykehuset. Erfaringer og innspill til veien videre. Tromsø: Nasjonalt senter for distriktsmedisin, UiT Norges arktiske universitet 2015
UiT Untitled
 
28 Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Brandstorp, Helen.
Retention and recruitment challenges in the Norwegian patient list system. 19th Nordic Congress of General Practice; 2015-06-16 - 2015-06-18
UiT Untitled
 
29 Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Brandstorp, Helen.
Varighet av fastlegeavtaler. Tidsskrift for Den norske legeforening 2015 ;Volum 135. s. 2045-2049
UiT Untitled
 
30 Abelsen, Birgit; Kvidal-Røvik, Trine.
Organisering av destinasjonsmarkedsføring - eksemplet NordNorsk Reiseliv. I: Innovativ og opplevelsesbasert verdiskaping i reiselivsnæringen. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-42894-5. s. 327-346
UiT Untitled
 
31 Abelsen, Birgit; Olsen, Jan Abel.
Young doctors' preferences for payment systems: The influence of gender and personality traits. Human Resources for Health 2015 ;Volum 13:69. s. 1-9
UiT Untitled
 
32 Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit.
Samhandlingsreformen og kommunens ansvar for integrerte legetjenester. Fagbladet samfunn og økonomi 2015 (2) s. 52-65
UiT Untitled
 
33 Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit.
Senjalegen. En evaluering. Tromsø: Nasjonalt senter for distriktsmedisin, UiT Norges arktiske universitet 2015 65 s.
UiT Untitled
 
34 Holte, Jon Helgheim; Abelsen, Birgit; Halvorsen, Peder Andreas; Olsen, Jan Abel.
General practitioners’ altered preferences for private practice vs. salaried positions: a consequence of proposed policy regulations?. BMC Health Services Research 2015 ;Volum 15.(119) s. -
UiT Untitled
 
35 Holte, Jon Helgheim; Kjær, Trine; Abelsen, Birgit; Olsen, Jan Abel.
The impact of pecuniary and non-pecuniary incentives for attracting young doctors to rural general practice. Social Science and Medicine 2015 ;Volum 128. s. 1-9
UiT Untitled
 
36 Stensland, Per Steinar; Brandstorp, Helen; Abelsen, Birgit.
Desentraliser legeutdanninga. Bergens Tidende 2015
UiB UiT Untitled
 
2014
37 Abelsen, Birgit.
Rekruttere og beholde. Utposten 2014 (3) s. 28-31
UiT Untitled
 
38 Abelsen, Birgit; Eide, Dorthe; Kvidal, Trine; Leenheer, Anneke Sijtske.
Organizational innovation: Re-organizing destination marketing organizations. I: Handbook of research on innovation in tourism industries. Edward Elgar Publishing 2014 ISBN 978-1-78254-840-9. s. 277-302
NORD NORUT Untitled
 
39 Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Nødland, Svein Ingve; Stephansen, Anna.
Samhandlingsreformens konsekvenser for det kommunale pleie- og omsorgstilbudet. Stavanger: International Research Institute Stavanger (IRIS) 2014 (ISBN 978-82-490-0846-9) 109 s.
NORCE UiT Untitled
 
40 Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit.
Hvordan tar kommunene i bruk samhandlingsreformens styringsdata?. Alta: Norut Alta 2014
UiT Untitled
 
41 Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit.
Turnus i Finnmark. Evaluering av særordning 2009-2013.. Tromsø: Nasjonalt senter for distriktsmedisin, UiT Norges arktiske univeristet 2014
UiT Untitled
 
42 Heimtun, Bente; Abelsen, Birgit.
Singles and solo travel: Gender and type of holiday. Tourism, Culture & Communication 2014 ;Volum 13.(3) s. 161-174
UiT Untitled
 
43 Konradsen, Steinar; Abelsen, Birgit.
Erfaringer med kommunale øhjelpsenger i distrikts-Norge. Utposten 2014 ;Volum 43.(5) s. 16-19
UiT Untitled
 
44 Sheikh, Mashhood Ahmed; Abelsen, Birgit; Olsen, Jan Abel.
Role of respondents' education as a mediator and moderator in the association between childhood socio-economic status and later health and wellbeing. BMC Public Health 2014 ;Volum 14. s. -
UiT Untitled
 
2013
45 Abelsen, Birgit.
Rekruttere og beholde. Om helsepersonell i rurale og urbane områder. Tromsø: Nasjonalt senter for distriktsmedisin 2013 50 s.
UiT Untitled
 
46 Abelsen, Birgit; Isaksen, Arne; Jakobsen, Stig Erik.
Innledning. I: Innovasjon - organisasjon, region, politikk. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-02-38331-2. s. 17-41
HVL NORCE UIA UiT Untitled
 
47 Abelsen, Birgit; Isaksen, Arne; Jakobsen, Stig-Erik.
Innovasjon - organisasjon, region, politikk. Cappelen Damm Akademisk 2013 (ISBN 978-82-02-38331-2) 358 s.
HVL NORCE UIA UiT Untitled
 
48 Abelsen, Birgit; Kvidal, Trine.
Innovasjonsledelse. I: Innovasjon - organisasjon, region, politikk. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-02-38331-2. s. 69-90
NORUT Untitled
 
49 Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit.
Forsterket legetjeneste i kommunene. Virkninger for kommunene av ny fastlegeforskrift. Alta: Norut Alta 2013
UiT Untitled
 
50 Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit.
Kartlegging av samarbeidsmodeller i legetjenesten. Alta: Norut Alta 2013
UiT Untitled
 
    Vis neste liste