Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 143 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2021
1 Horghagen, Sissel; Bonsaksen, Tore; Sveen, Unni; Dolva, Anne-Stine; Arntzen, Cathrine.
Erfaringer med ulike rolleforståelser og -praksiser blant ergoterapeuter i kommunehelsetjenesten; generalist, spesialist eller generisk rolle?. Ergoterapeuten 2021 ;Volum 64.(1) s. 38-41
NTNU OSLOMET HINN UiT Untitled
 
2 Maass, Ruca Elisa Katrin; Bonsaksen, Tore; Gramstad, Astrid; Sveen, Unni; Stigen, Linda; Arntzen, Cathrine; Horghagen, Sissel.
Factors associated with the establishment of new occupational therapist positions in Norwegian municipalities after the Coordination reform. Health Services Insights (HSI Journal) 2021 ;Volum 14. s. 1-8
HINN OSLOMET NTNU UiT Untitled
 
3 Stigen, Linda; Arntzen, Cathrine; Horghagen, Sissel; Sveen, Unni; Gramstad, Astrid; Bonsaksen, Tore.
Kjennetegn, styrker og utfordringer ved norske kommuneergoterapeuters praksis. Ergoterapeuten 2021
VID HINN OSLOMET NTNU OUS UiT UNN Untitled
 
4 Vågan, Andre; Olsson, Ann Britt Sandvin; Arntzen, Cathrine; Rise, Marit By; Grue, Jan; Haugland, Trude; Langeland, Eva; Stenberg, Una; Solvang, Per Koren.
Rethinking long-term condition management: An actor-level framework. Sociology of Health and Illness 2021
VID HVL OSLOMET NTNU OUS UiO UiT UNN Untitled
 
2020
5 Arntzen, Cathrine.
Presentasjon av Senter for omsorgsforskning nord. Velferdsteknologisatsning i Nordreisa; 2020-06-11
UiT Untitled
 
6 Arntzen, Cathrine.
Rehabilitering i kommunale omsorgstjenester I Hvilke muligheter har omsorgstjenestene? Et hasteoppdrag for Helsedirektoratet der Senter for omsorgsforskning så på mulighetene for å øke kapasiteten i tjenestene dersom COVID-19 skulle kreve det.. Gjøvik: Senter for omsorgsforskning 2020 20 s. Senter for omsorgsforskning – Rapportserie(1)
UiT Untitled
 
7 Arntzen, Cathrine.
Rehabiliteringen i Nord-Norge er kritisk under koronatida. Senter for omsorgsforskning.no 2020
UiT Untitled
 
8 Arntzen, Cathrine.
Senter for omsorgsforskning sin rolle i Leve hele livet reformen. Seminar for helse- og omsorgsledere i Troms og Finnmark; 2020-11-05
UiT Untitled
 
9 Arntzen, Cathrine.
Snublesteiner og suksessfaktorer En analyse av jobbspesialisters erfaringer med Utvidet oppfølging. ALIN Sluttkonferanse; 2020-06-04
UiT Untitled
 
10 Arntzen, Cathrine; Anke, Audny; Høyem, Audhild; Winther, Anne; Løvli, Tove Hauan; Horne, Vegard; Ljetoff, Marika.
Rehabilitering i Nord Norge - kritisk under koronatida. nordnorskdebatt.no 2020
UiT Untitled
 
11 Arntzen, Cathrine; Anne Sofie Bach, Schou.
Ergoterapi ved kognitive dysfunktioner. Munksgaard Forlag 2020 (ISBN 978-87-628-1984-9) 327 s.
UiT Untitled
 
12 Horghagen, Sissel; Bonsaksen, Tore; Sveen, Unni; Dolva, Anne-Stine; Arntzen, Cathrine.
Generalist, specialist and generic positions experienced by occupational therapists in Norwegian municipalities. Irish Journal of Occupational Therapy (IJOT) 2020 ;Volum 48.(2) s. 133-146
VID HINN OSLOMET NTNU UiT Untitled
 
13 Michalsen, Henriette; Wangberg, Silje C; Anke, Audny; Hartvigsen, Gunnar; Jaccheri, Maria Letizia; Arntzen, Cathrine.
Family members and health care workers' perspectives on motivational factors of participation in physical activity for people with intellectual disability: A qualitative study. Journal of Intellectual Disability Research 2020 ;Volum 64.(4) s. 259-270
NTNU UiO UiT UNN Untitled
 
14 Michalsen, Henriette; Wangberg, Silje C; Hartvigsen, Gunnar; Jaccheri, Maria Letizia; Muzny, Miroslav; Henriksen, André; Olsen, Monica Isabel Benedikte; Thrane, Gyrd; Jahnsen, Reidun Birgitta; Pettersen, Gunn; Arntzen, Cathrine; Anke, Audny.
Physical Activity With Tailored mHealth Support for Individuals With Intellectual Disabilities: Study Protocol for a Randomized Controlled Trial. JMIR Research Protocols 2020 ;Volum 9.(6) s. e19213-
NTNU OUS UiO UiT UNN Untitled
 
15 Pedersen, Synne Garder; Friborg, Oddgeir; Heiberg, Guri Anita; Arntzen, Cathrine; Thrane, Gyrd; Anke, Audny.
Stroke-Specific Quality of Life one-year post-stroke in two Scandinavian country-regions with different organisation of rehabilitation services: a prospective study. Disability and Rehabilitation 2020
UiO UiT UNN Untitled
 
16 Schönfelder, Walter; Arntzen, Cathrine; Johansen, Thomas; Munkejord, Mai Camilla.
Jobbspesialister i NAV. Følgeforskning på implementering av oppfølgingstjenester i egenregi. Rapport 1 - 2020. Bergen: NORCE samfunnsforskning og UiT Norges arktiske universitet 2020 (ISBN 978-82-8408-060-4) 104 s.
PIHSØ UiT Untitled
 
2019
17 Arntzen, Cathrine.
Avslutningsforedrag. Vårkonferansen; 2019-04-02
UiT Untitled
 
18 Arntzen, Cathrine.
Bruk av jobbspesialister i NAV- foreløpige funn fra fokusgruppeintervjuer. Foredrag til jobbspesialister i Troms og Finnmark; 2019-04-01
UiT Untitled
 
19 Arntzen, Cathrine.
Forskjeller og likheter i slagrehabiliteringsforløp i Nord-Norge og Midt-Jylland i Danmark: presentasjon av kvalitativ studie. Miljødag; 2019-04-09
UiT Untitled
 
20 Arntzen, Cathrine.
Forskningsporteføljen i SOF nettverket. Seminar SOF nettverket; 2019-11-04 - 2019-11-05
UiT Untitled
 
21 Arntzen, Cathrine.
Kommunal oppfølging av slagpasienter i Nord-Norge- resultater fra kvalitativ undersøkelse. Seminar for koordinerende enheter i Troms; 2019-05-08
UiT Untitled
 
22 Arntzen, Cathrine.
Om Demens: Å leve livet-hele livet. VG : Verdens gang 2019 s. 11-13
UiT Untitled
 
23 Arntzen, Cathrine.
Rehab-LOS. Tjenesteinnovasjon for arbeids- og samfunnsinkludering for personer med ervervet hjerneskade.. Møte med NAV Tromsø; 2019-08-27
UiT Untitled
 
24 Arntzen, Cathrine.
Utdanningene og Senter for omsorgsforskning nord. RETHOS Høringskonferanse ved IHO; 2019-08-09
UiT Untitled
 
25 Arntzen, Cathrine; Moe, Siri; Aadal, Lena; Pallesen, Hanne.
En komparativ analyse av innhold i kommunale rehabiliteringstjenester etter hjerneslag i Nord-Norge og Midt-Jylland, Danmark. Aktive eldre og aktiv aldring. Den VII Norske konkress i aldersforskning; 2019-10-24 - 2019-10-25
UiT Untitled
 
26 Arntzen, Cathrine; Moe, Siri; Aadal, Lena; Pallesen, Hanne.
Facilitating learning and change in daily lives: A comparative analysis of municipal stroke rehabilitation services in Northern Norway and Central Denmark. 5th European Stroke Organisation Conference; 2019-05-22 - 2019-05-24
UiT Untitled
 
27 Arntzen, Cathrine; Moe, Siri; Aadal, Lena; Pallesen, Hanne.
Facilitating learning and change in the daily lives of stroke survivors: A comparative analysis of municipal stroke rehabilitation services in Norway and Denmark. Cogent Medicine 2019 ;Volum 6.(1) s. 1-18
UiT UNN Untitled
 
28 Arntzen, Cathrine; Moe, Siri; Aadal, Lena; Pallesen, Hanne.
Learning and change in stroke recovery trajectories: A comparative analysis of municipal rehabilitation services in Northern Norway and Central Denmark. Nordic Stroke Congress; 2019-08-21
UiT Untitled
 
29 Arntzen, Cathrine; Sveen, Unni; Hagby, Cathrine; Bonsaksen, Tore; Dolva, Anne-Stine; Horghagen, Sissel.
Community-based occupational therapy in Norway: Content, dilemmas, and priorities. Scandinavian Journal of Occupational Therapy 2019
VID HINN OSLOMET NTNU OUS UiT UNN Untitled
 
30 Arntzen, Cathrine; Sveen, Unni; Hagby, Cathrine; Bonsaksen, Tore; Dolva, Anne-Stine; Horghagen, Sissel.
Kommuneergoterapi: innhold, dilemmaer og prioriteringer. Ergoterapeuten 2019 ;Volum 62.(5) s. 50-51
VID HINN OSLOMET NTNU UiT Untitled
 
31 Bonsaksen, Tore; Dolva, Anne-Stine; Hagby, Cathrine; Sveen, Unni; Horghagen, Sissel; Thyness, Else Merete; Arntzen, Cathrine.
Deltakelse i forskning og utviklingsarbeid blant ergoterapeuter i kommunehelsetjenesten. Ergoterapeuten 2019 ;Volum 62.(3) s. 56-57
VID HINN OSLOMET NTNU UiT Untitled
 
32 Bonsaksen, Tore; Dolva, Anne-Stine; Horghagen, Sissel; Sveen, Unni; Hagby, Cathrine; Arntzen, Cathrine.
Characteristics of community-based occupational therapy: Results of a Norwegian survey. Scandinavian Journal of Occupational Therapy 2019 ;Volum 27.(1) s. 39-46
VID HINN OSLOMET NTNU OUS UiT UNN Untitled
 
33 Bonsaksen, Tore; Dolva, Anne-Stine; Horghagen, Sissel; Sveen, Unni; Hagby, Cathrine; Arntzen, Cathrine.
Community-Working Occupational Therapists Serving as Fieldwork Supervisors: Characteristics and Associated Factors. The Open Journal of Occupational Therapy 2019 ;Volum 7.(3) s. 1-9
VID HINN OSLOMET NTNU UiT Untitled
 
34 Bonsaksen, Tore; Dolva, Anne-Stine; Horghagen, Sissel; Sveen, Unni; Hagby, Cathrine; Arntzen, Cathrine.
Kjennetegn ved ergoterapeuters praksis i kommunehelsetjenesten. Ergoterapeuten 2019 ;Volum 62.(4) s. 48-49
VID HINN OSLOMET NTNU UiT Untitled
 
35 Bonsaksen, Tore; Dolva, Anne-Stine; Horghagen, Sissel; Sveen, Unni; Hagby, Cathrine; Arntzen, Cathrine.
Praksisveiledning av studenter blant ergoterapeuter i kommunehelsetjenesten. Ergoterapeuten 2019 ;Volum 62.(5) s. 48-49
HINN OSLOMET NTNU UiT Untitled
 
36 Bonsaksen, Tore; Sveen, Unni; Dolva, Anne-Stine; Horghagen, Sissel; Thyness, Else Merete; Hagby, Cathrine; Arntzen, Cathrine.
Ergoterapeuter i norske kommuner: I hvilken grad opplever de å påvirke kommunens målsettinger?. Ergoterapeuten 2019 ;Volum 62.(1) s. 48-49
VID HINN OSLOMET NTNU UiT Untitled
 
37 Moe, Siri; Pallesen, Hanne; Arntzen, Cathrine; Aadal, Lena.
A comparison of municipal stroke rehabilitation in Denmark and Norway. World Confederation for Physical Therapy; 2019-05-10 - 2019-05-13
UiT Untitled
 
38 Pallesen, Hanne; Aadal, Lene; Moe, Siri; Arntzen, Cathrine.
Gateway to recovery: A comparative analysis of stroke patients' experiences of change and learning in Norway and Denmark. Rehabilitation Research and Practice 2019 ;Volum 2019:1726964. s. -
UiT UNN Untitled
 
39 Pedersen, Synne Garder; Anke, Audny; Aadal, Lena; Pallesen, Hanne; Moe, Siri; Arntzen, Cathrine.
Experiences of quality of life the first year after stroke in Denmark and Norway. A qualitative analysis.. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2019 ;Volum 14.(1) s. 1-14
UiT UNN Untitled
 
40 Pedersen, Synne Garder; Arntzen, Cathrine.
Quality of life following stroke in Denmark and Norway. Nordic Stroke congress; 2019-08-21 - 2019-08-23
UiT UNN Untitled
 
41 Pedersen, Synne Garder; Arntzen, Cathrine; Anke, Audny.
Quality of life following stroke in Denmark and Norway. 5th European Stroke Organisation Conference; 2019-05-22 - 2019-05-24
UiT UNN Untitled
 
42 Pedersen, Synne Garder; Arntzen, Cathrine; Anke, Audny.
Quality of life following stroke in Denmark and Norway. World Confederation of Physical Therapy (WCPT); 2019-05-10 - 2019-05-13
UiT UNN Untitled
 
43 Schönfelder, Walter; Arntzen, Cathrine.
Bruk av jobbspesialister i Nav - Foreløpige resultat fra en fokusgruppeundersøkelse. ALIN Midtveisseminar (Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i Nav); 2019-01-11 - 2019-01-13
UiT Untitled
 
44 Svendsby, Egil; Blix, Bodil Hansen; Arntzen, Cathrine.
Slik lever han med demens. VG : Verdens gang 2019 s. 6-13
UiT Untitled
 
2018
45 Aadal, Lena; Pallesen, Hanne; Arntzen, Cathrine; Moe, Siri.
Municipal Cross-Disiplinary Rehabilitation following Stroke in Denmark and Norway: A Qualitative Study. Rehabilitation Research and Practice 2018 s. -
UiT Untitled
 
46 Arntzen, Cathrine.
Likeverdige rehabiliteringstjenester i kommunene? Innlegg til debatt med Eldre og Folkehelseminister Åse Micaelsen under Arendalsuka.. Debatt med Eldre og Folkehelseminister Åse Micealsen; 2018-08-17
UiT Untitled
 
47 Arntzen, Cathrine.
Nyansatt leder på Senter for omsorgsforskning nord.. www.omsorgsforskning.no [Internett] 2018-01-02
UiT Untitled
 
48 Arntzen, Cathrine.
Når hukommelsen Svikter. Senter for omsorgsforskning.no 2018
UiT Untitled
 
49 Arntzen, Cathrine.
Presentation of Research Projects at Center of Care Research, North. Forelesning; 2018-06-14
UiT Untitled
 
50 Arntzen, Cathrine.
Å leve livet- hele livet. VG : Verdens gang 2018 s. 48-49
UiT Untitled
 
    Vis neste liste