Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 79 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Andreassen, Helene N.; Berez-Kroeker, Andrea; Collister, Lauren B.; Conzett, Philipp; Cox, Christopher; De Smedt, Koenraad; Gawne, Lauren; McDonnell, Bradley.
Data citation in linguistics publications: A scholar-led, community-based initiative. 14th Munin Conference on Scholarly Publishing; 2019-11-27 - 2019-11-28
UiB UiT Untitled
 
2 Andreassen, Helene N.; Berez-Kroeker, Andrea; Collister, Lauren B.; Conzett, Philipp; Cox, Christopher; De Smedt, Koenraad; Gawne, Lauren; McDonnell, Bradley.
Writing data citation guidelines for linguistics: Lessons learned. RDA 14th Plenary; 2019-10-23 - 2019-10-25
UiB UiT Untitled
 
3 Andreassen, Helene N.; Collister, Lauren B.; Conzett, Philipp; De Smedt, Koenraad; McDonnell, Bradley; Berez-Kroeker, Andrea; Cox, Christopher.
Citation of research data for linguistic publications. RDA Plenary 13; 2019-04-02 - 2019-04-04
UiB UiT Untitled
 
4 Conzett, Philipp.
Disciplinary Case Study: The Tromsø Repository of Language and Linguistics (TROLLing). Association of European Research Libraries [Internett] 2019-05-06
UiT Untitled
 
5 Conzett, Philipp.
Kva støtte kan vi gje til utforming av datahandteringsplanar?. NARMA kompetanseutviklingsprogram for forskningsadministrasjon; 2019-06-12 - 2019-06-13
UiT Untitled
 
6 Durand, Gustavo; Crabtree, Jonathan; Conzett, Philipp; Tykhonov, Vyacheslav.
Building Dataverse Communities that follow RDA Best Practices for Data Sharing and Management. RDA 14th Plenary; 2019-10-23 - 2019-10-25
UiT Untitled
 
7 Rockenberger, Annika; Wiger, Ellen Nessheim; Witting, Mette Refslund; Bøe, Hilde; Thor, Evelyn Irene; Wolden, Ove Joralf; Paasche, Marianne; Søndenå, Ola; Conzett, Philipp.
NorKorr - Norwegian Correspondences and Linked Open Data. Digital Humanities in the Nordic Countries 2019; 2019-03-06 - 2019-03-08
NTNU UiB UiT Untitled
 
8 Rockenberger, Annika; Wiger, Ellen Nessheim; Witting, Mette Refslund; Bøe, Hilde; Thor, Evelyn Irene; Wolden, Ove Joralf; Paasche, Marianne; Søndenå, Ola; Conzett, Philipp.
Norwegian Correspondences and Linked Open Data. CEUR Workshop Proceedings 2019 ;Volum 2364. s. 365-375
NB NTNU UiB UiT Untitled
 
9 Segadal, Katrine Utaaker; Kvamme, Trond; Heggland, Ingrid; Fotland, Margaret Louise; Fjellbirkeland, Anne; Conzett, Philipp; Garshol, Jan Erik; Iozzi, Maria Francesca.
RDA in Norway. RDA 14th Plenary; 2019-10-23 - 2019-10-25
NTNU UiB UiO UiT UNIT Untitled
 
10 Tykhonov, Vyacheslav; Conzett, Philipp; Wittenberg, Marion.
Dataverse in the European Open Science Cloud. Dataverse Community Meeting 2019; 2019-06-19 - 2019-06-21
UiT Untitled
 
11 Villaflor, Glennda; Ali, Abdurhman Kelil; Andreassen, Helene N.; Conzett, Philipp; Figenschou, Lars; HØydalsvik, stein; Longva, Leif; Nilsen, Karl Magnus; Odu, obiajulu.
Open Research Data: Experiences from UiT The Arctic University of Norway. Open Science Fair 2019; 2019-09-16 - 2019-09-18
UiT Untitled
 
12 Villaflor, Glennda; Ali, Abdurhman Kelil; Andreassen, Helene N.; Conzett, Philipp; Figenschou, Lars; HØydalsvik, stein; Longva, Leif; Nilsen, Karl Magnus; Odu, obiajulu.
Research Data Management at UiT The Arctic University of Norway. FORCE2019 The Future of Research Communications and e-Scholarship; 2019-10-16 - 2019-10-17
UiT Untitled
 
2018
13 Ali, Abdurhman Kelil; Ekanger, Aysa; Villaflor, Glennda; Andreassen, Helene N.; Nilsen, Karl magnus; Figenschou, Lars; Longva, Leif; Odu, obiajulu; Conzett, Philipp; HØydalsvik, stein.
Open research data and its policies: Experiences from UiT The Arctic University of Norway. 27th Polar Libraries Colloquy; 2018-06-10 - 2018-06-15
UiT Untitled
 
14 Andreassen, Helene N.; Conzett, Philipp; De Smedt, Koenraad; Berez-Kroeker, Andrea; Gawne, Lauren.
Data citation and metadata standards in linguistics. RDA 11th Plenary Meeting; 2018-03-21 - 2018-03-23
UiB UiT Untitled
 
15 Bezjak, Sonja; Conzett, Philipp; Fernandes, Pedro L.; Görögh, Edit; Helbig, Kerstin; Kramer, Bianca; Labastida, Ignasi; Niemeyer, Kyle; Psomopoulos, Fotis; Ross-Hellauer, Tony; Schneider, René; Tennant, Jon; Verbakel, Ellen; Clyburne-Sherin, April; Brinken, Helene; Heller, Lambert.
Open Science Training Handbook. : GitBook 2018 (ISBN 0000000000) 205 s.
UiT Untitled
 
16 Conzett, Philipp; Østhus, Randi.
Støttetenester for forskingsdatahandtering på UiT Noregs arktiske universitet. Narma-workshop: Introduksjon til datahåndteringsplaner for forskerstøtte; 2018-10-25 - 2018-10-25
UiT Untitled
 
17 Conzett, Philipp; Østvand, Lene.
Støttetenester for forskingsdatahandtering på UiT Noregs arktiske universitet – erfaringar og forslag til beste praksis. Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, NORIL 2018 ;Volum 10.(1) s. 65-80
UiT Untitled
 
18 HØydalsvik, stein; Conzett, Philipp.
Open Science and Research Data Management at UiT The Arctic University of Norway. Open Science Toolbox Start-up Workshop; 2018-10-26 - 2018-10-26
UiT Untitled
 
2017
19 Andreassen, Helene N.; Conzett, Philipp; HØydalsvik, stein; Janda, Laura Alexis; Longva, Leif; Nesset, Tore; Odu, obiajulu.
TROLLing - The Tromsø Repository of Language and Linguistics: Scope and operation of an open repository for linguistic data. 17. møte om norsk språk (Mons 17); 2017-11-22 - 2017-11-24
UiT Untitled
 
20 Andreassen, Helene N.; Conzett, Philipp; HØydalsvik, stein; Janda, Laura Alexis; Longva, Leif; Nesset, Tore; Odu, obiajulu.
TROLLing: Scope and operation of an open respository for linguistic data. 91st Annual Meeting of the Linguistic Society of America; 2017-01-05 - 2017-01-08
UiT Untitled
 
21 Conzett, Philipp.
Bibliografi over litteratur om genusvariasjon i norsk skriftspråk.
UiT Untitled
 
22 Conzett, Philipp.
Genusvariasjon i norsk skriftspråk. Seminar om genus; 2017-06-14
UiT Untitled
 
23 Conzett, Philipp.
Genusvariasjon i norsk skriftspråk. 17. møte om norsk språk (Mons 17); 2017-11-22 - 2017-11-24
UiT Untitled
 
24 Conzett, Philipp.
Genusvariasjon i norsk skriftspråk. Ei undersøking av genusbruken ved substantiv som er normerte som maskulinum og nøytrum. Tromsø: Septentrio Academic Publishing 2017 91 s. Septentrio Reports(1)
UiT Untitled
 
25 Conzett, Philipp.
Kvensk grammatikk. Cappelen Damm Akademisk 2017 (ISBN 978-82-02-56965-5) 493 s.
UiT Untitled
 
26 Conzett, Philipp.
TROLLing - eit ope arkiv for språkdata. 17. møte om norsk språk (Mons 17); 2017-11-22 - 2017-11-24
UiT Untitled
 
27 Conzett, Philipp; Longva, Leif.
DataverseNO og støttetenester for forskingsdatahandtering. Seminar om forskingsdatahandtering; 2017-10-31 - 2017-10-31
UiT Untitled
 
28 Conzett, Philipp; Østvand, Lene.
Støttetenester for forskingsdatahandtering: forslag til beste praksis. Virak - Konferansen for universitets- og høgskolebibliotek; 2017-06-12 - 2017-06-13
UiT Untitled
 
29 Eide, Øyvind; Aspaas, Per Pippin; Conzett, Philipp.
The correspondence of Just Qvigstad, 1.0 and 2.0 – the ongoing story of a digital edition. UiT Digital Humanities Conference 2017; 2017-11-30 - 2017-12-01
UiT Untitled
 
30 Østvand, Lene; Conzett, Philipp; Lyse, Gunn Inger.
Workshop: Forskningsdata. Virak - Konferansen for universitets- og høgskolebibliotek; 2017-06-12 - 2017-06-13
UiT Untitled
 
2016
31 Andreassen, Helene N.; Conzett, Philipp; Høydalsvik, Stein; Longva, Leif; Odu, Obiajulu.
UiT Open Research Data. IASSIST2016; 2016-05-31 - 2016-06-03
UiT Untitled
 
32 Conzett, Philipp.
Bruken av substantiv med fleire kjønn i norsk skriftspråk. Språkdagen 2016; 2016-11-16 - 2016-11-16
UiT Untitled
 
33 Conzett, Philipp.
Kvensk bibliografi - Frå kompendium til digital portal. Det 75. norske bibliotekmøte; 2016-03-09 - 2016-03-11
UiT Untitled
 
34 Conzett, Philipp.
Norsk språk og språkforhold i Norge og i Nord-Norge. Språk- och kulturkurs i Tromsö; 2016-06-13 - 2016-06-17
UiT Untitled
 
35 Conzett, Philipp; Aspaas, Per Pippin.
How (not) to do textual criticism online: A user’s perspective on selected Nordic digital scholarly editions. Digital Humanities in The Nordic Countries; 2016-03-15 - 2016-03-17
UiT Untitled
 
36 Enger, Hans-Olav; Conzett, Philipp.
Morfologi. I: Mønster. Norsk språkhistorie I. Novus Forlag 2016 ISBN 978-82-7099-847-0. s. 213-316
UiO UiT Untitled
 
37 Larsen, Rolf Inge; Elgvin, Lilly-Anne Østtveit; Aspaas, Per Pippin; Conzett, Philipp.
Å gjøre Lars Levi Læstadius synlig for verden (LLL Online). Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2016 ;Volum 70.(2-3) s. 4-8
USN UiT Untitled
 
38 Odu, obiajulu; Andreassen, Helene N.; HØydalsvik, stein; Conzett, Philipp.
UIT Open Research Data and our experiences using Dataverse. Dataverse Community Meeting 2016; 2016-06-09 - 2016-06-11
UiT Untitled
 
2015
39 Andreassen, Helene N.; Conzett, Philipp; HØydalsvik, stein; Longva, Leif; Odu, obiajulu.
Når det regner på forskeren, drypper det på UB: Forskerstøtte og kompetanseheving gjennom utvikling av et arkiv for åpne forskningsdata. UH-bibliotekkonferansen 2015; 2015-06-18 - 2015-06-19
UiT Untitled
 
40 Conzett, Philipp.
Tradisjonen tru? - Om publisering i nordiskfaget i Noreg. Dugnadsgruppe om open tilgang til forskingsresultat («Open Access»), 16. møte om norsk språk (MONS 16); 2015-11-25 - 2015-11-27
UiT Untitled
 
41 Conzett, Philipp; Aspaas, Per Pippin.
A preliminary survey of Nordic digital scholarly editions. Network Meeting, Lars Levi Laestadius - Making Cultural Heritage Online; 2015-10-29 - 2015-10-30
UiT Untitled
 
42 Conzett, Philipp; Longva, Leif; Andreassen, Helene N.; HØydalsvik, stein; Odu, obiajulu.
UiT Open Research Data. emtacl15 - emerging technologies in academic libraries; 2015-04-20 - 2015-04-22
UiT Untitled
 
43 Conzett, Philipp; Odu, obiajulu; HØydalsvik, stein; Andreassen, Helene N.; Longva, Leif.
UiT Open Research Data. Dataverse Community Meeting 2015; 2015-06-09 - 2015-06-11
UiT Untitled
 
44 Larsen, Rolf Inge; Thorvaldsen, Steinar; Conzett, Philipp.
Making Cultural Heritage Online. Lars Levi Laestadius’ Work and its Relevance in the Arctic Region. Journal of Northern Studies 2015 ;Volum 9.(2) s. 96-100
UiT Untitled
 
2014
45 Conzett, Philipp.
Hovuddrag i utviklinga av norsk ordlaging. I: Endre-boka. Postfestumskrift til Endre Mørck. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-802-9. s. 195-210
UiT Untitled
 
46 Conzett, Philipp.
Laestadius goes digital: A DH project at UiT The Arctic University of Tromsø. Joint Culture & Technology and CLARIN-D Summer School "Digital Humanities & Language Resources"; 2014-07-22 - 2014-08-01
UiT Untitled
 
47 Conzett, Philipp.
The role of academic libraries in digital editing. Joint Culture & Technology and CLARIN-D Summer School "Digital Humanities & Language Resources"; 2014-07-22 - 2014-08-01
UiT Untitled
 
48 Conzett, Philipp; Andreassen, Helene N.; Høydalsvik, Stein; Janda, Laura Alexis; Longva, Leif; Nesset, Tore; Odu, obiajulu.
TROLLing - The Tromsø Repository of Language and Linguistics. The 9th Munin Conference on Scholarly Publishing; 2014-11-26 - 2014-11-27
UiT Untitled
 
49 Conzett, Philipp; Räisänen, Anna-Kaisa.
Situasjonen for kvensk språk. Seminar om revitalisering av kvensk; 2014-10-09 - 2014-10-10
UiT Untitled
 
50 Conzett, Philipp; Sollid, Hilde; Johansen, Åse Mette.
Gender and noun inflection in Northern Norwegian. Workshop: The North Germanic Noun Phrase; 2014-05-22 - 2014-05-23
UiT Untitled
 
    Vis neste liste